Pět kapitol Příběhu života, programu ODS
30. září 2013

Miroslava Němcová: Pět kapitol Příběhu života, programu ODS

Dneškem uzavíráme představení našeho volebního programu. Setkali jsme se s Vámi již čtyřikrát. Ve čtyřech postupných krocích jsme Vás provázeli volebním programem pro předčasné volby do Poslanecké sněmovny, které se odehrají za necelý měsíc.

Program jsme nazvali „Příběh života“ a v první kapitole jsme představili teze První byt, první práce. Ve druhém kroku jsme se věnovali vzdělávání, kultuře. Třetím důležitým bodem byla práce, kvalitní služby státu. Ve čtvrtém kroku jsme představili naše návrhy na řešení efektivního státu, daní, zároveň zahraniční politiky a politiky v rámci Evropské unie.

Dnes se tedy dostáváme k tématům, která jsou stejně důležitá jako ta předchozí, a dá se říci, že se dnes tím Příběhem života vracíme na jeho samotný počátek. Začínali jsme v rodině. A do této rodiny se také vracíme. Hlavním bodem, který dnes budeme představovat, neboť tento bod má 2 části - první z částí jsou programy pro seniory, druhou částí se věnujeme tématu zdravotnictví. Ale chceme se také postavit ještě k jedné aktuální věci, která nás v posledních letech trápí, a to je ochrana spotřebitele. Dali jsme to všechno do tohoto balíčku, protože se dotýká z velké části občanů v seniorském věku.

Dámy a pánové,

my se s Vámi určitě ještě setkáme během kampaně. Myslím, že určitě ještě těsně předtím, než se otevřou volební místnosti, před Vás předstoupíme v silné sestavě, abychom řekli svou závěrečnou tečku, závěrečné sdělení.

Ale pro dnešek to závěrečné sdělení je také potřeba. Je směřováno k programu, který jsme v těch pěti etapách zatím představili. Já jsem se na Vás všechny celou dobu dobře dívala, ve chvíli, kdy pan doktor Polák mluvil o těch pravidelných kontrolách u zubaře, všichni jste nějak zvážněli a zdálo se mi, že Vám to začíná vrtat hlavou. Tak já si přeji, aby po těchto volbách nás nejenom nebolely zuby, ale ani hlava. Aby nebylo podlomeno celkové zdraví naší společnosti. Jako jednička, jako lídr Občanské demokratické strany v těchto volbách mám nelehký úkol a vzala jsem na sebe velké riziko. Ale připravili jsme spolu s mými kolegy program, za kterým si stojíme. Není to program velkých skoků, dalekosáhlých změn, hlubokých reforem. Je to program promyšlených, systematických, na sebe navazujících kroků, které mohou vylepšit situaci České republiky v jednotlivých oblastech. Vedle toho jsme připravili také kandidátky a vybrali kandidáty, kteří si mohou s veškerou vážností stoupnout před voliče a usilovat o jejich hlas. Jsme přesvědčeni, že tyto volby, tak jako před každými parlamentními volbami, se odehrává typický pravolevý střet. Ale letos se domnívám, že bude mít tento střed ještě trochu jinou dimenzi. Zůstává ten pravolevý střet, ale volby budou obohaceny také naším individuálním rozhodováním o tom, zda podpoříme strany, které já nazývám systémové nebo zda dáme hlas stranám, které takovými nejsou, a jsem přesvědčena, že ten systém demokratické země narušují, rozleptávají a vlastně ohrožují. Takovou zkušenost jsme už udělali v roce 2010, kdy do Poslanecké sněmovny postoupila nesystémová strana Věci veřejné. A nyní vidíme minimálně čtyři další subjekty, které bychom mohli nazvat Věci veřejné 2. A myslím, že toto je úkolem každého občana, který půjde do voleb, aby to trauma, které jsme prožili v roce 2010, s tím, že tato nesystémová strana se podílela na rozhodování o tom, kam naše země půjde, tak toto rozhodování je před námi i letos.

