Představení programové kapitoly ke zdravotnictví
30. září 2013

Ferdinand Polák: Představení programové kapitoly ke zdravotnictví

Musím začít tím, že ODS za zcela zásadní prioritu považuje, aby zdravotnictví bylo dlouhodobě, opakuji dlouhodobě, finančně stabilní a vyrovnané. Protože jen tak je podle nás možné dát pacientům, ale i zdravotníkům tolik potřebný klid a jistotu.

My víme, že naše zdravotnictví je dnes na špičkové úrovni. Zcela jistě je. Ale chceme-li ho tam udržet i nadále, musíme adekvátně reagovat na rozevírající se nůžky adekvátních příjmů a výdajů. To je fakt, který je třeba respektovat. Nepovažujeme za správné jen dolévat další a další peníze do neefektivního systému. Naopak jsme přesvědčeni o tom, že je správné a nutné provést taková systémová opatření, která povedou právě k dlouhodobé finanční jistotě a stabilitě v celém tom sektoru.

Jedním z těch opatření je legislativní úprava v oblasti zdravotních pojišťoven. Kdy chceme, aby zdravotní pojišťovny měly oproti dnešnímu stavu větší možnost soutěže o klienty a měly větší možnost tvořit si vlastní síť smluvních zdravotnických zařízení. Současně chceme docílit toho, aby si každý klient, každý občan, mohl zvolit z nabídky zdravotních pojišťoven takový program, který vyhovuje jemu konkrétně. Ten systém by měl fungovat trochu podobně jako povinné ručení u aut, jinými slovy tedy pojištění, které je povinné, které musí mít v určité míře každý, ale kde je reálná možnost vybrat si z různých pojistných nabídek.

Dále bych chtěl zmínit, že jsme pro zachování regulačních poplatků, protože se osvědčily a mají skutečně smysl.  Dále budeme prosazovat navrácení možnosti si legálně, bez úplatků, bez šedé ekonomiky, připlatit za nadstandard nebo, chcete-li, to, co není hrazeno z veřejného zdravotního pojištění. Samozřejmě počítáme s možností komerčního připojištění.

Chceme klást důraz na kvalitu ve zdravotnictví. Domníváme se, že je to velmi důležité. A právě kvalita je ve zdravotnictví důležitější než kvantita. V dnešní moderní době, v 21. století, jistě není třeba mít lékaře na každém rohu. Spíše musíme mít jistotu, že budeme mít v přijatelné dojezdové vzdálenosti dobrého lékaře na dobře vybaveném stanovišti.

Dám příklad: pokud váš příbuzný, vaše maminka, babička, dostane infarkt, nepotřebuje mít nemocnici 10 km od domu, ale ze zdravotního hlediska je pro ni mnohem lepší, když ji sanitka doveze o něco dále v přijatelné vzdálenosti, ale na plně vybavené pracoviště, kde dostane přesně tu péči, kterou potřebuje.

Dalším stěžejním bodem našeho programu je důraz na zodpovědné chování pacientů. A finanční zvýhodnění těch, kteří se o své zdraví skutečně starají. Zase dám konkrétní případ a to je náš návrh na úhradu amalgámových zubních plomb. Počítáme s tím, že by fungoval asi tak, že pokud pacient pravidelně v předepsaném rozsahu v posledních 3 letech absolvoval preventivní prohlídky u svého lékaře, ten mu na další pravidelné nebo nepravidelné prohlídce objeví kaz a bude potřeba amalgámová plomba, tak mu ta plomba bude uhrazena z veřejného zdravotního pojištění. V případě, že na ty preventivní prohlídky nechodil, že je neabsolvoval, tak si to uhradí sám.

Skutečně tam není rozdíl v tom – víme, že někteří pacienti jsou nemocní tak, že to vede ke zvýšené kazivosti zubů - my neříkáme, že budeme selektovat to, kdo má kazy a kdo nemá. Ale říkáme: kdo chodil na preventivní prohlídky, kdo se o své zdraví staral, ten bude zvýhodněn.

Jako poslední z těch klíčových bodů bych vybral péči o seniory. To čem dnes hovoříme a to je zlepšení zdravotní a sociální péče. Jsme si vědomi demografického vývoje a rezerv současného systému a máme připravený program vedoucí k provázanosti zdravotní a sociální péče, protože to je skutečně velmi důležité.

Za klíčové v této oblasti považujeme zvýšení informovanosti občanů. Dnes se velmi často setkáváme se stížnostmi, že lidé nevědí, na co mají nárok, kde jim ta péče bude poskytnuta, v jakém rozsahu, co si budou doplácet. Považujeme za nutné zřídit jedno místo – jakési informační centrum – v obcích s rozšířenou působností, což máme všichni v příjemné dojezdové vzdálenosti, kde se pacient, klient, jeho rodinný příslušník dozví všechny potřebné informace z této oblasti.

MUDr. Ferdinand Polák, Ph.D.
předseda místního sdružení
zastupitel
náměstek ministra

Více o autorovi