Začínáme od mateřské školy
7. října 2013

Adolf Beznoska: Začínáme od mateřské školy

V minulém příspěvku jsem se snažil popsat podle mě základní problém českého školství, tedy potřebu dobře motivovaného a ohodnoceného kantora. Vedle toho je však potřeba změn i na dalších úrovních českého školství.

 
Dítě se do vzdělávacího systému dostává už při nástupu do mateřské školy. Už zde ale často narážíme na první problém - jejich nedostatečnou kapacitu. Je tedy více než nutné usilovat o to, aby byl ve školkách míst dostatek.
 
V Mladé Boleslavi se nám podařilo s velkým úsilím otevřít několik nových školek a zajistit tak 220 nových míst pro naše děti. Poptávka ale i nyní převyšuje nabídku, zejména proto, že umístit dítě do školky ve městě chtějí i ti, kteří zde pouze pracují. Měli bychom proto vedle klasických mateřinek podporovat také alternativní formy péče o děti, jako jsou firemní školky, lesní školky nebo dětské skupiny, které budou vhodné především tam, kde je nedostatek klasických mateřských škol. Kromě toho je z pohledu města nutné spolupracovat a podporovat rodinná centra. Rodič tak dostane daleko větší možnost výběru a může zvolit školku dle svého uvážení.
 
Politické strany se v probíhající kampani předhánějí v tom, kdy se začne povinně učit cizí jazyk. Přísloví „Kolik řečí znáš, tolikrát jsi člověkem“ platí v dnešní době více než kdy jindy a znalost angličtiny je nezbytností. Můžeme tedy říci, že čím dříve se dítě začne jazyk učit, tím lépe. Nesmíme ale zapomenout na to, že by si děti měly v první a druhé třídě především hrát a pomalu se adaptovat na nové prostředí. Povinná angličtina s nekvalifikovaným učitelem není tím správným řešením. Na druhou stranu, výuka jazyka hravou formou může být skvělým začátkem.
 
Vedle jazykové (ne)vybavenosti máme v poslední době také velký problém s nedostatkem technicky vzdělaných absolventů. Z tohoto důvodu je nutné zvýšit kvalitu výuky matematiky a přírodních věd už na základních školách. Jako učitel matematiky a fyziky jsem na základní škole začínal a vím, jak je důležité a těžké probudit v žácích zájem o tyto předměty. V Mladé Boleslavi se na základě spolupráce škol, města a firmy Škoda Auto a.s. snažíme k technice a technickým předmětům žáky základních i studenty středních škol přitáhnout. Dohodnut byl grantový program z prostředků firmy, jehož cílem je posílit pozici přírodních věd ve školních vzdělávacích programech. Toto je způsob, jak by měla fungovat spolupráce v trojúhelníku škola, obec, firma.
 
A na závěr. Zapomínáme, jak důležitou společenskou funkci plní škola na malé obci. Měli bychom se co nejvíce snažit, aby nedocházelo k rušení těchto škol. Pokud k zrušení školy dojde, bývá to nejčastěji z ekonomických důvodů, bude velký problém ji později znovu obnovit. Zachovávejme proto v co největší míře venkovské školy za předpokladu plnění všech kritérií a nároků na kvalitu výuky. Násilné rušení škol, které nesplňují předepsaný počet žáků, mi přijde nešťastné.
 
Základem vzdělávacího systému musí být umožnění individuální volby správné vzdělávací cesty pro všechny děti a jejich rodiče. Školy musí mít možnost přistupovat individuálně ke každému dítěti a pomoci mu rozvíjet jeho talent. Stát musí zajistit, aby děti měly na startovní čáře srovnatelné podmínky a mohly prokazovat svoje nadání.
 
 
 

Ing. Adolf Beznoska
náměstek primátora
člen místní rady
člen oblastní rady

Více o autorovi