21. ledna 2014

K věci

Rozhovor s předsedou středočeské ODS Janem Skopečkem pro ČRo Region.


Tomáš PANCÍŘ, moderátor:


Hezký den, posloucháte Český rozhlas Region, začíná další vydání pořadu K věci. Naším dnešním hostem je předseda středočeské ODS Jan Skopeček. Dobrý den, vítejte u nás. 

 Jan SKOPEČEK, předseda středočeské ODS:

Dobrý den vám i posluchačům. 

 Tomáš PANCÍŘ, moderátor:

Jan Skopeček samozřejmě strávil víkend v Olomouci na kongresu ODS. S jakými pocity jste odjížděl z Olomouce? 

 Jan SKOPEČEK, předseda středočeské ODS:

Já jsem odjížděl s pocity velmi dobrými a myslím, že s dobrými pocity odjížděla i celá ODS, většina delegátů, protože myslím si, že se nám podařilo zvolit velmi dobré vedení v čele s Petrem Fialou, ale i s řadou velmi kvalitních místopředsedů. To vedení je velmi obměněné, takže já si myslím, že ODS dala veřejnosti jasný signál, že rozumí tomu, jak voliči ohodnotili ODS v uplynulých volbách, dokázala na to zareagovat. Myslím si, že tím udělala krok k tomu, aby se navrátila k těm volebním výsledkům, které byly pro ODS charakteristické v těch minulých letech. 

 Tomáš PANCÍŘ, moderátor:

Není na druhé straně ta změna personální až moc radikální? Do toho úzkého vedení se nedostala třeba Miroslava Němcová nebo Jiří Pospíšil, není to chyba, není ta razance až moc velká? 

 Jan SKOPEČEK, předseda středočeské ODS:


Já bych chtěl připomenout, že prvním místopředsedou se stal Jan Zahradil, což je dlouholetý člen grémia, z titulu předsedy klubu evropských poslanců, tudíž je tam zachována i kontinuita. 

 


Tomáš PANCÍŘ, moderátor:


Není to kontinuita lidí, kteří byli na těch nejvyšších příčkách? I řada politických komentátorů se shoduje na tom, že třeba Miroslava Němcová tím, že byla lídryní těch posledních voleb, že ODS pomohla, teď za to se nebo v uvozovkách za to nebo přesto se nedostala do úzkého vedení. Není opravdu ta změna až příliš razantní? 

 Jan SKOPEČEK, předseda středočeské ODS:


Já myslím, že kdyby ta změna byla méně razantní, tak nás novináři trápí, že jsme nic nepochopili a že ve vedení ODS zůstávají lidé, kteří nesou odpovědnost za její výsledky. Já si myslím, že je správně, že obměna vedení byla velmi radikální. Já jsem nebyl hlasitým stoupencem toho, že z minulého vedení tam nemá zůstat nikdo. Já si myslím, že takto to rozlišovat nelze, že musíme u každého jednotlivce, u každého nominanta zvažovat, zda bude přínosem pro ODS i v budoucnu. Co se týče Miroslavy Němcové, zůstává 1. dámou ODS, myslím si, že bude pro ODS platná i v budoucnosti, je členkou poslaneckého klubu, pro ODS toho opravdu v minulosti udělala mnoho. Ale ona sama deklarovala, že při volbách do vedení ji zajímá pouze pozice předsedy ODS. Já odhaduji, že kdyby kandidovala na pozici místopředsedkyně, že měla šanci na zvolení, ale ona chtěla bojovat pouze o tu pozici předsedkyně a myslím si, že ona skutečně zůstává 1. dámou ODS i nadále. 

 Tomáš PANCÍŘ, moderátor:

 

Kolik kongresů ODS jste vy osobně absolvoval? 

 Jan SKOPEČEK, předseda středočeské ODS:


Já myslím, že to byl pro mě tak třetí, čtvrtý kongres, když teď lovím v paměti. 

