25. června 2013

Dvacet minut Radiožurnálu

 

Martin VESELOVSKÝ, moderátor: 

Dnes pár minut po patnácté hodině jmenoval prezident republiky Miloš Zeman Jiřího Rusnoka premiérem České republiky. Sám prezident tvrdí, že tímto krokem hodlá uklidnit rozbouřenou politickou hladinu. Politici sněmovních politických stran si to nemyslí a jsou přesvědčeni, že se prezident snaží obejít ústavu. Otázka, kdo a jak bude v nejbližších měsících vládnout v České republice, je také otázkou tohoto Speciálu Radiožurnálu, u mikrofonu je Martin Veselovský. Hostů a tedy těch, kteří budou odpovídat na otázky v tomto Speciálu Radiožurnálu, je více. Budeme začínat s předsedkyní Poslanecké sněmovny a místopředsedkyní Občanské demokratické strany Miroslavou Němcovou. Dobré odpoledne. 

Miroslava NĚMCOVÁ, předsedkyně Poslanecké sněmovny /ODS/; místopředsedkyně strany /ODS/: 

Dobré odpoledne přeji. 

Martin VESELOVSKÝ, moderátor: 

Potom také s předsedou Komunistické strany Čech a Moravy Vojtěchem Filipem. Zdravím vás do Poslanecké sněmovny. 

Vojtěch FILIP, předseda strany /KSČM/; poslanec /KSČM/: 

Dobrý den vám i posluchačům. 

Martin VESELOVSKÝ, moderátor: 

A do stejného studia zdravím také místopředsedkyni TOP 09 Helenu Langšádlovou. Dobré odpoledne. 

Helena LANGŠÁDLOVÁ, poslankyně /TOP 09/; místopředsedkyně strany /TOP 09/: 

Dobré odpoledne. 

Martin VESELOVSKÝ, moderátor: 

Postupem času se k nám připojí místopředseda Poslanecké sněmovny a místopředseda ČSSD Lubomír Zaorálek a také předsedkyně strany LIDEM Karolína Peake plus další lidé včetně ústavního právníka Jana Kudrny a také dvou komentátorů. Po jmenování premiéra Jiřího Rusnoka následovala tisková konference, kde padly důležité otázky i důležité odpovědi. Zaznamenala je kolegyně Lenka Jansová. 

Lenka JANSOVÁ, redaktorka: 

Jediná cesta, jak vyvolat předčasné volby, to je podle prezidenta Miloše Zemana jmenování vlády odborníků. Podle prezidenta je nestranický kabinet také nejlepší záruka toho, že se prošetří politické a hospodářské skandály. Miloš Zeman zdůraznil, že Rusnok jako bývalý ministr financí, má zkušenosti se sestavování rozpočtu. 

Miloš ZEMAN, prezident České republiky: 

Dojde-li tedy k rozpuštění Poslanecké sněmovny tím, že se v této věci spojí jinak názorové protilehlé strany, předpokládám, že vláda premiéra Rusnoka bude vládnout zhruba do konce září. 

Lenka JANSOVÁ, redaktorka: 

Jiří Rusnok počítá s tím, že sestaví kabinet odborníků do 14 dnů. 

Jiří RUSNOK, premiér: 

U lidí, kteří mají relevantní zkušenosti s danými resorty a především řídící zkušenosti a schopnosti. 

Lenka JANSOVÁ, redaktorka: 

Priorita je připravit státní rozpočet na příští rok, čerpání fondů z Evropské unie a pomoc po povodních. 

Martin VESELOVSKÝ, moderátor: 

Tak začíná Speciál Radiožurnálu, ptám se Miroslavy Němcové, předsedkyně Poslanecké sněmovny, jaký bude Jiří Rusnok premiér? 

Miroslava NĚMCOVÁ, předsedkyně Poslanecké sněmovny /ODS/; místopředsedkyně strany /ODS/: 

Já jsem zažila Jiřího Rusnoka jako ministra financí a tehdy byl takový věcný ministr financí, který přišel, předvedl v rámci zákona, který představoval vždycky suchou analýzu a tím pádem tedy žádné velké politické ambice nikdy neprojevoval, spíše se mi zdálo, že se snažil dostat spíše do kategorie takového toho úředníka, který má něco zúřadovat, takže myslím si, že lidé se moc nemění, že bude podobný. 

Martin VESELOVSKÝ, moderátor: 

Víte, co mě zajímá, paní předsedkyně, proč nedostane vláda vedená Jiřím Rusnokem vaši, teď myslím, vás, v tuto chvíli mluvíte za Občanskoudemokratickou stranu, vaši důvěru ve sněmovně? 

Miroslava NĚMCOVÁ, předsedkyně Poslanecké sněmovny /ODS/; místopředsedkyně strany /ODS/: 

My jsme řekli už minulý týden, kdy se všechna ta jednání rozeběhla, že nebudeme podporovat úřednickou vládu ve chvíli, kdy je zde politické řešení, to znamená, že respektujeme, že /nesrozumitelné/ volby v roce 2010 parlamentní a vláda se odvíjí od důvěry, kterou získává ve sněmovně, tak je vždycky lepší, když vládne vláda, která 101 hlasů má, a tedy vláda politická. Jakákoliv úřednická vláda je možné ji postavit ale absolutně ve chvíli, kdy jiné řešení v žádném případě možné není a tady jednoznačně jiné řešení bylo a my nebudeme dávat přednost tomu, že pan prezident, který nerespektuje vůli většiny v Poslanecké sněmovny, takže by měl získat nyní pro svou vládu naše hlasy. 

Martin VESELOVSKÝ, moderátor: 

Vy jste, paní Němcová, byla navržena na premiérku stranami ještě Nečasovy koalice, abych tak řekl, myslíte, že měl prezident povinnost vás jmenovat předsedkyní vlády? 

Miroslava NĚMCOVÁ, předsedkyně Poslanecké sněmovny /ODS/; místopředsedkyně strany /ODS/: 

Ne, povinnost tu určitě neměl. Ústava říká, že prezident jmenuje, ale podle mě měl spíše takovou spíše státnickou pozici měl představit ve chvíli, kdy si byl vědom toho, že tady Parlament je, Parlament zvolený ve volbách svobodných existuje, v něm existuje většina pro nějaké řešení. A podle mě státník, který chce, aby naše země se probírala těmi normálními procedurami, měla ústavu jako oporu, jako hranice toho, co je možné a co možné není a vešla se do nějakých mantinelů, které respektují právě tu parlamentní většinu, tak měl, měl podle mě nabídku lepšího řešení než to, které zvolil. 

Martin VESELOVSKