11. července 2013

Události, komentáře

Hostem komentovaných událostí ČT24 byl místopředseda ODS Tomáš Chalupa.

 

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


V Událostech, komentářích jsou místopředseda Poslanecké sněmovny a místopředseda ČSSD Lubomír Zaorálek. Proti němu místopředseda ODS Tomáš Chalupa. Pánové, dobrý večer. 

 Tomáš CHALUPA, poslanec a místopředseda ODS:


Dobrý večer. 

 


Lubomír ZAORÁLEK, místopředseda sněmovny a místopředseda ČSSD:


Dobrý večer přeji. 

 Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


Pane Chalupo, jak budou poslanci ODS hlasovat 17. července, až se bude hlasovat o rozpuštění sněmovny? 

 Tomáš CHALUPA, poslanec a místopředseda ODS:


Všichni proti. 

 Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


Proč? 

 


Tomáš CHALUPA, poslanec a místopředseda ODS:


Protože se domníváme, že v tuhle chvíli pro to není důvod. To platí teze, co jsme říkali. Podle našeho názoru, koneckonců vaše předchozí vyjádření všech to jasně ukazují. V Poslanecké sněmovně je jasná parlamentní většina pro jasnou parlamentní vládu s parlamentní většinou do řádných voleb a není žádný důvod činit jakýkoli nestandardní krok. Teď jsme v nestandardní situaci a já předpokládám, že to je epizodní záležitost, která brzy skončí. 

 


Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


Co konkrétně je epizodní záležitost? 

 Tomáš CHALUPA, poslanec a místopředseda ODS:


Vláda, která nevzniká na základě nějaké deklarované parlamentní většiny tak, jak tak to bylo vždycky, co si pamatujeme. 

 Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


Pane Zaorálku, jenom abychom si to vyjasnili, jak budou hlasovat vaši poslanci 17? 

 Lubomír ZAORÁLEK, místopředseda sněmovny a místopředseda ČSSD:


Všichni budou přítomni a všichni budou hlasovat pro rozpuštění sněmovny. Oproti kolegovi si myslím, že naopak ty důvody jsou pro to i velice silné i pro ty ostatní. 

 Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


Děláte nějaké aktivní, teď myslím sociální demokracii, nějaké aktivní kroky k tomu, abyste získali tu potřebnou většinu na rozpuštění sněmovny? 

 Lubomír ZAORÁLEK, místopředseda sněmovny a místopředseda ČSSD:


Jednáme prakticky se všemi, se kterými je možné jednat, především jednáme... 

 Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


I s ODS? 

 Lubomír ZAORÁLEK, místopředseda sněmovny a místopředseda ČSSD:


... se stranou TOP 09 a s komunisty. A pokud jde o ODS, tak musím říci, že odtamtud moc velkou odezvu nemáme. Skoro bych to řekl, že jako kdyby v ODS moc velký zájem o jednání ani nebyl. 

 Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


Jakou odezvu máze od TOP 09? 

 Lubomír ZAORÁLEK, místopředseda sněmovny a místopředseda ČSSD:


Tam jednáme pravidelně a ty rozhovory běží a podle mě poběží až do toho samotného hlasování, takže to je poměrně intenzivní dialog. 

 


Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


Ve chvíli, kdy ten dialog vedete, tak to znamená, že to stanovisko TOP 09 není tak striktní jako stanovisko ODS? 

 Lubomír ZAORÁLEK, místopředseda sněmovny a místopředseda ČSSD:


TOP se vlastně od začátku s námi baví poměrně vážně o předčasných volbách s tím, že na začátku, to bohužel musím říct, bylo to stanovisko naprosto jednoznačné. My jsme slyšeli z úst Karla Schwarzenberga i dalších představitelů vedení, že jednoznačně, pokud nevyjde do 14 dnů první pokus, tak s námi jdou do hlasování o předčasných volbách a dokonce dodají všechny hlasy. Takže potom se to stanovisko do určité míry komplikovalo, nicméně stále se o tom bavíme. A pro nás je to především, že hledáme cestu, jak těch předčasných voleb dosáhnout, i kdyby to třeba na poprvé nevyšlo, tak my na tom budeme trvat pořád. My z té současné situace nevidíme jiné řešení a hlavně třeba jsme přesvědčeni, že v této chvíli, v této sněmovně nemůže vzniknout vláda, která by byla schopna reagovat na politickou krizi, ekonomickou krizi už vůbec ne, ale dokonce ani na tu politickou krizi, protože to, co se dále děje, je vlastně pokračování té politické krize. 

 Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


Jenom abych tomu správně, pane místopředsedo, rozuměl. Máte teď jisté hlasy TOP 09 pro rozpuštění sněmovny? 

 Lubomír ZAORÁLEK, místopředseda sněmovny a místopředseda ČSSD:


To ne, to jsem neřekl. 

 


Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


Já se ptám, proto se na to ptám. 

 Lubomír ZAORÁLEK, místopředseda sněmovny a místopředseda ČSSD:


Já jsem pouze řekl, že jednáme s těmi, kteří jsou ochotni s námi jednat a mrzí mě, že ze strany ODS větší zájem necítíme. 

 Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


Vy říkáte, že v Poslanecké sněmovně existuje většina, která by mohla stát za vládou, která by měla oporu v Poslanecké... 

 Tomáš CHALUPA, poslanec a místopředseda ODS:


Ne, která by mohla, která stojí za vládou pravostředou, deklarují 3 politické strany... 

 Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


Pane místopředsedo, žádná taková vláda není. 

 Tomáš CHALUPA, poslanec a místopředseda ODS:


Dobře, tak která by mohla na základě této většiny vzniknout. 

 Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


Rozumím, ale když slyšíte zástupce ČSSD, jak říká, že kontinuálně jednají a budou jednat s TOP 09 o tom, jestli by náhodou neměli jejich hlasy také pro hlasování o rozpuštění, tak je to opravdu pevná koalice? 

 


Tomáš CHALUPA, poslanec a místopředseda ODS:


Ale já jsem velmi pozorně poslouchal vyjádření pana, pana místopředsedy Zaorálka a já si nemyslím, že jakákoli z jeho vět nasvědčuje tomu, že by tady tito zástupci TOP 09 se odchýlili od svého vyjádření, které jsem slyšel včera, předevčírem tak, jako všichni televizní diváci jak od pana Schwarzenberga, tak od pana Kalouska, který říká, že v tuto chvíli, kdy je tady jasně deklarovaná parlamentní většina pro vznik vlády opírající se o parlamentní většinu, tak otázka předčasných voleb není aktuální. Takto já to jejich vyjádření chápu. Jestli ho chápe pan místopředseda Zaorálek jinak, je to možné, škoda, že tady není zástupce TOP 09, aby to objasnil... 

 

 Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


Pardon, pane Chalupo, ono také možná je... 

 Tomáš CHALUPA, poslanec a místopředseda ODS:


... já nejsem mluvčí TOP 09. Chápu /souzvuk hlasů/. 

 Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


Ono je možná také zajímavé, jak to chápou sami, sami vaši voliči. Mohou... 

 Tomáš CHALUPA, poslanec a místopředseda ODS:


... ale v tomhle já musím říci, že tak jak já jsem hovořil, tak jak já jsem hovořil... 

 Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


... pardon, mohou ho chápat také tak, že ve chvíli, kdy ODS prostě nechce jednat vůbec o tom, že by tady byla nějaká varianta, že by hlasovali pro rozpuštění Poslanecké sněmovny a TOP 09 o tom jedná, takže tam je určitý prostor pro to, aby nakonec hlasovali pro rozpuštění? Nebo ne? 

 Tomáš CHALUPA, poslanec a místopředseda ODS:


Nebo to svědčí o konzistenci názorů jednotlivých subjektů. Zkrátka v tuto chvíli já nevidím žádný důvod ze všech vyjádření, kdy jsem ještě hovořil se svými tehdy vládními kolegy před 2 dny, a dnes bývalými vládními kolegy nejenom s panem předsedou Schwarzenbergem, nejenom s panem 1. místopředsedou Kalouskem, ale i s ostatními včetně poslanců. Já neznám žádný náznak, žádnou informaci, která by vedla k tomu, že bychom jako ODS mohli mít pochybnost v tom, že pokud nám TOP 09 a LIDEM sdělují, že v tomto ohledu máme stejný názor a chceme vytvořit jednu pravostředou vládu a máme mít pro ni dostatek hlasů ve sněmovně, nemám důvod o tom jakýmkoli způsobem pochybovat. 

