5. července 2013

Rozhovor pro Parlamentnilisty.cz

Člen Výkonné rady ODS, středočeský zastupitel a ředitel Klausova Centra pro ekonomiku a politiku říká, že ODS si způsobila problémy s prezidentem Zemanem sama, když podpořila přímou volbu. Chyby udělala i v dalších věcech. Václav Moravec je podle něho neseriózním moderátorem.

 

Když prezident Zeman jmenoval vládu odborníků, ODS a TOP 09 to poměrně ostře kritizovaly a přirovnávaly to k fašismu či k puči v únoru 1948. Není to přepjatá kritika?

Nechci komentovat tyto expresivní výrazy. Je třeba to rozdělit do dvou poloh. První je deskriptivní popis toho, co se stalo a zda jsou kroky prezidenta republiky v souladu s ústavou. Druhou polohou je, zda se mi takový krok líbí a zda ho považuji za správný. Toto bychom neměli směšovat.

Pokud jde o první polohu, tak prezident Zeman pravomoc jmenovat Jiřího Rusnoka premiérem měl a má. Tento jeho krok je v souladu s ústavou. Jiná debata je, zda tento jeho krok považuji za dobrý a prospěšný pro naši zemi. 

A to musím důrazně říci, že to za pozitivní krok nepovažuji. Myslím si, že není dobré při jmenování premiéra jít proti názoru celé sněmovny a ještě více tím prohlubovat politickou krizi. Podle mého názoru s námi také Miloš Zeman nehraje čistou hru, když Rusnokův kabinet označuje za vládu odborníků. Nelze ji považovat ani za vládu úředníků a už vůbec ne za vládu odborníků. Svým personálním složením a naznačenými prioritami je nutné označit vznikající vládu jako jednoznačně levicový projekt. Například zvýšení minimální mzdy není neutrální úkon úředníků, nýbrž jde o hodnotově levicově zabarvený politický krok.

Nesklízí pravicová koalice to, co sama zasela podporou přímé volby prezidenta, která dala prezidentovi větší mandát přímo od voličů a jelikož již není volen Parlamentem, nemusí se ohlížet na jeho názory?

Jednoznačně tomu tak je. Dlouhodobě se řadím ke kritikům přímé volby prezidenta. Přímá volba do parlamentní demokracie nepatří a politický systém byl jejím zavedením destruován. Pokud si někdo myslel, že se zavedením přímé volby změní pouze způsob této volby a neudělá to nic s charakteristikou politického systému, tak to bylo velmi naivní očekávání.

Podle mého přesvědčení se tím politický systém naopak radikálně změnil a výrazně se změnil i politický prostor a motivace jeho jednotlivých aktérů. Je zřejmé, že kdyby byl prezident republiky volen sněmovnou a Senátem, tak se musí ohlížet na názory poslanců a senátorů. Když má mandát přímý, tak se bude ohlížet na přání svých voličů. Je také třeba dodat, že prezident bude natolik silný, jak budou silní či slabí ostatní aktéři, tedy hlavně politické strany. Pokud nebudou schopny se domluvit ani na základních otázkách, tak mu dobrovolně vyklízejí prostor.

Nemůže být tento krok prezidenta pro ODS nakonec výhodný, pokud bychom přistoupili na to, co říkají někteří komentátoři, ale i politici ODS, že TOP 09 reálně ve vládě prosazovala svůj program, zatímco ODS za to nesla negativní náklady? Nemůže rovněž ODS posílit oslabení Miroslava Kalouska a TOP 09? Není pro ODS rovněž lepší být v opozici, aby se mohla ve svém krizovém stavu konsolidovat?

Tím si nejsem jist. Každá politická strana by z logiky věci měla usilovat o to, aby měla co největší podíl na ovlivňování věcí veřejných a účast ve vládě je pro to nejlepším nástrojem. Zda nesla ODS náklady za vládnutí, to už je otázka toho, jaký prostor si v koalici dokázala vydobýt. Politická strana se také nesmí rozhodovat pouze na základě svého aktuálního a dočasného partikulárního zájmu, ale má sledovat i zájem dlouhodobější a obecnější. Mám tím v dnešní době na mysli zejména podobu a stabilitu našeho politického systému.

ODS musí začít hlasitě hájit politický systém, jak tu byl od začátku devadesátých let nastaven a který byl, bohužel i za přispění ODS, v poslední době destruován nahodilými změnami ústavy. Nesledovat jen aktuální partikulární zájem, ale přemýšlet i v delším horizontu, byť stále v souladu se svými legitimními politickými zájmy, bych očekával i od pana prezidenta.

Je si sice třeba přiznat, že ODS neměla automatické právo na jmenování premiéra ze svých řad. Přesto bych ale od pana prezidenta očekával řešení, na kterém bude na politické scéně širší shoda a které politickému systému z dlouhodobého hlediska zajistí kontinuitu a stabilitu, nikoli prohlubování již tak dost vyostřené politické krize, kterou vidíme v posledních dnech. Chci věřit tomu, že při případném dalším pověření již pan prezident existenci stávající koaliční většiny v Poslanecké sněmovně bude brát v úvahu. 

Nebojíte se toho, že ODS není v dobré kondici na to, aby vládla? Říká se, že nejprve se má pořádek dělat doma. Nemůže ODS vládnutí zničit?

Nemá cenu zakrývat, že ODS není ve skvělé kondici. Na druhou stranu jakákoliv politická strana, která má za sebou druhé funkční období se zátěží vládní odpovědnosti, v perfektním stavu ani být nemůže. V tomto smyslu může mít krátkodobý pobyt v opozici na ODS kladný vliv, ačkoliv preferuji její návrat do vlády. ODS se bude moci nyní věnovat trochu více sama sobě a znovu se nadechnout. Ale jak jsem se již zmiňoval, stojíme na křižovatce, je před námi otázka, jak se bude vyvíjet politický systém v nadcházejících letech. 

Připomeňme v této souvislosti i neblahý vliv evropské integrace na charakter našeho politického systému. A proto by ODS neměla dobrovolně vyklízet pole vládní odpovědnosti. ODS jako standardní politická strana s tradicí musí být zárukou kontinuity parlamentního politického systému a měla by bránit jeho další destrukci.

Preference ODS jsou špatné. Co má ODS dělat, aby získala ztracenou důvěru voličů zpět?

Stále opakuji, že vždy, když ODS dělala politiku, která vycházela z jejích ideových a programových priorit a hodnot – jako je obrana svobody, nízké daně, rozšiřování prostoru pro individuální aktivitu lidí – měla voličů dostatek. Soutěž o to, který z ministrů dokáže vyčerpat více z evropských fondů, či kdo vymyslí geniálnější dotace, pravicové voliče opravdu nenaláká. Jsem přesvědčen, že ODS je jediná relevantní a standardní politická strana v pravé části politického spektra, která má potenciál autentickou poptávku po pravicové politice, která stále existuje, uspokojit.

K tomu je ale nutné využít základní hodnotová východiska ODS, za která nás nikdy média nechválila, ale která nakonec zajistila slušné volební výsledky. Když jsme naopak začali přistupovat na témata, která nám média diktovala, jako je například přímá volba prezidenta, rušení imunity a mnoho dalších, tak ODS začala ve volbách ztrácet, i když jsme si mysleli, že se tímto způsobem zalíbíme. Není přitom třeba vymýšlet nic nového. Receptem je obrana tradičních hodnot a co největší svoboda jednotlivců, od které se odvíjí vše následující.

Když se podíváme na výsledky policejní monstrakce, nebyla nakonec chyba, že Petr Nečas odstoupil z pozice předsedy vlády, a tím padla celá vláda? Byla jeho odpovědnost tak velká, pokud se neprokáže, že on nedával příkazy k nelegálnímu sledování? A pokud jde o rebely, nejedná se o kriminalizaci politiky?

Považuji za strašlivě nebezpečné a nepřijatelné, aby o existenci či neexistenci vlády, a to jakékoliv, rozhodovala policie či státní zastupitelství. Žádné nové zprávy související s kauzou třech exposlanců nejsou. A pak je otázka, co se prokáže paní Nagyové. V tomto kontextu je těžké hodnotit, zda měl Petr Nečas odstoupit, respektive jak rychle měl odstoupit. Těch informací je zkrátka málo. Ale pokud nepřibudou další vážná zjištění ohledně těch tří exposlanců, tak si budu myslet, že nebylo správné, že Petr Nečas odešel tak kvapně.

