Partie

26. ledna 2014
Partie

Hostem nedělního diskusního pořadu TV Prima byl předseda ODS Petr Fiala.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:

Dobrý den. Naším dnešním hostem je nový předseda Občanské demokratické strany Petr Fiala. Dobrý den, vítejte na Primě. Petr FIALA, předseda ODS:

Pěkné nedělní dopoledne přeji. 

 


Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:

Pane předsedo, četl jsem, že vám ke zvolení gratuloval i prezident Miloš Zeman, prý vám napsal, že v době, kdy on přebíral sociální demokracii, tak měla sedmiprocentní zisk a on jí vytáhl až na 32 %. Jak to vnímáte? 

 Petr FIALA, předseda ODS:

Ano, je to pravda, takový dopis jsem dostal. Byla to gratulace, která obsahovala i tady takovou osobní doložku od pana prezidenta. Já jsem napsal ve své odpovědi panu prezidentovi, že to chápu jako určitou inspiraci pro moji další cestu.

 

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:

Já jsem četl, že vám prezident poslal blahopřejný telegram, takže byl to jenom dopis tedy. Petr FIALA, předseda ODS:

To byl dopis. To, co jsem já četl, byl dopis. Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:

Mě to překvapilo, protože telegramy skončily před 4 lety a říkal jsem si, jak to pan prezident udělal, tak zřejmě tedy... Petr FIALA, předseda ODS:

Já jsem viděl dopis a myslím si, že telegram by těžko šlo poslat, protože ty skutečně už v naší zemi nejsou. Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:

Vy jste minulý víkend na kongresu v Olomouci vyjádřil o něco skromnější cíl než těch 32 %, o kterých psal Miloš Zeman, slíbil jste návrat na pětinovou podporu, to znamená, dejme tomu k 20 % voličských preferencí. Teď má ODS nějakých 5 až 6 %, kdy se tam chcete dostat na těch 20? 


Petr FIALA, předseda ODS:

Ta cesta bude dlouhá. Říkal jsem to ve všech svých rozhovorech, ať už s veřejností nebo se členy strany. Krize, do které se dostala Občanská demokratická strana, je hluboká, ten pokles nebyl způsoben jenom posledními událostmi, ale trvá kontinuálně vlastně nejpozději od roku 2008 a stejně tak bude dlouhá cesta zpátky. Čili není to otázka několika týdnů nebo měsíců, je před námi mnoho let intenzivní práce, abychom opět byli nejsilnější pravicovou stranou. Ale já jsem přesvědčen, že jí budeme. 

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:

Vy jste přesvědčen, musím říct, že zřejmě lidé nejsou, naše televize si zadala exkluzivní průzkum u agentury SANEP, ve kterém jsme se ptali na to, jak respondenti vnímají budoucnost a další směřování Občanské demokratické strany, a plných 71 % respondentů si nemyslí, že by ODS byla perspektivní pravicovou stranou. Petr FIALA, předseda ODS:

To mě nepřekvapuje a ani mě to nijak nezneklidňuje. Já nechci vám odpovědět tak jednoduše, že nám jde stejně o těch 20 %, o kterých jste mluvil, plus další... Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:

Takže by se tam vešli tedy ještě. Petr FIALA, předseda ODS:

Plus dalších 20, kteří jsou naši potenciální voliči. Ale já chci říct něco jiného. Vždyť my jsme teprve udělali první krok. My jsme zatím prošli kongresem, podle mého názoru jsme jím prošli úspěšně, ale všechny ty další kroky nás teprve čekají. A tady já říkám, buďme netrpěliví, pokud jde o opravení vnitřních mechanismů Občanské demokratické strany, ale buďme trpěliví, pokud jde o návrat do čela české politiky. To je určitě dlouhodobá záležitost. Dovolte mi, abych tady řekl jeden příklad, který snad bude srozumitelný. Nám se přece nestalo to, že se nám pokazila baterie v koupelně a stačí nám ji vyměnit. My musíme... Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:

Vám spadnul barák. Petr FIALA, předseda ODS:

Ano, my musíme přestavět, řekl jste to přesně, celý dům, a to chvíli trvá. A dokonce se může stát, že pár měsíců se v něm nebude žít komfortně, ale pak to bude dobře opravený dům a ODS bude opět zpátky. 

 

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:

Na druhou stranu vy jste i na tom kongresu v Olomouci říkal, musíme se přestat zabývat svými vnitřními problémy, minulostí a podobně, na druhou stranu celá republika si nějakým způsobem pamatuje, jak ODS do této chvíle fungovala. Jak chcete ty lidi přesvědčit, že prostě jste vlastně úplně jiná strana, než jakou těch 25 let znají? Petr FIALA, předseda ODS:

My nebudeme jiná strana, než jakou 25 let znají, protože Občanská demokratická strana významným způsobem a často velmi pozitivně ovlivňovala polistopadový vývoj, a na to my chceme samozřejmě navázat. Ale jak jsem už říkal, dostali jsme se do hluboké krize, ta krize se projevila ve ztrátě důvěry voličů, a jak sám určitě dobře víte, ztratit něčí důvěru jde velmi lehce, ale získat ji zpátky je složité. A to je i cesta Občanské demokratické strany. My jsme nicméně udělali první krok a myslím si, že velmi brzy veřejnost a hlavně naši voliči uvidí, že děláme i kroky další. Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:

Veřejnost vás celkem silně vnímá jako kmotrovskou stranu, stranu spojenou s politickými podnikateli, jak se chcete zbavit tady té nálepky? Petr FIALA, předseda ODS:

Kongres, pokud sledujete jeho výsledky, jasně ukázal, že členové Občanské demokratické strany chtěli do vedení nové tváře. A to je jenom první krok. To, co bude dál, bude to, že Občanskou demokratickou stranu na všech úrovních budou reprezentovat důvěryhodní lidé. To je jediná cesta, jak si obnovit morální důvěru. Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:

