Interview Daniely Drtinové

8. listopadu 2013
Interview Daniely Drtinové

Hostem Interview je Miroslava Němcová.

 

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka: 
Dobrý podvečer. Ustavující schůze nové Poslanecké sněmovny bude 25. listopadu. Jak bude vypadat vedení dolní komory Parlamentu? Kolik bude mít místopředsedů? Budou ve vedení komunisté, Úsvit a lidovci? Kdo povede napříště ODS? Proč propadla ve volbách a neopustí stranu úspěšní Starostové? Hostem Interview Daniely Drtinové je místopředsedkyně ODS Miroslava Němcová, dobrý podvečer. 

Miroslava NĚMCOVÁ, místopředsedkyně strany /ODS/: 
Dobrý večer přeji. 

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka: 
Paní místopředsedkyně, Poslanecká sněmovna má předsedu, to je jisté. Kolik bude mít místopředsedů. Do Parlamentu, do sněmovny se dostalo sedm stran. 

Miroslava NĚMCOVÁ, místopředsedkyně strany /ODS/: 
Zatím nevíme kolik bude mít místopředsedů. Rozhodne o tom na své ustavující schůzi sněmovna, která musí nejenom určit, kdo bude místopředsedou, ale zejména jaký bude jejich počet. Zatím jsem nezaznamenala nějakou dohodu, které by mezi kluby byla, aby ten počet byl znám. Takže to zatím nevíme. 

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka: 
Takže jste o tom dnes ani nemluvili? 

Miroslava NĚMCOVÁ, místopředsedkyně strany /ODS/: 
Dnes jsme o tom nemluvili, dnes se sešla schůzka, kterou jsem svolala. Chtěla jsem, aby se potkali všichni předsedové zvolení všech těch sedmi klubů, které budou v Poslanecké sněmovně. Bavili jsme se zejména o tom, které výbory teď existují a zda by měly existovat i do budoucna, kolik mají které výbory členů a zda by stejný počet členů měly mít. Tak to bylo takové jenom dílčí sdělení s tím, že všichni předsedové chtějí tohleto projednat v klubech. Zatím se zdá, že počty výborů by zůstaly takové, které jsou. A ve dvou výborech by se zvýšil počet členů, u zemědělského a u evropského z 15 na 18 členů a u dvou výborů naopak snížil, a to u rozpočtového a hospodářského. 

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka: 
A dovedete si představit více než pětičlenné vedení Poslanecké sněmovny, protože je sedm stran. 

Miroslava NĚMCOVÁ, místopředsedkyně strany /ODS/: 
Jistě, možné to je. Ale nevím, jestli by to bylo potřebné. Spíš si myslím, že to potřebné není. Podívám-li se na Senát, který má 81 senátorů, má 5 místopředsedů. Sněmovna je 200 členná a zasedá mnohem častěji, tak ten interval, končili jsme na čtyřech. Začínali jsme v minulém volebním období se třemi místopředsedy, ve finále jsme byli se čtyřmi. Před tím v těch předchozích obdobích vždycky bylo pět myslím, pokud se nemýlím. Tak já bych to racionálně viděla na těch pěti nejvíc. 

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka: 
Takže potom které strany by obsadily místopředsednická křesla a kteří představitelé stran by obsadili, o tom nepadla dnes žádná zmínka? 

Miroslava NĚMCOVÁ, místopředsedkyně strany /ODS/: 
O tom jsme vůbec, vůbec jsme o tom dnes nemluvili. 

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka: 
Co řekl k obsazení vedení Poslanecké sněmovny nově zvolený předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura. 

Zbyněk STANJURA, předseda poslaneckého klubu /ODS/: 
My jako ODS jasně deklarujeme, že máme zájem o funkci ve vedení sněmovny a jako klub nominujeme do vedení sněmovny paní Miroslavu Němcovou. Nabízíme kvalitního kandidáta do vedení sněmovny, který prostě umí řídit jednání sněmovny a umí reprezentovat Poslaneckou sněmovnu. 

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka: 
Ani na tom ještě není politická dohoda. Zatím to je pořád jenom vize ODS, představa ODS? 

Miroslava NĚMCOVÁ, místopředsedkyně strany /ODS/: 
Tohle je výsledek včerejšího poslaneckého klubu ODS a dnes na té schůzce s těmi předsedy vůbec jsme o ničem takovém nemluvili. 

