14. října 2013

Pracovitost se musí vyplatit

(Ústecký kraj) Rozhovor s lídrem kandidátky ODS v Ústeckém kraji Radimem Holečkem.

S jakým problémem v Ústeckém kraji byste jako poslanec chtěl konkrétně pomoci? 

Říkáme, že "pracovitost se musí vyplatit", a v Ústeckém kraji to platí dvojnásob. Mnohdy neadresné vyplácení sociálních dávek a výnosný kšeft při provozování ubytoven, to jsou významné problémy, které bych chtěl jako zákonodárce aktivně řešit. Cestou k řešení je obnovení veřejné služby, nezbytná je i tvrdá regulace maximální výše úhrad za lůžko v ubytovnách. 

Členem jakého výboru nebo komise Parlamentu byste se chtěl v případě zvolení stát a proč? Má to nějaký konkrétní důvod ve vztahu k regionu? 

Jednoznačně bych usiloval o členství ve výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Aktivní podpora vzdělanosti je v našem kraji klíčové téma a pro mě, jako vysokoškolského učitele, je tedy tato volba jasná. Mým hlavním profesním zaměřením je celoživotní vzdělávání a tomuto tématu bych se chtěl aktivně věnovat i v Poslanecké sněmovně. 

Kde byste chtěl mít svoji poslaneckou kancelář, jak by byla otevřená veřejnosti, kdy vás tam voliči najdou? 

Jsem Ústečan a Ústí nad Labem je přirozeným centrem kraje, takže poslaneckou kancelář bych chtěl mít právě tady. Pravidelnou komunikaci s veřejností považuji za samozřejmou podmínku práce poslance, takže otevřena by měla být minimálně jeden den v týdnu, nejlépe od rána do večera. Volebním obvodem je ale celý kraj, takže samozřejmě počítám i s pravidelnými návštěvami dalších měst a obcí v celém regionu. 

Jste ochotný jako poslanec podpořit vládu s jakoukoliv stranou, nebo se vůči některé straně vymezujete a proč? 

Jak známo, koalice se dělají až po volbách. Nicméně rozhodně bych nepodpořil vládu jakkoliv závislou na hlasech komunistů, jelikož KSČM nepovažuji za standardní demokratickou stranu. Vymezovat se vůči jiným politickým subjektům považuji v tuto chvíli za předčasné. 

Jaký je váš názor na prolomení těžebních limitů, v regionu často diskutované? 

Otázka prolomení limitů těžby hnědého uhlí není tématem těchto voleb. Ten, kdo říká opak, záměrně zneužívá toto téma k politikaření. Jsme připraveni pracovat na energetické a surovinové vládní strategii/koncepci České republiky. Právě ta musí být základním vodítkem pro další věcnou diskusi. Diskusi o budoucnosti našeho kraje, diskusi o jeho prosperitě a samozřejmě i diskusi o respektu k soukromému vlastnictví jeho obyvatel. 

Jak bude vypadat vaše volební kampaň, kolik bude stát a jak se na ní budete podílet? 

Kdybych to měl říci jedním slovem, tak naše předvolební kampaň bude střídmá. Méně billboardů a co nejvíce kontaktu s voliči, to jsou asi její hlavní rysy. Celkové plánované náklady činí asi 1,1 miliónu a na jejich úhradě se podílí Regionální i Oblastní sdružení ODS a samozřejmě i samotní kandidáti. 

(Autor: Aleš Pelikán)

Mgr. Radim Holeček

člen místní rady
předseda oblastního sdružení