Pardon, to nadiktujete seshora nebo... Petr FIALA, předseda ODS:

Ne, ne, ne. Ten kongres právě byl projevem vůle členské základny. My nemusíme nic diktovat shora, ta síla členské základny, síla vnitrostranické demokracie, uvědomění si toho, kam se Občanská demokratická strana dostala, povede k tomu, že se naší vnitřní silou tato situace spraví. To není nic naivního, to je velmi realistický popis toho, co se bude dít. Žádné diktování shora nepomůže, pomůže jenom to, že členové budou považovat za nemožné, aby nadále dominovaly v některých případech ekonomické zájmy nad politikou, aby nás někde reprezentovali nedůvěryhodní lidé. Tento proces začal a samozřejmě že veřejnost bude mít možnost vidět, že také úspěšně pokračuje. Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:

Nicméně opravdu je ještě na začátku, protože v tom průzkumu, který jsme si zadávali, si 84 % lidí myslí, že, dotázaných respondentů, že ani po kongresu se ODS zcela nezbavila té nálepky strany řízené nebo ovládané kmotry. Petr FIALA, předseda ODS:

Velmi brzy se jich zbavíme. Já nechci použít takový ten laciný výklad, že strana, která má 7 %, není atraktivní pro realizaci ekonomických zájmů ani jako výtah moci, ale něco na tom je. Občanská demokratická strana má v tuto chvíli takovou sílu, že je atraktivní především pro ty, kteří chtějí prosazovat ve společnosti určité myšlenky a určitou podobu společnosti, a to budeme dělat. A já se nebojím, že bychom veřejnost nepřesvědčili. Chce to ale určitý čas. 


Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:

Já jenom přidám ještě jedno číslo, které mě z toho průzkumu velmi zaujalo, že když jsme zúžili ten okruh respondentů pouze na ty, kteří o sobě říkají, že jsou voliči nebo bývalí voliči Občanské demokratické strany, to znamená, lidé, kteří mají asi blíž k pravicové politice, tak mezi nimi 70 % vás spojuje s těmi kmotrovskými praktikami. To je přece věc, která by člověka vedla ke skepsi, pokud jde o budoucnost té strany. 


Petr FIALA, předseda ODS:

Nevím, jestli by nás měla vést ke skepsi. Měla by nás vést k určité opatrnosti, k uvědomění si toho, jak hluboké bylo zklamání našich voličských skupin. Já jsem si toho dobře vědom a myslím si, že musíme dělat mnoho kroků pro to, abychom tu důvěru zpátky obnovili. Ale mě to číslo nepřekvapuje, protože naši voliči byli velmi zklamaní tím, jak v poslední době vypadala Občanská demokratická strana. Ale co je důležité, oni nám to taky dali ve volbách najevo. A my teď musíme dělat všechno pro to, aby se k nám zase vrátili, abychom my mohli realizovat naše představy o řízení společnosti, které jsou určitě dobré a které, jak vidíme, tak jsou velmi potřeba, protože to, co se odehrává dnes na naší politické scéně, ukazuje, že cesta, kterou nabízí Občanská demokratická strana, je důležitá. Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:

Budeme o té cestě ještě mluvit, ale pojďme ještě v tuto chvíli zůstat u té současné situace Občanské demokratické strany. Vy jste říkal, že ti problematičtí politici, nebo političtí podnikatelé, jak se moderním výrazem říká těm takzvaným kmotrům, buď už tu stranu opouštějí, protože pro ně přestává být atraktivní, anebo že je ta členská základna postupně převolí. Pochopil jsem to dobře, že prostě je asi nebudete vylučovat sami. Petr FIALA, předseda ODS:

Nepochybně, ale měli bychom se začít bavit konkrétně. Kdo jsou ti kmotři, jakou roli hrají v Občanské demokratické straně. Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:

Tak mi to řekněte, pane předsedo Fialo, kdo jsou u vás ti kmotři, tedy kvůli kterým máte tedy tu nálepku?Petr FIALA, předseda ODS:

Já nevím, kdo jsou ti kmotři a já ani nerad, já i ten termín používám docela nerad. On je sice vděčný, ale je trošku paušální. Já bych rád vždycky slyšel, co kdo konkrétně udělal špatného a pokud něco takového je, tak se s tím vypořádáme. A to myslím, že ten požadavek na konkrétnost jsem vznesl vůči i kritice, která zaznívá třeba zevnitř Občanské demokratické strany. Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:

Takže si myslíte, že to je nespravedlivá nálepka, že prostě na ODS nebyli přisátí různí místní podnikatelé, kteří nelákali lidi a podobně? Petr FIALA, předseda ODS:

To jsem vůbec neřekl. Já o poškozené značce Občanské demokratické strany mluvím celkem otevřeně. Já jenom říkám, abychom se z toho dostali, tak musíme být velmi konkrétní a tam, kde dochází k nějakým nekalým praktikám, tak si je musíme jasně pojmenovávat. 


Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:

Tak já to beru tak, pane předsedo, že... Petr FIALA, předseda ODS:

A jinak jsem vám řekl celkem jasnou představu o tom, jak se z této situace dostaneme a co uděláme pro to, aby se Občanské demokratické straně důvěra jejích voličů zase vrátila. Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:

Ta představa byla, že si členská základna, náhle se probudivší, začne volit do čel místních oblastních regionálních a podobně orgánů lidi, kteří nejsou problematičtí, to jste řekl jako tu jasnou představu. Petr FIALA, předseda ODS:

To není ale náhle se probudivší členská základna. ODS má 21 tisíc členů, to jsou často lidé, kteří mají velmi jasnou představu o tom, co má Občanská demokratická strana dělat, a kteří třeba v poslední době měli pocit, že politika Občanské demokratické strany tomu neodpovídá. Ti lidé našli novou motivaci, ti lidé mají novou chuť se Občanské demokratické straně a její politice věnovat, a to je přece obrovské bohatství. 21 tisíc členů je něco, co bych nazval politickým pokladem. Ti lidé jsou znovu aktivní a oni nezačali být aktivní včera, vždyť i to, jakým způsobem bylo zvoleno vedení Občanské demokratické strany, ukazuje novou aktivitu a určitou změnu v ODS. Pro mě třeba bylo překvapivé, že program 7 kroků, s kterými jsem vystoupil, 7 kroků k obnově Občanské demokratické strany, se začal realizovat už na kongresu. Já jsem ani nečekal, že bychom třeba dokázali přijmout změnu stanov s tak jasným, s tak přesvědčivým mandátem od delegátů kongresu, čili vidíte, že ta aktivita členské základny už zde je a ta bude samozřejmě pokračovat. A ta je strašně důležitá pro život politické strany. Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:

Mě by zajímalo, jak ji budete využívat? Protože třeba bývalý dlouholetý člen Občanské demokratické strany Jiří Payne, což byla ve své době výrazná osoba, říkal, že od zvolení Mirka Topolánka do čela ustala jakákoliv zpětná vazba od členské základny směrem k vedení Občanské demokratické strany, že prostě ti lidé ztratili představu, že když budou mít dobrý nápad, že se dostane až k předsedovi a bude určovat politiku strany. Petr FIALA, předseda ODS:

To je dobrá otázka a je hodně důležitá. A ten první krok jsme udělali už na kongresu. Já jsem byl velkým zastáncem toho, abychom zřídili nějaký další orgán strany, který by reprezentoval zástupce oblastí, to se podařilo, máme celorepublikový sněm. A tam ta komunikační linie mezi členskou základnou a vedením strany se významně zkrátí. Ale jsou tu další cesty, kterými musíme jít, pravidelné setkávání se zastupiteli, se starosty, musí probíhat diskuse o programu nejenom na úrovni celostátní ideové konference, ale i v jednotlivých regionech. To jsou všechno kroky, které budeme v příštím období realizovat a jejich cílem je nejenom posílit vnitřní komunikaci ve straně, ale skutečně i oživit tu členskou základnu a hlavně členům umožnit, aby měli významnější podíl na fungování a politice Občanské demokratické strany. Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:
A myslíte, že tím taky odstíníte ty mytické kmotry, o kterých říkáte, že vlastně nevíte, kdo to je a kolik jich ve straně je, protože nemáte ty konkrétní příklady? Petr FIALA, předseda ODS:

Já jsem o tom přesvědčen a nemáte lepší ochranu politické strany, než je její vnitřní demokratické fungování. To je prostě cesta, která je spolehlivá a tu musíme oživit. Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:

Ale nebude ta vnitřní demokracie znamenat, že když si někdo nakoupí nebo přivede stovku nových členů, kteří pak pro něj hlasují, že to je tedy ta demokracie. To už nebude ta cesta Občanské demokratické strany. Petr FIALA, předseda ODS:

To je samozřejmě cesta, kterou už nemůžeme jít a v žádném případě jí nepůjdeme. Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:

A pochopil jsem dobře, že vy sám nevíte prostě, kolik a jakých konkrétních máte problematických členů, díky kterým má ODS tu kmotrovskou nálepku? Petr FIALA, předseda ODS:

To nevím, ale nevím, jestli to ví vůbec někdo. Tak pojďme se bavit o konkrétních lidech a konkrétních situacích a já se jim budu velmi rád zabývat a považuji to za... Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:

O tom se bavte vy, vy se potřebujete zbavit té nálepky. Petr FIALA, předseda ODS:

Já dělám, co je potřeba, aby Občanská demokratická strana se té nálepky zbavila. A říkám vám, že ty kroky, které dělám, budou takové, že se Občanská demokratická strana opět stane důvěryhodnou stranou. 


Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:

Pokud děláte takové kroky, které na jednu stranu říkáte, chci sjednocovat Občanskou demokratickou stranu, na druhou stranu říkáte, je potřeba odstřihnout se od určité praxe, která je s tou stranou spojovaná, to přeci nutně znamená, že budete mít ve straně celkem dost zneuznaných lidí. Co s nimi budete dělat? Petr FIALA, předseda ODS:

Nevím, jestli budeme mít ve straně zneuznané lidi. Já si myslím, že jsme v situaci, kdy každý, i když třeba prohrál určitý souboj o pozici v Občanské demokratické straně, má možnost být aktivní tak, aby sloužil ODS a sloužil pravicové politice v České republice. Já ten prostor chci poskytnout všem a nemyslím si, že by v tomto byl nějaký zásadní problém. Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:

Třeba ten rozhovor, který bývalý první, bývalý místopředseda strany Jiří Pospíšil dal včera deníku Aktuálně.cz, kde říká, že cítil silnou nedůvěru, neví, jestli má vůbec ještě chuť pro Občanskou demokratickou stranu pracovat, že možná odejde, ale tedy ten poslanecký mandát si nechá, to není problém, který by vás do budoucna ohrožoval, myslíte. Petr FIALA, předseda ODS:

Hloubku toho problému teprve uvidíme. Jiří Pospíšil po svém neúspěchu na kongresu mě informoval o tom, že by měl rád dva týdny určitého klidu, aby mohl nad věcmi přemýšlet. Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:

Po týdnu už tedy projevil neklid. Petr FIALA, předseda ODS:

Já jsem s tím souhlasil, předpokládám, že se s Jiřím Pospíšilem setkáme a že se budeme bavit o jeho další cestě. V každém případě kongres projevil nebo delegáti kongresu projevili vůli, která zaznívala ve všech debatách, které jsem absolvoval v jednotlivých regionech, že ve vedení nemá být nikdo, kdo se podílel na politice minulého vedení, ať už je to spravedlivé, nebo nespravedlivé, ten výsledek kongresu takový je a samozřejmě každý se s tím vyrovnává nějakým způsobem, ale místo Jiřího Pospíšila určitě v Občanské demokratické straně je a předpokládám, že bude nadále užitečným členem našeho poslaneckého klubu. Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:

Na druhou stranu ODS má celkem pestrou minulost podobných případů. Když vezmu poslední volební období, tak to byli pánové Tluchoř, Šnajdr, Fuksa, předtím třeba Vlastimil Tlustý po tom, co přestal být ministrem financí. V 90. letech třeba Jan Ruml s Jozefem Zieleniecem. To všechno byli lidé, kteří byli v nějaké době vlivní, pak o ten vliv přišli a nedá se říct, že by později té straně úplně pomáhali. Petr FIALA, předseda ODS:

To ale není osud jenom Občanské demokratické strany, je to historie více stran v České republice. Není to úplně neobvyklé. Na druhé straně já třeba říkám, že pokud má nějaká politická strana problematický vztah se všemi svými bývalými předsedy, tak je to něco, nad čím musí přemýšlet, protože to ukazuje na určitý problém ve vnitřní kultuře strany. Ale tím vším se budeme zabývat. Já myslím, že my jsme dostali velmi silný vzkaz od voličů a že jsme ten vzkaz pochopili. Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:

Zůstanu ještě u jedné personálie, vaši stranu před týdnem opustila chomutovská primátorka Ivana Řápková, podle vás je to pro ODS dobrá zpráva nebo špatná zpráva? Petr FIALA, předseda ODS:

Jestliže odcházejí lidé z Občanské demokratické strany, kteří působili ve volených funkcích, tak nevím, jestli to můžeme označit za dobrou zprávu. Já jsem s paní Řápkovou ještě neměl možnost mluvit. 


Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:

Takže nevíte, co je tedy ten impuls k odchodu? 


Petr FIALA, předseda ODS:

Vím to, co řekla do médií a do médií řekla, že impulsem jejího odchodu byla nominace Jiřího Pospíšila na pozici místopředsedy. Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:

To by se skoro mohla vrátit tedy. 

Petr FIALA, předseda ODS:

Jak víme, právě, jak víme, tak tato situace nenastala, ale já tady nechci diskutovat o někom, s kým jsem ještě neměl možnost hovořit osobně.

 

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:

Mě zajímá ten konflikt mezi tím, že paní Řápková je bezesporu starostka, která získala silnou podporu v rámci Chomutova. Na druhou stranu je známá přinejmenším kontroverzními výroky o sociálně nepřizpůsobivých. Je známá zpochybňovaným studiem plzeňských práv. Mě by zajímalo, jak odchod takové osobnosti vnímáte? Petr FIALA, předseda ODS:

Já teď nevnímám s radostí odchod žádné osobnosti z Občanské demokratické strany. My jsme v situaci, kdy nás čeká, jak jsem vám i popsal, řada vnitřních diskusí a obnovování strany. A já bych rád, kdyby všichni počkali, až tento proces začne probíhat a pak se můžeme bavit o tom, jestli ty odchody jsou dobré nebo dobré nejsou. Ale v tuto chvíli odchod paní Řápkové dál asi komentovat nemohu. Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:

A když to vezmeme obecně, pravděpodobně jste zaznamenal hlasy nejrůznějších starostů za ODS, kteří tu stranu teď opouštějí, aby si nezhoršili šance před podzimními komunálními volbami? 


Petr FIALA, předseda ODS:

Nejenom zaznamenal, já jsem s řadou těch lidí v posledních měsících mluvil a vím, že jejich nespokojenost s Občanskou demokratickou stranou nevyplývala jenom z obavy, že neuspějí ve volbách a že poškozená značka poškodí je osobně, ale měli někdy i pocit, že nemají dostatečnou podporu a také dostatečné slovo v Občanské demokratické straně. Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:

Takže myslíte, že je přesvědčíte. Petr FIALA, předseda ODS:

A to chci velmi rychle změnit. Já chystám setkání se starosty za Občanskou demokratickou stranu, chceme se bavit nejenom o budoucích komunálních volbách, ale taky o jejich pozici v ODS, o tom, jak využít jejich zkušenosti pro formování politiky Občanské demokratické strany a věřím, že naprostá většina z nich bude nadále, půjde nadále do voleb v dresu ODS. Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:

Do Partie teď zvu politologa z Masarykovy dělnické akademie Lukáše Jelínka. Dobrý den. Lukáš JELÍNEK, politolog:

Dobrý den. Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:

Pane Jelínku, jak vnímáte ty avizované odchody regionálních politiků z ODS vy? Lukáš JELÍNEK, politolog:

Já se domnívám, že to je bolest každé politické strany, která ztratila podíl na moci, na vládě v těch nejvyšších patrech. Ale zároveň v případě ODS je to, je tam určitá evidentní souvislost i s vytrácením se voličů té politické strany, protože se ukazuje, že ta hloubka nedůvěry nebo určitého zklamání, nějaké deziluze je taková, že pro řadu i komunálních politiků jsou atraktivnější nastupující pravicové subjekty, byť třeba nečitelné, jako je hnutí pana Babiše, než ODS, která jim může připadat nesrozumitelná a v některých chvílích třeba i neresuscitovatelná. Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:

Pane Jelínku, dá se čekat nějaký převrat, který po tom víkendovém kongresu Občanské demokratické strany, o kterém teď mluvíme?