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka: 
Takže stále neexistují nějaké politické dohody skrz naskrz těmi politickými kluby? 

Miroslava NĚMCOVÁ, místopředsedkyně strany /ODS/: 
Ono by bylo fajn, kdyby existovaly, ale podle mě nemohou existovat. Protože dokud není jasné, kdo s kým bude tvořit vládu a kdo bude v opozici, tak ta sněmovna se přesně od těchto dohod odvíjí. To znamená, že koalice, která se vytvoří, se také domluví na tom, které posty chce obsadit ve sněmovně a které takzvaně nechá opozici. 

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka: 
To by trvalo příliš dlouho, takže klidně je možné, že než vznikne nějaká dohoda o vládě, že nevznikne tedy obsazení orgánů a vedení Poslanecké sněmovny, podle vás? 

Miroslava NĚMCOVÁ, místopředsedkyně strany /ODS/: 
Může se to stát, může se to stát. Dokonce se obávám, že ta schůze, která je svolána na 25., tak udělá těch prvních pět bodů včetně slibu poslanců a tak dále a potom před, se budeme muset rozejít, před tím bodem, který má být volbou předsedy Poslanecké sněmovny, pokud nebude dohoda na vládě, tak určitě nebude dohoda na tom, kdo má být novým předsedou sněmovny, a bude ta ustavující schůze přerušena. Pravděpodobně do doby, než ta rodící se koalice řekne, za jak dlouho je schopna se dohodnout. Ale je to takový černý scénář, ale naplnit se může. 

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka: 
Jak dlouho to pak může trvat? 

Miroslava NĚMCOVÁ, místopředsedkyně strany /ODS/: 
Každý by to chtěl vědět včetně mě. Moc by se mi líbilo, kdybychom to zvládli rychleji. Protože to, co jsem tady i říkali u vás ve studiu, státní rozpočet, všechno to co se hrne ke konci roku, by bylo potřeba projednávat, ale bez toho, že bude ukončena tato první ustavující schůze, nejde dělat vůbec nic. Může to trvat dva týdny, může to trvat dva měsíce. Bohužel i to musím připustit. 

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka: 
Váš názor, KDU-ČSL a Úsvit mají po 14 poslancích. Měli by dostat místa ve vedení Poslanecké sněmovny? 

Miroslava NĚMCOVÁ, místopředsedkyně strany /ODS/: 
My jsme takhle nemluvili. Třeba já jsem se setkala s panem předsedou Bělobrádkem z KDU-ČSL před dvěma dny a on říkal, že pokud by to, pokud by byla shoda na nějakém poměrném zastoupení, tedy že by tam všechny kluby měly, že by o to místo stáli. Ale když se ukáže, že ne, že to nepůjde, tak že by se na tom zasekli, takže to si nepředstavuje. Jak jsem řekla, pro mě se zdá optimální nebo maximum možného pět, to je ta sněmovna v plné síle a dokáže si těch pět místopředsedů s předsedou rozdělit práci tak, aby všechno šlapalo dobře. Těch šest, sedm, to už by byla úlitba tomu, že není možno dosáhnout racionálnější dohody. 

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka: 
Také hnutí Úsvit se bude ucházet o post místopředsedy Poslanecké sněmovny, toto řekl včera v Interview předseda poslaneckého klubu Úsvit Radim Fiala. 

Radim FIALA, předseda poslaneckého klubu /Úsvit/ /Interview D.D. 6.11.2013/: 
Jestliže jste ve vedení sněmovny, tak víte, jaký bude program sněmovny, víte co přijde na ten program, můžete to svým způsobem ovlivnit a my, jestli chceme prosazovat ty legislativní normy, tak chceme vědět, jaký bude program sněmovny, co můžeme ovlivnit, jak se můžeme zasadit o to, aby ty legislativní normy prošly. Takže my si myslíme, nechceme do vlády, nechceme být ministři, ale chceme ovlivňovat chod sněmovny. 

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka: 
Tak KDU-ČSL bude jednat o vládě a může se stát, že si přes koaliční partnery třeba místo ve vedení sněmovny prosadí, byť jste říkala, že předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek na tom lpět nějak zvlášť nebude. Ale pokud se to stane, co pak Úsvit? Mají stejný počet poslanců. 

