19. srpna 2013

Proč jsem se rozhodl kandidovat za ODS?

Rozhodl jsem se pomoci ODS a jsem připraven jako nestraník vést její jihomoravskou kandidátku. ODS je tradiční strana, která má zůstat v české politice a být znovu úspěšná. Klíčové instituce státu od prezidenta přes vládu, Senát až po kraje dnes ovládá levice. V demokracii je potřeba moc vyvažovat.

Do politiky vstupuji proto, že jsem nespokojený s jejím stavem, stejně jako spousta mých spoluobčanů. Není ale možné dát od politiky ruce pryč, chceme-li to změnit, musíme být aktivní. Není mi jedno, v jaké zemi žiji a jak se bude dále rozvíjet. Chci jít v tomto směru příkladem – pokud se jako občané nezačneme o politiku aktivně starat, nebude lepší.

Do české politiky je potřeba vrátit ideje a hodnoty. Je také potřeba rozvíjet principy pravicové politiky při rozhodování o tom, jak spravovat naši zemi, jaké bude naše postavení v Evropské unii, jak se budou rozdělovat naše daně nebo jak budeme vzdělávat naše děti. V době svého působení na ministerstvu školství jsem se přesvědčil, že i v našich podmínkách jde dělat politickou práci profesionálně, odpovědně a slušně.

ODS prochází těžkou situací, ale je to stále politická síla, která nejdůsledněji reprezentuje konzervativní a liberální politické myšlení, která je připravena budovat efektivní a neobtěžující stát, která nabízí vizi státu, který chrání své občany, vytváří jistotu a stabilitu, která rozumně přistupuje k evropské integraci a která zastává představu společnosti založené na svobodě a odpovědnosti.

Měl jsem i v minulosti mnoho různých nabídek vstoupit do politiky, ale vždy jsem říkal, že pokud to jednou udělám, tak to bude s ODS, s níž jsem dlouhodobě spolupracoval od 90. let - a i v tomto smyslu jsem konzervativní člověk. Samozřejmě by bylo lehčí kandidovat za úspěšnou stranu nebo stranu, která nemá problémy, ale pokládám za důležité držet se svého přesvědčení bez ohledu na jeho momentální výhodnost.

Štítky:
Jihomoravský kraj