Lukáš JELÍNEK, politolog:

Já si myslím, že ta změna bude muset být velmi dlouhodobá, protože politická strana potřebuje srozumitelnost a důvěryhodnost. K té srozumitelnosti potřebujete vnitřní semknutost té strany a čitelný program. Tak já sice věřím tomu, že se strana při volbě Petra Fialy za ním semkla jako za člověkem, který přichází zvenčí a jako jeden z mála má možnost tu stranu postavit znovu na nohy, ale semknutost při volbě těch dalších místopředsedů už tak patrná nebyla. A co se týká programu, tak ta politická strana, tak jak jí definuje nebo tak jak ten program definuje nebo se snaží narýsovat Petr Fiala, bude výrazně konzervativní, výrazně pravicový, což si myslím, že Občanské demokratické straně může pomoci tady tato jednoznačnost. Na druhé straně první místopředseda Jan Zahradil je vnímaný jako jednoznačný liberál, člověk, který je výrazně euroskeptický, snad nejeuroskeptičtější politik po Václavu Klausovi v České republice, což se třeba o Petru Fialovi říct nedá. No, a potom poslední věc, ta souvisí s tou důvěrou. A to si myslím, že to je ta otázka kmotrů, na kterou jste už v té debatě narazili. Tam si myslím, že je docela smutný vzkaz, když pan předseda Fiala ještě týden před svým zvolením otázky, které se týkaly minulosti jeho podporovatele Martina Kuby nebo Dalibora Mlejnského, jednoho z kontroverzních komunálních politiků, starosty Prahy 11 za ODS, vlastně neznal nebo nechtěl o nich hovořit. A stejně tak je smutnou zprávou, když někteří delegáti kongresu ODS vlastně interpretovali to nezvolení Jiřího Pospíšila do funkce, že je to vlastně trest za to, že se podílel na osamostatnění nebo emancipaci státních zástupců nebo soudců. To si myslím, že té důvěryhodnosti také nemusí dvakrát pomoci. Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:

Pane Fialo, co tomu říkáte? Petr FIALA, předseda ODS:

Já bych mohl komentovat více věcí, které pan kolega Jelínek zmínil. Například já tedy nevidím moc pravicové konkurence na naší české politické scéně. Jestli by jí mělo být hnutí ANO, tak to se tedy zatím neukázalo. Oni samozřejmě měnili velmi, velmi svěže program před posledními volbami a nyní se ukazuje, že se velmi lehce dohodli na levicové vládě. Dokonce na vládě, kterou chválí odbory, takže tam se té pravicovosti... Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:

Nicméně za cenu například nezvyšování daní, což je určitě pravicový princip. Petr FIALA, předseda ODS:

To je jeden z pravicových princip, ale řada dalších principů pravicových není. Takže tam se příliš velké konkurence do budoucna neobávám, jakkoliv uznávám, že někteří zklamaní voliči na chvíli uvěřili tomu, co jim hnutí ANO před volbami slibovalo. Pokud jde o ten střet, který tady pan Jelínek naznačil, mezi mým konzervativním postojem a liberálním postojem Jana Zahradila, tak si myslím, že tady žádné obavy není potřeba mít. Občanská demokratická strana je konzervativní liberální strana a tyto dva proudy se zde setkávají velmi dobře. A moje pozice k Evropské unii se příliš neliší od pozice pana Zahradila, která určitě není euroskeptická, ale spíše eurorealistická a je hlavně přesvědčivá, protože hájí zájmy českých občanů. Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:

Jenom abychom nesklouzli do čistě politologické debaty, protože předpokládám, že vy dva byste si v tom báječně vystačili. Musím se ale, pane Jelínku, zeptat, když teď politologové vstupují do politiky a šéfují politickým stranám, nechystáte se taky nějakou převzít? Lukáš JELÍNEK, politolog:

Ne, protože já si myslím, že je to velmi obtížné a jsou to dvě odlišné disciplíny. My už jsme tady zažili i politiky ve vrcholných, i politology ve vrcholných politických funkcích. Nemusíme chodit daleko do minulosti, dosavadní místopředseda ODS Tomáš Chalupa měl také politologické vzdělání, choval se podle všech základních politologických, ale i marketingových příruček, ale přesto mu to nepodařilo získat důvěru ani podstatné části ODS, ani podstatné části voličů. Takže já sice můžu hovořit o panu Fialovi jako o skvostném akademikovi, je to můj učitel a musím říci, že si neumím představit jaksi typičtější ukázku velmi kvalitního intelektuála, ale to ještě neznamená, že takový člověk dokáže řídit politickou stranu a vypořádávat se se všemi těmi vnitřními mechanismy nebo strukturami, které lidé zvenčí dost dobře nemusí vidět. Takže jsem dost skeptický k tomu, že by politologové nebo sociologové měli nějakou zvláštní kvalifikaci pro to, aby zachraňovali politické strany. Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:

Já jsem se setkal s názorem, že možná Petr Fiala vstoupil do vedení ODS proto, že ve skutečnosti realizuje nějaký tajný politologický terénní průzkum a napíše o tom velkou knihu. To si asi nemyslíte tedy. Lukáš JELÍNEK, politolog:

Ne, ne, to si nemyslím. My už jsme tady měli podobná podezření, která se dávala do souvislosti s Radkem Johnem, který jako novinář vstoupil do politiky. Sice se snaží v současnosti využívat své zkušenosti, ale myslím si, že on je typickým příkladem člověka, který sotva může skloubit dvě různé profese nebo dva různé světy. Petr Fiala se rozhodl pro politickou dráhu, myslím si, že je teprve na začátku, úspěšný být může, ale nemusí. Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:

Pane Fialo, není to průzkum, jenom jednou větou. 


