Je třeba předefinovat rozsah veřejné služby
4. července 2013

Edvard Kožušník: Je třeba předefinovat rozsah veřejné služby

Problematiku hybridních televizorů – televizorů připojených k internetu a očekávanou technickou konvergenci médií, řešil na svém plenárním zasedání ve Štrasburku Evropský parlament. Podle českého europoslance Edvarda Kožušníka (ODS) se touto zprávou snaží Parlament řídit a moderovat technologický vývoj.

 

„Posledních padesát let minulého století patřilo televizi. Prvních deset let nového tisíciletí patřilo internetu a poslední tři roky hýbou mediálním světem mobilní zařízení. Tato situace dokládá zrychlující se dynamiku vývoje mediálního odvětví. A právě dynamika vývoje v této oblasti je hlavním limitujícím faktorem této zprávy.“ Kožušník je kritický k pokusům politiků řídit technologický vývoj. „Vývoj má být hnán poptávkou a nabídkou na trhu. Stačí se podívat na směrnici o audiovizuálních a mediálních službách. Ta je platná tři roky a již dnes v kontextu vývoje technologií je zjevné, že technologický vývoj výrazně předstihnul legislativu. Politici by proto měli být zdrženliví ve formulování požadavků a představ na vývoj mediálního trhu“, zdůraznil Kožušník.

Na základě rozpravy ke zprávě Parlamentu vyjádřil Kožušník obavu, aby probíhající konvergence médií nevedla k unáhlenému přijímání další legislativy a pokusům více regulovat obsah šířený prostřednictvím internetu pod záminkou šíření dobra a ochrany ohrožených skupin obyvatel. Internet vzniknul jako svobodný prostor a protiváha proti klasickým lineárním médiím. Přicházet s jeho regulací jen proto, že je možné k němu přistupovat i prostřednictvím televizorů považuji za velmi nebezpečnou, apeloval Kožušník.

Na závěr pak Kožušník vyjádřil obavu o narušení hospodářské soutěže na mediálním trhu v souvislosti s působením médií poskytujících veřejnou službu. „Rozšiřování působnosti médií veřejné služby mimo klasické lineární služby (televizní a rozhlasové vysílání) do oblasti internetu a internetových aplikací, může výrazně narušovat hospodářskou soutěž a dostat se do rozporu s pravidly o poskytování veřejné podpory. Pokud si veřejnoprávní média budují za peníze koncesionářů rozsáhlé internetové portály s digitálním obsahem, tak tím vstupují na trh, který je dle mého názoru mimo režim veřejné služby. I proto by měla Evropská komise jasně říct v jakém rozsahu a prostřednictvím kterých médií má být poskytována veřejná služba a případně rozsah veřejné služby předefinovat“, vyzval Komisi Kožušník.