2. srpna 2013

Nevidím důvod, proč všechny návštěvníky Sněmovny vést v policejních složkách

Hostem Studia ČT 24 byla místopředsedkyně ODS a předsedkyně Poslanecké sněmovny Miroslava Němcová.

Proč nechcete Policii vydat dokumenty o chodu dolní komory Parlamentu?

Musím vysvětlit, co se všechno stalo. Policie poslala žádost Kanceláři Poslanecké sněmovny s tím, že požadovala tři okruhy informací. Ten první se týkal například dění uvnitř Poslanecké sněmovny, které je snímáno vnitřními kamerami a tyto záznamy jsou běžně k dispozici na našich webových stránkách, má je k dispozici každý občan České republiky a pokud je Policie ke svému konání potřebovala, mohla si je stáhnout před měsícem, před půl rokem, kdykoli je má k dispozici, nemusí je o nás žádat.

Do stejného okruhu zapadá také žádost o to, abychom poskytli harmonogram prací Poslanecké sněmovny za rok 2012. Tím harmonogramem se myslí, kdy byly svolány schůze Poslanecké sněmovny a kdy zasedaly její orgány tedy výbory o komise. Také tento harmonogram je běžně k dispozici na našich webových stránkách a opět každý občan, a tedy i orgány činné v trestním řízení, je mají pro své účely okamžitě k dispozici a není důvod, abychom je znovu shromažďovali, protože si je mohou najít. Takže v tomto ohledu mi žádost připadá nekompetentní, protože chtějí něco, co klidně mohou mít sami od sebe.

Druhá otázka se týká fungování poslaneckých klubů. Chtějí informaci o tom, kdy zasedaly jednotlivé kluby Poslanecké sněmovny. Kancelář Poslanecké sněmovny, tedy kancléř, který řídí úředníky Poslanecké sněmovny, nikoli politické strany a politické kluby, tyto informace on ani nemůže shromažďovat a nesmí je poskytovat, nemá je vůbec k dispozici. On nemůže vědět, kdy se kluby scházejí, protože kluby mu to ani neříkají, nemají potřebu ho informovat, je to vnitřní záležitost klubů, takže jestli se policie obrací na kancléře Sněmovny, aby jí poskytl tyto informace, pak je to trošku podobné, pokud to trochu zveličím, jako kdybych šla k zubaři a ptala se ho, kudy pojede vlak do Třeboně. To jsou nemsyslné požadavky, on na ně vůbec nemůže odpovědět, on pro to není vůbec povolán.

Třetí se týká toho, kdy policie požaduje, abychom jí poskytli informace o všech osobách, které vstupovali do Poslanecké sněmovny, a to jak na kartu, což jsou všichni poslanci, všichni zaměstnanci Poslanecké sněmovny, kterých je necelých čtyři sta, všichni asistenti, členové vlády a všichni návšětěvníci a všichni novináři, kteří chodí na záznam přes vrátnici, takže například všechny návštěvy, které chodí na galerii, a nevidím důvod, proč by bez bliží specifikace k jakému účelu tyto informace mají sloužit, kncléř poskytl informace o několika tisících návštěvnících během roku 2012. O občanech, studentech, kteří se chodí dívat na jednání Sněmovny. Proto chceme po policii, aby zpřesnila, k jakému účelu, koho vyšetřuje, jaké tretní stíhání vede, k čemu ty informace potřebuje.

Pokud jde o vyšetřování poslanců...

To tam není napsané.

Pokud bychom to předpokládali, tak je přece evidentní, že policie chce vědět, s kým se poslanci na půdě poslanecké sněmovny setkávali.

Pak ať to policie napíše: „já chci vědět, s kým se setkávali tři exposlanci ODS, chci vědět, kdo za nimi chodil, chci vědět, že je to v rozmezí od – do“. Potom se máme o čem bavit. My jsme ale neodmítali součinnost. Požádali jsme policii, aby nám tyto údaje zpřesnila, protože jinak nevidím důvod, proč všechnny pedagogy a všechny ty, kteří chodí na návštěvu do Sněmovny, vést v nějakých policejních složkách. My nejsme policejní stát.

Jestliže jsem požádala policii, aby nám zpřesnila o co jde, koho se ty informace mají týkat a ona řekla, že z nějakých svých strategických důvodů to neřekne, pak já jsem postupovala takto: seznámila jsem s tímto požadavkem všechny členy Organizačního výboru, postoupila jsem tento požadavek jednotlivým poslaneckým klubům, aby se k němu vyjádřily. Příští týden dle názoru jejich a dle stanovisek, které si vytvořím spolu s právníky a s spolu s Úřadem pro ochranu osobních údajů, se k tomu postavíme.

Další téma, Národní divadlo, vy jste se k tomu ve čtvrtek vyjadřovala v Údálostech, komentářích, dnes je všechno jinak, pan Burian je opět ředitelem.

Celé to divadlo mělo skončit minimálně odstoupením Jiřího Balvína, protože jestliže vláda odborníků funguje tak, že jeden den odvolá a celý den si za tím stojí, a též premiér Rusnok si za tím celý den stál, když říkal „to je věc ministra kultury, do toho já nebudu zasahovat“. A teprve poté, kdy se vzbouřili herci, kdy se vzbouřilo umělecké vedení, kdy celá kulturní obec dává najevo, jak nekompetentní ministr Balvín a také celý vládní tým jsou, pak teprve se lekli a rychle instalovali pana Buriana zpátky. Já myslím, že jestliže má Národní diovadlo usilovat o svou dobrou pozici v rámci ministerstva kutlury, pak musí trvat na to, aby se s ním takhle nezacházelo. Podmínkou, která je pro mě základní, kterou já bych si kladla, ačkoli jí nikomu nevzkazuji, je, že nekompetentní ministr nemůže zůstat na svém místě, protože on i nadále může ovlivňovat chod Národního divadla. Může s nm hrát různé hry ve smyslu finančním, tedy něco mu dělat s rozpočtem, může vznášet různé požadavky, které se budou dotýkat až třeba šikanování správy Národního divadla tak, aby jim zamezil a zabránil v tvůrčí činnosti i běžné organizační práci.

Dovolte ještě jednu věc, jak vy sama si analyzujete vyjádření vládního kancláře Mynáře, že tu můžeme mít druhou úřednickou vládu, ale že i vy můžete mít šanci a že šanci má i Bohuslav Sobotka?

Já nebudu nadále komentovat žádné výroky pana hradního kancléře pana Mynáře. On je instalován do této fukce proto, že je představitelm strany SPOZ, chce tuto strany profilovat. Každé jeho vystoupení má vést k tomu, aby byl vidět on a za ním jeho strana, aby tím získali větší šance ve volební kampani, ať už bude dříve nebo později. On není tiskovou mluvčí, která má sdělit stanovisko prezidenta. Já nevím, co si opravdu myslí prezident. Pan Mynář pro mě jako pro ústavního činitele není partner, on je úředník.

Miroslava Němcová

členka strany
místopředsedkyně strany
předsedkyně Poslanecké sněmovny PČR