 


Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


Posuňme se za to, ať dopadne hlasování o rozpuštění sněmovny, no vlastně ne jakkoli, pokud sněmovna nebude rozpuštěna, tak co bude sociální demokracie dál dělat? 

 Lubomír ZAORÁLEK, místopředseda sněmovny a místopředseda ČSSD:


Samozřejmě pak ten cíl nemizí. Pro nás stále zůstává jako cíl usilovat o rozpuštění sněmovny. To jsme deklarovali mnohokrát a budeme hledat prostě další způsob, jak se k tomu dostat. 

 

 Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


Já vím, ale možná než se k tomu dostanete, tak přijde na řadu něco jiného, a to bude Rusnokova vláda, která si přijde o důvěru žádat ve sněmovně. 

 

 


Lubomír ZAORÁLEK, místopředseda sněmovny a místopředseda ČSSD:


Určitě, tím se budeme zabývat. Pokud se skutečně teda nepodaří sněmovnu rozpustit, tak vlastně ještě ten týden máme naplánované jednání vedení strany a budeme se zabývat tou situací, pokud sněmovna nebude rozpuštěna. Pokud bude, tak začneme připravovat volby. 

 

 

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


Dobře. Když nebude rozpuštěna, chápu, předsednictvo ČSSD o tom bude jednat. Místopředseda Lubomír Zaorálek přijde s jakým názorem? 

 Lubomír ZAORÁLEK, místopředseda sněmovny a místopředseda ČSSD:


To bude pravděpodobně celá řada názorů, ale... 

 Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


Já vím, ale víte, na co se vás, pane Zaorálku ptám... 

 Lubomír ZAORÁLEK, místopředseda sněmovny a místopředseda ČSSD:


Jako kdybych řekl, ano... 

 Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


Ptám se vás na to, jestli je prostě správné, aby ČSSD podpořila vládu Jiřího Rusnoka. 

 Lubomír ZAORÁLEK, místopředseda sněmovny a místopředseda ČSSD:


Já dneska vidím celou řadu argumentů pro to, aby to neučinila. Třeba už ten dnešek, jak proběhl. Ten byl charakteristický. Já jsem viděl třeba střídání ministrů na ministerstvu životního prostředí, kde jsem slyšel nástupce pana ministra, který vlastně bylo to, vypadalo to tak, že pan ministr minulý řekl, že to je bezvadná náhrada, že to je bezvadný ministr, který na něj přichází, a ten ministr, který nastupuje, řekl to, co celá řada těch dalších dnes, že budou pokračovat v tom, co dělali ti ministři doposud. A já když jsem viděl nadšení pana ministra Chalupy nad tím jeho nástupcem, tak jsem měl pocit, že pravděpodobně je docela možné, že i z ODS budou nějaké hlasy důvěry pro tuhle vládu, protože ten způsob, jak to vypadá kontinuálně, jak všichni říkají, že budou pokračovat v tom, co dělali dosavadní, to ve mně vede otázku, co to je vlastně za střídání, a jestli to opravdu představuje nějakou změnu. To vypadá, že budeme pouze pokračovat v tom, co už tady bylo v jiných barvách v tom samém. 

 


Tomáš CHALUPA, poslanec a místopředseda ODS:


Minimálně je to změna v tom, že tam nejsou členové sociální demokracie v té předchozí vládě a v této ano. 

 Lubomír ZAORÁLEK, místopředseda sněmovny a místopředseda ČSSD:


To já nevím teď přesně... 

 Tomáš CHALUPA, poslanec a místopředseda ODS:


Nebo nejsou? 