 Tomáš PANCÍŘ, moderátor:


Když to porovnáte, v čem byl jiný? 

 Jan SKOPEČEK, předseda středočeské ODS:


Já myslím, že byl jiný v tom, že si ti delegáti skutečně uvědomovali, že to je poslední šance jak zachránit ODS, že pokud se nezvládne tento krok, tak je existence ODS ohrožena. Myslím si, že i s tímto vědomím jednotliví delegáti přistoupili k tomu kongresu velmi odpovědně a i k té volbě toho vedení přistoupili odpovědně. 

 Tomáš PANCÍŘ, moderátor:


Jak se to projevilo třeba v zákulisí, byla znát jiná atmosféra, bylo tam třeba řekněme méně zákulisních snah o dohodu, bylo všechno jednodušší nebo naopak složitější. Jak to na vás působilo jako na delegáta? 

 


Jan SKOPEČEK, předseda středočeské ODS:


Atmosféra na kongresu byla dobrá. Nemyslím si... 

 

 

Tomáš PANCÍŘ, moderátor:


A předtím, pardon, na těch minulých dvou nebo třech nebyla dobrá? 

 Jan SKOPEČEK, předseda středočeské ODS:


Kongresová atmosféra je prostě charakteristická. Uvědomte si, že to je prostě jediná příležitost, kdy se takto velké množství spolustraníků vidí dohromady. Já bych skutečně nerozlišoval, zda před dvěma lety byla atmosféra dramaticky jiná. 

 Tomáš PANCÍŘ, moderátor:


Ale já se ptám na váš dojem, jestli byla stejná nebo jestli byla jiná? 

 Jan SKOPEČEK, předseda středočeské ODS:


V letošním roce jsem cítil z těch delegátů opravdu dramatickou snahu o to zvolit nejlepší možné vedení, o to odrazit se od toho dna, dívat se už pouze dopředu. Velmi zajímavým faktem byla skutečnost, že většina těch příspěvků delegátů se netýkala vůbec minulosti. Velmi málo delegátů zmiňovalo aféry, které vedly k pádu vlády a většina se dívala dopředu. Jestli mohu říci, v tom byla ta atmosféra jiná, že každý se už skutečně začal dívat dopředu a začal hledat cíle a prostředky jak dosáhnout toho, aby se ODS vrátila zpátky k těm 30% výsledkům. 

 


Tomáš PANCÍŘ, moderátor:


Dnešním hostem pořadu K věci Českého rozhlasu Region je předseda středočeské ODS Jan Skopeček. Vy jste vlastně v podobné situaci jako Petr Fiala na té celostátní úrovni, akorát máte měsíc náskok, protože vy jste se šéfem středočeské ODS po Petru Bendlovi stal už v prosinci. Co jste za ten měsíc stihl? Dalo se vůbec něco stihnout, byly tam Vánoce? 

 Jan SKOPEČEK, předseda středočeské ODS:


Regionální sněm skutečně proběhl před Vánocemi, nicméně pro mě jako šéfa středočeské ODS začala práce skutečně dnem po zvolení, protože my jsme jako regionální ODS Středočeský kraj nominovali do vedení ODS Martina Kupku a já jsem byl velmi rád, že jsem mu mohl pomáhat ten měsíc před kongresem objíždět ostatní regionální sněmy ODS v Jihomoravském kraji a v dalších regionech a jednak jsem se snažil představit jako kolega, jako představitel středočeské ODS i v ostatních regionálních sdružení a jednak jsem se snažil hledat pro Martina Kupku podporu, aby byl na kongresu zvolen. 

 Tomáš PANCÍŘ, moderátor:


Což se stalo, zvolen byl. 

