25. ledna 2014

Pressklub

Hostem sobotního diskusního pořadu rádia Frekvence 1 byl předseda ODS Petr Fiala.


Luboš Xaver VESELÝ, moderátor:


Na Frekvenci 1 právě teď začíná Pressklub a našim dnešním hostem je nový předseda Občanské demokratické strany pan Petr Fiala. Dobrý den. 

 Petr FIALA, předseda ODS:

Dobrý den. 

 


Luboš Xaver VESELÝ, moderátor:


Říkám to dobře? Že jste se po mě podíval tak výhrůžně skoro? Něco jsem spletl? 

 Petr FIALA, předseda ODS:


Ne, já jsem se nepodíval výhrůžně. Já jsem, ne, ne, já jsem poslouchal, co říkáte a jestli jste řekl, že jsem nový předseda Občanské demokratické strany, tak to asi bylo v pořádku. 

 Luboš Xaver VESELÝ, moderátor:


Jo, to tak doufám. Tak ono už je to týden. Platí to stále, pane předsedo? Nic se nezměnilo? 

 Petr FIALA, předseda ODS:


Ano, platí to, nic se nezměnilo. Já ani nevím, že to je týden. To možná je o něco méně a je to všechno tak rychlé a je tolik úkolů, že já ani nepočítám dny, které uběhly od té volby. 

 Luboš Xaver VESELÝ, moderátor:


Tak jaké byly první pocity poté, co jste dostal tak velkou podporu delegátů kongresu? 

 Petr FIALA, předseda ODS:


Mě se hodně ptali novináři, jak to budu slavit a já jsem na to odpovídal, že to vlastně slavit nebudu. Jediný způsob oslavy, který si dovedu představit, je oslava prací. Já jsem ani tu volbu neprožíval nějak emotivně. Mě samozřejmě jaksi potěšila ta míra podpory, které se mně dostalo a ten jasný mandát, ale věřte mi, že to není fráze, když říkám, že to chápu spíš jako závazek a že rozumím tomu, nebo dobře vnímám ten pocit naděje, který se s tou volbou pojí a budu se snažit dělat, co budu moci, abych tu důvěru nezklamal. 

 


Luboš Xaver VESELÝ, moderátor:


Dá se ta potápějící se loď s názvem ODS ještě zachránit? 

 Petr FIALA, předseda ODS:


Kdybych si nemyslel, že se dá zachránit, tak bych nedělal to, co v posledních měsících dělám. Já jsem přesvědčen o tom, že se zachránit nejenom dá, ale že se především zachránit má, protože Občanská demokratická strana je potřeba. Vidíme, co se tady kolem děje, jakým způsobem všude vládne levice, jak se dostává k moci pan Babiš, jak jsou kvůli tomu ohýbána dosavadní pravidla hry. Já si myslím, že Občanská demokratická strana jako tradiční pravicová strana, tady má své místo a že bude opět silná. 

 Luboš Xaver VESELÝ, moderátor:


Pane předsedo, v čem spatřujete neúspěch paní Němcové a pana Pospíšila? 

 Petr FIALA, předseda ODS:


Já jsem opravdu objel celou republiku a mluvil jsem ve všech regionech se členy Občanské demokratické strany a naprostá většina z nich vyjadřovala názor, že ve vedení ODS nemá být nikdo, kdo tam byl v předcházejícím období. Já jsem nepatřil k těm, kteří takto striktně stavili tu podmínku, ale ten názor členské základny nakonec zvítězil i na kongresu. 

 Luboš Xaver VESELÝ, moderátor:


Ale v čem to je, že ta členská základna si toto myslela? 