 Lubomír ZAORÁLEK, místopředseda sněmovny a místopředseda ČSSD:


Ne, samozřejmě, tam někteří budou, ale vypadá to z těch vyhlášení, že ta vláda se bude minimálně odchylovat od toho, co dělala ta vláda dosavadní a pro mě je tohle docela zajímavý začátek debaty, kdo té vládě bude dávat důvěru a měl by dávat. Protože když se bavíme o tom, když se bavíme o tom, tak bude zajímavé, kdo teda tu důvěru se chystá dát. Víme to? 

 


Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


Pardon, pane Zaorálku, počkejte, pojďme si to, pojďme si to jenom... Mimochodem, proto jsme tady teď. ODS se, pane Chalupo, chystá... 

 Tomáš CHALUPA, poslanec a místopředseda ODS:


ODS nedá hlas ani jeden, ani jeden ze svého poslaneckého klubu nedá hlas pro tuto vládu. Vyjádření v tomto jsou stálá, stejná, kontinuální, říká je paní předsedkyně sněmovny, říká je pan předseda Kuba, říkáme je všichni, říkám je já a jsou stále stejná. Zkrátka tato vláda není vládou opírající se o parlamentní většinu. Tato vláda nemá důvod, aby naši důvěru získala. A pokud v té vládě sedí v tuto chvíli například můj náměstek, bývalý náměstek, kterého já považuji za slušného odborníka, tak při vší úctě má babička říkala, že jedna vlaštovka jaro nedělá. 

 


Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


Mě by zajímala ještě jiná věc, pane místopředsedo. Co je pro vás, tedy pro ODS lepší? Je lepší hlasovat pro nevyslovení důvěry i s tím rizikem a nerozpouštět sněmovnu i s tím rizikem, že například ta vláda Jiřího Rusnoka důvěru může dostat a může vládnout například až do standardních voleb, to znamená, že  téměř rok. Anebo rozpustit sněmovnu? 

 Tomáš CHALUPA, poslanec a místopředseda ODS:


Já jsem tady před chvíli slyšel vyjádření pana místopředsedy Zaorálka, že to nepovažuje za vhodné řešení, a navíc musím říci, a znovu to opakuji, nechci se opakovat, ale musím, zkrátka my tady máme 101 hlasů, nejméně 101 hlasů v Poslanecké sněmovně. Z toho logicky vyplývá, že nejenom, že je nemožné sněmovnu rozpustit, protože není 120 hlasů, ale také není možné získat důvěru pro tuto vládu. Z toho logicky vyplývá, že by věrní ústavní tradici téhle zemi od roku 1993 to mělo být tak, že tu vznikne vláda, která se opírá o tuto většinu a která dostane šanci vládnout třeba pár měsíců do voleb, ale dostane tu šanci vládnout. Nezlobte se, tak to podle mého názoru má být. 

 Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


Pane místopředsedo, nezlobte se na mě, znovu musím citovat a myslím, že už spolu jsme si to jednou citovali, vyjádření Karolíny Peake, šéfky LIDEM, která říká ano, ty podpisy na té listině 101 podpisů jsou, ale ty nevyjadřují, že by dala důvěru vládě, kterou by vedla Miroslava Němcová. Ty jenom vyjadřují, že souhlasím s tím, že bude nominována, to znamená, že to není hotová, připravená vláda k použití přece? 

 Tomáš CHALUPA, poslanec a místopředseda ODS:


Já Karolínu Peake znám velmi dlouho, velmi si jejích vyjádření vážím, slyším také vyjádření ostatních členů jejich politického uskupení, a v tomto smyslu jsem přesvědčen o tom, že se nemusíme obávat nedostatku vůle ze strany LIDEM o to, pokračovat ve vládním projektu těchto politických stran. 

 Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


Pane místopředsedo Zaorálku, pardon, pojďte mi, prosím, okomentovat ještě jednu věc. Prezidentův kancléř Vratislav Mynář dnes serveru Týden mimo jiné v takovém krátkém rozhovoru řekl, cituji: "Pokud to sociální demokracie neudělá, tedy nevysloví podporu Rusnokově vládě, pokud bude myslet jen na sociální demokracii a ne na občany této republiky, tak se jí tato krátkozrakost vymstí." Jak si to vykládáte to, že to říká prezidentův kancléř takhle přímo explicitně směrem k sociální demokracii? 

