Interview Daniely Drtinové

10. prosince 2013
Interview Daniely Drtinové

Hostem diskusního pořadu ČT24 byl místopředseda poslaneckého klubu ODS Petr Fiala.

 


Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:


Dobrý podvečer, začíná Interview. Proč chce Petr Fiala vést Občanskou demokratickou stranu? Jak se z politologa stane politik? Bude kandidovat proti Miroslavě Němcové? Jak chce stranu na pokraji zániku změnit? Odolá mocenským skupinám, obejde se bez nich? Nebyl by to spíš politologický zázrak? A jakou bude ODS opozicí ve sněmovně? Poslanec a kandidát na předsedu strany Petr Fiala je hostem Interview. Vítejte. 

 Petr FIALA, místopředseda poslaneckého klubu ODS:


Dobrý večer. 

 Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:


Pane poslanče, potenciální vládní strany dnes večer mohly dokončit koaliční smlouvu. Ptám se vás teď jako politologa, co tato vláda, pokud vznikne, může zemi přinést? 

 Petr FIALA, místopředseda poslaneckého klubu ODS:


Na to si budeme muset počkat. Samozřejmě já jako politolog i jako politik vítám, že budeme mít konečně vládu, která bude vládou politickou, nebude to vláda, kterou máme dnes a která určitě do parlamentní demokracie příliš nepatří. Samozřejmě to, co vidíme ve sněmovně, nás ale může naplňovat určitými obavami. Jednak vidíme, že zde není jenom vládní koalice, že ta vládní koalice je při řadě hlasování doplňována také podporou komunistické strany. A druhá věc, kterou vidíme, že budoucí vláda se příliš nestará o to, s jakým bude hospodařit rozpočtem, protože velmi spěchá... 

 Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:


A teď mluvíte jako politolog, anebo jako politik? 

 Petr FIALA, místopředseda poslaneckého klubu ODS:


Ono se to někdy nedá úplně dobře rozlišovat a já i v politice chci využívat své odborné kompetence a to taky dělám. Ale abych to dokončil. Vláda spěchá s rozpočtem, nesleduje detailně jednotlivé rozpočtové kapitoly. Myslím si, že to není nejlepší začátek pro budoucí vládní koalici. 

 Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:


A to už je moje další otázka, která směruje na vás jako na politika. Jakou budete případné nové vládě opozicí s tou silou, respektive nesilou, kterou máte? 

 Petr FIALA, místopředseda poslaneckého klubu ODS:


Ta síla skutečně v tuto chvíli není velká a vidíme, že stojíme proti velmi silné, velmi početné koalici, která je, jak už jsem říkal, doplňována Komunistickou stranou Československa, Čech a Moravy, promiňte. Nám to žádnou radost nedělá, ale my se budeme snažit, abychom byli opozicí kompetentní, opozicí, která důsledně upozorňuje na problémy a hájí zájmy občanů této země. 

 Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:


O roli opozici mluvila taky poslankyně ODS Miroslava Němcová. 

 


Miroslava NĚMCOVÁ, místopředsedkyně strany /ODS/ /7. 12. 2013/: 


V podstatě zůstává ta opozice ODS a TOP 09. To je jednoznačné. Disponujeme 42 hlasy ze 200, což znamená, že na přehlasování čehokoli, prosazení čehokoli je to strašně nízký počet. To určitě si uvědomujeme, tuto situaci, ale nemá to znamenat, že tím vzdáme jakékoliv úsilí o prosazení věcí, které požadujeme za užitečné. 

 Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:


Budete vůbec moci sehrát nějakou důstojnější roli? Opozice o tom oslabení mluví. I to, že se nepodařilo prosadit právě zástupce TOP 09 ani ODS do vedení Poslanecké sněmovny.

 

 

Petr FIALA, místopředseda poslaneckého klubu ODS:


Podívejte se, jsme na začátku volebního období, uvidíme, na kolik bude ta současná koalice soudržná. My samozřejmě nebudeme rezignovat na svou opoziční roli, budeme se snažit nabízet alternativní kvalitní řešení a počkejme na ten další vývoj. 

