19. ledna 2014

Usnesení 24. kongresu

USNESENÍ 24. KONGRESU ODS
Olomouc 18. - 19. ledna 2014


II. Politická část usnesení


K politické spolupráci

Kongres Občanské demokratické strany:

1.1. děkuje Konfederaci politických vězňů za dlouholetou přízeň a vyjádřené sympatie. Velice si váží spolupráce a podpory ze strany Konfederace politických vězňů. ODS spolu s KPV ČR bude i nadále aktivně hájit lidskou svobodu a demokratické politické zřízení.


K senátním a komunálním volbám 2014

Kongres Občanské demokratické strany:

2.1. Doporučuje grémiu ODS, aby do konce března 2014 svolalo jednání starostů a místostarostů za ODS a zahájilo s nimi přípravu na komunální volby 2014.

Doporučuje grémiu ODS, aby setkání se starosty a místostarosty obcí jako pracovní skupiny „Starostové ODS“ probíhalo nejméně dvakrát za rok.


K programovým a ideovým pilířům

Kongres Občanské demokratické strany:

3.1. Považuje za neospravedlnitelné obcházení podmínek lustrace exponenty totalitní moci. Tento postup je v přímém rozporu s hodnotami svobody, jako jednoho ze základních principů demokratické společnosti.

ODS chápe lustrační zákon i nadále za důležitou součást českého právního řádu, jeho roli vidí především v morálních hodnotách upozorňujících na nepřijatelnost spolupráce s totalitní mocí.

3.2. odmítá účelový postup nastupující koalice ve věci služebního zákona


K domácí politice Kongres Občanské demokratické strany:

4.1. vyjadřuje poděkování a podporu všem zastupitelům a představitelům ODS v komunální politice. Za hlavní politickou prioritu považuje obhájení pozic na radnicích měst a obcí ČR.

 

K otázkám EU

Kongres Občanské demokratické strany:

5.1. očekává, že v nadcházejících volbách do EP se občané ČR vysloví jasně proti evropskému superstátu a další federalizaci EU a naopak se vysloví pro pružnou a vícerychlostní podobu evropské integrace, tak jak ji dlouhodobě prosazuje ODS.


Za návrhovou komisi:
předseda Pavel Blažek

Štítky:
24. kongres K24T2