18. ledna 2014

Projev v rámci politické diskuse

24. kongres ODS

Ing. Tomáš Hajdušek

člen místní rady
místopředseda oblastního sdružení
zastupitel

Štítky:
24. kongres K24D