Občanská demokratická strana je demokratickou stranou s více než 20letou tradicí. A já jsem přesvědčena, že pouze demokratické strany mohou být těmi, které budou upevňovat a dále budovat demokratický systém v celé naší zemi.

V České republice musí být dodržováno schéma, které předvídá naše ústava, ústavní rozdělení mocí. A Občanská demokratická strana bude velmi silně a zásadově hájit to, aby k žádnému vychýlení nedošlo, a to ani k poloprezidentskému, tím méně k prezidentskému systému. Jsme si vědomi toho, že česká společnost prošla nelehkým obdobím – hospodářské stagnace, krize, recese. A jsme si vědomi také toho, že neseme odpovědnost za naše vládnutí. Na nikoho se nehodláme vymlouvat, na nikoho nehodláme přenášet své neúspěchy, ale jsme si vědomi také toho, že jsme prosadili řadu užitečných a dobrých kroků, a nevidíme českou zemi jako zemi, která neprosperuje. A jsme si vědomi tedy toho, že Česká republika obstála v tom složitém období a i na tom máme svůj podíl.

Chceme vyzvat voliče, aby byli pozorní a nedopustili roztříštění pravicového spektra. Hodně se o tom mluví a myslím, že málokdo si uvědomuje, jak snadno by k tomu mohlo dojít a jak se to prakticky děje. Děje se to prakticky tak, že si občan vybere stranu, která už pár let sice funguje, ale nikdy nedostala více než 2 % hlasů, nikam se neposunula. Anebo si vybere stranu, která je takovým novým satelitem, dá nějaké hezké líbivé heslo na billboard, ale v podstatě je to jenom nevypočitatelné uskupení bez jakékoliv struktury a bez jakékoliv garance, že pochopí, jakou odpovědnost na sebe vezme ve chvíli, kdy bude rozhodovat o osudech 10 milionů lidí v naší zemi. Ten hlas, který bychom dali takovým nevypočitatelným nebo marginálním subjektům, pokud propadne, a on propadne, nepropadne úplně, on se rozdělí na části, a ty části pravicový volič tímto způsobem, že jeho hlas propadá, vlastně posílám tam, kam by nikdy neposlal. Posílá například komunistům část, posílá část nějakým uskupením, o kterých jsem mluvila, která v podstatě ani demokratickými stranami nejsou. A v podstatě část svého hlasu posílá těm, kteří svou politikou půjdou naprosto zásadně a ve všech krocích proti jeho vlastnímu profitu a proti jeho vlastním zájmům. To je jedno z poselství, které já, jako ten, kdo nese odpovědnost za výsledek Občanské demokratické strany v těchto volbách, cítím. A chtěla jsem je tady velmi výrazně a zásadně sdělit. Jak jsem zmiňovala, uvidíme se ještě, neloučíme se úplně. Nad čím se loučíme, je nad tou programovou částí letošní kampaně Občanské demokratické strany, protože program byl fázovaně představen a od této chvíle Vám bude k dispozici ve všech prostředcích, které, jak jistě víte, Vám mohou dobře posloužit, Vám i občanům České republiky.

Já věřím, že ty volby zvládneme, že Občanská demokratická strana obstojí, a všem, kteří nám budou pomáhat v tom, abychom prošli bezpečně obdobím necelých 4 týdnů, které jsou před námi, chci poděkovat. Chci poděkovat nejenom těm, pro které by to měla být samozřejmost, tedy členům Občanské demokratické strany, protože nelze říct, že odpovědnost má jeden a druhý ji nemá, ale také chci poděkovat všem občanům České republiky, kteří budou přemýšlet nad situací, ve které jsme, a budou spolu s námi z ní hledat východisko.

Děkuji těm, kteří se rozhodnou volit Občanskou demokratickou stranu.

Miroslava Němcová

Miroslava Němcová

1. místopředsedkyně strany

Více o autorovi