 Lubomír ZAORÁLEK, místopředseda sněmovny a místopředseda ČSSD:


To nevím. On možná neví nic o tom, jak funguje sněmovna a vláda, ale jednu věc bych rád řekl, že rozhodně postoj sociální demokracie, to, že chceme předčasné volby a chceme co nejrychleji ukončit tu situaci, tedy právě tím, že myslíme především na občany této země. Já vám to řeknu na jednom velmi konkrétním příkladu. V této sněmovně je situace, vy jste říkal, že máte, já nevím, 101, vy jste měli taky 118, já se dívám velice skepticky na to, čím dnes disponuje vládní koalice. To vlastně je pomysl, že dnes jste schopni vládnout. Po té krizi, po tom pádu, který byl strašný, po té poslední politické krizi, po těch událostech je podle mě ve vašich řadách poměrně velmi nepřehledná situace a také si myslím, že tam je strach ze dnů příštích. A možná to je to hlavní, co vás drží pohromadě. Ale důležité je, že v této zemi, pokud někdo řekne, že chce například posílit investice pomocí evropských peněz, tak na to potřebuje ve sněmovně většinu, která mu zajistí schválení zákona o státní službě, zákona o finanční kontrole, těchto důležitých zákonů, které jsou velmi těžké a které jsou pro Evropu podmínkou toho, aby nám nějaké euro do budoucna dala. Já vím, že pan ministr tady tyhle věci velmi dobře zná. To znamená, kdo chce dnes vládnout a zodpovědně chce říci lidem - já jsem schopen pomoci, já jsem schopen, já mám připravený investiční program, získám, tak musí vědět, že v té sněmovně máte podporu. Bez té sněmovny se nehne. A možná právě proto, že tohle vím, tak říkám proboha, ukončeme tuhle krizi co nejrychleji, protože jedině tak může přijít někdo, kdo má dostatečně silný mandát, aby skutečně začal dělat něco, co v této zemi oživí ekonomiku. 

 Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


Víte, pane místopředsedo, on pan kancléř Mynář také jaksi druhou rukou v tom rozhovoru dodal, že pokud by došlo na druhý pokus, tedy že by prezident republiky jmenoval druhým pokusem předsedu vlády, takže z jeho pohledu je Miroslava Němcová schopnější než Bohuslav Sobotka, předseda ČSSD, složit minimálně 101 většinu v Poslanecké sněmovně. 

 Lubomír ZAORÁLEK, místopředseda sněmovny a místopředseda ČSSD:


Mně je celkem jedno, co si myslí pan kancléř Mynář. Já jsem dnes zaregistroval vyjádření prezidenta, který říkal - já bych to i sociálním demokratům dal, je otázka, jestli by to složili. Já říkám ano, jen ať to pan prezident zkusí a my předvedeme, že jsme schopni s tím pracovat. Víte jak třeba? 

 Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


Vy byste to složili? 

 Lubomír ZAORÁLEK, místopředseda sněmovny a místopředseda ČSSD:


My totiž máme jeden argument navíc. My říkáme, i kdybychom dostali tuto šanci, pokud bychom ji dostali, tak my začneme dokonce i schvalování důvěru vládě spojíme s tím, že navrhneme termín předčasných voleb. To znamená, když si prostě uvědomí ti ostatní, že ta situace je neudržitelná, že ta krize se povleče, tak my jim navrhneme - my máme pověření a budeme s vámi jednat nejenom o důvěře vlády té naší, ale zároveň o tom, že ukončíme to volební období. Takže pokud bychom tu šanci dostali, my ji využijeme jinak než kdokoli jiný. 

 Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


Pane místopředsedo Chalupo, rozumím správně postoji Občanské demokratické strany, že to, že nechcete rychlou cestu k předčasným volbám, je také do značné míry činěno strachem z toho, co by mohlo být, když se dívám například na stranické preference podle posledního průzkumu STEM, které jsou u ODS na necelých 13 %? 