Byť jeho pozice byla zejména kvůli kauze paní Nagyové z dlouhodobého hlediska nejspíš neudržitelná, zejména tlak našich koaličních partnerů přispěl k tomu, že Petr Nečas složil funkci premiéra velmi rychle, aniž by byla koalice připravena na kroky následující. Asi jiná cesta nebyla, ale mohl to udělat o něco později, zatímco by se jednalo o krocích navazujících a možná bychom se nedostali do tak turbulentní situace. Ale to jsou dnes již nezajímavé spekulace, realita je jiná. 

Přemysl Sobotka vyzval, aby se Petr Nečas a ODS za kauzu voličům omluvil. Co tomu říkáte?

Každá politická strana by měla přistupovat ke svým voličům s úctou a pokorou. ODS to ne vždy uměla. Někdy její představitelé působili zbytečně arogantně a odpuzovali část veřejnosti. To ale zrovna není případ Petra Nečase, který navíc i samotný odchod z vysoké politiky zvládá pro mě obdivuhodně. Pokud se prokážou nejzávažnější obvinění spolupracovnice Petra Nečase, tak je zřejmě na místě, aby se za to omluvil těm, kterých se to dotklo, ale nějaké sebemrskačství před voliči žádné straně nikdy nepomohlo. Od Přemysla Sobotky tento požadavek za férový nepovažuji a není to poprvé, kdy se tímto způsobem loučí s odcházejícím předsedou ODS. 

Spolupracujete s Václavem Klausem. Měl se podle vás vrátit do politiky?

Návrat Václava Klause do aktivní politiky by byl pro naši politiku a hlavně naší zemi bezesporu pozitivem. Václav Klaus přinesl této zemi strašně mnoho pozitivního. Stál u transformace společenského a ekonomického systému po roce 1989. Dnešní míra blahobytu, dnešní postavení České republiky ve světě je do značné míry jeho zásluhou. Po celou dobu přinášel do veřejného diskursu vážná témata a názory, za která mu média netleskala, ale u kterých se později prokázalo, že je bylo nutné zvednout a hájit. Takových politiků mnoho nevidím.

Pokud by se pan prezident Klaus měl do aktivní politiky vracet, tak je to podle mě možné jen prostřednictvím ODS. Patřím k těm, kteří si myslí, že nějaká bližší kooperace Václava Klause s ODS by naší straně a naší zemi velmi pomohla. Příliš nevěřím tomu, že by mohl být dlouhodobě úspěšný jakýkoli nový pravicový projekt. Byť je ODS v krizi, jsem přesvědčen, že jedině ona je schopna pravicové spektrum zaplnit a hrát tam dominantní roli. A ODS o to musí aktivně usilovat.

Vy jste zkritizoval poslední Otázky Václava Moravce, že se tam pan moderátor k designovanému premiérovi choval poněkud neslušně. Tak jaký je váš obecný pohled na Otázky Václava Moravce a jak to pan Moravec vede? Považujete to za seriózní pořad?

Za moc seriózní pořad to nepovažuji. To je můj dlouhodobý pohled a není v tom nic osobního. Pana Moravce osobně neznám. On dávno přestal hrát roli nestranného moderátora, který řídí diskusi pozvaných politiků majících odlišné názory. Sám Václav Moravec má jasný politický názor a hraje roli aktivního účastníka diskuse, který se snaží o svém politickém názoru přesvědčit veřejnost i přítomné politiky.

Jeho způsob moderování za korektní nepovažuji. Už jenom tím, když na začátku pořadu říká „a o čem se bude po dnešních otázkách mluvit?“, dává najevo, že to je on, kdo stanovuje politickou agendu v naší zemi. To je ale špatně. Politická agenda má být generována v demokraticky zvolených orgánech, určitě ne v Otázkách Václava Moravce. Tam může být politika debatována, klidně i kritizována, ale to je tak maximum.

Ing. Jan Skopeček

člen výkonné rady
předseda místního sdružení
předseda oblastního sdružení
krajský zastupitel