 


Jan SKOPEČEK, předseda středočeské ODS:


Což se nám povedlo. Čili byla to poměrně náročná doba plná schůzek a plná vyjednávání, ale to se myslím podařilo a Martin Kupka byl zvolen v 1. kole nejvyšším počtem hlasů a nakonec i já jsem byl zvolen nejvyšším počtem hlasů do výkonné rady, což značí, že i středočeská ODS v rámci celé ODS má poměrně velkou sílu a tomu jsem rád, a to říkám přesto, že si myslím, že na ODS musíme pohlížet všichni jako na jednu ODS, že se tu nesmí hrát žádné regionální karty, nesmí být tím hlavním kritériem, odkud daný kandidát je. Ale třeba v osobě Martina Kupky já byl klidný a věděl jsem, že do ODS podporuji člověka, který pomůže. 

 Tomáš PANCÍŘ, moderátor:


Takže ten první měsíc byl spíše navenek tedy do zbytku České republiky než dovnitř středočeské ODS, dá se to tak přeložit to, co jste teď říkal? 

 Jan SKOPEČEK, předseda středočeské ODS:


I dovnitř, protože já jsem ihned vlastně svolal regionální radu, která už se zabývala právě nadcházejícím kongresem. Chtěl jsem od delegátů, kteří z jednotlivých oblastních sdružení středočeské ODS na ten kongres pojedou, slyšet jejich názory, jejich preference, co se týče jednotlivých nominantů do vedení ODS tak, aby středočeská ODS dokázala na tom kongresu působit jednotně. A to se myslím podařilo. 

 


Tomáš PANCÍŘ, moderátor:


A jak vůbec vypadá takové převzetí středočeské ODS, to jste dostal nějaký šanon a nějaké dobré rady od Petra Bendla, nebo vůbec nic takového se neodehrálo? Jak to vypadá, když člověk přebírá takhle důležitý region ve stále ještě se dá říct velké politické straně? 

 Jan SKOPEČEK, předseda středočeské ODS:


Co se týče té administrativy, tak mě ještě čekají nějaká podpisová práva k bankovním účtům a účetnictví ODS. Ale v té politické rovině to především je pro mě závazek začít velmi rychle komunikovat se členskou základnou a připravovat se na to nejdůležitější, co ODS nejenom ve středních Čechách, ale v celé republice čeká, a to jsou evropské a komunální volby. Já jsem přesvědčen, že právě komunální volby budou tím, co rozhodne o bytí a nebytí ODS. A k tomu, abychom v nich mohli být úspěšní, je nezbytné jednotlivým starostům, kteří chtějí na našich kandidátkách kandidovat, velmi pomoci. A já k tomu říkám, že i když možná byly v minulosti evropské volby považovány za volby druhého řádu, tak pro Občanskou demokratickou stranu jsou nadcházející evropské volby fatálními volbami, protože i ony mohou ukázat, zda se ODS od toho dna odráží a zda má smysl jak pro voliče samotné, tak pro jednotlivé straníky s ODS zůstat i v budoucnu. 

 Tomáš PANCÍŘ, moderátor:


Když ty dvoje volby vezmeme postupně, začneme chronologicky evropskými, říkáte, bude to důležitý moment, předpokládám, že důležité bude i sestavování kandidátek. Má středočeská ODS v tomto směru želízka v ohni? 

 


Jan SKOPEČEK, předseda středočeské ODS:


Středočeská ODS má v tuto chvíli dva evropské poslance Hynka Fajmona a pana doktora Cabrnocha. 

 


Tomáš PANCÍŘ, moderátor:


Budou oba obhajovat? 

 Jan SKOPEČEK, předseda středočeské ODS:


Pokud vím, tak Hynek Fajmon deklaroval, že kandidovat už v nadcházejících volbách nebude., Naopak Milan Cabrnoch se pokusí, pokud vím, kandidovat znovu. Nás čeká regionální sněm, který bude rozhodovat o našich nominacích. Bude se scházet v polovině února, tudíž do té doby se rozbíhá ve středočeské ODS klasický standardní proces nominačních sněmů jak na místních, tak na oblastní úrovni. Bezesporu 12 oblastí středočeské ODS nabídne řadu kandidátů, kteří se spolu, doufám ve férovém souboji na tom nadcházejícím sněmu poperou o místo na kandidátce do Evropského parlamentu. 