Miroslava NĚMCOVÁ, místopředsedkyně strany /ODS/: 
Jak říkám, bude-li to všechno na těch dohodách, které se budou podle mě rodit těžko, a bude to velmi křehké. Musíme si uvědomit, že každé to místo nového místopředsedy znamená také velké finanční náklady. I proto já když jsem byla v tom minulém volebním období předsedkyní, tak vzhledem k tomu, že vláda měla program úsporný, tak jsem chtěla, aby též sněmovna se úsporně chovala, takže jsme začali s těmi třemi místopředsedy a škrtali jsme i různé jiné výdaje, takže tohleto by mělo být součástí té úvahy, kolik místopředsedů potřebujeme. Ne jenom to, aby každá strana jaksi měla splněn svůj požadavek, ale také jestli je to únosné z hlediska rozpočtového. 

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka: 
A komunisté? Vy mluvíte tedy o tom, jak to bylo dřív, že byli tři. Ale komunisté budou také, tak stejně jako minule žádat o to, aby měli místo ve vedení sněmovny. 

Miroslava NĚMCOVÁ, místopředsedkyně strany /ODS/: 
Určitě budou, avizovali že to budou požadovat. Zaznamenala jsem také vyjádření vítězné strany sociálních demokratů, že chtějí poměrné zastoupení. Tedy v takovém případě, jestli to mysleli úplně důsledně, tak by tam bylo opravdu šest místopředsedů, každá ta frakce politická by tam svého měla, tedy i komunistický klub. 

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka: 
Ale podle vás je tedy průchozí to pětičlenné vedení? 

Miroslava NĚMCOVÁ, místopředsedkyně strany /ODS/: 
My to budeme navrhovat do těch jednání, která se povedou. 

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka: 
Nebo průchozí, efektivní. 

Miroslava NĚMCOVÁ, místopředsedkyně strany /ODS/: 
Efektivní, mně se zdá, že tohle to by bylo, že to by bylo schůdné. Že opravdu tu práce pět místopředsedů a předseda dobře zvládnou. To ostatní, jak říkám, to už bude úlitba tomu, že nebude možno docílit lepší dohody. 

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka: 
Jaké výbory by ODS chtěla vést a proč? Jakou máte prioritu? 

Miroslava NĚMCOVÁ, místopředsedkyně strany /ODS/: 
Nebavili jsme se o vedení výboru. Včera se sešel náš poslanecký klub, volili jsme předsedu, dva místopředsedy, členy vedení klubu a také tam běhal takový list, což je obvyklé vždycky na začátku každý poslanec zapíše svou prioritu, ve kterém výboru by chtěl pracovat. Nedobrali jsme se vůbec k tomu, ani to nebylo naším úmyslem říkat, kolik chceme předsedů. 

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka: 
Jistě víte i vzhledem k programu jakou prioritu máte a v jakých výborech byste chtěli pracovat a které výbory byste chtěli vést? 

Miroslava NĚMCOVÁ, místopředsedkyně strany /ODS/: 
V těch výborech určitě budeme zastoupeni ve všech, zatím těch výborů je 17 našich poslanců. 

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka: 
Mluvím o vedení těch výborů. 

Miroslava NĚMCOVÁ, místopředsedkyně strany /ODS/: 
O vedení, to vůbec není možné říci zatím, protože i to je součástí. Ono se to možná tak, vypadám jako že tomu chci uhnout, ale není to pravda. 

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka: 
Ve výborech se pracuje hodně. 

Miroslava NĚMCOVÁ, místopředsedkyně strany /ODS/: 
Určitě, ty výbory jsou velmi důležité a klíčovým orgánem sněmovny, ale budeme chtít se domlouvat na tom, abychom některý z výboru mohli mít ve vedení, ale... 

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka: 
Ale ještě nevíte který. 

Miroslava NĚMCOVÁ, místopředsedkyně strany /ODS/: 
Ale zatím vůbec nevíme který. 

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka: 
ODS v podzimních volbách utrpěla porážku, dosáhla historicky nejhoršího volebního výsledku. Už máte nějakou analýzu, proč se tak stalo? 

Miroslava NĚMCOVÁ, místopředsedkyně strany /ODS/: 
Zatím analýzu takovou, kterou bychom mohli předložit členské základně, takovou nemáme. Ono to tak jakoby dobíhá ještě. Sbíráme všechny možné informace jak od lidí, kteří byli v terénu, na těch volbách pracovali, zúčastnili se celé kampaně, tak poznatky třeba těch, kteří se z pozice politologů, sociologů zabývají tím, jak proběhly volby. Tak tohleto je celkový obrázek, který budeme chtít předložit na kongresu, který bude v polovině ledna. 