 Petr FIALA, předseda ODS:


Členové ODS byli hodně zklamaní tou minulou politikou Občanské demokratické strany. Spousta lidí vám řekla, my jsme ani nerozuměli, proč takovou politiku máme, proč tak ztrácíme voliče. My to chceme jinak. A to byl hlas, který byl hodně silný a ten se projevil i na kongresu. Já myslím, že to často ani nebylo proti konkrétním osobám. Paní Němcová má obrovskou úctu v Občanské demokratické straně. Popularity Jiřího Pospíšila jsou si všichni vědomi. To byl spíš skutečně výraz, pojďme začít jinak. Já chci zdůraznit, že lidé jako je Miroslava Němcová nebo Jiří Pospíšil jsou výraznými tvářemi ODS, i když nejsou zrovna ve vedení a já s nimi počítám a předpokládám, že budou Občanskou demokratickou stranu dobře reprezentovat. Nakonec to dělají i v těchto dnech. 

 Luboš Xaver VESELÝ, moderátor:


Jak máme rozumět, pane předsedo, tomu, že se právě o Jiřím Pospíšilovi tu a tam v nějakých mediálních zkratkách hovoří jako o hrobaři ODS? Jak to vnímáte toto sousloví, které se objevilo v médiích? 

 Petr FIALA, předseda ODS:


Na kongresu jsem říkal a chci to zdůraznit, že prostě pokud se má ODS dostat zpátky nahoru, tak musí přestat bojovat sama se sebou. Musíme se přestat rozdělovat na dobrou a špatnou ODS a klást navzájem druhým nějaké viny a spíš se dívat, co každý z nás udělal dobrého či špatného. Takže já jsem tento názor neslyšel. Samozřejmě, že názory na Jiřího Pospíšila v Občanské demokratické straně jsou různé. Já si myslím, že to je politik, který se těší velké podpoře veřejnosti, který toho dělá pro Občanskou demokratickou stranu hodně. A věřím, že místo Jiřího Pospíšila je a bude v Občanské demokratické straně důstojné. 

 

 


Luboš Xaver VESELÝ, moderátor:


Potom přemýšlím, jaký je rozdíl mezi veřejností a členskou základnou ODS? Když se těší Jiří Pospíšil velké podpoře veřejnosti, tak proč to tak necítí i členská základna ODS? 

 Petr FIALA, předseda ODS:


Já myslím, že to je to, na co jsem už odpověděl. Prostě členská základna měla dojem, že nikdo, kdo byl ve vedení Občanské demokratické strany, kdo byl místopředsedou, se nemá podílet na novém vedení a takto rozhodla. Já si vždycky pamatuju, když starý zákon o vysokých školách obsahoval pravidlo, že vědecká rada musí zdůvodnit, proč někdo nezískal dostatečnou podporu pro to, aby se stal profesorem. A ono to zdůvodnit nešlo, protože ti členové vědecké rady hlasují tajně. A to je  stejné, proto to potom ze zákona vypadlo, a tak si myslím, že je to stejné nyní. Těžko můžeme zdůvodňovat nebo vysvětlovat, proč a jak jednotlivý delegát hlasoval. Ale já myslím, že to, co zaznívalo z Občanské demokratické strany, bylo zřejmé. Potřebujeme se obnovit, potřebujeme nový začátek. Pojďme to dělat s lidmi, kteří ve vedení nebyli. 

 Luboš Xaver VESELÝ, moderátor:


Co zásadního se teď změní v ODS, tak, aby to byl nový začátek. 

 Petr FIALA, předseda ODS:


Já jsem vystoupil s velmi konkrétním plánem sedmi kroků, které musíme začít realizovat. Já je teď ani nebudu opakovat, ale řeknu něco jiného. Pro mě bylo překvapivé, že už kongres některé z těch mých podnětů realizovat začal. Příkladem může být změna stanov, která zúžila výkonnou radu, což vlastně má vést k větší akceschopnosti vedení a současně zavedla, to já považuju za velmi důležité, nový celorepublikový sněm, ve kterém budou zasedat zástupci oblastí. A to významně zvýší jak vnitrostranickou komunikaci, tak vnitrostranickou demokracii, protože členská základna bude mít mnohem větší podíl na celkové politice Občanské demokratické strany. To ale nestačí. Já pořád říkám, že my se musíme přestat zabývat vnitřními problémy nebo vyřešení si vnitřních problémů je první krok. Ale teď už se musíme začít obracet na veřejnost s konkrétní nabídkou naší politiky a s tím, že budeme odpovídat na problémy, které lidi trápí. 