 Tomáš PANCÍŘ, moderátor:


Vy máte své favority? 

 Jan SKOPEČEK, předseda středočeské ODS:


Já jako předseda středočeské ODS určitě nebudu takto preferovat jednotlivé kandidáty. Navíc říkám, byť víme o Milanu Cabrnochovi, tak věřím, že i další místní sdružení, oblastní sdružení navrhnou své kandidáty. Nebylo by vůči komukoliv z nich fér teď zmiňovat jakékoliv mé preference. 

 Tomáš PANCÍŘ, moderátor:


Následně přijdou komunální volby. V médiích se v těch posledních měsících objevovaly informace, že mnozí starostové, kteří byli před 4 lety zvoleni za ODS, že uvažují, že by třeba teď nekandidovali za ODS, že buď  by si vybrali jiný politický subjekt nebo by zkusili kandidovat jako nezávislí. Máte stejné signály, máte takové informace, že máte takové starosty ve straně? 

 Jan SKOPEČEK, předseda středočeské ODS:


Já takové signály od našich komunálních politiků nemám, spíš bych to označil, že je to přání otce myšlenky. Možná nás chtějí zneklidnit někteří konkurenti, kteří nemají dostatek členů a dostatečnou stranickou strukturu, která by jim mohla pomoci v těch komunálních volbách. Myslím si, že takové kvazi politické subjekty jako je ANO nebo Úsvit budou mít velmi velké problémy sestavit ve většině měst a obcí své kandidátky a tímto způsobem nás... 

 Tomáš PANCÍŘ, moderátor:


Promiňte, že do toho skáču, ale to je právě ten pragmatismus. Z vnějšího pohledu to vypadá, že tady jsou subjekty, které v těch volbách dopadly lépe než vy. Vy říkáte - nemají dostatek osobností, naopak na vašich kandidátkách v minulosti byly osobnosti, přesto ta strana může z pohledu jejich nebo i vnějšího být v tuhle chvíli zátěží. Tak nesměřuje to právě k té anglicky řečeno win win situaci, kdy tedy bývalí vaši starostové se dohodnou s těmito subjekty? 

 Jan SKOPEČEK, předseda středočeské ODS:


Řeknu k tomu dvě teze. Já nemám signály od našich starostů, že by chtěli utíkat z našich kandidátek. Na rovinu říkám, že pokud by se takoví jedinci našli, pak asi pro budoucnost té strany nejsou příliš užiteční, protože v okamžiku, kdy s tou stranou zůstávají jen ve vítězných dobách, tak od nich asi příliš pozitivního čekat nelze. 

 Tomáš PANCÍŘ, moderátor:


Rozumím tomu tak, že byste nikoho takového nepřemlouval? 

 Jan SKOPEČEK, předseda středočeské ODS:


Bezesporu nikoho dramaticky přemlouvat nebudu, pokud nebude chtít, pokud nebude cítit dostatečnou loajalitu ke značce ODS, tak asi nemá cenu někoho zastavovat, pokud vidí štěstí v nějakých jiných subjektech. Ale opravdu znovu říkám, že od žádného našeho starosty jsem žádnou takovou iniciativu neviděl a neslyšel. A na druhé straně je trošku paradoxní, že jak Úsvit, tak ANO se vůči ODS vymezovaly, považovaly nás za kmotrovské strany, jednotlivé kandidáty očerňovaly a teď najednou jsou pro ně členové ODS a starostové dobří. To si myslím, že ať si na to udělá každý posluchač svůj názor, ale to se mi nezdá jako příliš konzistentní postup a názor.

