10. července 2013

Televizní noviny

Hostem hlavní zpravodajské relace televize NOVA byla v živém vstupu předsedkyně Poslanecké sněmovny a místopředsedkyně ODS Miroslava Němcová.

 

Renáta CZADERNOVÁ, moderátorka:

A my už jsme teď ve spojení s předsedkyní sněmovny paní Miroslavou Němcovou. Dobrý večer, paní Němcová. 

 


Miroslava NĚMCOVÁ, předsedkyně Poslanecké sněmovny PČR a místopředsedkyně ODS:

Dobrý večer přeji. 

 Renáta CZADERNOVÁ, moderátorka:


Říkáte, že je vláda Jiřího Rusnoka toxická a že si s ní nechcete plácat po ramenou. Byla nějaká možnost, že byste se z dnešního jmenování na Hradě omluvila, když vám ta společnost byla natolik nepříjemná? 

 


Miroslava NĚMCOVÁ, předsedkyně Poslanecké sněmovny PČR a místopředsedkyně ODS:


Já jsem neměla důvod se omlouvat. Já jsem tam naopak chtěla jít, a to proto, že jsem předsedkyní Poslanecké sněmovny a svou přítomností jsem jak prezidentovi republiky, předsedovi vlády i jednotlivým ministrům chtěla připomenout, že vláda odvíjí svou legitimitu, chcete-li důvěru právě od Poslanecké sněmovny a má přítomnost jim to měla připomenout. Že nejsou nějakou skupinou, která se vzájemně podporuje, neb jsou přáteli pana prezidenta, ale že musí přijít sem na toto místo do Poslanecké sněmovny. Čili to, co jste řekli v úvodu, že jsem nedostála své protokolární povinnosti, pravda není. Pravdou ovšem je, že jsem odešla těsně před přípitkem, protože já opravdu nepovažuji za možné si tam přátelsky připíjet na zdar a úspěch vládě, která obešla Poslaneckou sněmovnu. To jako předsedkyně Poslanecké sněmovny prostě udělat nemohu. Renáta CZADERNOVÁ, moderátorka:


Vy o nové vládě mluvíte dost ostře. Co je to hlavní, co vám na ní vadí? 

 Miroslava NĚMCOVÁ, předsedkyně Poslanecké sněmovny PČR a místopředsedkyně ODS:


Mně na ní vadí to, co jsem řekla. Nejprve obešla Poslaneckou sněmovnu, věděla, že zde nemá podporu, že nezíská hlasy poslanců, nerespektována byla většina v Poslanecké sněmovně, což je zcela atypická situace. Žádný normální parlament by si tohle nemohl nechat líbit v demokratické zemi. Druhá věc, která se mi nelíbí, je složení té vlády, postupně se ukazuje, kteří lidé ji tvoří a kdo za nimi stojí. Když se podíváme například na místopředsedu vlády na pana Fischera, tak je jasné, že od chvíle, kdy začaly probleskovat zmínky o tom, že se stane ministrem financí, tak najednou se naplnilo jeho dlouho nenaplnitelné volební prezidentské konto a přes noc zázračně na něm přistálo 5 milionů. Jestli tohle někomu nepřipadá divné, jestli tohle někomu nepřipadá toxické a jestli to někomu připadá normální, tak já tedy rozhodně to za normální nepovažuji. 

 


Renáta CZADERNOVÁ, moderátorka:


A vy jste tedy stále přesvědčená o tom, že důvěru nezíská a jste v takovém případě připravena postavit se do čela případné další vlády? 

 Miroslava NĚMCOVÁ, předsedkyně Poslanecké sněmovny PČR a místopředsedkyně ODS:


Já jsem, musím být přesvědčena, že důvěru nezíská právě proto, že zatím všechny parlamentní strany ústy svých předsedů řekly, že vládě nehodlají důvěru vyslovit, možná jedna, komunisté si to tak trošku rozmýšlejí, ale změnu jiných stanovisek jsem nezaznamenala. Tedy z toho odvozuji, že vláda důvěru nezíská. Ale nemůže si na to stěžovat, protože dostatečně předtím, než vznikla, jí to všichni říkali, členové koalice, tím myslím ODS, TOP 09 a strana LIDEM to říkaly důrazně opakovaně každý den několikrát. 

 Renáta CZADERNOVÁ, moderátorka:


Paní Němcová, děkuji vám a přeji hezký večer. 

 Miroslava NĚMCOVÁ, předsedkyně Poslanecké sněmovny PČR a místopředsedkyně ODS:


Hezký večer přeji. 

Miroslava Němcová

předsedkyně Poslanecké sněmovny PČR
místopředsedkyně strany