26. června 2013

Praha není jen Vltava

Praha 2 nebyla při povodních v jednoduché situaci. Reakce hlavního města přišla pozdě. "Informace od krizového štábu hlavního města jsme dostali pozdě, teprve až v neděli odpoledne jsme se dozvěděli, že na horním toku Botiče protéká téměř dvěstěkrát více vody, než je běžné, a že v Hostivařské přehradě zbývá metr do přelití," popisuje starostka druhé městské části Jana Černochová.

 

Jak reagoval na povodně váš úřad? 

Sami už jsme od pátku byli v pohotovosti, v neděli v poledne zasedal náš krizový štáb společně s povodňovou komisí a začali jsme ihned konat a situaci řešit. Zavedli jsme povodňovou linku, poslali lidi do terénu a připravovali evakuaci ohrožených obyvatel. 

Co by se mělo změnit, aby Praha 2 do budoucna povodně lépe ustála? 

Rozhodně lepší komunikace mezi městskými částmi a magistrátem, abychom se vyvarovali obdobné situace, jaká nastala letos. Musí se brát vážně fakt, že Praha není jen Vltava a že jsou i další toky, jež mohou způsobit velké problémy, a pokud nejsou řešeny včas, mohou zanechat velké následky a postihnout tisíce lidí. Je to zjednodušené, ale Praha 2 sama nic ovlivnit nemůže. Nové Město, Nusle, Vyšehrad, Albertov a celé Podskalí leží v podstatě na soutoku Vltavy a Botiče. 

Jaké jsou vaše priority a plány do budoucna, když už se nebudeme zabývat povodněmi? 

Moc se těšíme, až se nám letos v srpnu podaří definitivně dokončit revitalizaci Havlíčkových sadů, která trvala mnoho let. Doufám, že bude vidět, kolik úsilí to stálo a že jsme udělali opravdu velký kus práce. Jde o největší projekt obnovy v novodobé historii naší městské části. Nesmím také opomenout prodej významné části bytového fondu městské části Praha 2. Jde o složitý, právně komplikovaný a zdlouhavý proces, který se nám ale doufám podaří dovést do úspěšného konce. 

Co považujete za největší problém na území druhé městské části? 

Největší problém jsme zdědili a bez pochopení jiných městských částí ho nevyřešíme. Mám samozřejmě na mysli magistrálu a propojení se smíchovským a holešovickým břehem. Velká část Prahy 2 je v památkové zóně. Nikde jinde na světě nevedou hlavní tahy automobilové dopravy přes taková historicky cenná místa jako v Praze 2. S tím se částečně pojí i naše snaha o revitalizaci Karlova náměstí, která by mohla být dokončena v horizontu pěti let. No, a v neposlední řadě je to náš dlouholetý boj proti hazardu, který se, doufejme, chýlí k úspěšnému konci. 


(Autor: Adam Váchal)

Mgr. Jana Černochová

starostka
poslankyně PČR
členka regionální rady