 

 

Tomáš PANCÍŘ, moderátor:


Dnešním hostem pořadu K věci Českého rozhlasu Region je předseda středočeské ODS Jan Skopeček. Vy jste před parlamentními volbami v rozhovoru pro parlamentní listy říkal, že výhodou ODS je kvalitní členská základna, co si představujete pod tím přívlastkem kvalitní členská základna? 

 Jan SKOPEČEK, předseda středočeské ODS:


Kvalitní členská základna pro mě znamená, že ta strana je plná řadou úspěšných komunálních politiků, řadou úspěšných lidí, kteří se dokáží sami živit ve svých oborech a jsou v nich velmi úspěšní. Když jsem objížděl jednotlivé oblastní sněmy, ale i ty regionální sněmy, tak jsem tam viděl skutečně řadu regionálních i celostátních osobností, na kterých bezesporu ODS v budoucnu může stavět. A i když se ODS stane, že ji vypadne tu jeden, tu druhý kandidát nebo politik z nějaké volené funkce, tak má dostatečnou zásobu velmi kvalitních lidí různých profesí a různé věkové struktury, kteří jsou zárukou toho, že ODS má na české politické scéně budoucnost, na rozdíl od těch nově vzniklých sdružení, která jsou často spojená pouze s jedním lídrem, a ta členská základna tam neexistuje. 

 Tomáš PANCÍŘ, moderátor:


Musíme říci, že uvidíme, která strana bude mít politickou budoucnost. Ale já se zeptám ještě k minulosti, proč tahle kvalitní, jak říkáte, členská základna volila ty z toho zpětného pohledu problematické osobnosti ve středních Čechách jako pana Tluchoře, pana Tlustého? 

 Jan SKOPEČEK, předseda středočeské ODS:


Já nevím, jestli je nutné Petra Tluchoře nebo Vlastu Tlustého označovat za problematické osobnosti. Zkrátka ve své chvíli měli politickou podporu, myslím si, že pro ODS odvedli kus práce a v jisté chvíli se oba s ODS rozešli. Já jsem nemusel souhlasit se všemi kroky a se všemi názory, které ti dva měli, mohl jsem mít názor jiný na to, jakým způsobem se zachovali k tomu, že měli jiný názor, než například vedení ODS, ale nemám sebemenší důvod je nějakým způsobem nálepkovat a ve své době zkrátka přispěli k politice ODS a je na zodpovědnosti každého člena a každého místního sdružení v každé oblasti, jaké ty osobnosti do toho souboje posílá. To tak v politice bývá, že někdo uspěje více, někdo méně a někdo udělá spoustu dobré práce a prostě v jisté chvíli přijde politický krok nebo politická otázka, která bude znamenat, že z té strany odejde nebo že bude mít jiný názor než zbytek, například vedení ODS, ale to není žádný důvod k tomu ty lidi uměle a zbytečně dehonestovat. 

 Tomáš PANCÍŘ, moderátor:


Vy jste už třetí období středočeským zastupitelem, teď  když jste se stal zároveň předsedou středočeské ODS, posílíte svou práci v zastupitelstvu nebo naopak uberete, jak to budete stíhat dohromady? 

 

 Jan SKOPEČEK, předseda středočeské ODS:


Já se bezesporu budu věnovat práci v krajském zastupitelstvu velmi intenzivně i nadále, protože ODS je v krajském zastupitelstvu už druhé volební období v opozici a já, coby předseda kontrolního výboru, budu dělat všechno pro to, abychom se připravili na ty další krajské volby tak, abychom v nich uspěli a opět převzali Středočeský kraj, protože když se podívám na éru vlády ODS za hejtmana Petra Bendla a naopak na éru Davida Ratha a sociálních demokratů, tak je tam jednoznačný kvalitativní rozdíl. Myslím si, že to musí vidět i občané Středočeského kraje, když se podíváme, kam sociální demokraté dnes spolu s komunisty dokázali kraj zavést. 