 


Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:


Jak ale můžete nerezignovat, co můžete dělat? Protože ODS i TOP 09, a vy už jste o tom mluvil, chtěla třeba nebo chtěly třeba změnit nebo nechat přepracovat rozpočet, návrh státního rozpočtu na příští rok, protože tam je podle vás vysoký stodvanáctimiliardový schodek, ale nemáte pro to žádnou sílu. 

 


Petr FIALA, místopředseda poslaneckého klubu ODS:


Ano, to máte pravdu, v tuto chvíli pro to žádnou sílu nemáme. Stojíme proti velmi silné... 

 Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:


Co tedy můžete dělat? 

 


Petr FIALA, místopředseda poslaneckého klubu ODS:


... velmi silné koalici. Můžeme svými alternativními návrhy alespoň upozorňovat na to, co není v pořádku a můžeme se snažit přesvědčit třeba část vládní koalice, že jejich politika není správná. To důsledně dělat budeme. Já si myslím, že role opozice není jenom v tom, že něco dokáže prosadit, ale role opozice je také v tom, že upozorňuje na to, co se vládě nedaří, že se snaží nabízet alternativní řešení a ukazuje veřejnosti, že zde existuje jiná možnost než ta současná vláda. 

 Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:


A kde tedy budete hledat případné spojence pro své případné alternativní návrhy? Je vůbec možné si představit v tom politickém spektru, jak je teď nastolen, že tam se můžete na někoho obrátit nebo to budete právě zkoušet přes část vlády? 

 Petr FIALA, místopředseda poslaneckého klubu ODS:


To se ukáže v budoucnosti. Já bych jenom chtěl poukázat na to, co se tady odehrávalo v minulosti. Řada vládních uskupení byla nesoudržná. My na to nechceme spoléhat, ale jako politolog nemohu vyloučit tuto možnost, protože zatím vždycky v minulosti nastala. Pokud se ptáte na přirozené spojence, tak přirozeným partnerem je samozřejmě TOP 09. 

 Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:


A kromě ní? 

 Petr FIALA, místopředseda poslaneckého klubu ODS:


A jak se ukazuje, tak s ní jsme schopni v řadě hlasování postupovat společně. 

 Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:


A vedle ní? 

 Petr FIALA, místopředseda poslaneckého klubu ODS:


To se uvidí. V tuto chvíli samozřejmě nemáme... 

 Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:


Při tom případném /nesrozumitelné/. 

 


Petr FIALA, místopředseda poslaneckého klubu ODS:


... nemáme viditelného spojence. Vidíte to dobře při těch hlasováních. Hnutí ANO, které se snažilo deklarovat jako strana, která míří na středopravého voliče nebo hnutí, které míří na středopravého voliče, tak co dělá ve sněmovně. Nakonec hlasuje prakticky ve všem se sociální demokracií a ještě mnohokrát jsou poslanci hnutí ANO v situaci, že se jich zastávají kolegové z KSČM. Tak to je realita, která ve sněmovně nyní je. 

 Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:


Už jsou skoro spolu v koalici, pane poslanče, tak možná je to přirozené a logické. 

 Petr FIALA, místopředseda poslaneckého klubu ODS:


Možná je to přirozené a logické, je taky na voličích, aby začali přemýšlet nad tím, jestli hnutí, které se prohlašovalo za středopravé, skutečně hájí jejich program. Ale to je v tuto chvíli předčasné. My budeme nepochybně důstojnou opozicí, to mohu všem slíbit.

 

 

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:


Vy jste o víkendu oznámil, že budete kandidovat na předsedu Občanské demokratické strany. Co hrálo největší roli ve vašem rozhodování a hlavně potom v tom rozhodnutí? 

 Petr FIALA, místopředseda poslaneckého klubu ODS:
To rozhodování nebylo snadné, protože to původně nebylo v nějakém mém plánu. Ale to, co bylo pro mě rozhodující, byla řada výzev, které jsem dostával z Občanské demokratické strany, od řadových členů, od místních sdružení. Lidé si s tou mou kandidaturou spojují určitou naději na nový začátek a já jsem po řadě diskusí s mnoha členy Občanské demokratické strany dospěl k názoru, že bych měl kandidaturu přijmout. 

 Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:


Ano, vy máte velkou podporu regionů, ale jsou i tací, kteří si myslí, že nejste v Občanské demokratické straně dlouho, respektive jste tam velmi krátce, od listopadu, a že byste měl začínat nejprve jako první místopředseda. Nebylo by to logičtější? 

 Petr FIALA, místopředseda poslaneckého klubu ODS:


Já jsem vstoupil do Občanské demokratické strany skutečně 7. listopadu, což v tomto případě není žádné symbolické datum. Ale je to shoda náhod. Já jsem se rozhodl vstoupit do Občanské demokratické strany, abych ukázal, že věřím v její budoucnost a také abych poukázal na to, co píši sám ve svých knihách, že se musíme starat, chceme-li mít lepší demokracii, o naše politické strany. Já ovšem jsem nový člen... 

 Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:


To není v rozporu s mojí otázkou, proč nezačít na pozici třeba prvního místopředsedy a proč na nejvyšší metě? 

 Petr FIALA, místopředseda poslaneckého klubu ODS:


Já vám odpovím, jenom bych chtěl ještě říct, že jsem samozřejmě v Občanské demokratické straně jako člen velmi krátce, ale s Občanskou demokratickou stranou v ideové rovině jsem spojen velmi dlouho, vlastně od první poloviny 90. let a je to celkem veřejně o mně známo. Takže z tohoto hlediska zase ta moje spolupráce s ODS je velmi dlouhodobá. Já se domnívám, že jsme v trošku mimořádné situaci. Občanská demokratická strana je poprvé v situaci, ve velmi kritické situaci, kdy jde do značné míry o její postavení v našem politickém systému a za této situace je potřeba přistoupit k velmi podstatným změnám ODS. To si nemyslím jenom já, ale myslí si to především členové Občanské demokratické strany. A za této... 

 Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:


Ale když jste tak dlouho... 

 Petr FIALA, místopředseda poslaneckého klubu ODS:


Za této situace není možná tak překvapivá ta podpora, která je s mou kandidaturou spojena. 

 Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:


Pro předsedu, nikoliv tedy pro prvního místopředsedu, ale rovnou podle vás na předsedu, zkrátka do úplného čela té strany. 

 Petr FIALA, místopředseda poslaneckého klubu ODS:


To je jednoduché. 

 Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:


Tak zněla ta otázka. 

 Petr FIALA, místopředseda poslaneckého klubu ODS:


Já jsem vyzýván k tomu, abych kandidoval na předsedu. Já jsem ty výzvy vyslyšel a budu se ucházet o funkci předsedy Občanské demokratické strany. 

 Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:


A když jste tak dlouho s Občanskou demokratickou stranou spjat, tak můžete ji vyvézt z krize? 

 Petr FIALA, místopředseda poslaneckého klubu ODS:


Kdybych si to nemyslel a kdybych v to nevěřil, tak bych tu kandidaturu také nepřijal. A já jsem po určitou dobu sledoval, diskutoval se členy Občanské demokratické strany, jestli skutečně existuje vůle ke změně, protože já nechci být novou tváří. 

 Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:


Abyste nebyl maskotem. 

 Petr FIALA, místopředseda poslaneckého klubu ODS:


Nechci být novou maskou, kterou si nasadí stará Občanská demokratická strana, protože vím, že to prostě nebude fungovat. A protože teď mám jistotu, že řada členů ODS má chuť obnovit Občanskou demokratickou stranu, opravit poškozenou značku, nabízet nová řešení, jsou připraveni k dalekosáhlým změnám, tak jsem připraven se funkce předsedy ujmout. 

 Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:


Pojďme konkrétně. Vy jste řekl Hospodářským novinářům, že by nebylo šťastné, abyste kandidoval proti Miroslavě Němcové. Stále to platí? 

 Petr FIALA, místopředseda poslaneckého klubu ODS:


Ano, to jsem řekl, nepovažoval bych to za optimální. Jsme v situaci... 

 Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:


A stále to platí? 

 Petr FIALA, místopředseda poslaneckého klubu ODS:


... kdy Občanská demokratická strana by měla navenek ukázat jednotu a společný postup, proto si myslím, že moje kandidatura proti paní Miroslavě Němcové nebo naše vzájemná protikandidatura by nebyla tím nejlepším řešením. 

 


Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:


Miroslava Němcová se ale zatím nerozhodla. 

 


Miroslava NĚMCOVÁ, místopředsedkyně strany /ODS/ /7. 12. 2013/: 


Já vám chci říci, že jsem byla pozvána na volební sněm TOP 09 a určitě nezneužiju této půdy, abych se bavila o otázkách, které se týkají ODS. Až budu chtít cokoliv k tomu říci, tak o tom momentu rozhodnu já a vydám své sdělení. 

 Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:


Toto řekla místopředsedkyně ODS o víkendu na sněmu TOP 09. I když tedy Hospodářské noviny podle svých zdrojů uváděly, že už je rozhodnutá, že do toho klání nepůjde. Vy máte nějaké signály, že do toho Miroslava Němcová skutečně nepůjde? 

 Petr FIALA, místopředseda poslaneckého klubu ODS:


Mám různé signály. Já si paní Němcové velmi vážím a vážím si ji natolik, že teď nebudu interpretovat to, co chce říct sama nebo co řekne sama. Počkejme na to, až se paní Němcová vyjádří. 

 Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:


Já se ptám proto, že kdybyste to věděl, tak by to asi podle všeho usnadnilo vaše rozhodování přijmout tu kandidaturu. 

 Petr FIALA, místopředseda poslaneckého klubu ODS:


To nejspíše ano, ale já jsem, jak jsem vám říkal, se rozhodoval na základě výzev z členské základny Občanské demokratické strany. To rozhodnutí jsem udělal a teď už samozřejmě musím počítat s tím, že budou protikandidáti. 

 Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:


Šel byste do toho, i kdyby vám řekla třeba o víkendu Miroslava Němcová, že kandidovat bude? 

 Petr FIALA, místopředseda poslaneckého klubu ODS:


Ta situace se postupně vyvíjela. V tuto chvíli jsem se rozhodl, že budu kandidovat a bez ohledu na to, kdo bude protikandidátem, tak již kandidovat na sněmu budu. 

 Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:


Ale vyplývá z toho to, že jste se na to ptal. To znamená, že vy v tuto chvíli to víte, zda bude Miroslava Němcová kandidovat, nebo ne, ale chcete to zveřejnění nechat na ní. 

 Petr FIALA, místopředseda poslaneckého klubu ODS:


Paní redaktorko, já jsem mluvil s paní Miroslavou Němcovou několikrát, považuji to za logické a samozřejmé. Ale to, jak se paní Němcová rozhodne, a kdy to řekne veřejnosti, to ponechávám na ní. 

 


Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:


Ano, já jsem se ptala jen na to, jestli vy to v tuto chvíli už víte a jen to nechcete říct, z logických důvodů, které jsou samozřejmě akceptovatelné.

 Petr FIALA, místopředseda poslaneckého klubu ODS:


A já vám odpovídám tak, jak vám odpovídám, že paní Němcová nepochybně sama zvolí okamžik, kdy oznámí, jak se rozhodla a pak to bude... 

 Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:


Miroslava Němcová to nepochybně ví, ale jestli vy to víte? 

 


Petr FIALA, místopředseda poslaneckého klubu ODS:


A pak to bude podstatné sdělení i pro mě. 

 Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:


A víte to, nebo to nevíte v tuto chvíli? Úplně jednoduchá otázka. 

 Petr FIALA, místopředseda poslaneckého klubu ODS:


Já myslím, že to není tak důležité. Samozřejmě jsem vám také řekl, že ta situace se vyvíjí, tak ji nechme, ať se vyvíjí a počkejme, až paní Němcová oznámí veřejně, jak se ona rozhodla. Do té doby si myslím, že moje pocity, dojmy nebo moje interpretace nejsou podstatné. 

 Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:


Dobře, ale nesplnila Miroslava Němcová roli takového mouřenína tím, že její tvář populární se hodila do voleb a teď vlastně když se láme chleba, tak by měla odstoupit stranou? 

 Petr FIALA, místopředseda poslaneckého klubu ODS:


Já si myslím, že o roli mouřenína se nedá vůbec mluvit. Paní Němcová sehrávala a sehrává v Občanské demokratické straně velmi důležitou roli. A myslím, že její význam pro ODS nespočívá v tom nebo pouze v tom, jestli kandiduje na funkci předsedy, respektive předsedkyně, nebo nekandiduje. 

 


Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:


Ale kandidovat chtěla a zcela jistě pokud by neměla výrazného protikandidáta, kterým bezpochyby jste, tak by se možná o tu roli ucházela a možná by to bylo i logické právě z hlediska toho, že kandidovala nebo že splnila roli volebního lídra v klíčových volbách. 

 Petr FIALA, místopředseda poslaneckého klubu ODS:


Já bych tuto debatu doporučoval vést s paní Němcovou. Nepochybně ji sem můžete pozvat. 

 Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:


Mě zajímá váš názor, i z hlediska vaší profese. 

 Petr FIALA, místopředseda poslaneckého klubu ODS:


Ale já mohu mluvit za sebe a paní Němcová bude mluvit taky za sebe. Já jsem se k tomu vyjádřil už opakovaně. Samozřejmě že paní Němcová je významnou představitelkou Občanské demokratické strany, s kterou předpokládám, že Občanská demokratická strana nepočítala jenom v minulosti, ale počítá s ní i v budoucnosti a budeme všichni rádi, když se co nejvíce zapojí do činnosti ODS. 

 Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:


Chtěl byste, aby se stala první místopředsedkyní? 

 Petr FIALA, místopředseda poslaneckého klubu ODS:


Na otázky, které se týkají členů vedení, si myslím, že je v tuto chvíli ještě brzy. Není tak úplně podstatné, co bych chtěl já. A já neudělám tu chybu, kteří, kterou třeba udělali někteří lidé v minulosti. 

 Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:


Budou to lidé, s nimiž budete muset spolupracovat v tom nejužším vedení. 

 Petr FIALA, místopředseda poslaneckého klubu ODS:


Ano, ale neudělám tu chybu, že budu dopředu někoho vylučovat nebo někoho předurčovat. To není vůbec dobré. My jsme v situaci, Občanská demokratická strana je v situaci, kdy je naprosto nezbytné, aby v jejím vedení byli lidé, kteří se těší důvěře členské základny. Jinak nemůžeme stranu obnovit. Takže počkejme nejprve, koho jednotlivé regiony budou nominovat do vedení a pak se můžeme bavit o tom, kteří z těch kandidátů jsou vhodní nebo méně vhodní. 

 Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:


Vy jste oznámil svou kandidaturu na akademické půdě. Zaznělo i toto. 

 Petr FIALA, poslanec /ODS/ /7. 12. 2013/: 


Dokáži poznat, kdy je čas na krizové řízení politické strany. Ten čas nyní nastal, protože Občanská demokratická strana se v hluboké krizi nachází. 

 Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:


Jak chcete Občanskou demokratickou stranu opět dovést do pozice hegemona na pravici? Teď podle posledních průzkumů Centra pro výzkum veřejného mínění se ukázalo, pokud by teď byly volby, tak byste dostali kolem čtyř procent hlasů. 

 


Petr FIALA, místopředseda poslaneckého klubu ODS:


Ano, já myslím, že není potřeba zastírat, že ty průzkumy odrážejí realitu, ten pokles přízně voličů Občanské demokratické straně je dlouhodobý a v poslední době se hodně dynamizoval. A je to samozřejmě pro nás signál toho, že pokračovat dál v cestě, kterou jsme šli, není možné. Občanská demokratická strana potřebuje řadu změn. Potřebuje změny organizační, potřebuje změny nebo nové důrazy ve své programatice, potřebuje personální oživení. K tomu všemu musíme přistoupit. Není také možné si říct, že v lednu budeme mít kongres a ten kongres bude řešením, ten kongres je jenom vykročením, to musí být první signál, že jsme připraveni tyto změny dělat. 

 Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:


A uvědomujete si i to, že byste se mohl stát předsedou, který dovede Občanskou demokratickou stranu, který vyvede mimo Poslaneckou sněmovnu? 

 


Petr FIALA, místopředseda poslaneckého klubu ODS:


Samozřejmě si to uvědomuji, ale nepřipouštím si to. Já myslím, že takový scénář není možný. Nestojím poprvé v životě před situací, kdy jsem měl se postavit do čela něčeho, co se ocitlo v krizi nebo bylo rozvráceno. Vzpomeňte jenom, v jaké pozici jsem přebíral funkci ministra školství. Takže jsem připraven na to tento úkol splnit tak, aby Občanská demokratická strana byla opět silnou politickou stranou a hegemonem na pravé scéně našeho politického spektra. 

 Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:


Dobře, abychom tedy nezůstali u obecných frází, jak přesně budete chtít stranu tedy buď ideově předefinovat, anebo ji ukotvit? Jak budete chtít přesvědčit voliče, že ta změna, kterou teď budete provádět, bude míněna vážně? Protože ODS stála už u několika restartů. 

 Petr FIALA, místopředseda poslaneckého klubu ODS:


Nemyslím si, že ODS stála u několika restartů. 

 Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:


Po sarajevském atentátu, potom nástup Mirka Topolánka, několik oživení, ano. 

 Petr FIALA, místopředseda poslaneckého klubu ODS:


Ano, v tomto smyslu ano. Pokud jdeme takto, takto do historie, tak samozřejmě máte pravdu. Ta pokud jde o to programové upevnění, tam Občanská demokratická strana se musí stát jednoznačně pravicovou stranou, vrátit se k určitým ideovým východiskům, musíme o nich diskutovat s členkou základnou. Musíme mít program, který je srozumitelný voličům, z kterého vycházejí konkrétní politické cíle, s kterými můžeme veřejnost oslovovat. Strana musí být mnohem akceschopnější. My v tuto chvíli potřebujeme také motivovat členskou základnu, která je těmi volebními výsledky a nakonec i situací deprimována. Mluví o nedostatku vnitrostranické komunikace. To jsou všechno úkoly, které před námi stojí. Já jsem připraven je popsat velmi konkrétně, ale udělám to až v lednu a představím veřejnosti svůj program před kongresem Občanské demokratické strany. Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:


Může se vám podařit stranu personálně oživit a změnit? Protože v závětří, nebudeme si namlouvat, v opak stojí staré tváře, které si zadaly se starými pořádky, třeba Martin Kuba. 

 


Petr FIALA, místopředseda poslaneckého klubu ODS:


Výhoda Občanské demokratické strany nebo současné kritické situace ODS je v tom, že strana přestala být atraktivní pro lidi, kteří hledají jenom uspokojení ekonomických zájmů v politice. A to je obrovská šance. 

 Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:


Oni se mohou kdykoliv vrátit, kdykoli se vám podaří tu stranu vytáhnout nahoru, vždycky se vrátí, protože ta struktura je v ODS zaběhnutá po těch letech a je otázka, zda si ji nechají dlouholetí členové ODS rozbourat jen tak. 

 


Petr FIALA, místopředseda poslaneckého klubu ODS:


Já bych nebyl takto skeptický. Občanská demokratická strana má jednu obrovskou výhodu, kterou nazývám politickým pokladem, a to je 20 tisíc členů. To má málokterá strana v České republice. Já s těmi lidmi mluvím, ti lidé mají zájem o oživení Občanské demokratické strany. 

 Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:


To nefungovalo doteď, pokud jde o pád těch struktur? 

 Petr FIALA, místopředseda poslaneckého klubu ODS:


A protože mají zájem a protože cítí novou naději a protože chtějí Občanskou demokratickou stranu obnovit. Tak můžeme věřit, že se to podaří. Bez té členské základny by to bylo nesmírně obtížné. Já jsem už řekl, že řada členů si stěžuje na určité nedostatky ve vnitrostranické komunikaci. Možná ta situace je způsobena i ne úplně vhodnou organizační strukturou. To jsou věci, o kterých budeme v příštích dnech a týdnech diskutovat a budeme hledat správné řešení. 

 Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:


Pane poslanče, vy jste mi utekl z té otázky. Ta otázka v podstatě zněla tak, a já ji posunu, jestli si dovedete představit, že se třeba první místopředsedou, anebo místopředsedou stane Martin Kuba a že vám lidé uvěří, že tu změnu, kterou avizujete, myslíte skutečně vážně. 

 Petr FIALA, místopředseda poslaneckého klubu ODS:


Lidé mně nepochybně uvěří, že tu změnu myslím vážně, protože mně věří ti, kteří mě vyzývají, abych kandidoval na předsedu a doufám, že mně bude věřit i většina Občanské demokratické strany. 

 Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:


To jsou lidé vevnitř, ale já myslím lidé zvenku, voliči. 

 Petr FIALA, místopředseda poslaneckého klubu ODS:


Ale nejprve musíme, a to jsem říkal, obnovit aktivitu a důvěru členů Občanské demokratické strany v Občanskou demokratickou stranu a pak můžeme oslovovat voliče. Pokud nemáte mobilizovanou členskou základnu, používám politologický termín, nemůžete mobilizovat voliče. 

 


Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:


Pane poslanče, ještě jednou, budete podporovat na post prvního místopředsedy či předsedy Martina Kubu? 

 Petr FIALA, místopředseda poslaneckého klubu ODS:


Já jsem vám odpověděl a udělám to ještě jednou. Já teď v tuto... 

 Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:


Já jsem to teda asi úplně nepochopila, nenašla jsem odpověď na svoji otázku, tak zkuste ještě jednou. 

 


Petr FIALA, místopředseda poslaneckého klubu ODS:


Já to vysvětlím ještě jednou. V každém případě jsme teď v situaci, kdy musí členská základna vybrat ty, kterým chce dát důvěru, aby kandidovali do vedení. Až se to stane, mohu se vyjadřovat k jednotlivým konkrétním jménům. 

 Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:


A pokud tam budou lidé, kteří si zadali se starými pořádky, podle vás vám lidé zvenku, voliči uvěří, že ta změna je míněna vážně. A pak směrem k vám jako k budoucímu předsedovi, zda vy byste podporoval na post prvního místopředsedy či předsedy třeba Martina Kubu? 

 Petr FIALA, místopředseda poslaneckého klubu ODS:


Já se teď v tuto chvíli, dokud nejsou nominace, nebudu vyjadřovat k jednotlivým jménům ani pozitivně ani negativně. Nebylo by to ode mě seriózní a nebylo by to ani seriózní vůči těm lidem, kteří chtějí kandidovat a uvažují o tom. To, co je asi potřeba říci a co zaznívá z členské základny, je důkladná obnova, která musí spočívat i v obnově personální a věřím, že Občanská demokratická strana takovou po kongresu bude. 

 Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:


Ale přece už teď jste svědkem nápadu typu, že předseda ODS by měl být jakýmsi ideovým generátorem, když to řeknu, ale třeba tím faktickým realizátorem té každodenní politiky by měl být první místopředseda. Tak to asi nebudete mít úplně lehké. 

 Petr FIALA, místopředseda poslaneckého klubu ODS:


Ne, ale to není žádný zvláštní nápad. Většina stran i v zahraničí to má tak, že jeden člen vedení se více věnuje vnitrostranické práci. Já myslím, že to není nic neobvyklého a mě by to ani nijak nerušilo. Je otázka potom, jakým způsobem lídr, vůdce strany, ten, který stojí v čele, rozdělí úkoly a jakým způsobem dokáže udělat to, že vedení funguje jako tým, což si myslím, že je mimořádně důležité. Nicméně, a to bych chtěl zdůraznit, nás čeká velká spousta práce, a to práce každodenní. A v té první fázi po kongresu je naprosto nezbytné, aby se vnitrostranické práci velmi intenzivně věnoval nově zvolený předseda. 