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka: 
Co si říkáte mezi sebou? 

Miroslava NĚMCOVÁ, místopředsedkyně strany /ODS/: 
No mezi sebou si říkáme samozřejmě, že to byla závažná zničující porážka. Nelakujeme si vůbec narůžovo ten výsledek. 

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka: 
A ty příčiny? 

Miroslava NĚMCOVÁ, místopředsedkyně strany /ODS/: 
Ty příčiny jsou určitě, několik jich tam já vidím a shoduji se s mými kolegy. První z nich je určitě to, že ta vláda nebyla populární, ať už těmi kroky věcnými, které dělala, nebo tím obrazem, jaký měla ve veřejnosti. Ta rozhádaná, pořád ji provázely nějaké skandály. To určitě poškodilo nás taky. A ta poslední tečka, to kdy vlastně musel odstoupit předseda vlády, víme co se stalo tehdy 13. června na Úřadu vlády, byť neznáme zatím, zatím ten výsledek. Proč tedy vtrhla policie na Úřad vlády a co všechno se mělo odehrát. Ale určitě tohle to se na tom výsledku podepsalo dramaticky. 

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka: 
No ale jestli se nedá odestát to, co se stalo. A když mluvíte o komunikaci, tak samozřejmě premiér, předseda vlády Petr Nečas komunikuje s veřejností a pokud došlo k nějakému selhání, tak možná to byla jeho odpovědnost, že možná neuměl dost dobře komunikovat s veřejností. Když jste mluvila o tom obrazu vlády. 

Miroslava NĚMCOVÁ, místopředsedkyně strany /ODS/: 
No ono to těžko jde dát, určitě. Ale mluvila jsem spíš o tom, jak ty tři strany si poradily s tím vládnutím. Nechci to vůbec svádět jenom na premiéra. Určitě každý z nás by mohl říct, že něco neuměl vysvětlit, v něčem selhal a tak dále. Ale ten obraz vlády, každý si to může zpětně vrátit. Jak započal, krátce poté co vznikla, tak si vzpomínáme na to, na vystoupení Kristýny Kočí a dalších pár poslanců u toho, jak se dělily Věci veřejné, jak to potom postupovalo. 

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka: 
To ano, ale to velké finále, to stálo na konci a to skutečně tedy předčilo mnohé paní místopředsedkyně. 

Miroslava NĚMCOVÁ, místopředsedkyně strany /ODS/: 
Ano, to ano, to určitě. To přebilo všechno a byť říkám, neznáme výsledek a já bych ho hrozně chtěla znát a vědět, co kdo zapříčinil, kdo je viníkem a co se vlastně všechno stalo. Na to čekáme, tak to já jsem přesvědčena, že to hrálo dramatickou roli při rozhodování lidí u voleb a že tohle nás poškodilo ze všeho nejvíc. 

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka: 
ODS očekávala, že dosáhne ve volbách lepšího výsledku. Vy jste se na ty otázky kolik dostane před volbami nechtěla moc vyslovovat, ale nakonec třeba pro Hospodářské noviny jste 6. září mluvila až o 20 %. To jste se úplně netrefila. 

Miroslava NĚMCOVÁ, místopředsedkyně strany /ODS/: 
To jsem se vůbec netrefila. Ale já jsem to myslím uváděla, teď to nechci, teď to nechci nějak omlouvat, ale že jsem to dávala do souvislosti, ta věta zněla nějak tak, každý... 

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka: 
Já vám ji přečtu, vidím ji tady na obrazovce. "Je to hodně riskantní, ale už jsem jednou řekla dvacet procent, tak na tom zůstanu. Vím, že je to hodně vysoko posazená laťka." 

Miroslava NĚMCOVÁ, místopředsedkyně strany /ODS/: 
Ano a před tím jsem uváděla, že to je, že každý kdo vede svou stranu do voleb, tak se musí držet výsledku minimálně toho, který měla v minulých volbách. Proto bylo v tom prvním rozhovoru 20 % a tady v tom druhém říkám, už jsem to jednou řekla, tak na tom budu trvat. 

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka: 
Byla jste volební lídryní. Do jaké míry jde výsledek 7,7 % za vámi? 

