19. ledna 2014

Projev v rámci politické diskuse

Svoboda volby

 

Mnohokrát jsem se dočetl v tisku, že ODS prý chybí  „velké téma“.  Jsem přesvědčen, že nechybí – jen  o něm v poslední době moc nemluvíme a to je chyba.

A protože nejen státy, ale i strany se „udržují těmi ideály, z nichž se zrodily“,  je toto nepochybně i jedním z důvodů našich současných problémů.

 

Tím velkým tématem a základní pravicovou hodnotou pro mne je

 

SVOBODA VOLBY

 

tedy stav, kdy si občan může o svých záležitostech rozhodovat v maximální možné míře sám bez všudypřítomné ruky státu, která je přesvědčena, že musí o občany “pečovat”. Dodal bych, že za jejich vlastní peníze.

Současný přístup jak státu tak EU lze například ilustrovat na posledním nařízení o šetření energií. Dle odhadu MPO to bude stát minimálně 180 mld Kč, tedy 70 000 Kč na čtyř člennou rodinu - bude prostě „šetřit“ bez ohledu na to, zda chce a zda se jí to vyplatí.

 

Stav, kdy stát nařizuje občanům např. čím mají svítit (zákaz žárovek), nutí občany platit to, co nepotřebují, a zároveň zvyšuje jak daňové zatížení tak přerozdělování, pokládám za útok na základní občanské svobody a i na základy parlamentní demokracie.

 

Stát by se měl v zásadě omezit jen na své základní funkce – vnější obrana, vnitřní bezpečnost a fungující a jasné zákonodárství.

 

S tím souvisí i nutnost změny volebního systému do poslanecké sněmovny na většinový (nejlépe jednokolový), aby odpovědnost vlád nezávisela na mnohdy velice podivných koaličních dohodách, které obvykle činí z volebních programů a slibů “cár papíru”. Aby i zde byla jasná odpovědnost jak politiků, kteří jsou voleni, tak i občanů, kteří je volí.

 

Jak důležité toto téma je a jak se jím ODS od ostatních stran odlišuje,  bylo vidět na volebních programech ostatních politických stran, a to nejen tradičně levicových (ČSSD, KSČM a dnes zelení).  Pan Babiš chce řídit stát “jako firmu”, kde občané budou patrně plnit roli poslušných zaměstnanců, za které rozhoduje “šéf”.  Úsvit navrhoval, že “vládu bude jmenovat a řídit občany přímo volený a odvolatelný president”, což už je vlastně téměř splněno.  A v programu TOP 09  “svoboda volby” občana není zmíněna vůbec.

A podle volebních výsledků to řadě našich spoluobčanů vyhovuje.

 

Bohužel musím říci, že i ODS v posledních letech na toto téma jaksi pozapomněla.  A řada nesmyslných regulací, vedoucí k omezení svobody volby občanů prošla se souhlasem, či díky mlčení jejích poslanců a ministrů.

Nedivme se proto, že nám občané i kvůli tomu vystavili poslední volební účet.

Vždyť koho ze svéprávných občanů mohli potěšit povinné příspěvky na neekonomické „obnovitelné zdroje”,  energetické štítky budov a i zdánlivé maličkosti, jako státem nařízené kontroly komínů a registrace studen.

Žiji v malé obci a tam si občané těchto věcí velice všímají a posuzují je jako zcela zbytečná vydání (a, dámy prominou, „buzeraci”) sloužící jen a jen k naplnění kapes lobistů.

 

Važme si tedy této idei která stála i u zrodu ODS jako konzervativní a pravicové strany a nezapomínejme o ní přemýšlet, prosazovat ji a vysvětlovat ostatním občanům, že toto je ta správná cesta pro stát, kde úspěch není trestán. Státu, kde občan není jen převodním kolečkem těch “správných” rozhodnutí a příkazů kohosi “shora”, který je přesvědčen, že jen on a jemu podobní vědí, co je pro občana dobré. A je úplně lhostejné, kde ten “někdo” sedí – zda na Pražském hradě, v Bruselu  či dříve v Moskvě.

A proto bych chtěl vyzvat nás všechny, aby si ze svobody volby učinili jasné a jednoduché vodítko pro svá rozhodování, a podporovali jen a jen taková opatření, která svobodu volby občanů podporují a ne ta, která ji omezují, což se bohužel v minulosti často stávalo.

 

Protože je nezbytné si neustále uvědomovat, že “svoboda volby” je to, co nám chtějí levičáci všech barev a odstínů natrvalo sebrat – nejen nám, ale i našim dětem a vnoučatům. A že naší povinností je tuto svobodu hájit a uhájit, abychom se za pár let nemuseli sami před sebou stydět.

RNDr. Tomáš Vaněk, CSc.

člen místní rady
krajský zastupitel Středočeského kraje

Štítky:
24. kongres K24D