14. srpna 2013

Impulsy Václava Moravce

Hostem diskusního pořadu rádia Impuls byl předseda senátorského klubu ODS Jaroslav Kubera.


Václav MORAVEC, moderátor:


Hezký dobrý večer vám všem. Občanští demokraté v krizi, stav, ve kterém se podle většiny komentátorů i politologů nachází nejsilnější pravicová strana v zemi. Někteří členové ODS chtějí už delší dobu povolat do služeb exprezidenta Václava Klause, který na post čestného předsedy ODS rezignoval. Klaus naposledy v sobotu své angažmá odmítl. Václav KLAUS, bývalý prezident České republiky (záznam): 


ODS v krizi určitě je, a protože je to moje dítě, tak já z toho jsem smutný. Myslím, že bez opravdu fundamentální změny, bez změny lidí a jejich chování, já myslím, se nic udělat nedá. V jistou chvíli se mi zdálo, že nějaká naděje je, ale když jsem zase viděl kroky ODS v posledních hodinách a dnech a vylučování ze strany a výroky některých představitelů, primárně paní Němcové, tak já jsem skoro pochopil, že moje angažmá v této straně v dnešní době nepřichází v úvahu. 

 


Václav MORAVEC, moderátor:


Zaznamenalo v sobotu Rádio Impuls slova exprezidenta Václava Klause. Ambice být volebním lídrem občanských demokratů má právě dosavadní předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Miroslava Němcová. Nejen o tom bude řeč v následujících minutách, hostem dnešních Impulsů je předseda senátorského klubu ODS Jaroslav Kubera. Vítejte po čase v Impulsech, přeji hezký večer, pane senátore. 

 


Jaroslav KUBERA, předseda senátorského klubu ODS:

Hezké odpoledne. 

 Václav MORAVEC, moderátor:


Jakou stranou je dnes ODS? 

 Jaroslav KUBERA, předseda senátorského klubu ODS:


ODS, to je nepochybné, pan prezident Klaus to označil velmi správně, ono už to trvá delší dobu. A v podstatě ta příčina je tam, kde byste ji nečekal. Ta příčina je vzniku krajů. Ve chvíli, kdy Česká republika udělala podle mě největší chybu po listopadu 89 a zřídila zpátky kraje, které předtím byly s velkou pompou zrušeny, tak vzniklo 14 malých Českých republik. A logicky když vznikne 14 malých Českých republik, tak také vznikne 14 různých gubernátorů, kmotrů, prostě lidí, kteří nabyli dojmu, že jsou vlastně takovým malým státem jako ve spolkové republice a že hejtman je vlastně prezidentem té malé republiky. 

 Václav MORAVEC, moderátor:


Jednoduše řečeno tedy ODS je podle vás v krizi, to byste potvrdil? 

 Jaroslav KUBERA, předseda senátorského klubu ODS:

To určitě. 

 Václav MORAVEC, moderátor:

A navíc v krizi způsobené uspořádáním České republiky na 14 krajů? 

 


Jaroslav KUBERA, předseda senátorského klubu ODS:

To samozřejmě ale není jediná příčina. Ta druhá příčina jsou stanovy ODS a systém, jakým se v ODS volí orgány, respektive jakým způsobem se v ODS domlouvají orgány v různých nočních klubech a restauracích, čehož jsme byli po léta svědky na kongresech ODS. A mojí ambicí je tento stav změnit a to, co řekl pan prezident Klaus, je pravda. Právě ten způsob volby těch orgánů, kdy regiony jsou velmi mocné a v podstatě když se vám domluví dva nebo tři silné regiony, tak si navolí orgány podle svého a vykšeftují je, usilují o co nejvyšší počet místopředsedů. Protože se automaticky předpokládá, že v případě volebního výsledku předseda nemůže odmítnout místopředsedovi funkci ministra, byť jsou jiní kandidáti, kteří by tu funkci mohli vykonávat lépe. A tak to bylo dlouhá léta. 