 


Luboš Xaver VESELÝ, moderátor:


Co bude třeba nějaká taková první vaše odpověď na problémy, které nás, občany, trápí? 

 


Petr FIALA, předseda ODS:


My jsme tu odpověď ukázali už v tomto týdnu v Poslanecké sněmovně. My jsme se velmi aktivně a hlasitě postavili proti účelovému schvalování zákonů, které předložila budoucí vládní koalice. My jsme varovali před tím, aby pravidla platila jenom pro někoho nebo právě pro někoho neplatila. Příkladem je ten pokus respektovat absurdní podmínku pana prezidenta, nechat projít prvním čtením tak závažný zákon jako je služební zákon jenom proto, aby pan Babiš mohl bez lustrace vstoupit do vlády a stát se ministrem financí. To jsou věci, které přece musí, a taky vím, že občany zajímají a je to otázka i určitých principů a tady se Občanská demokratická strana zachovala velmi jasně. Druhým příkladem může být, podle mě, ne úplně promyšlený nápad zatížit obce a jejich reprezentace novými kontrolami, které prostě nic nepřinesou, ale jenom způsobí to, že se starostové nebudou moci věnovat problémům občanů, ale budou řešit s nějakými kontrolními orgány jejich agendu. To mně připadá, že jsou jasná stanoviska Občanské demokratické strany ve prospěch obcí, ve prospěch starostů, ve prospěch občanů. 

 


Luboš Xaver VESELÝ, moderátor:


Bezesporu a jsou to sympatické kroky. Ale teď, uvažujete někdy nad tím, pane předsedo Občanské demokratické strany, že my, občané, chceme slyšet něco ještě daleko jiného? To je velmi vznešené a důležité, co říkáte o těch kontrolních mechanismech, také o panu Babišovi, ale jestli to náhodou není tak, že nás, občany, víc zajímá, jestli budeme mít na rohlík nebo na chleba, kolik má kdo exekucí, jak ta zem, v jakém je stavu, než to, jestli byl někdo spolupracovníkem STB nebo jestli přijde někam nějaká kontrola. Jestli nemáte náhodou pocit, se ptám, že už jste o poschodí výš než v tom poschodí, co zajímá nás, občany. Při, při vší úctě k tomu, co říkáte. 

 Petr FIALA, předseda ODS:


Ten pocit nemám. Ne, ten pocit nemám, protože a vím to i z diskuzí s občany, že je samozřejmě zajímá, jestli mají na rohlíky. To já nijak nezpochybňuji. Mě to zajímá taky, ale také občany zajímá, v jaké žijí zemi. A například je zajímá to, jestli pravidla platí pro všechny nebo jenom pro někoho. A tady nejde vůbec o to, jestli má někdo lustrační osvědčení nebo nemá. Tady jde úplně o jiný princip. Že po všech dosavadních ministrech to lustrační osvědčení bylo požadováno a nyní prostě požadováno nebude. A tady se dělá výjimka kvůli jednomu člověku, možná je to proto, že je miliardář nebo je to proto, že ho někdo chce ve vládě nebo je to proto, že pan prezident Zeman dal návod, jak to udělat. Ale tady přece my nemůžeme přihlížet k tomu, že pro ostatní platí pravidla a pro někoho neplatí. Takže o to tu jde a tomu si myslím, že občané rozumějí. Stejně jako rozumějí tomu, že se je snažíme chránit před opravdu absurdní byrokracií, protože to se netýká jenom starostů nebo obcí, ale každý z nás je zatěžován novými a novými požadavky, nově a nově kontrolován. To není nic abstraktního. To se týká života každého z nás a tomu občané určitě rozumějí. 