Petr FIALA, předseda ODS:

Ne, ale přece jenom bych rád reagoval. Já teda děkuji Lukáši Jelínkovi za milá slova o mně jako učiteli. Na oplátku bych řekl, že on byl výborným studentem. Ale já s ním souhlasím. Profese politologa není žádná zvláštní kvalifikace pro politiku, určitě nezajisťuje úspěch, tak jako nezajišťuje úspěch v politice být úspěšným podnikatelem. Takže to všechno se teprve ukáže. Já ale do politiky nevstupuji kvůli nějakému experimentu ani politologickému, ani sociologickému, ani jinému, já do politiky vstupuji proto, že jsem nespokojen se stavem české politiky, že jsem byl nespokojen se stavem české pravice a že jsem přesvědčen o tom, že pokud chceme politiku měnit, tak prostě na ni nemůžeme nadávat, ale musíme být sami aktivní. A pro mě, a to odpovídá i mým politologickým poznatkům, s kterými bude určitě i kolega Jelínek souhlasit, klíčovou institucí demokracie jsou politické strany. Pokud chceme mít kvalitní demokracii, musíme mít kvalitní politické strany, a to je motivace pro mě a je to vysvětlení toho, co teď dělám, takže nikdo se neobávejte ani akademika, nikdo se neobávejte ani toho, že realizuji nějaký experiment. Já jako občan, kterému není jedno, v jaké zemi žiji, jsem vyvodil z toho osobní konsekvense a ty se teď snažím realizovat v politice. Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:

Pojďme se tedy bavit o tom programu. Vy jste na podzim zveřejnil 17 principů moderní pravice, pokud správně cituju název. To je vaše osobní vyznání, anebo to je zárodek budoucího programu Občanské demokratické strany? Petr FIALA, předseda ODS:

To není ani osobní vyznání, ani zárodek budoucího programu. Ono se to přesně jmenuje Hodnoty a principy moderní pravice. Já jsem to napsal pro potřeby voleb a ten důvod byl jednoduchý. Česká pravice, kterou reprezentuje Občanská demokratická strana, se nesmí utopit v každodennosti, v té každodenní politice, kdy se realizuje jedno rozhodnutí za druhým, ale musí si připomínat, neustále připomínat, z jakých hodnot a principů současná úspěšná moderní pravice vychází a co jsou vlastně základní témata, kterým se musí věnovat. A proto jsem napsal tento text. Já bych vám to ukázal na jednom příkladu. Vy jste tady říkali, že charakteristickým rysem politické strany, která se hlásí k pravici, je to, že nezvyšuje daně. Ano, to je pravda, s tím naprosto souhlasím, jde o míru přerozdělování a výši daňové zátěže. Ale nesmíme zapomenout na jiný, důležitý princip pro pravicovou stranu, na který jsme v posledním období zapomněli, a to je to, že nevršíme reformu za reformou, že jsme pro stabilní pravidla, pro stabilní prostředí, a to si prostě musíme připomínat. Naši podnikatelé se na nás nezlobí, ty, které jsme ztratili, proto, že jsme zvýšili daně, ale zlobí se na nás především proto, že jsme neustále měnili a komplikovali pravidla pro podnikání. Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:

Tím mi ale, pane předsedo Fialo, nahráváte, protože když jsem četl těch 17 principů, tak jsem si říkal, většinu z nich by bez problémů podepsali i politici, kteří se deklarují jako levicoví, což byl první problém. A druhý byl ten, že když porovnám ty principy, které prezentujete, třeba právě reformy nebo nezvyšování daní, tak to jsou věci, které prostě ODS v posledních volebních obdobích zcela ignorovala. Petr FIALA, předseda ODS:

To je velký omyl. Většinu těch principů by nepodepsaly levicové strany, a to z mnoha důvodů. 

 Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:

Stabilní prostředí, spravedlivé daně jako takové, solidaritu? Petr FIALA, předseda ODS:

Samozřejmě že ne, protože pro levici je mimořádně důležitá společenská reforma, kterou taky opakovaně realizuje. Solidarita, tam se musíme podívat, jaký typ solidarity. Ale ono je to o něčem jiném. To, co je tady podstatné, je, že nejsou, a to v naší společnosti není někdy úplně jasné, nejsou levicová a pravicová témata, jsou témata a k nim je levicový a pravicový přístup. To, co je obsaženo v těch hodnotách a principech, jsou přístupy, které realizují úspěšné pravicové strany v Evropě. A pokud chceme být úspěšní, tak je musíme realizovat taky, protože jde o to, abychom hájili zájmy našich voličů a reagovali na jejich problémy, a to ODS bude dělat. 


Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:

Pane Jelínku, je to tak, že ty principy, které Petr Fiala zveřejnil, jsou skutečně pravicové, respektive že to jsou univerzální témata, ke kterým nabízí pravicové řešení? Lukáš JELÍNEK, politolog:

Já je vnímám hlavně jako témata, která mají vlastně obnovit ten stranický a politický charakter těch střetů, které my tady zažíváme často mezi ústavními činiteli, protože ODS i v minulosti víc než politickou stranu často připomínala sektu, u které nebylo úplně jasné, čí zájmy reprezentuje. Takže z tohoto pohledu si myslím, že je velmi důležité, aby v rámci reformy toho politického stranictví, které je tady u nás stále ještě velmi mladé a na něž často, na jehož krizi často česká společnost doplácí. Bylo jasné, že se politická strana drží některých základních, jakoby formálních postupů, ale zároveň že do té formy umí, dokáže nalít takový obsah, který bude výrazně odlišný než obsah, který do ní nalévá politická levice, která třeba v současnosti má značný podíl na vládě. Takže z tohoto hlediska si myslím, že jakoby ta srozumitelnost těch principů, o kterých Petr Fiala hovoří a píše, je jasná, ale na druhou stranu pochopitelně potkáváme se s tím už v současné evropské civilizaci, že se ty vlivy nebo ty pohledy politické pravice a levice leckde prolínají a tam je potom důležité, aby ty politické strany dokázaly také nejenom po sobě křičet, ale dokázaly také v těch bodech, kde se zájmy levice i pravice prolínají, spolu spolupracovat. Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:

Pane Jelínku, děkuju, že jste se zapojil do naší debaty, na shledanou. 