 Václav MORAVEC, moderátor:

Vy teď, pane předsedo, mluvíte o ambici, kterou na všech kongresech, když jsem se díval do vašich proslovů na kongresech Občanské demokratické strany, tak o této ambici mluvíte už delší dobu. Přesto jste ale neprorazil s tímto plánem. 

 Jaroslav KUBERA, předseda senátorského klubu ODS:


Protože ta opozice v podobě regionů je velmi silná. Změna stanov musí být na tom kongresu odhlasována, dokonce je to tak, že ten kongres ji odhlasuje, ale nemůže být uplatněna hned v té době, ale až na tom dalším. Protože stanovy se musí zaregistrovat, respektive změna stanov. Ale každá krize je očistná a tato krize, právě už ty moje názory dostávají sluchu a už jsou na ně mnohem příznivější reakce, než tomu bylo dřív. Právě z důvodu toho, že teď ODS potřebuje nějakou rekonstrukci a je vidět, že ten minulý způsob se neosvědčil. 

 Václav MORAVEC, moderátor:


Kdybych vám ale namítl, že právě při sestavování kandidátek a diskusi, kterou teď zažívá nejen Občanská demokratická strana v souvislosti s těmi možnými předčasnými volbami, tak se ukazuje, že stejně chtějí mít kraje tu hlavní roli a nechtějí, aby jim centrum vstupovalo do tvorby kandidátek. A Ústecký kraj, ze kterého vy pocházíte, je toho příkladem. 

 


Jaroslav KUBERA, předseda senátorského klubu ODS:


To je pravda, není to vůbec jenom problém Občanské demokratické strany. Ten problém je ve všech stranách, mají to zařízeno různě, ale většinou právě ty kraje chtějí mít to rozhodující slovo. Ale to je proto, že ti lídři nejsou vybíráni podle výsledků, ale podle toho, jak se, protože v těch krajích je totiž totéž. Ty jsou složeny z oblastí a tam když se tři oblasti domluví, tak lídrem kandidátky se stane pan AB, kterého určí. A víte, jak to je v našem volebním systému, když se dostanete na pozici lídra, tak v podstatě nemusíte dělat žádnou volební kampaň, protože máte téměř jisté, zejména u velkých stran skoro stoprocentně jisté, že ten lídr se tam dostane, i když ty volby v tom regionu nevyhraje.

 

 

Václav MORAVEC, moderátor:


Chápu správně, že zcela nesouzníte se slovy šéfa ústecké krajské ODS Petra Fialy, který tvrdí, že je příznivcem modelu, kde regiony jména navrhnou, výkonná rada nebo grémium projedná a v případě neshody vyvolá dohadovací řízení? Teď mluvíme o modelu výběru lídrů kandidátek ODS pro případné předčasné volby. 

 Jaroslav KUBERA, předseda senátorského klubu ODS:


Ale to, co říká Petr Fiala, není vůbec v rozporu s vedením ODS. Grémium a výkonná rada mají úplně stejný pocit, chtějí to takto udělat, jenom… 

 Václav MORAVEC, moderátor:


Ale grémium, jestli to chápu správně, chce do toho víc zasahovat? 

 


Jaroslav KUBERA, předseda senátorského klubu ODS:


Chce zasahovat do toho, aby se nám nestalo, že se lídrem stane někdo, kdo bude okamžitě zpochybněn dokonce už ve volební kampani. A že ta situace je velmi složitá, to je vidět na tom, kolik lidí je v tuto chvíli obviněno a mají být na kandidátkách. Zase opět to není problém jenom Občanské demokratické strany a bohužel my neumíme zařídit to, že když se pak ukáže, že to obvinění bylo liché, tak bohužel čas už nelze vrátit zpátky a není možné říct aha, tak teď ale on ten náš lídr neprošel, protože byl v tu chvíli obviněn, pak byl osvobozen, ale to už je po volbách. Takže je to velmi složité. A stejně tak ale složité teď se ukázalo to kroužkování, že také k ničemu nevede, protože někteří, kteří byli vykroužkováni, se potom ukázalo, že to také nebyli ti praví. 