 


Luboš Xaver VESELÝ, moderátor:


Hostem Pressklubu na Frekvenci 1 je předseda ODS profesor Petr Fiala. 

 Luboš Xaver VESELÝ, moderátor:


Petr Fiala, šéf ODS, je našim hostem na Frekvenci 1. Čím vlastně, nebo jaký návod by Občanská demokratická strana dala na vyřešení k té záležitosti okolo pana Babiše. Jak by to teda šlo udělat jinak, když výsledek voleb je takový, jaký je? Teď je tady domluvená nějaká koalice, tak jakou máte představu vy, občanští demokraté, a to prosím, já nejsem advokát Andreje Babiše. Jenom se ptám, jaká je alternativa. 

 


Petr FIALA, předseda ODS:


Pokud v této zemi platí, že ministr má předkládat lustrační osvědčení, tak ve vládě může být jenom ten, kdo prostě to lustrační osvědčení je schopen předložit. 

 


Luboš Xaver VESELÝ, moderátor:


A umíte si to představit, že by tedy ANO bylo v koalici a Andrej Babiš nebyl ve vládě? 

 Petr FIALA, předseda ODS:


Ale já nejsem ten, kdo má za koalici hledat to řešení. Já jsem také byl ministrem, a když jsem se tím ministrem měl stát, tak mně bylo řečeno, jaké jsou požadavky, jaké dokumenty musím předložit, tak jsem prostě předložil a mezi nimi bylo i lustrační osvědčení. A tak to měli všichni. A najednou se dostaneme do situace, že budeme dělat nějakou výjimku. Tak přece, i když hnutí ANO uspělo velmi výrazně ve volbách, tak pokud některý z jeho členů nemůže předložit lustrační osvědčení, tak ať ve vládě není. To přece není žádné právo být členem vlády. V této zemi můžete dělat spoustu věcí, můžete se svobodně vyjadřovat, můžete realizovat jakoukoliv činnost, jenom některé věci dělat nemůžete, které se týkají řízení nás ostatních, a to proto, že jste jednou v minulosti selhal. Já jsem použil příklad s řidičským průkazem. Prostě když nemáte řidičské oprávnění, nemůžete na silnici a ten lustrační zákon je řidičské oprávnění pro určité funkce. Tak my nemůžeme najednou říct, všichni potřebujete řidičák a jenom tento pán ho nepotřebuje. 

 Luboš Xaver VESELÝ, moderátor:


Pane předsedo, jaká by byla ideální situace tak, aby ji zkousnula ODS? Aby Andrej Babiš nebyl ve vládě? To stačí? 

 


Petr FIALA, předseda ODS:


To je přece věc pana předsedy Sobotky, nově jmenovaného premiéra. Já vůbec nemám v úmyslu tu situaci řešit za něj. Já jenom připomínám, že to není jenom problém hnutí ANO a pana Babiše. Jestliže tady dojde k porušení dosavadních pravidel, dosavadních zvyklostí, tak hlavní odpovědnost za to ponese předseda vlády a ponesou i ty demokratické strany, které se na vládě podílejí. Takže nejčistší řešení je, aby tam nebyli lidé, kteří to lustrační osvědčení nemají. 

 Luboš Xaver VESELÝ, moderátor:


Dobře a ostatní jména ve vládě vás nechávají klidným? 

 Petr FIALA, předseda ODS:


Já jsem ten poslední, kdo by posuzoval jednotlivá jména. 

 Luboš Xaver VESELÝ, moderátor:


Počkejte, vy jste vrcholový politik. 

 


Petr FIALA, předseda ODS:


To je v pořádku. Já jsem vrcholový politik. Jsem si toho vědom, ale jsem taky ten politik, který se i na své politické soupeře divá spravedlivě. Já počkám, jak se budou ti, kteří jsou do vlády nominovaní, jak se budou ve svých funkcích chovat a podle toho je budu posuzovat. Já jsem ten poslední, kdo by dopředu říkal, že to někdo nezvládne. Co ale říkám, je, že prostě pro všechna mají platit stejná pravidla. A moje výhrada k panu Babišovi není proto, že, vím už dopředu, jaký bude ministr financí, to já nevím, jenom vím, že prostě nesplňuje jednu z podmínek. 