Lukáš JELÍNEK, politolog:

Hezkou neděli, děkuji, na shledanou. Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:

Pane Fialo, když to přetavíme do konkrétních kroků, ODS je teď v Poslanecké sněmovně, pokud se nepletu, se 16 poslanci, jaké konkrétní zákony, jaká konkrétní opatření tam hodláte navrhovat tak, abyste oslovovali pravicové voliče? Petr FIALA, předseda ODS:

Já jenom bych ještě reagoval na tu poslední poznámku pana kolegy Jelínka. Spolupráce demokratických politických stran, to mně připadá důležité. Podívejte se, my jsme tady v situaci, kdy se jednak napíná parlamentní demokracie působením přímo zvoleného prezidenta, aktivistickým přístupem k té funkci, kterou má pan prezident Zeman, a současně se začala porušovat pravidla, která platí pro nebo dosud platila pro všechny ve prospěch jednotlivce, tedy pana Babiše, například to, že nebude muset předložit lustrační osvědčení. A to je příklad, kdy by měly všechny demokratické politické strany hájit pravidla hry a hájit parlamentní demokracii. Když se podíváte, a tím odpovídám na vaši otázku, na to, co dělala minulý týden Občanská demokratická strana, tak uvidíte, že jsme byli ve sněmovně nejaktivnější, že jsme na to poukazovali a že jsme se snažili i ostatní vyzvat k tomu, aby nepřihlíželi k tomuto porušování základních pravidel hry. Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:

Nicméně to se vyjadřujete k nějaké agendě, kterou jste nenastolili vy jako Občanská demokratická strana. Je to vyjádření k tomu, že na popud prezidenta vznikající vládní koalice přišla s nějakým řešením a o tom se diskutuje. Mě zajímá, co původního, vlastního chce ODS prosazovat v příštím volebním období? Petr FIALA, předseda ODS:

Nezlobte se, ale to není žádná jenom nastolená agenda. To je principiální otázka, které se prostě musíme věnovat. Tady přijde hnutí ANO do české politiky s tím, že hlásá změnu, jak všechno napraví, co se tu stalo, jak nebudou politici. A první, co udělají, je, že poruší pravidla nebo snaží se porušit pravidla ve prospěch svého předsedy a ještě navíc vytvářejí privilegium pro politickou třídu, protože najednou politici nebudou muset mít lustrační osvědčení, ale všichni ostatní, kteří jsou ve vedoucích funkcích, ano. To mně připadá jako podstatná věc. Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:

A vy to téma lustrací prostě považujete za natolik zásadní, že tedy v tuto chvíli výrazným způsobem určuje vaši politiku, tedy něco, co je 25 let stará bitva v zásadě. 

Petr FIALA, předseda ODS:

Ne, to není 25 let stará bitva, vždyť nejde o lustrace. Jde o to, že ve prospěch jednoho člověka se upraví pravidla anebo pro něj prostě neplatí. K tomu nemůžeme přihlížet úplně lhostejně. To není 25 let stará bitva, to je aktuální bitva o to, aby pravidla platila pro všechny občany podle zákona stejně. A tuto bitvu teď vedeme. Samozřejmě že téma Občanské demokratické strany... Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:

Promiňte, pane Fialo, když místopředseda Senátu za ODS, vlivný sociální, vlivný občanský demokrat Přemysl Sobotka říká, že jestli to je teda tak, že už lidé spjatí s totalitním a komunistickým režimem nejsou morálně a bezpečnostně nepřijatelní, tak to přehání Přemysl Sobotka, anebo je to tedy vyjádření politiky ODS, které vadí rušení lustrací principiálně? Protože mluvíte o dvou různých věcech. Petr FIALA, předseda ODS:

Ale samozřejmě že nám vadí rušení lustrací principiálně. Ale já jsem to přirovnal nebo použil jsem takový příklad, který, myslím, byl velmi srozumitelný. Prostě nemůžete vyjet na silnici, když nemáte řidičské oprávnění. Ta lustrace je určitým řidičským oprávněním pro ty, kteří chtějí být v ministerské funkci a tady se najednou po někom nechce, tak to je přece věc, která nás musí zneklidňovat, dokonce by měla zneklidňovat i ty, kteří třeba mají pochybnosti o lustracích, což Občanská demokratická strana nemá. Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:

Naším dalším hostem je předseda poslaneckého klubu KSČM Pavel Kováčik. I vám dobrý den. Pavel KOVÁČIK, předseda poslaneckého klubu KSČM:

Hezké dopoledne přeji. Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:

Pane Kováčiku, jak vnímáte ty argumenty, kterými teď v uplynulém týdnu ODS argumentovala proti rušení nebo údajnému rušení lustračního zákona? Pavel KOVÁČIK, předseda poslaneckého klubu KSČM:

Já především myslím, že se sluší popřát panu předsedovi ke zvolení a popřát mu také úspěch v tom jeho snažení. Že to nebude mít lehké, dokumentuje právě chování občanských demokratů k lustračnímu zákonu. Oni skutečně při nedostatku vlastních témat bojují tuto minulou bitvu, která dávno měla být skončena. Ona byla dávno dobojována de facto a ten zákon je dnes natolik vyčichlý, že vlastně už se stává koulí na noze naší demokracie a že je třeba jej co nejrychleji zrušit. Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:

