18. ledna 2014

Projev v rámci politické diskuse

Vážené dámy, vážení pánové!

Mnozí z nás si v důsledku posledního vývoje kladou otázku, zda ODS zastaví svůj pád a přežije. Jenže ona je ještě jedna důležitější otázka. Jaká to bude ODS? Kdyby to totiž měla být ODS z nedávného období, tedy strana, která opustila své základní programové postuláty, pak není proč ji zachraňovat. Ostatně Dakotové mají přiléhavé rčení: Když vidíš, že jedeš na zdechlém koni, sesedni!

Pokud to ale má být ODS, jež naváže na základní občanské, demokratické a ideové principy, na kterých byla založena, pak si to tady vyříkejme, vyhrňme si rukávy a nic nehleďme na to, že zpět na politické výsluní nás čeká dlouhá cesta slzavým údolím.

Bez sebereflexe minulého období to ale nepůjde. Někteří z nás už se na to totiž ani nemohli koukat. Někdo z ODS už vystoupil nebo se chystá, že v dubnu už nezaplatí, jiní sice zůstali, ale víceméně na politiku rezignovali, někteří také ještě zůstali, ale ODS v té podobě, v jaké se nachází, prostě nemohli volit.

A my teď máme na výběr ze dvou možností. Ta jednodušší, leč do pekel vedoucí, je říct: Táhněte! Ta složitější je udělat z ODS opět stranu, za kterou se nemusí stydět a s klidným svědomím ji mohou volit i tito kritičtí, namnoze zakládající členové.

ODS byla založena jako unikátní středoevropský projekt. Přes všechny výhrady a úlety to v minulosti vždy byla nejpravicovější vládní strana v Evropě. Pokud dovolíme, aby se rozmělnila ve všeobjímajícím, leč smrtícím evropském politickém středu, pokud dovolíme, aby naše kroky nadále navigoval zdejší toxický novinářský mainstream, pak jsme propásli svoji historickou šanci a raději to zabalme.

ODS vždy byla otevřenou stranou. Proto také do svých řad přijímala odpadlíky či pohrobky z ODA, navrátilce z Unie svobody či nejrůznější liberály postdemokratického střihu. Jenže teď nám hrozí, že tohle politické „multi-kulti“ zardousí v ODS její původní, do značné míry konzervativní podstatu. Nevolám po žádných čistkách, pouze důrazně varuji: někteří současní funkcionáři nejsou pro ODS řešením, neboť právě oni jsou součástí jejího problému, ideového problému.  

Z ODS se totiž vytratila její původní ideová podstata, rokování na všech úrovních do značné míry ovládá pouze technologie moci. Nejvíce je to patrné na regionální úrovni, kde koalice všehoschopných s neschopnými pak zcela zákonitě generují nejvýše průměr a zabíjejí každého, kdo nějak vyčnívá.

Za dlouhodobý úpadek ODS nemůže ani Topolánek, ani Nečas, natož Klaus, byť každý z nich jistě udělal nějaké chyby. Je to systémová záležitost. Pokud od základu nezměníme systém našeho fungování, nic nám nepomůže.

Udělejme to! 

V poslední době se po letech opět nejvíce věnuju hudbě. Proto si dovolím jeden hudební příměr. Moc prosím ty funkcionáře ODS, kteří podlehli klamu, že bez jejich prvních hlasů nemůže náš pomyslný pěvecký sbor existovat, aby v zájmu celku udělali jeden dva kroky dozadu. Zpívat chvíli druhé či třetí hlasy fakt není žádná ostuda. 

V našich stanovách se píše, že chceme být stranou schopných, podnikavých a sebevědomých občanů, kteří dokážou převzít odpovědnost sami za sebe. Proto závěrem už jenom jedna nabídka: Pokud si chcete koupit moje knížky nebo cédéčka, jsem vám k dispozici po celý kongres.

Děkuji za pozornost.

Mgr. Petr Štěpánek

člen strany
místopředseda regionálního sdružení

Štítky:
24. kongres K24D