19. ledna 2014

Musíme být přesvědčiví v názoru na daně či přerozdělování

ODS musí podle nového předsedy Petra Fialy oslovovat jasně a srozumitelně voliče v tématech jako je daňová politika, celková míra přerozdělování v zemi či sociální politika, která se bude orientovat jen na ty, kteří nemohou. "Je tady skutečně cítit silné volání po změně, kongres ukazuje novou ODS," řekl v rozhovoru pro iDNES.cz Fiala.

Ve vedení ODS nezůstal kámen na kameni. Není v něm nikdo z dosavadních místopředsedů a kromě vás jako nového předsedy rozhodli delegáti, že chtějí i nové místopředsedy. Co tomu říkáte?

Víte, že já jsem opakovaně veřejně říkal, že takové to volání, že všichni musí být noví, já úplně nesdílím, že pro mě je důležité to, kdo získá důvěru delegátů, kdo má důvěru členské základny. Že pro mě je důležité, aby ve vedení byli lidé, kteří se těší důvěře členů ODS, protože jen ti mohou oslovovat voliče a získávat je pro program ODS. Respektuji vůli kongresu, je tady skutečně cítit silné volání po změně, ale to, co je pro mě nejdůležitější, je to, že kongres ukazuje novou ODS. ODS, která je plná naděje, motivace a která určitě zase bude silnou politickou stranou.
 
 
Jak byste definoval první dvě změny, aby se ODS znovu mohla stát důvěryhodnou politickou stranou?
 
Já jsem seznámil členy ODS i veřejnost s programem sedmi kroků, které musí Občanská demokratická strana udělat. Ten program získal širokou podporu. My nemůžeme dělat jeden, nebo dva kroky. My musíme dělat všech sedm. Musíme velmi rychle zvýšit akceschopnost strany, aktivizovat členskou základnu, musíme si stanovit jasné politické cíle, velmi rychle definovat politické strategie nejen obecně, ale pro jednotlivé volby. Musíme mít sebedůvěru, protože jedině tak můžeme znovu získat důvěru voličů. Já věřím, že tímto kongresem končí doba, kdy se budeme zabývat vnitřními problémy ODS a začne doba, kdy budeme oslovovat veřejnost našimi dobrými návrhy řešení jejích problémů.
 
 
V projevu před zvolením jste řekl, že není dobrá a špatná ODS. Chápu, že jste tím chtěl získat co největší podporu napříč stranou, ale na druhou stranu vy si opravdu myslíte, že v ODS nejsou lidé, kvůli nimž se obliba vaší strany u veřejnosti propadla tak, jak se vám to stalo a jak jste na to doplatili i ve volbách?
 
ODS je tu více než dvacet let. Je to strana, která má více než 21 tisíc členů a to, co bylo asi podstatné z mého sdělení, bylo to, že morální obroda ODS začíná tím, že každý z nás bude přemýšlet nejprve nad tím, jaká je jeho odpovědnost co on může udělat pro budoucnost ODS. Cesta dopředu není určitě v tom, že na sebe budeme ukazovat a hledat na druhých minulé chyby ODS. Kongres opravdu ukazuje nový začátek, velkou vůli, motivaci ODS, a to je první krok, abychom znovu oslovili voliče a získali jejich důvěru.
 
 
V minulém volebním období ODS podpořila zvýšení daní, čímž nepochybně naštvala část svých dosavadních "kmenových" voličů. Takové kroky už pod vaším vedením strana dělat nebude?
 
Opakovaně říkám, že ODS musí jasně a srozumitelně oslovovat voliče v těch tématech, jež trápí lidi, kteří volí Občanskou demokratickou stranu. A to je nepochybně i otázka, kterou jste zmínil. Daňová politika. Je to i celková míra přerozdělování ve státě, je to sociální politika, která se bude skutečně orientovat na ty, co nemohou, ne na ty, kteří nechtějí nebo nemusí. Je to taky ochrana zájmů českých občanů, ochrana individuální svobody, soukromí. Toho, co je ohrožováno z různých míst v současné době.
 
 
Bude ODS postupovat metodou nulové tolerance vůči vládě?
 
My budeme silnou, důvěryhodnou a kompetentní opozicí.
 
Zdroj:http://zpravy.idnes.cz/rozhovor-s-novym-predsedou-ods-petrem-fialou-faw-/domaci.aspx?c=A140119_080627_domaci_kop
 
(Autor: Josef Kopecký)
prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M.

předseda strany
poslanec PČR
místopředseda poslaneckého klubu PČR