 


Luboš Xaver VESELÝ, moderátor:


Pane profesore, a vy jste člověk, který jaksi pochází z toho akademického světa, nade vší pochybnost. Vy jste bývalý ministr školství v naší zemi. S jakým pocitem, s vědomím toho, že máte tyto zkušenosti a čtete jméno pana Chovance v seznamu ministrů, když víme, že je absolvent slavné, v uvozovkách, plzeňské právnické fakulty. 

 Petr FIALA, předseda ODS:


Já jsem neměl možnost se seznámit s průběhem studia pana Chovance a určitě i na právnické fakultě v Plzni studovala spousta lidí řádně a dobrým způsobem. Takže toto posoudit nemohu. Já dokonce ani netvrdím, že každý ministr musí mít vysokou školu, jakkoliv jaksi si přeji, aby co nejvíce lidí mělo kvalitní vzdělání, ale toto určitě není nezbytná podmínka. Ale průběh ani kvalitu studia pana Chovance neznám, takže k tomu se vyjádřit nemohu. 

 Luboš Xaver VESELÝ, moderátor:


Takže to vás nechává, dá se říci, v klidu, tato peripetie drobná. 

 Petr FIALA, předseda ODS:


Ano, to mě nechává v klidu potud, pokud jsem chopen ty věci jaksi nahlédnout, protože nemám v této konkrétní kauze žádné konkrétní informace a protože vzdělání není podmínkou výkonu ministerské funkce, tak si myslím, že ten případ je jiný, než případ pana Babiše. 

 Luboš Xaver VESELÝ, moderátor:


A ministr školství nový, protože to byl kdysi váš obor, tak s tím se smiřujete jak? 

 Petr FIALA, předseda ODS:


Já pana senátora Chládka znám z jeho role stínového ministra školství. Je to určitě člověk, který se o školství delší dobu zajímá a vyjadřuje se k němu. Já spíš sleduji trošku se smutkem to, že v koaliční smlouvě, kterou jsem měl možnost vidět, je ta kapitola školství popsána velmi vágně a ne úplně systematicky. A myslím si, že je škoda, že se nenavazuje na některé kroky, které jsme na ministerstvu školství dělali. I na to hledím s určitou obavou, protože jsem přesvědčen o tom, a to opravdu neříkám jako člověk z akademického světa nebo jako bývalý ministr školství, že právě otázka vzdělávání a otázka výzkumu a inovací, to jsou věci, které jsou pro Českou republiku mimořádně důležité, protože země, jako je naše, musí právě na vzdělání a vědu klást obrovský význam a jestliže koaliční smlouva je v těchto věcech taková hodně neurčitá nebo je sběrem nějakých náhodných nápadů, tak mě to prostě zneklidňuje. 

 Luboš Xaver VESELÝ, moderátor:


Hostem Pressklubu na Frekvenci 1 je předseda Občanské demokratické strany profesor Petr Fiala. Pan Petr Fiala z ODS, poslanec Parlamentu České republiky, je hostem Pressklubu na Frekvenci 1. Pane předsedo, máte pocit, že teď po posledním kongresu ODS, řekněme i po posledních parlamentních volbách, že se česká politika /nesrozumitelné/ jako taková mění k lepšímu, že ta politická, nebo že ta úroveň politiky i ta komunikace politická, že je lepší, že je třeba noblesnější? 