 


Tomáš PANCÍŘ, moderátor:


Promiňte, těžko od vás slyšet něco jiného. Na druhé straně sociální demokracie je tam už druhé období. To znamená, kdyby to bylo tak, jak říkáte, tak v tom prvním volebním období to voliči nepochopili, ale zpátky k vašemu účinkování. 

 Jan SKOPEČEK, předseda středočeské ODS:


To bych ještě přičítal k tomu, že v té době měla ODS vládní odpovědnost, byla to doba, kdy se zaváděly zdravotnické poplatky a ten výsledek krajských voleb reflektoval spíše celostátní politiku než to, co se dělo na kraji, protože musíme připomenout... 

 Tomáš PANCÍŘ, moderátor:


Podruhé. 

 Jan SKOPEČEK, předseda středočeské ODS:


... že v té době byla zkrátka ODS u vlády, byla zodpovědná za hospodářskou politiku státu, která neoblíbená byla, ale když se podíváme na tu politiku sociálních demokratů v kraji na kauzu Davida Ratha, tak bezesporu voliči nehodnotili krajskou politiku, ale tu celostátní. 

 Tomáš PANCÍŘ, moderátor:


Každopádně dopadly ty volby tak, jak dopadly, stanete se teď jako šéf středočeské ODS lídrem opozice v zastupitelstvu? 

 Jan SKOPEČEK, předseda středočeské ODS:


Já myslím, že role v zastupitelstvu máme rozděleny poměrně jasně. Já si myslím, že není důvod, aby se měnily. Nás vedl do krajských voleb velmi úspěšný primátor z Mladé Boleslavi Raduan Nwelati, který je předsedou klubu zastupitelů. Já jsem jeho místopředsedou. A nevidím důvod, aby se cokoliv měnilo. V krajském zastupitelstvu a v našem klubu kdokoliv je aktivní a kdokoliv chce se podílet na práci, tak ten prostor má. Není důvod si hrát formálně na to, kdo je či není lídrem té opozice. 

 


Tomáš PANCÍŘ, moderátor:


Vám osobně je čtyřiatřicet let, vaše kariéra byla celkem strmá, už za studií si vás vyhlédl Václav Klaus, stal jste se jeho poradcem, následně jste se stal šéfem Centrum pro ekonomiku a politiku. Není přece jenom vaším osobním handicapem, že jste nikdy nebyl v soukromé firmě, že jste sám třeba nikdy nepodnikal? 

 Jan SKOPEČEK, předseda středočeské ODS:


Vy jste zmínil Centrum pro ekonomiku a politiku, to je občanské sdružení, které se nyní přesouvá nebo jeho aktivity se přesouvají spíše do nově vzniklého institutu Václava Kaluse. Nicméně vedení tohoto institutu znamenalo jednat s dodavateli, znamenalo mít nějaké zaměstnance, znamenalo platit faktury, být ve vztahu k různým subjektům. Čili ta zkušenost tam samozřejmě nebyla taková jako v jakékoliv jiné firmě, ale podobné administrativní věci a řízení organizace, tak tu zkušenost z toho mám. Navíc neživím se pouze politikou, působím i na akademické sféře, kde přednáším na Vysoké škole ekonomické. Jsem i komunálním zastupitelem, tudíž mám možnost vidět i tu nejnižší úroveň politiky. Tudíž myslím si, že pro mě není handicapem to, že mojí profesí a i mým koníčkem je politika a myslím si, že mám zkušenosti i z jiných oblastí. 

 


Tomáš PANCÍŘ, moderátor:


Říká dnešní host pořadu K věci předseda středočeské ODS Jan Skopeček. Díky, že jste byl tady u nás, zase někdy na viděnou, na slyšenou. 

 Jan SKOPEČEK, předseda středočeské ODS:


Já děkuji za pozvání, hezký den vám i posluchačům. 

 

Ing. et Ing. Jan Skopeček

člen výkonné rady
krajský zastupitel
předseda regionálního sdružení
předseda oblastního sdružení