Klíčem ke kvalitnímu školství je motivovaný kantor
26. září 2013

Adolf Beznoska: Klíčem ke kvalitnímu školství je motivovaný kantor

České školství nemá v poslední době moc dobrou pověst. Často slýcháme stížnosti z řad učitelů, studentů i rodičů. Nekonečná střídání ministrů a tím daná nekoncepčnost práce v tomto resortu se zle podepsaly na současném stavu.

Je-li nějaká sféra, kde je potřeba každou změnu pečlivě promyslet a připravit, pak je to právě školství, ve kterém se důsledky mnohých rozhodnutí projeví leckdy až za několik let. 

Já sám jsem prošel školství takřka celé a znám jeho bolavá místa. Při své učitelské praxi jsem poznal práci na základní a střední škole, kde jsem působil i jako ředitel. Podílel jsem se také na založení vyšší odborné školy a připravoval jsem projekt vzniku neuniverzitní vysoké školy. Dovolím si tedy s čistým svědomím říci, že znám problémy českého školství v celém jeho rozsahu.
 
Nejdůležitější a nejvíce potřebné je podle mě vrátit úctu a prestiž učitelské práci jako takové. Tatam jsou dnes časy, kdy nejváženějšími osobami v každé obci byli lékař, farář a kantor. Učitel je ovšem podstatný článek, klíčový prvek mající vliv na vzdělávání a výchovu našich dětí. Dobrou školu vždy dělal a bude dělat dobrý pedagog, u něj leží tajemství hodnotného vzdělávání. Zlepšení se však neobejde bez odpovídajícího finančního ohodnocení, o kterém se ale bohužel stále jen mluví. Ze zkušenosti vím, jak velkým problémem je sehnat do školy učitele s potřebnou kvalifikací, případně ho na škole udržet. Měli bychom tedy přehodnotit současný způsob odměňování, kdy ředitel školy nemá dostatečný prostor ocenit výkon vyučujícího, jelikož mzda je stále příliš svázána s počtem odučených let. Všichni ale jistě uznáme, že délka praxe není jediné kritérium kvality učitele. Ředitel by proto měl plnit funkci manažera a v zájmu zvýšení oné kvality vzdělávání ve své škole by měl mít možnost výrazně pracovat s osobním ohodnocením pedagoga a tím jej motivovat. Další nezbytnou podmínkou je vypracování jednoznačného a přesně definovaného kariérního řádu povzbuzujícího učitele k dalšímu studiu, sebevzdělávání, publikační činnosti a v neposlední řadě také k účastem na zahraničních stážích. Z těchto důvodů a za předpokladu, že chceme situaci v resortu školství opravdu řešit, je potřeba navýšení státního rozpočtu v kapitole školství o 3 miliardy.
 
Jsem přesvědčen o tom, že s nadstandardním platem by se zvýšila i úcta lidí k učitelům. Není náhoda, že v zemích, kde je učitel dobře placen, má jeho profese odpovídající váhu, například v Lucembursku a ve Švýcarsku je pedagog považován za vysoce prestižní zaměstnání. Mezi další země s vysokým platem pro učitele patří i Finsko, Jižní Korea nebo Izrael. Úroveň jejich školství, postavení v mezinárodním srovnání na poli vědy, výzkumu, ale také životní úroveň obecně, nebudou náhoda.
 
Mým přáním je učitel, jenž má možnosti profesního růstu, je finančně dostatečně motivován k práci, má vytvořeny odpovídající materiální podmínky k vedení dětí nebo studentů a kantořina byla při výběru povolání jeho první volbou.
 

Ing. Adolf Beznoska
náměstek primátora
člen místní rady
člen oblastní rady

Více o autorovi