Miroslava NĚMCOVÁ, místopředsedkyně strany /ODS/: 
Jde za mnou určitě významným způsobem, nemůžu se toho výsledku nijak zříct. Jde za členy vedení ODS jednoznačně. Na svou jaksi pro mě je jistou satisfakcí a potěšením a jsem tomu opravdu velmi ráda, že pro sebe jsem získala v Praze ve volebním obvodu rekordní počet preferenčních hlasů, což vedle toho výsledku, který opravdu je pro mě smutným výsledkem a jsem z toho špatná, tak tady tenhle osobní výsledek do jisté míry mně potvrzuje, že to moje angažmá v politice oceněno bylo. 

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka: 
A tento výsledek rozhodl také o tom, že budete kandidovat na post předsedkyně Občanské demokratické strany? 

Miroslava NĚMCOVÁ, místopředsedkyně strany /ODS/: 
Byl to určitě tenhle výsledek, protože o žádný jiný bych se nemohla tak silně opřít. Ten je nejsilnější vždycky, ten preferenční hlas jde za konkrétním člověkem. 

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka: 
Jaký má vliv nízký volební výsledek na stranu celkově? Dochází k dalším odlivům členů? 

Miroslava NĚMCOVÁ, místopředsedkyně strany /ODS/: 
Nezaznamenala jsem odlivy členů. Zaznamenala jsem různé pokusy přetáhnout nám některé zajímavé osobnosti, které působí na radnici, kde jinde nebo někde jinde. Ale zatím žádnou informaci o tom, že by těmto svodům podléhaly, nemám. 

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka: 
Ano, Mladá fronta napsala, že hnutí Starostů a nezávislých bude oslovovat starosty ODS, ale Petr Gazdík pak upřesnil, že jen nezávislé starosty nestraníky, kteří kandidují za Občanskou demokratickou stranu. Takže by časem k tomu došlo a že by vás opouštěli úspěšní starostové, z toho obavu nemáte a zatím se to neděje? 

Miroslava NĚMCOVÁ, místopředsedkyně strany /ODS/: 
Zatím se to neděje. Musím samozřejmě, víme dobře, že komunální volby jsou v příštím roce. Každý starosta bude zvažovat, zda je-li úspěšným a baví ho to, ta práce nese výsledky, jestli v ní bude moci pokračovat. Ale zatím, tak jak já jsem s nimi mluvila, bylo to zejména tedy z Vysočiny, kde je všechny velmi dobře znám, tak za nás jich kandidovalo myslím na té 22 členné kandidátní listině 9 nebo 10, teď to nevím přesně, tak všichni se vyjádřili, že v žádném případě nemají potřebu z ODS odcházet. 

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka: 
Protože základem strany je samozřejmě komunál a regiony, starostové pracují přímo v těch místech, lidé jim často věří. 

Miroslava NĚMCOVÁ, místopředsedkyně strany /ODS/: 
Ano, to určitě máte pravdu, ano, ano. 

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka: 
Nemůže toto časem začít drolit stranu odspodu? 

Miroslava NĚMCOVÁ, místopředsedkyně strany /ODS/: 
No to by bylo to nejhorší, co by se nám mohlo stát a já teď umím odpovědět jenom na to, co jsem si zkusila zjistit během tohohle týdne a žádnou takovou informaci, která by nás měla vystrašit a poděsit, že se něco takového děje, nemám. Tak doufám, že se nám podaří udržet ty lidi, na kterých vždycky ODS stála, že se nám je podaří udržet. 

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka: 
Do jaké míry komplikuje situaci to, že Občanská demokratická strana stále nemá regulérního předsedu, protože kongres bude až v lednu, o tom jsme už mluvili. 

Miroslava NĚMCOVÁ, místopředsedkyně strany /ODS/: 
Je to komplikace. Vlastně od pádu vlády v tom červnu, kdy odstoupil předseda vlády, zároveň odstoupil z předsednictví ODS, tak to bude půl roku, kdy nemáme předsedu a není to dobrá situace. Výkonná rada, která byla těsně po volbách, den po volbách, měla na vybranou. Buďto zvolit rychlejší termín, tedy už listopadový pro kongres a nebo až ten lednový. 

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka: 
Ano, před volbami jste hovořili o tom, že budete chtít udělat kongres hned pár týdnů po volbách. 