 


Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:


Ano, ale vy třeba vytáhnete stranu nahoru a kmotři se vrátí, když to řeknu takto naprosto laicky. Redaktor Týdne Lukáš Bek napsal, že ODS bez kmotrovských struktur jedoucí jen na ideový pohon, by byl malým politologickým zázrakem. 

 Petr FIALA, místopředseda poslaneckého klubu ODS:


I politologické zázraky se v politice dějí. Já už jsem říkal, že v tuto chvíli Občanská demokratická strana  není... 

 Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:


Tím přiznáváte, že úplně lehké to nebude. 

 


Petr FIALA, místopředseda poslaneckého klubu ODS:


To samozřejmě lehké nebude, a to víme všichni. Ale musíme se o to pokusit. Když se podíváte na situaci v naší zemi, na naši politickou scénu. Vždyť přece stojí za to zkusit oživit tradiční pravicovou stranu, aby byla opět silná a těšila se důvěře voličů. A my tu důvěru nezískáme, když budeme podezříváni z toho, že za námi stojí nějací kmotrové. Takový scénář vůbec nemohu připustit. 

 


Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:
To není otázka podezření, je to samozřejmě otázka těch zkušeností, na kterých je postavená třeba minulost nejen vaší politické strany, ale řady stran, které vytvářely politické spektrum, politickou strukturu v této zemi. A třeba kolem vás už se, pane poslanče, stmelují regiony, vzniká kolem vás jisté mocenské centrum. Vy jste řekl Týdnu, že podobné koalice v politice zkrátka existují. To se nedá odestát, samozřejmě. Ale takže účel světí prostředky? 

 Petr FIALA, místopředseda poslaneckého klubu ODS:


Ale to přece není tak, že účel světí prostředky, ale... 

 Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:


To je moje otázka. 

 Petr FIALA, místopředseda poslaneckého klubu ODS:


Ale chcete-li být někam zvolena, tak za vámi se musí zformovat nějaká většina. A ta většina se přece neformuje na základě toho, že vás to jenom napadne, ale ti lidé o tom diskutují, ti lidé přemýšlejí, co je nejlepší varianta. A vzniká takováto přirozená koalice. A to mně připadá naprosto v pořádku.

 Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:


Pomohou vám do funkce a pak to třeba budou chtít vrátit, dosud to tak vždycky bylo, viz Martin Kuba právě ministerské funkce. Petr Nečas by bez napojení na mocenské struktury nepřežil možná ani měsíc. 

 Petr FIALA, místopředseda poslaneckého klubu ODS:


Víte, o budoucnosti můžete říkat, co chcete, ale důležité je vždycky u lidí se dívat, co stojí za nimi. Za mnou je, myslím, činnost v mnoha funkcích a těžko o mně můžete říct, že jsem se nechal někým řídit nebo ovlivňovat. Nemám to v úmyslu. 

 Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:


To bych si nikdy nedovolila. 

 Petr FIALA, místopředseda poslaneckého klubu ODS:


Nemám to v úmyslu dělat ani v Občanské demokratické straně. A myslím si, že ta důvěra, kterou mně vyjadřují členové ODS a proč mě vyzývají, abych do té funkce kandidoval, je právě v tom, že věří, že to nedovolím. A já to skutečně nedovolím. 

 


Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:
Prosím už jen velmi krátce. Ve sněmovně leží žádost o vydání pražského exprimátora a poslance Bohuslava Svobody. Jak se k tomu postaví klub ODS? 

 Petr FIALA, místopředseda poslaneckého klubu ODS:


My o tom budeme na klubu teprve jednat, takže nechci předjímat to rozhodnutí, které klub v této věci zaujme. 

 


Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:


Děkuji vám za rozhovor, na shledanou. 

 Petr FIALA, místopředseda poslaneckého klubu ODS:


Děkuji za pozvání, na shledanou. 

 Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:


Zítra se opět uvidíme, teď už Události. Krásný večer. 

 

 

 

prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M.

poslanec PČR
místopředseda poslaneckého klubu PČR