Předpokládám, že si nemyslíte obecně, ale tedy čím je lustrační zákon v roce 2014 aktuální podle vás? Pavel KOVÁČIK, předseda poslaneckého klubu KSČM:

Podle mě už vůbec není aktuální a pouze překáží, pouze dělá problémy a myslím si, že témata, která jsou tu, ta nová témata nebo v uplynulých letech naběhlá témata ekonomiky, korupce a podobně, jsou natolik důležitá, že potíže vzniklé uplatňováním lustračního zákona by jim neměly stát v cestě. Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:

A to byla otázka primárně pro Petra Fialu. Petr FIALA, předseda ODS:

Ano, my jsme to oba pochopili jako otázku na sebe. Já vám rád odpovím. Co je smysl lustračního zákona? Ne někomu v něčem bránit, ale bránit společnost před tím, aby se na jejím řízení podíleli lidé, kteří v nějaké formě v minulosti selhali a překročili tehdy daná pravidla hry. A je přece jasné, že kdo jednou selhal, a my nesoudíme, z jakých důvodů, jestli byl vydírán, byl slabý, chtěl získat i nějaké výhody, to není předmětem toho zkoumání, ale jednou selhal a společnost se brání, protože by mohl selhat zase. To je přece aktuální, dokud bude politicky aktivní nebo ve vedoucích funkcích... 


Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:

Myslíte, dokud bude žít poslední estébák prostě. Petr FIALA, předseda ODS:

Naše generace, která ještě měla v dospělém věku možnost zažít komunistický režim, tak bude aktivní lustrační zákon, to je přece jednoduché. Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:

A prostě dokud neumře poslední estébák údajný, protože to přeci není zákon, který by bránil nástupu lidí, kteří selhali, ale o kterých je někde napsáno, že selhali. Petr FIALA, předseda ODS:

Ano, ale... Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:

Před 25 lety naposledy. Petr FIALA, předseda ODS:

Ale to máte s tím řidičským oprávněním taky. Prostě někdo rozhodne, že jste udělal nějaký přestupek, za který vám je odňat řidičský průkaz a je to prostě tak. A tady můžeme si každý v této společnosti, která je svobodná, říkat a dělat, co chceme, ale přece nemáme žádné právo řídit ostatní v určitých veřejných funkcích a tomu brání lustrační zákon a ta jeho aktuálnost nijak nezmizela. Ale neodvádějme pozornost od té věci, která je tady podstatná. Nejde jenom o lustrační zákon, jde o to, zda platí pravidla opravdu pro všechny, anebo se kvůli někomu udělá nějaká výjimka. Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:

Pane Kováčiku, ještě jednou se obracím směrem na vás, jak vnímáte tedy tady tu argumentaci ODS pro zachování lustračního zákona? A dodávám v kontextu toho, že za těch 25 let také spousta lidí stačila nějakým způsobem selhat. Pavel KOVÁČIK, předseda poslaneckého klubu KSČM:
 

Myslím si, že pokud by to bylo bráno optikou pana kolegy Fialy, tak potom by pod lustrační zákon nebo něco jemu podobného měli spadat i všichni, kteří selhali v polistopadovém, popřevratovém vývoji, kteří se podíleli na tunelování, na rozkrádání, na všech těch nepravostech, které vedly koneckonců k tomu, že občané se dnes na politiku polistopadového vývoje dívají s velkou skepsí. A ten příměr s tím řidičákem, nezlobte se na mě, pane kolego, předsedo ODS, ale ten přece kulhá. Ten kulhá o to, že po nějaké době je po splnění nějakých kritérií ten řidičák zpravidla vrácen, nikdy není odňat na doživotí. A ten řidičák vámi zmiňovaný byl odebrán na 5 let, ta platnost toho lustračního zákona měla být 5 let. Ještě jedna douška, to není ani o tom, že někdo selhal nebo mohl selhat, to je pouze o tom, že je někdo veden v nějakém seznamu. A víte, že se odehrává řada soudních sporů, které prokázaly, že v tom seznamu byl veden vyloženě neoprávněně, že si někdo něco vymyslel, dal ho do seznamu, anebo že v tom seznamu prostě vůbec nebyl, že byl pouze nařčen, že je v nějakém seznamu. A na to je příliš slabo.

 

 

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:

Pane Kováčiku, děkuju. Pane Kováčiku, děkuju, na shledanou. A poprosím Petra Fialu ještě o krátkou reakci. Petr FIALA, předseda ODS:

Ono je do jisté míry úsměvné, ale současně velmi smutné, když nás tady o demokracii poučuje reprezentant komunistické strany, která se hlásí k tomu režimu, který zde byl před listopadem. Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:

Nicméně reprezentant strany, která, kterou volí celkem dost voličů. Petr FIALA, předseda ODS:

To já respektuji, ale teď vedeme jakousi morální debatu, která si myslím, že reprezentantům komunistické strany nepřísluší. Ale já bych chtěl říct jinou věc. Je přece, a nenechme si namluvit, že je totéž jako režim před rokem 89, kdy někdo selhal, a to, co se odehrávalo ve svobodné demokratické společnosti. Tady byli všichni pod veřejnou kontrolou, pod mediální kontrolou, tady všichni vidíme, co kdo dělá, ale před tím rokem 89 v komunistické diktatuře jsme to neviděli a máme zde určité opatření, které nás chrání. Já myslím, že to je docela srozumitelné a jasné, proč na lustracích trváme. Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:

Taková byla nedělní Partie s Petrem Fialou. Na shledanou. Petr FIALA, předseda ODS:


Na shledanou a děkuji za pozvání.