Miroslava NĚMCOVÁ, místopředsedkyně strany /ODS/: 
Ano. My jsme hlasovali, ta výkonná rada. A neřekla bych, že dramatická většina, ale přeci jenom dostatečná většina se přiklonila k tomu, že zejména i potom špatném volebním výsledku ta strana si to potřebuje probrat a že bude lepší, když na všech těch úrovních, na místní, oblastní, regionální budou mít ti členové dost času k tomu, aby si analýzu kterou dostanou doplnili o své poznatky a řekli, co chtějí dál. Takže zvítězila ta verze odložíme kongres na leden a vznikne čas, prostor pro diskuzi, kterou potřebujeme vést uvnitř. 

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka: 
No ale nekomplikuje to situaci, protože vlastně Občanská demokratická strana už šla do voleb de facto bez regulérního předsedy, už to samo o sobě je zvláštní strana, která kandiduje a nemá vlastně tu jednu svoji hlavu, která za ně mluví ve všem. A pak i po volbách, kdy samozřejmě budou nejrůznější jednání. Nemyslím o vládě, ale přesně je ustavující schůze, debaty o podobě Poslanecké sněmovny, vedení orgánů a strana je bez předsedy. 

Miroslava NĚMCOVÁ, místopředsedkyně strany /ODS/: 
Výhodou to není, mluvila jsem o tom teď. Ale třeba pokud jde o tu sněmovnu, tak tam vždycky to bylo a nejenom v tomto případě, že má daleko větší už potom vliv samotný poslanecký klub a jeho předseda, protože ta vyjednávání se nedějí pouze na té stranické bázi, ale důležité je, aby předseda poslaneckého klubu dokázal vyjednat pozice a podmínky pro ten svůj klub co možná nejlepší. 

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka: 
Vy byste byla pro rychlejší konání sjezdu už v listopadu, prosinci? 

Miroslava NĚMCOVÁ, místopředsedkyně strany /ODS/: 
Já jsem hlasovala pro ten rychlejší, pro tu rychlejší verzi na výkonné radě. 

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka: 
Takže si uvědomujete to riziko strany bez regulérního předsedy? 

Miroslava NĚMCOVÁ, místopředsedkyně strany /ODS/: 
Cítila jsem to, cítila jsem, že by nám to spíše pomohlo. Nakonec musím vzít i v potaz ten argument té vůle debatovat a probrati si všechny věci, takže to neberu nějak fatálně jako fatální prohru v tom hlasování. Bylo nás myslím 13, kteří si přáli ten rychlejší termín. 

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka: 
Vy budete kandidovat? To už jsme si řekli. 

Miroslava NĚMCOVÁ, místopředsedkyně strany /ODS/: 
Budu kandidovat, to jsem už oznámila. 

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka: 
Už jste se bavili ve straně o dalších jménech kandidátů? 

Miroslava NĚMCOVÁ, místopředsedkyně strany /ODS/: 
Ve straně jsme se o tom nebavili, něco jsem zachytila z médií, kde myslím pan doktor Pospíšil... 

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka: 
Už se rozhodl? 

Miroslava NĚMCOVÁ, místopředsedkyně strany /ODS/: 
Ne, to jsem nepřečetla, že se rozhodl, ale že se rozhoduje. Takže je to možné další jméno, které tu je. 

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka: 
A exministr školství Petr Fiala? 

Miroslava NĚMCOVÁ, místopředsedkyně strany /ODS/: 
Ten dneska, pokud mám dobrou informaci... 

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka: 
Ano, vstoupil do ODS. 

Miroslava NĚMCOVÁ, místopředsedkyně strany /ODS/: 
...vstoupil do ODS. Takže už by to byla přesně ta možnost, kdy by mohl kandidovat i na předsedu, na místopředsedu, na jakoukoliv pozici ve vedení. Zatím se nevyjádřil, ale uvítala bych, kdyby vstoupil do tohoto klání volebního. 

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka: 
A vy byste kandidovala pouze na post předsedkyně strany, to jste naznačila. To znamená, že do předsednického křesla ODS byste nekandidovala. Proč ne? 

Miroslava NĚMCOVÁ, místopředsedkyně strany /ODS/: 
Do předsednického ano, do místopředsednického už ne. 

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka: 
Ano. 

Miroslava NĚMCOVÁ, místopředsedkyně strany /ODS/: 
No myslím si, že to pročistí trochu vzduch. Když jsem řekla jednoznačně, že ten výsledek volební preferenční hlasy jsou takhle silné, tak jsem sdělila, že mám ambici na tohle místo. Pokud a je to naprosto demokratická, legitimní, rozhodování uvnitř ODS. Pokud se rozhodne, že takhle to být nemá, tak nemá smysl, abych řekla dobře, tak když nemohu být předsedou, tak se budu ucházet o nějakou jinou pozici. Bude to jasný signál zevnitř té strany, že si přeje totálně změnit vedení, úplně všechny lidi vyměnit a to já beru jako druhou legitimní možnost. 

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka: 
Voliči vykroužkovali úřadujícího předsedu ODS Martina Kubu. Nedostal se do sněmovny. Co to podle vás říká o voličích? O tom, jak důvěřujíObčanské demokratické straně, když vykroužkují úřadujícího předsedu. 

Miroslava NĚMCOVÁ, místopředsedkyně strany /ODS/: 
Tak nebyl jediným, kdo byl takhle vykroužkován, získal docela... 

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka: 
Ano, ale je to úřadující předseda. 

Miroslava NĚMCOVÁ, místopředsedkyně strany /ODS/: 
To určitě ano. Berme to tak, že voliči mají ten nástroj pomocí preferenčních hlasů a používají ho. Určitě bych řekla, že pravicoví voliči jsou na tohle to zavedení, jestli to mohu říct, takhle více, protože je to individuální rozhodnutí spojené s individuální odpovědností za to, jak potom bude sněmovna vypadat, kdo bude její zástupce, berou vážněji. Tak to berme tak, že to je rozhodnutí voličů a nikdo tady větší pán než volič není. 

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka: 
Krátce po sečtení volebních výsledků jste v České televizi v Debatě vítězů uváděla, s kým byste si dokázala představit případnou koaliční spolupráci. 

Miroslava NĚMCOVÁ, místopředsedkyně strany /ODS/ /Debata vítězů 26.10.2013/: 
Pro mě a opakovala jsem to, programově byly blízké TOP 09, KDU-ČSL. Ostatní strany, tam ten průnik programový nevidím. S těmi stranami, které byly ve sněmovně a s těmi novými subjekty, my si nebudeme podruhé pálit prsty, dost jsme si je spálili s Věcmi veřejnými. 

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka: 
Vy tedy míříte definitivně do opozice. Ale skutečně, do žádné vládní varianty byste nešli? Protože jedna existuje, je to varianta ANO, KDU-ČSL,ODS a TOP 09. Jestli za žádných okolností byste do této varianty nešli? 

Miroslava NĚMCOVÁ, místopředsedkyně strany /ODS/: 
My míříme do opozice a jsme tam posláni našimi voliči, to je bez debat. Řekli jsme to hned po volbách a na tom nemáme co měnit. A teď k tomu, na co vy se mě ptáte. Každý, kdo chce nějak poctivě odpovědět na vaši otázku, když jste ji položila za žádných okolností, tak já prostě si neumím představit ty okolnosti teď, které by nás do koaličního, do koaličního rámce přivedly. Muselo by to být něco mimořádného typu, že se nedohodne žádná vláda, že nebude moci vzniknout ani jedna, ani druhá teze. 

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka: 
To jsou ty okolnosti, které samozřejmě jsou legitimní. 

Miroslava NĚMCOVÁ, místopředsedkyně strany /ODS/: 
To je legitimní okolnost. 

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka: 
Na to jsem se ptala. 

Miroslava NĚMCOVÁ, místopředsedkyně strany /ODS/: 
A potom spíš si myslím, že i v takovém případě by bylo možné i z těch opozičních lavic umožnit vznik takové vlády a nebylo by to nutné za naší účasti. 

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka: 
Takže to není tak, že byste raději třeba připustili předčasné volby? 

Miroslava NĚMCOVÁ, místopředsedkyně strany /ODS/: 
Předčasné volby si myslím, že nepřinesou nic. 

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka: 
To byste radši vyjednávali, to byste radši tedy vyjednávali o nějaké variantě? 

