23. října 2013

Rozhovor pro Aktuálně.cz

Měla by u stavebního spoření být zavedena účelovost u nakládání s naspořenými prostředky?

O účelovosti je smysluplné diskutovat jen u státního příspěvku. Zavádět účelovost na vlastní úspory je nesmysl a stavební spoření a z něj poskytnuté úvěry na bydlení by to dle mého názoru de facto zlikvidovalo.

 

A na jaký konkrétní účel by podle vás měly být tyto peníze určeny?

Účelovost by neměla být zúžena jen na investice do bydlení. Preferoval bych, aby mohl být státní příspěvek použit na zajištění na stáří, na financování sociálních služeb, na investice do vzdělání apod. Je třeba si uvědomit, že čím užší účelovost bude, tím méně zajímavý bude samotný produkt stavebního spoření a tím méně se naspoří ve stavebních spořitelnách finančních prostředků, které jsou pak následně používány na jednoznačně účelový úvěr na bydlení.

 

Budete chtít nějak měnit státní příspěvek u stavebního spoření?  

Státní příspěvek u stavebního spoření byl snížen nedávno. Jakékoliv další snížení státního příspěvku by dle mého názoru vedlo k dalšímu snížení atraktivity stavebního spoření, což by mohlo ohrozit tento zavedený produkt jako takový. Stavební spoření je poměrně osvědčený, využívaný produkt, který motivuje lidi spořit a usnadňuje jim cestu k bydlení. Jistě nejde o čistě tržní nástroj, ale drtivá většina dotací státu míří na daleko více nesmyslné a ekonomiku poškozující účely. Stavební spoření by tak nemělo být tím prvním případem, kde stát začne rušit dotace. Naše ekonomika je předotována a dotace je třeba rušit a snižovat, ale začal bych v jiné oblasti, např. u tzv. obnovitelných zdrojů.

 

Budete chtít nějak měnit státní příspěvek u penzijního připojištění a nového třetího pilíře?

Na tuto otázku není možné odpovědět dílčí odpovědí, protože bude záležet na tom, co se stane s celou důchodovou reformou, kterou zavedla předchozí koaliční vláda. Jelikož počet účastníků II. pilíře nenaplnil očekávání - a to i z důvodu neodpovědných a siláckých výroků levicové opozice, že tento pilíř po volbách zruší - bude se muset jakákoliv vláda touto otázkou po volbách zabývat. Nicméně příspěvek u penzijního připojištění byl minulou koaliční vládou zvýšen a v tuto chvíli nevidím důvod ho izolovaně od jiných změn v penzijním systému snižovat ani zvyšovat.

 

Budete chtít nějak změnit daňové odpočty u životního pojištění a penzijního připojištění?

Ke změnám daňových odpočtů u životního a penzijního připojištění nevidím v tuto chvíli žádný důvod. U penzijního připojištění by změna přicházela v úvahu jen z důvodu komplexnějších změn celého penzijního systému v souvilosti s důchodovou reformou, viz odpověď výše, ale tato změna by neměla jít směrem ke snížení atraktivity penzijního připojištění. Opět, jedná se o zavedený produkt a bude jedině dobře, když se občané budou ještě ve větší míře sami zajišťovat na důchodový věk.

 

 Budete chtít nějak změnit daňové odpočty u úvěrů na bydlení?

 Nevidím ke změnám důvod. 

 

Budete případně chtít nově podpořit nějaký jiný finanční produkt? Případně který konkrétně?

Finanční produkty by měly činit zajímavými a konkurenceschopnými především samotné bankovní a finanční instituce, nikoliv stát jakoukoliv formou podpory. Nevidím tedy důvod pro podporu jakéhokoliv nového finančního produktu ze strany státu. Argumentem je jednak nedobrá fiskální situace státu, ale především pak zmíněná úvaha, že se musí snažit samotné finanční instituce. Jde přeci o soukromé podnikání. V tuto chvíli je dostačující již existující podpora u produktů, o kterých jsme diskutovali výše.

Ing. Jan Skopeček

předseda místního sdružení
místopředseda oblastního sdružení
krajský zastupitel