 Václav MORAVEC, moderátor:


Teď narážíte na Jana Floriána? 

 Jaroslav KUBERA, předseda senátorského klubu ODS:


Narážím na Jana Floriána. 

 Václav MORAVEC, moderátor:


Který nehlasoval pro vyslovení, respektive proti vyslovení důvěry vládě a opustil sál a je jedním z těch občanských demokratů, kteří mohli pomoci Rusnokově vládě získat důvěru. Považujete za správné, že Jan Florián, Tomáš Úlehla byli vyloučeni? 

 Jaroslav KUBERA, předseda senátorského klubu ODS:


Já bych to musel trošku rozvést. Já jsem příliš nesouhlasil s tím, že by nemohli mít názor. Tam ten problém byl, že kdyby to řekli včas, já jsem včas oznámil, že nikdy nebudu hlasovat pro Lisabonskou smlouvu a také to žádné následky negativní pro mě nemělo. Stejně tak jako jsem vždycky prohlašoval, že pro zvyšování daní prostě z principu hlasovat nebudu, protože to je zcela v rozporu s programem a se stanovami ODS. Ale špatné je, když to uděláte a nikdo s tím nepočítá. 

 Václav MORAVEC, moderátor:


Což oni udělali. 

 


Jaroslav KUBERA, předseda senátorského klubu ODS:


Což oni udělali a Miroslavu Němcovou uvedli do velikých rozpaků, protože ona pořád mávala papírem se 101 poslanci. A to, co tvrdí teď, že oni vlastně pořád drželi tu 101, no, to se ukázalo, že nefungovalo, protože v tu chvíli Karolína Peake opustila sál také a bylo po 101. 

 

 


Václav MORAVEC, moderátor:


Jinak řečeno jejich vyloučení bylo podle vás oprávněné? 

 


Jaroslav KUBERA, předseda senátorského klubu ODS:


Já si myslím, že já  příliš s vylučováním kromě hokeje moc nesouhlasím, ale ono asi v té chvíli, jednak to bylo ve vypjaté atmosféře, podle mého názoru se mohlo úplně klidně chvíli počkat. Určitě vždycky je dobře, pokud se proti někomu postupuje, tak jako je to u soudu, tak by měl mít právo na obhajobu. Ale to bylo dáno tím, že ty emoce samozřejmě fungovaly, ta doba je dnes složitá a je více emocí než reality. Stačí poslední titulek - Martin Kuba obrátil o 180 stupňů. Ten je prostě nepravdivý, on neměl kam obracet, on nikdy nic jiného neříkal. Ale vzhledem v jaké žijeme virtuální realitě, tak to vypadalo, že dochází k totálnímu rozporu mezi Martinem Kubou a Mirkou Němcovou, což vůbec nebyla pravda. Ale to je tak, že když vy se mě teď zeptáte nebo budete chtít na mě odpověď na to, co o mě někdo dnes nějaký politik z jiného politického spektra řekl a já aniž jsem to slyšel, tak vám odpovím a vy to řeknete jemu, tak je konflikt na světě, který potom eskaluje a vlastně už si žije vlastním životem. 

 Václav MORAVEC, moderátor:


Takovou otázku vám klást nebudu. Položím vám otázku jinou, která se týká předčasných voleb. Sociální demokraté vyzvali ODS, aby jednoznačně řekli svůj postoj k rozpuštění Poslanecké sněmovny a vypsání předčasných voleb. Tady jsou slova předsedy ČSSD Bohuslava Sobotky: 

 


Bohuslav SOBOTKA, předseda ČSSD (záznam): 

ODS po určitém váhání na jednání své výkonné rady předčasné volby podpořila, nicméně vyjádření jejích představitelů, jejích poslanců vůbec nevytváří nějakou jistotu toho, že ODS při hlasování Poslanecké sněmovny rozpuštění sněmovny podpoří. 