Miroslava NĚMCOVÁ, místopředsedkyně strany /ODS/: 
Je myslím naší povinností se pokusit vyjednat co možná, to co půjde, co bude mít smysl, co bude dávat šanci na nějaké vládnutí, co tu koalici udrží pohromadě, než nové předčasné volby. Od těchto předčasných voleb si asi mnozí slibovali něco, nějakou dramatickou změnu a může se stát, že tato očekávání nebudou naplněna a já si neumím představit, jak by okamžité a nebo i za rok, za půl roku nové předčasné volby tu situaci změnily. Takže ta reprezentace, která je zvolena, byť to bude mít strašně těžké. Sedm poslaneckých klubů, to se domluvit, to já si vůbec neumím představit, jak to bude probíhat. Ale máme povinnost spolu mluvit a hledat nějaké řešení. 

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka: 
Jak budete řešit, myslím ve sněmovně, poplatky za pobyt v nemocnici. Vláda v demisi posílá návrh Poslanecké sněmovně, teď už to nejde cestou toho zákonného opatření, ale posílá to rovnou Poslanecké sněmovně a žádá ji, aby novelu poslanci projednali ve zrychleném čtení. 

Miroslava NĚMCOVÁ, místopředsedkyně strany /ODS/: 
No, tak to nemůžeme vyhovět zatím této žádosti, protože dokud není ukončena ustavující schůze a nejsou výbory ustaveny, tak vůbec žádná legislativní práce nemůže být zahájena. Dokonce jsou tam ještě jakoby v závěsu zákonná opatření, která přijal Senát a je naším úkolem je na první schůzi projednat. 

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka: 
Jak se k nim postavíte? 

Miroslava NĚMCOVÁ, místopředsedkyně strany /ODS/: 
Myslíte teď Občanská demokratická strana, jak budeme hlasovat? 

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka: 
Ano. 

Miroslava NĚMCOVÁ, místopředsedkyně strany /ODS/: 
Jsou tam čtyři zákonná opatření, my jsme se včera na to jenom letmo dívali na našem poslaneckém klubu. Je shoda na tom, že se nám vůbec, je tam třeba ty poplatky za státní pojištěnce. Víme, že prostě teď nutně jiné řešení není, takže to podpoříme, ale není tam, nelíbí se nám vůbec, nelíbí se nám vůbec to zrušení zrychlených odpisů, které jsou v tom balíčku, které se váží k Občanskému zákoníku. 

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka: 
Ty nepodpoříte? 

Miroslava NĚMCOVÁ, místopředsedkyně strany /ODS/: 
No, vedli jsme o tom debatu s tím, že se ještě příští týden poslanecký klub k tomu vrátí. Takže ani u těch zdravotnických poplatků nechci říct jednoznačně, zda potvrdíme nebo ne. My jsme si rozdali ty materiály k tomu, aby se je každý z poslanců doma nastudoval a řekneme si. 

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka: 
A ještě jedna aktuální otázka. Mostecký okresní soud v pátek požádá Poslaneckou sněmovnu o souhlas k trestnímu stíhání Bronislava Schwarze,poslance zvoleného za hnutí ANO. Sněmovna se tedy sejde toho 25. listopadu, ale na ustavující schůzi se toto řešit nedá, je to tak? 

Miroslava NĚMCOVÁ, místopředsedkyně strany /ODS/: 
Na ustavující schůzi ne. Mohlo by to jít hned na té další, protože musí vzniknout mandátový a imunitní výbor, který tuhle tu věc musí projednávat a tam je ten problém, o kterém jsme mluvili na začátku. Pokud nebude zvolen předseda sněmovny, takhle to řeknu. Pokud ta policie přijde teď s tímto požadavkem, tak já jako můj sekretariát zaeviduje tuto žádost, dáme ji do zvláštních desek, po zvolení nového předsedy sněmovny mu ji předáme, protože je to on, kdo ji musí předat mandátovému imunitnímu výboru. Bude-li tedy rychlý průběh ustavující schůze, může hned týden po ní následovat schůze druhá a dá se říci do konce prosince by tahle ta věc mohla být projednána. Ale povleče-li se ustavující schůze, nebudeme-li schopni ji ukončit, tak se bude čekat tak dlouho, až ta druhá schůze bude moci být spuštěna. 

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka: 
Místopředsedkyně ODS Miroslava Němcová, děkuji vám za rozhovor. Na shledanou. 

Miroslava NĚMCOVÁ, místopředsedkyně strany /ODS/: 
Já vám také děkuji, na shledanou. 

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka: 
Přeji vám klidný večer. 

Miroslava Němcová

místopředsedkyně strany
poslankyně PČR