 Tomáš CHALUPA, poslanec a místopředseda ODS:


Podívejte se, já jsem v roce 1998 měl to privilegium být šéfem route show kampaně, kdy jsme měli 8 % v únoru a skončili jsme na 26 %. Já nejsem člověk, který by neměl hluboký respekt k preferencím, mám, nejsem z těch, kteří si myslí, že politici je nemají sledovat. Myslím, že je musíme sledovat a všichni předstíráme, že je nesledujeme, většinou to velmi pečlivě sledujeme. Ale na druhou stranu nejsem z těch, kteří tvrdí, že preference znamená volební výsledek. V tomto ohledu já si myslím, že volební výsledek určí voliči, určí ho tím momentem voleb. V tomto ohledu já tuto kalkulaci nemám. Ale znovu musím reagovat na to, co říká pan kolega Zaorálek. Zkrátka podle mého názoru v tuto chvíli při vší úctě my tu ztrácíme čas. Tady je deklarovaná parlamentní většina, tak nechť je podle všech zvyklostí v téhle zemi jí dáno právo sestavit vládu a vládnout. Při vědomí toho všeho, co říká pan Zaorálek, že je potřeba zákon o státní službě a tak dále. 

 Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


Počkejte, pane místopředsedo, všiml jste si, všiml jste si, je jmenována jiná vláda? Všiml jste si, že je jmenovaná jiná vláda? 

 Tomáš CHALUPA, poslanec a místopředseda ODS:


Samozřejmě, že jsem si všimnul. 

 


Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


Tak co byste s tím teď dělal? 

 Tomáš CHALUPA, poslanec a místopředseda ODS:


Podle mého názoru v tuhle chvíli je potřeba této vládě vyslovit nedůvěru a dát, umožnit druhý pokus, který bude v souladu s ústavní tradicí. 

 


Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


To znamená Miroslava Němcová? 

 Tomáš CHALUPA, poslanec a místopředseda ODS:


Pokud je tady deklarovaná 101 podpora pro Miroslavu Němcovou, pak logicky Miroslava Němcová. 

 Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


Poslední otázka na vás, pane Zaorálku. Vy sám budete hlasovat o vyslovení důvěry vládě Jiřího Rusnoka jak? 

 Lubomír ZAORÁLEK, místopředseda sněmovny a místopředseda ČSSD:


Víte, já si klidně dovedu představit, že bude hlasovat pro důvěru vlády pana Rusnoka, pokud součástí toho bude dohoda o předčasných volbách, to je třeba to, co by mně přišlo jako dostatečná podmínka. Pokud by, já jsem dneska shodou okolností pana premiéra Rusnoka v televizi, který řekl, že si také myslí, že nejlepší řešení jsou nakonec nové volby v co nejkratším termínu. Takže pokud by třeba, teď mi vůbec nevadí pana, vláda pana Rusnoka jako překlenovací vláda k předčasným volbám, takže samozřejmě, že si dovedu představit dohodu mezi parlamentními stranami, která by umožnila této vládě 2, 3 měsíce vládnout, když by byly volby v říjnu, nevadí mi to. Klidně to podpořím. 

 Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


Kdyby ty volby byly třeba až ve standardním termínu? 

 


Lubomír ZAORÁLEK, místopředseda sněmovny a místopředseda ČSSD:


Já se domnívám, že to je čas, který si tato republika nemůže dovolit. Tady byla sice doba, kdy tady vládla v nedůvěře, tuším, Topolánkova vláda 4, 5 měsíců, ale to byla doba poměrně slušného ekonomického růstu. Dnes je tady opravdu, opakuji to pořád dokola, ekonomická krize, politická krize. Ta země si nemůže dovolit vleklou roku. Já jsem teď pozoroval situaci ve Slovinsku. V tomto roce Slovinci byli schopni velmi podobnou krizi vyřešit za 4, 5 měsíců. Já teda se budu stydět, pokud u nás to nedokážeme v podobném čase. 

 Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


Pánové, oběma díky za návštěvu, hezký večer. 

 Tomáš CHALUPA, poslanec a místopředseda ODS:


Pěkný večer, na shledanou. 

 Lubomír ZAORÁLEK, místopředseda sněmovny a místopředseda ČSSD:


Také děkuji, na shledanou. 

Mgr. Tomáš Chalupa

místopředseda strany