24. ledna 2014

Evropská unie poručí i přírodě

Causa Veverka se vrací do Evropského parlamentu. Evropská unie plánuje nařídit členským zemím fyzickou likvidaci těch rostlinných a živočišných druhů, které na jejich území nejsou dle úředníků Komise původní.

 
Jednou z prvních zpráv, kterým jsem po svém příchodu do Evropského parlamentu v roce 2004 nemohl uvěřit a pokládal je za vtip, byla zpráva o tom, jak silnější tmavé americké veverky utlačují své původní červené evropské sestřenice.
 
Podle zákonitostí evropské legislativy se nyní téma vrací, ale již ve formě závazného předpisu - nařízení. Evropská unie bude, zatím jen na svém území regulovat i biologický vývoj, evoluci rostlin a živočichů. Charles Darwin by se divil.
 
Evropská unie plánuje nařídit členským zemím fyzickou likvidaci těch rostlinných a živočišných druhů, které na jejich území nejsou dle úředníků Komise původní. Úředníci pochopitelně mají právo udělit výjimku, ale nebude to zadarmo.
 
Klíčovou otázkou bude časová osa. Pokud se posune před Kolumbovy cesty, dopadne tvrdě na pěstitele brambor a rajčat – tyto rostliny jsou totiž typicky do Evropy zavlečené a trestuhodně rozšířené. Naštěstí lze do budoucnosti téměř s jistotou počítat s tím, že Evropská komise poskytne štědré dotace nejen na fyzickou likvidaci bramborových lánů, ale i na dovoz brambor a dalších zavlečených plodin ze zemí mimo Unii. Jediným negativem tak zůstane nárůst ceny brambor a rajčat na evropských, a díky globalizaci i světových trzích. Případnému hladomoru budeme čelit v rámci boje proti chudobě z fondů určených na boj s dopady globalizace.
 
Smutnou, ale v EP hlavní roli v celém příběhu hraje český sociální demokrat Poc, zpravodaj návrhu nařízení. Poslanec Poc se s návrhem Komise ztotožnil a jeho dodatky jsou ještě papežštější než již tak nesmyslný návrh Komise. Evropský parlament návrh jistě přijme – americká veverko, máš to sečtený!
 
 
MUDr. Milan Cabrnoch

poslanec EP
člen regionální rady
předseda oblastního sdružení