26. června 2013

Maso z Polska budeme přísně prověřovat

Můžou Češi jíst bez obav polské maso? A mají vůbec šanci zjistit, odkud pochází? I na tyto otázky odpovídal pro Blesk ministr zemědělství PetrBendl (ODS).

 

Ozvala se už polská strana k aféře s antibiotiky? 

"Státní veterinární správa (SVS) v pondělí požádala hlavního veterinárního lékaře Polska o informace k nelegálnímu používání zakázaných antibiotik v chovech hospodářských zvířat . Odpověď nám byla přisslíbena nejpozději do pátku, zatím nedorazila." 

Jak budete reagovat? 

"Zatím nemáme ani informace, ze kterých by vyplývalo nebezpečí pro ČR. Pokud ale nebudou informace polské strany vyčerpávající, jsme připraveni v místech určení případné zásilky masa z Polska prověřit a vyšetřit." 

Jak moc je maso nebezpečné? 

"Ze zpráv, které máme, je jasné, že šlo o používání antibiotika zakázaného pro použití u potravinových zvířat, že se jednalo o nelegální nákup i použití. Nejasné ale je, zda byla rezidua těchto antibiotik zjištěna v mase, či produktech určených pro prodej." 

Má zákazník jasnou možnost zjistit, odkud maso pochází? 

"Pravidla pro označování masa jsou nyní ve fázi analýzy a studie dopadu, které realizuje Evropská komise (EK). Termín pro vydání prováděcích aktů v této věci je konec letošního roku, samotná povinnost označování masa (vepřové, drůbeží, skopové a kozí) nabude účinnosti koncem roku 2014. Neplatí to pro hovězí, protože kvůli BSE se u něj už původ označovat musí." 

Ing. Petr Bendl

ministr zemědělství
poslanec PČR
předseda regionálního sdružení