 Petr FIALA, předseda ODS:


Občanská demokratická strana se mění k lepšímu, ale o české politice bych to určitě říct nemohl. A mimochodem nespokojenost se stavem české politické kultury a českou politikou je jeden z důvodů, proč jsem já vstoupil do aktivní politiky. My jsme tady svědky dlouhodobé vládní nestability, která posléze přerostla ve vládní krizi. Ta vládní krize přerostla v politickou krizi a to ohrozilo i tradiční systém politických stran. To jsou všechno věci, na které musíme hledět s jistým zneklidněním a to, co se teď děje, to, jakým způsobem vzniká nebo nevzniká nová vláda, to ukazuje jenom pokračování tohoto nedobrého způsobu. Já jsem pořád čekal, že všechny strany a zvlášť hnutí ANO slibovaly změnu a rychlou změnu a jak po volbách bude všechno dobré. Zatím já teda žádnou změnu nevidím, spíš je k horšímu. A nevidím ani to, co bych si přál a co bych přál i svým politickým soupeřům, aby tu byla rychle politická vláda. Jsme tři měsíce po volbách a vládu pořád nemáme, pořád tu pokračuje ta prezidentská vláda pana Rusnoka bez důvěry. A to je stav, se kterým tedy spokojen nejsem. 

 Luboš Xaver VESELÝ, moderátor:


Na druhou stranu, máte pocit alespoň někde v dálce, že svítá na lepší časy? Že občané si v těch posledních volbách zvolili tak, jak chtěli? A že jakýsi svěží, když ne vítr, tak aspoň vánek, do té české politiky odněkud proudí? 

 


Petr FIALA, předseda ODS:


Občané v těch posledních volbách ukázali, nebo dali naplno najevo svoje zklamání z dosavadní politiky a to pocítila i Občanská demokratická strana a občané volili protestně. Tady si dovolím jaksi zdokumentovat i ze své profese politologa. Ty hlasy byly skutečně protestní. Některé hlasy byly protestem proti systému jako takovému a ty se třeba projevily v zisku hnutí Úsvit. Některé hlasy byly protestem proti establishmentu a ty se projevily v hlasech, které dostalo hnutí ANO. Takže ta síla toho voličského protestu vynesla tato uskupení do sněmovny. Ale já nad tím žádnou radost nepociťuji, protože třeba hnutí ANO je hnutí, které má velmi nejasný program, kde vůbec nevíme, jaké politické cíle sleduje a z toho, co zatím já sleduji ve sněmovně, tak mám pocit, že jejich hlavním politickým cílem je dostat pana Babiše na ministerstvo financí a to teda není něco, z čeho bych měl obzvláštní radost. 

 Luboš Xaver VESELÝ, moderátor:


Nicméně do sněmovny přišla velká spousta nových lidí. Tak cítíte, že aspoň někteří, jednotlivci, ať už jsou z kterékoliv strany, od pana Okamury, od pana Babiše, nebo někteří nováčci ze sociální demokracie, lidovci, že aspoň někteří jedinci mají tu snahu, aby ta politika byla přijatelnější? Cítíte něco takového? 

 Petr FIALA, předseda ODS:

 
Já v to doufám. Ale víte, že platí to staré biblické, po ovoci poznáte je. Prostě nezáleží na tom a myslím, že to občané začínají dobře chápat, co kdo říká a slibuje, ale hrozně moc záleží na tom, co dělá a to musíme sledovat. To může třeba KDU-ČSL mít hrozně pěkné řeči o tom, jak se bude snažit dělat naši politiku lepší, ale pak souhlasí s postupem ve sněmovně, který je naprosto nekorektní a to si myslím, že nelze jen tak přehlédnout. Takže já se budu těšit na to, že jsou ve sněmovně lidé, kteří chtějí dělat dobrou politiku a že budou mít příležitost pro to, aby to ukázali. Zatím to nevidím. 

 Luboš Xaver VESELÝ, moderátor:


Hledá ODS v této chvíli nějaké spojence? 

 Petr FIALA, předseda ODS:


Našim přirozeným spojencem je další strana z pravé části politického spektra, tedy TOP 09. Já myslím, že to spojenectví... 

 Luboš Xaver VESELÝ, moderátor:


Někdy to tak nevypadá. 