 Václav MORAVEC, moderátor:


Zaznamenalo Rádio Impuls slova předsedy ČSSD Bohuslava Sobotky. Pokud by byl předseda senátorského klubu ODS Jaroslav Kubera v Poslanecké sněmovně, tedy v dolní parlamentní komoře, jak by hlasoval? Pro rozpuštění sněmovny či by se zdržel? 

 Jaroslav KUBERA, předseda senátorského klubu ODS:


Já mám obavu, že to může být také, a to panu Sobotkovi nepřeji, že ani v klubu sociální demokracie a tam to bude o síle toho vedení, jestli přesvědčí své poslance. Protože je řada poslanců v Poslanecké sněmovně z různých politických stran, kteří vědí, že v té nové Poslanecké sněmovně, ať už budou volby řádné nebo mimořádné, nebudou. 

 


Václav MORAVEC, moderátor:


Sociální demokraté zatím tvrdí - budeme jednotní, budeme hlasovat pro rozpuštění. 

Jaroslav KUBERA, předseda senátorského klubu ODS:


To koalice tvrdila také, že má 101 hlasů a ukázalo se, že je neměla. Ono se… 

 Václav MORAVEC, moderátor:


Vy si myslíte, že není 120 poslanců, kteří rozpustí Poslaneckou sněmovnu příští týden v úterý? 

 


Jaroslav KUBERA, předseda senátorského klubu ODS:


Já spekuluji o tom, že rozpuštěna v úterý nebude, že se opět najde nějaký důvod, proč ještě chvíli počkat. Kromě toho musím říct, že mám obavu z jiné věci, když jsem slyšel pana premiéra Rusnoka, jak se dohadoval s předsedou Senátu o tom, jak Senát bude přijímat zákonná opatření, tak sice tvrdil, že budeme velmi rozumní, opatrní, nepůjdeme do žádného dobrodružství. Ale já mám obavu, že je velmi snadné do něj spadnout, protože pokud se vláda domluví s vedením Senátu, které je samozřejmě levicové, tak splní to, že vláda musí předložit, nemůžou senátoři nic navrhovat a můžeme se dočkat toho, že Senát schválí zákon o úřednících, zákon o majetkovém přiznání jako zákonné opatření. A sněmovna složená z poslanců, kteří nikdy nemají dost odvahy, to je v Čechách dobrým zvykem, nebude mít sílu, aby cokoliv, i když to nebude úplně optimální, to přehlasovala. 

 Václav MORAVEC, moderátor:


Jinak řečeno podle vás v této chvíli není 120 poslanců v Poslanecké sněmovně, kteří by se rozpustili? 

 


Jaroslav KUBERA, předseda senátorského klubu ODS:


Já bych to řekl jinak, v této chvíli není jisté, jestli se Poslanecká sněmovna v úterý rozpustí. 

 Václav MORAVEC, moderátor:


Mluvil jste o Jiřím Rusnokovi, kterého si ho teď poslechneme, protože Miloš Zeman právě Jiřímu Rusnokovi slíbil, že pokud sněmovna bude v úterý hlasovat pro rozpuštění, tak Miloš Zeman tu situaci podpoří. Podle premiéra v demisi Jiřího Rusnoka nebude Miloš Zeman zdržovat rozpouštění sněmovny a vypsání předčasných voleb, i když Miloš Zeman se chystá ještě jednat s představiteli politických stran. Doprojednání některých zákonů v Senátu není podmínkou pro rozpuštění sněmovny. Tady jsou schválně slova Jiřího Rusnoka: 

 Jiří RUSNOK, premiér v demisi (záznam): 


Po jednání s panem předsedou Štěchem jsme připraveni a máme nastavený režim, který zajistí nezbytné legislativní kroky, kdyby byly potřeba při neexistenci sněmovny. Takže tam problém nebude. Takže teď bude záležet na rozhodnutí sněmovny. 

 Václav MORAVEC, moderátor:


Zaznamenalo Rádio Impuls slova premiéra v demisi Jiřího Rusnoka. Rozumím správně předsedovi senátorského klubu ODS Jaroslavu Kuberovi, že pokud on by byl poslancem za ODS, tak by nehlasoval pro rozpuštění sněmovny, protože má obavy, že možného rozpuštění chce využít, možná zneužít té situace prezident i premiér Rusnok a přes Senát protlačí zákonná opatření, která chtějí? Chápu to správně? 

 Jaroslav KUBERA, předseda senátorského klubu ODS:


Chápete to správně. Tam zase musíme tu větu doříct. Ta vláda může cokoliv, co se neprojednalo v Poslanecké sněmovně, ve stejném znění předložit Senátu a on to schválí jako zákonné opatření. Tam je… 

 


Václav MORAVEC, moderátor:


Vy nevěříte slovům Jiřího Rusnoka, že bude umírněným premiérem v demisi a že ta zákonná opatření, jak jsou definována v Ústavě jako přechodný institut při rozpuštění Poslanecké sněmovny, že jich nebude nadužívat? 

 


Jaroslav KUBERA, předseda senátorského klubu ODS:


Vy byste mu věřil, když se chová jako Karolína Peake na Ministerstvu obrany a vláda, která ještě ani nemá důvěru, dělá opatření a opravdu čistky nejhrubšího ražení, aniž důvěru měla a teď v nich pokračuje, i když důvěru nemá? Tak proč bych mu měl věřit? 

 


Václav MORAVEC, moderátor:


Která opatření máte na mysli na Ministerstvu obrany? 

 Jaroslav KUBERA, předseda senátorského klubu ODS:


Ne, já myslím, jak odvolala druhý den pana generála Picka. 

 


Václav MORAVEC, moderátor:


Jo, teď mluvíte o Karolíně Peake. Já jsem myslel, že o Jiřím Rusnokovi. 

 Jaroslav KUBERA, předseda senátorského klubu ODS:


Prostě přece je naprosto běžné, ať je to v podnicích nebo v politice, když někam přijdu jako nový, tak první co činím, je to jako kdybych přišel do Senátu a druhý den začal navrhovat nějaké zákony. Nejdřív se rozhlížím, zjistím si co a jak, jak to ve firmě funguje a teprve potom přemýšlím o tom, jestli by se nedalo něco zlepšit nebo udělat jinak. Ale přijít někam tak, jak například nastoupil ministr dopravy, ono to vypadá pro veřejnost velmi lákavě a hezky, jak je razantní a jak teď ty firmy… 

 Václav MORAVEC, moderátor:


No on zachraňuje České dráhy, které byly před insolvencí. 

 Jaroslav KUBERA, předseda senátorského klubu ODS:


No jistě, tak uvidíme, jak je zachrání. Jestli někdo umí, aby České dráhy byly v černých číslech, tak jako veřejná doprava vůbec, tak tomu bych opravdu pogratuloval, protože to je můj sen, který je nesplnitelný nejen dokonce v České republice. Protože jsme si tady zvykli, že doprava přece vždycky musí být dotovaná. Kdysi jsem navrhoval, že i my, co jezdíme auty, bychom měli dostávat jakýsi příspěvek na tu drahou naftu a na drahý benzín, jaksi neprošlo to. 

 


Václav MORAVEC, moderátor:


Jiřímu Rusnokovi tedy nevěříte a kdybyste byl předsedou senátorského, což jste, ale spíš poslaneckého klubu ODS, tak byste řekl poslancům, nehlasujme jako ODS pro rozpuštění sněmovny? Protože to má víc rizik než pozitiv? 

 


Jaroslav KUBERA, předseda senátorského klubu ODS:


Já bych jednoznačně v tomto případě dal volné hlasování. My totiž pořád, já jsem psal ten zákon, to možná nevíte, ten o tom rozpuštění. Tam byla číslovka 101 poslanců stačilo na rozpuštění. Sněmovna se toho vylekala a zvýšila to kvórum na 120. Ale ten zákon má sloužit jenom k tomu, že když sněmovna cítí, že není schopna fungovat, tak protože aby se zkrátila ta lhůta a zkrátily se politické krize, tak má možnost rozhodnout 120 hlasy o svém rozpuštění. Ale když o něm nerozhodne, tak to není žádný trestný čin ani nic odsouzeníhodného. Prostě se rozhodla jinak. My skoro si přejeme nebo ji tlačíme do toho, vy musíte. Oni nic nemusí. 

 Václav MORAVEC, moderátor:

 

Veřejnost po všech těch skandálech také cítí, že by bylo dobré, aby byly předčasné volby a většina politických stran cítí, že už je neúnosná situace v Poslanecké sněmovně. Všimněte si počet nezařazených poslanců, různých migrantů i emigrantů z politických stran, strana LIDEM. 

 Jaroslav KUBERA, předseda senátorského klubu ODS:


Ale vy dobře víte, že veřejné mínění často nebývá ani veřejné ani mínění. A já vám garantuji, můžu se vsadit s vámi… 

 Václav MORAVEC, moderátor:

 


Promiňte, v Poslanecké sněmovně je podle vás ta situace únosná? Kde máte historicky největší počet nezařazených poslanců… 

 Jaroslav KUBERA, předseda senátorského klubu ODS:


Ne, já jenom chci říct, že tři měsíce po řádných nebo mimořádných volbách bude ta nová Sněmovna ve stejné situaci, jako je tato. Nemyslím teď počtem hlasů, to nevím, ono to vždycky bude nerozhodně, protože náš volební systém nic jiného neumožňuje, jedině jeho změna přinese silné vlády. Teď se to bude opakovat, už proto, že jsou tady další hnutí, další strany, které se tam mohou dostat. A jenom poznámku k těm, co prosazují přímou demokracii. Jestli dnes máme zhruba 18 volných radikálů ve sněmovně, tak se nám také může stát, že po volbách jich tam budeme mít 50 nebo 60 a jsem zvědavý, jak pak bude tato sněmovna hlasovat o důvěře vládě nebo vůbec jakým způsobem bude vláda sestavena. Bude to zase nějaká mnohočetná koalice, kde ten nejslabší bude vydírat ty silnější a bude na něm záviset výsledek. Takže to já si nemyslím, že to je nezbytně nutné. A jednou jsou volby, tak má to období trvat, nakonec vzpomeňme na případ Melčák, kdy dokonce Ústavní soud nedovolil, aby se zkrátilo to volební období. Ona kdyby ta sněmovna fungovala už s ohledem na čas a s ohledem na to, kolik stojí volby, ty volby by měly být samozřejmě z hlediska finančního dohromady s volbami do Evropského parlamentu, byť pro některé strany výhodné aby nebyly. Ostatně není to jenom ODS, pro kterou by bylo výhodné, aby volby byly až příští rok v květnu, ale… 

 Václav MORAVEC, moderátor:


Neříkáte to právě proto, všechny ty argumenty a na to se ptá většina posluchačů dnešních Impulsů, že jste proti předčasným volbám, protože se bojíte volebního výprasku ODS? Nebo posluchač Jirka se ptá, má vůbec ODS nějakou šanci v nadcházejících mimořádných volbách? 

 Jaroslav KUBERA, předseda senátorského klubu ODS:


Kdybyste vyšel na tenisový turnaj a měl jste chřipku a byla nějaká šance, že by se konal o týden později, tak vy byste na to nereflektoval? Byl byste rád, že bude až o týden později, kdy vy už se vyléčíte. To je přece naprosto přirozené. A ostatně strana SPOZ je ve stejné situaci, proto je také výhodné, aby volby byly až v řádném termínu, protože její volební výsledek by byl lepší. A to, že ODS je v krizi, jsme si řekli. A proč by měla prosazovat rychlejší volby, když ví, že ten výsledek v květnu může být lepší než výsledek v říjnu nebo v listopadu. To je přece naprosto přirozené a v podstatě každý by se snažil takto zachovat. Kdyby byl v nevýhodné pozici, tak prostě do toho souboje když do něj nemusí, tak do něj nepůjde. To není nic zvláštního ani špatného. 

 Václav MORAVEC, moderátor:


Co podle vás může občanským demokratům v těch nadcházejících volbách tematicky pomoci, když říkáte, že ODS je v krizi, asi se nepodaří teď změnit způsob fungování, nejen vnitrostranický způsob fungování? Protože ODS nebude mít kongres před mimořádnými volbami, počká si až na řádný termín kongresu na konci letošního roku. 

 Jaroslav KUBERA, předseda senátorského klubu ODS:


Samozřejmě jedna věc je vnitřní, co může ODS udělat pro to, aby dosáhla nejlepšího výsledku, to se jí podaří tehdy, když na ty kandidátky nasadí podle možností ty nejlepší lidi, kteří mohou dosáhnout nejlepšího výsledku a ne ty, kteří si to někde prolobují, aby byli na čele kandidátky. To je vnitřní… 

 Václav MORAVEC, moderátor:


Má ty lidi ODS, když slyšíme třeba úvahu, že by někdejší ministr školství Petr Fiala, politolog, také bývalý šéf Masarykovy univerzity v Brně, mohl být lídrem a ODS, její vedení, Martin Kuba uvažuje o tom, že by se ODS měla otevřít i lidem, kteří zatím nejsou členy ODS? 

 Jaroslav KUBERA, předseda senátorského klubu ODS:


Já jsem shodou okolností s ním byl včera večer na jedné akci, na jedné besedě a musím říct, že by mi jako lídr na Moravě vůbec nevadil. 

 Václav MORAVEC, moderátor:


Teď mluvíte o Petru Fialovi? 

 Jaroslav KUBERA, předseda senátorského klubu ODS:


Teď mluvím o Petru Fialovi. Na druhou stranu a to narazí právě na odpor těch regionů, protože oni mají pocit, proč by někdo jiný než já byl tím lídrem… 

 


Václav MORAVEC, moderátor:


Cizák. 

 Jaroslav KUBERA, předseda senátorského klubu ODS:

 
Cizák. Ale jestli máme lídra v místě, který je lepší než ten cizák, o kterém jsme přesvědčeni, že dosáhne dobrého výsledku, tak pak ho tam dejme. Ono to nezáleží na tom, jestli nám je sympatický, důležité je, jestli bude sympatický voličům. Ta druhá věc, která s tím souvisí, jak ty volby mohou dopadnout, je vnější, protože jsme v situaci velkých neznámých, nevíme, co se stane zítra, nevíme, zda zítra nevypukne ona velká kauza, o které mluvil státní zástupce Ištvan při návštěvě pana prezidenta Zemana. Nikdo netuší, jestli se týká elektrovoltaiky, Casa nebo něčeho jiného. A ta může těmi kartami tak jako v minulosti se mnohokrát stalo, řeknu teď ale jenom hypotetický příběh, když tři dny před volbami zatknou Mirka Kalouska, tak pro TOP 09 to bude zničující. Ale to samé se může stát komukoliv z jiné strany. 

 


Václav MORAVEC, moderátor:


Ale to se může stát i v květnu příštího roku. 

 Jaroslav KUBERA, předseda senátorského klubu ODS:


To se může stát, ale přece jenom v květnu příštího roku už snad ty věci budou jasnější, nebudou zastřeny takovým tajemstvím, co ještě je rozpracováno, a co se ještě… To se může stát vždycky. Ale teď je ta pravděpodobnost velmi vysoká. 

 Václav MORAVEC, moderátor:


Konstatuje předseda senátorského klubu ODS Jaroslav Kubera, který byl dnes hostem Rádia Impuls. Děkuji za rozhovor a těším se na další. 

 Jaroslav KUBERA, předseda senátorského klubu ODS:


Také díky, hezký den. 

Jaroslav Kubera

předseda senátorského klubu
předseda místního sdružení
místopředseda oblastního sdružení
primátor