10. února 2014

Stalo se dnes

Hostem diskusního pořadu ČRo byl předseda europoslaneckého klubu a 1. místopředseda ODS Jan Zahradil.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:

Evropa hledá přiměřenou odpověď na poslední švýcarské referendum, které omezilo přistěhovalectví z Evropské unie. S návrhem přišla nacionálně-konzervativní Lidová strana a podpořilo ho necelých 51 % účastníků všelidového hlasování. Zástupci 28 upozorňují, že legislativa narušuje jeden ze základních pilířů evropského společenství - volný pohyb osob. Švýcarsko sice není členem Unie, do schengenského prostoru ale patří. Našimi hosty jsou europoslankyně za KDU-ČSL Zuzana Roithová. Dobrý večer.

 

Zuzana ROITHOVÁ, europoslankyně /KDU-ČSL/:

Dobrá večer. Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:

A její kolega z Evropského parlamentu Jan Zahradil, 1. místopředseda ODS. Dobrý večer. Jan ZAHRADIL, předseda europoslaneckého klubu a 1. místopředseda ODS:

Dobrý večer. Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:

Paní Roithová, jaké důsledky bude mít, myslíte, švýcarské referendum pro obyvatele Evropské unie, pro nás, pro Čechy? Zuzana ROITHOVÁ, europoslankyně /KDU-ČSL/:

Přímo pro české občany téměř žádné, protože už i dnes vlastně platí smlouva mezi Švýcarskem a Evropskou unií o kvótách a pro nové členské státy včetně České republiky už je vlastně stanovena kvóta 2 180 lidí ročně, zatímco pro ostatní země z ostatních částí Evropské unie je to mnohonásobně 53 700 a pokud vím, tak to referendum vlastně chce, aby do 3 let vláda vyjednala jednotnou kvótu, která bude platit i pro všechno ostatní státy, to znamená i ty třetí země. Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:

Pane Zahradile, obávají se Švýcaři podle vás právem lidí z Evropské unie, nebo jejich obavy spíš obratně podporují populisté v politice ve Švýcarsku? Jan ZAHRADIL, předseda europoslaneckého klubu a 1. místopředseda ODS:

Hlavně bychom si měli říci, na co se ty kvóty vlastně vztahují. Tady rozhodně nejde o to, že by někdo, tedy švýcarské orgány měly zakázat nešvýcarům vstup do země. Tady jde o to, že mají být stanoveny kvóty na povolení k trvalému pobytu těm, kdo nejsou švýcarskými občany. Takže já myslím, že ta mediální tak trochu hysterie, která kolem toho vypukla, je neadekvátní. Já jsem naopak přesvědčen, že každá země by měla mít právo, a to bez ohledu na to, jestli je nebo není v Evropské unii, stanovit si svoje vlastní limity na to, kolika lidem chce udělit ať už povolení k trvalému pobytu nebo dokonce státní občanství, a to si myslím, že je vlastně výsostným právem nebo jedním ze znaků státní suverenity. Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:

Paní Roithová, myslíte si to také, nebo jako někteří evropští představitelé spíš se kloníte k tomu, že tady jde o porušení volného pohybu osob, tedy práva, které je v Evropské unii jedno ze základních? Zuzana ROITHOVÁ, europoslankyně /KDU-ČSL/:

Já jsem se dívala na tu smlouvu, které má Švýcarsko s Unií od roku 99 a pak byla novelizovaná po vstupu dalších zemí, a tam je ta klauzule jasná a říká, že pokud by došlo k nějakému enormnímu nárůstu imigrantů, tak prostě Švýcarsko by mělo právo zavést ty kvóty. Ono je má dokonce stanoveny, jak jsem už řekla předtím, ale faktem je, že teprve loni v dubnu zavedla ty kvóty pro ty nové nebo pro těch 10 nových členských zemí. Pokud jde o pohled na vyjádření evropských politiků, já se obávám, že by spíše to vyžadovalo lepší přístup k analýze, že je potřeba se pořádně na to podívat. A na druhou stranu já si myslím, že ani Švýcaři nebudou mít zájem nějakým výrazným způsobem jít do sporu s Evropskou unií už jenom proto, že také platí takzvaná gilotinová klauzule, to znamená, že kdyby vypověděli jednu smlouvu, tak vlastně automaticky by přestaly platit i ty smlouvy v dalších oblastech, a to by bylo jistě špatné. Navíc Švýcaři mají v Evropské unii 400 tisíc vlastně svých občanů, kteří pracují v institucích i Evropské unie a zase na druhou stranu 150 tisíc Francouzů pracuje ve Švýcarsku. Ale pravda je, že v posledních dvou letech došlo k velkému nárůstu a že je tam třeba, já nevím, nárůst 56 tisíc lidí z Kosova nebo 13 tisíc z Eritrei, ale také je tam 11 tisíc nárůst lidí z Maďarska. Takže to Švýcarsko svým způsobem reaguje rozumě. Na druhou stranu Švýcaři několikrát, myslím, že třikrát hlasovali o volném pohybu osob od toho roku 99 vždycky to v referendu potvrdili, včetně toho, co jsem teď říkala, to znamená možnosti zavést kvóty, pokud by došlo k nějakému enormnímu nárůstu. Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:

Říká europoslankyně za KDU-ČSL Zuzana Roithová, já vám děkuji, na shledanou.

 

Zuzana ROITHOVÁ, europoslankyně /KDU-ČSL/:

Na shledanou. Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:

Ještě se zeptám vás, pane Zahradile, jestli vy si myslíte, že Evropská unie, její zástupci se uchýlí k nějakému silnějšímu recipročnímu opatření? Jan ZAHRADIL, předseda europoslaneckého klubu a 1. místopředseda ODS:

Já k tomu v tuto chvíli nevidím důvod. Znovu říkám, že je to opatření, které za prvé, jak už bylo řečeno, má být zavedeno během tří let a za druhé se vztahuje na kvóty na povolení k trvalému pobytu. Takže nejde o omezení volného pohybu osob podle mého názoru v žádném případě. Co jsem ochoten připustit je, že někteří evropští politici, zejména Evropské komise, kteří chtějí zavádět takové různé kvóty na přidělování imigrantů například, jak jsme slyšeli nedávno od komisařky Malmströmové, tak toho využijí k tomu, aby podnikli jakýsi politický útok na řekněme tyto možnosti, pokud by je chtěly zavést i některé jiné státy. Já v tom omezení volného pohybu osob nevidím a nedomnívám se, že by to mělo vést k jakékoliv reciprocitě ze strany Evropské unie. Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:

Europoslanec za ODS Jan Zahradil, děkuji, na shledanou. Jan ZAHRADIL, předseda europoslaneckého klubu a 1. místopředseda ODS:

Na shledanou. 

Ing. Jan Zahradil

1. místopředseda strany
předseda poslaneckého klubu EP