19. ledna 2014

Projev v rámci politické diskuse

24. kongres ODS

PaedDr. Drahomír Malovaný

člen místní rady
neuvolněný radní města

Štítky:
24. kongres K24D