 Petr FIALA, předseda ODS:


Někdy to tak nevypadá, ale v řadě hlasování ve sněmovně se to ukazuje. A tady je možná potřeba říct ještě jednu důležitou věc, které si třeba občané, kteří tolik nesledují dění ve sněmovně, nemuseli ani všimnout. Ta vznikající vládní koalice se neopírá jenom o hlasy ČSSD, hnutí ANO a KDU-ČSL, ale velmi často je podporuje také KSČM a hnutí Úsvit, takže ta koalice je velmi silná a proti tomu stojí často naše hlasy spolu s TOP 09. Já neříkám, že ve všech případech. Třeba tento týden ve sněmovně ukázal, že TOP 09 má na některé zákony odlišný názor, ale pokud se ptáte na nejbližšího spojence z těch stran, které jsou zastoupeny v parlamentu, tak to TOP 09 určitě je. 

 Luboš Xaver VESELÝ, moderátor:


Ještě se mluví o tom, že vzniká spousta nových politických subjektů, tak pozorujete to, co se děje na té politické scéně mimo Poslaneckou sněmovnu a objevuje se tam nějaký, řekněme, budoucí možný spojenec ODS? 

 Petr FIALA, předseda ODS:


Pro Občanskou demokratickou stranu by mělo platit staré dobré úsloví, že střed se dobývá z kraje a že tudíž Občanská demokratická strana by se měla snažit, aby obsadila pravou stranu politického spektra a odtud oslovila širší spektrum voličů. Jednoduše řečeno, my bychom neměli dovolit, aby nám naše voliče brali jiné pravicové subjekty, jiná uskupení, ať už regionálního nebo celostátního charakteru. A já se budu v těch příštích týdnech a měsících snažit najít nějakou formu dialogu s těmi politickými subjekty, které se profilují v té pravé části politického spektra, aby nepředstavovaly dlouhodobou konkurenci pro Občanskou demokratickou stranu. 

 


Luboš Xaver VESELÝ, moderátor:


Pojďme ještě říci na závěr, pane profesore Fialo, co říkali vaši nejbližší, že jste v posledních dnech takto zazářil v české politice a stal se předsedou ODS? 

 Petr FIALA, předseda ODS:


Pokud myslíte moji rodinu, tak já mám to štěstí, že moje rodina moje kroky podporuje, čímž neříkám, že na ně nehledí někdy s obavou. Ale ta podpora, rodinné zázemí, to je pro mě velmi důležité. 

 Luboš Xaver VESELÝ, moderátor:


Byl tam nějaký zdvižený prst? Třeba tak, že by vám někdo říkal, a jestli na nás nebudeš mít čas teď? 

 Petr FIALA, předseda ODS:


Ne, ne, zdvižený prst tam nebyl. Já bych to spíš vyjádřil tak, že samozřejmě členové mé rodiny mají jisté obavy, ale to, co je nejpodstatnější je to, že cítím jejich podporu a pomoc a bez té bych to nemohl dělat. 

 Luboš Xaver VESELÝ, moderátor:


Co vám radí vaši kamarádi? Třeba někteří, s kterými, řekněme, chodíte do restaurantu? 

 Petr FIALA, předseda ODS:
To je možná zajímavé. Já jsem se setkal nejenom u svých přátel, ale i třeba u svých kolegů z akademického prostředí s velkým porozuměním pro to, co dělám. A to se přiznám, že jsem nečekal a často vidím, že mi přejí, že věří tomu, že se podaří Občanskou demokratickou stranu spravit a mají pocit, že to je potřeba. Tohle je něco, co mě opravdu těší. 

 Luboš Xaver VESELÝ, moderátor:


Pane profesore, děkujeme za to, jste přišel na Frekvenci 1, těšíme se na příště. Mějte se moc hezky. A na shledanou. 

 Petr FIALA, předseda ODS:


Já děkuji za pozvání. Na shledanou. 

 


Luboš Xaver VESELÝ, moderátor:


Hostem Pressklubu byl předseda Občanské demokratické strany profesor Petr Fiala a teď nás čekají Zprávy.