Nominační projev na místopředsedu ODS

18. ledna 2014

Po měsíčním cestování po republice, kdy jsem osobně diskutoval se členy ODS v regionech, před vás, vážené dámy a pánové, předstupuji jako první z kandidátů na místopředsedu naší strany. Chci se vám představit a zároveň vám přednést svou vizi, jak ODS obnovit. Mé jméno je Alexander Bellu a v loňském roce jsem se stal předsedou oblasti Praha 3. Jsem živnostník a kandidoval jsem do zastupitelstva městské části a do parlamentu ČR v Praze. Podílel jsem se aktivně na řadě úspěšných kampaní. Například: v roce 2006 se nám podařilo získat většinové zastoupení v zastupitelstvu naší obce. Mnozí z vás, by mne mohli s ohledem na můj věk, považovat za zelenáče, pracuji ale v radách občanských demokratů již osm let. Díky tomu znám velmi dobře strukturu ODS a můžu předložit konkrétní nápady jak zpřesnit komunikace od nejvyššího vedení po řadového člena. Vsadím se, že většina z nás si klade otázku, jaká by měla být ODS po kongresu. Moje vize je odpovědí na tuto otázku a má tři body: Jednotná a srozumitelná, aktivní a konstruktivní, atraktivní (přitažlivá).

Jednotná a srozumitelná

Občanští demokraté budou vždy demokratickou stranou, stranou s velkou vnitřní názorovou pluralitou. Stranou, která není ovládána, jako v jiných politických uskupeních, jednou či dvěma osobami. Chceme-li však působit důvěryhodně, pak naše politické postoje, které vzejdou z vnitřní diskuse, nemohou být navenek vnitrostranicky zpochybňovány. Úspěšná ODS po důkladné vnitřní diskusi mluví navenek jednotně a jednomyslně. Abychom byli pro naše voliče srozumitelní, naučme se formulovat naše postoje stručně, a přitom výstižně. To znamená vyjádřit jednou názornou větou, proč volit právě ODS. Ten příběh musí aktivně vedení pojmenovat a komunikovat členské základně. Nástrojem by měla být změna stanov, kdy se stává předseda oblasti automaticky členem RR a předseda regionu je členem VR, to je dle mého správný princip. Komunikace pak bude přímá a vedení tak nese jasnou odpovědnost před svými členy. Jednotná a srozumitelná ODS by měla plnit roli aktivní a konstruktivní opozice. Momentálně na celostátní úrovni sedíme v opozičních lavicích. To však neznamená období nečinnosti! Berme naši opoziční roli jako příležitost – naučme se naslouchat voličům a čiňme pro ně pravicové kroky. Naše přítomnost v poslanecké sněmovně se nesmí omezovat na negaci a kritiku kroků současné koalice. Proto budeme nabízet věrohodnou alternativu v podobě vize naší konzervativní politiky – na politické scéně není žádná jiná strana, která by nás zde mohla ideově zastoupit či nahradit. Budeme také využívat všech možností a prostředků, jak lidem vysvětlit, proč levice a populistické strany škodí zájmům této země. Budeme to vysvětlovat na jasných čitelných příbězích, kterým budou naši voliči rozumět a věřit. Opoziční role je jedinečnou příležitostí pro uspořádání myšlenek, znovu-nadechnutí se a nabrání sil pro obhajobu ideových principů, na který ODS vždy stála a stát bude i nadále. ODS by měla podporovat a komunikovat s podnikatelskými inkubátory pro živnostníky, pro malé a střední podnikatele. Jedná se o prostředí, ve kterém se mohou scházet, probíhat přednášky a my této naší důležité skupině voličů musíme pomáhat. Tak naplníme heslo „aktivní a konstruktivní“.

Třetí bod mé vize, ODS by měla být atraktivní (přitažlivá)

Co tím myslím: Členská základna občanských demokratů byla vždy naším obrovským klenotem, který se naši političtí konkurenti pochlubit nemohou. Máme rozvětvenou strukturu a manažerskou síť, kterou nám ostatní závidí. Více než 21 tisíc členů v sobě skrývá obrovský potenciál, který musí ODS znovu probudit. Jen bezprostřední a průběžná komunikace vedení ODS přímo s řadovými členy je jedinou možností, jak opět přimět tisíce členů k aktivní obhajobě ideových východisek naší stran. Členská aktivita přináší nové nápady. A teď se vrátím k tomu, proč vás žádám o podporu. Co mohu já naší straně nabídnout. Pro ODS byla vždy mladá generace důležitou voličskou základnou. Bohužel ODS je poněkud na okraji jejich zájmu – v parlamentních volbách jsme získali jen přibližně 6 procent hlasů od voličů do věku 35 let! To je velká škoda a zde vidím naši velkou šanci. Jedná se totiž o voliče, kteří jsou přirozenými vyznavači hodnot, na kterých naše strana stojí. A proto využijme potenciál těchto voličů, kteří vstupují do života se svými sny, a dejme jim podporu k jejich realizaci. Pokud mne zvolíte, chci se zaměřit především na přípravu a prezentaci jasného a srozumitelného programu pro tuto voličské skupinu, začít aktivně používat moderní technologie, kterými nejvíce moje generace komunikuje. Chci této generaci dokázat, že principy, na kterých stojíme, jsou stále aktuální i v jejich životech i v dnešním moderním světě. Chci jim dokázat, že ODS není stranou minulosti, ale budoucnosti. U nás na Praze 3 to tak vnímáme. Což mohu doložit. Ze 180 členů jich máme dnes 60 do 35 let. Jak se nám to podařilo: pořádali jsme pro mladé workshopy a školení, podpořili jsme mladé talenty. Známé přísloví říká, že můžete upadnout, musíte se ale poučit, zvednout se posílení o tuto zkušenost, jít dál. Mohu vás ujistit, že v mých očích ODS není v úpadku, ale zaklekává do startovních bloků a zodpovědně se připravuje na start do další etapy svého života. Až půjdeme za plentu s volebním lístkem, tak hlasujte prosím s rozumem a srdcem. Jedině tak bude opět ODS stát na pevných základech, kterými jste vy, její členové. Jmenuji se Alexander Bellu a žádám vás o podporu na post místopředsedy ODS.

Bc. Alexander Bellu

předseda oblastního sdružení

Štítky:
24. kongres K24N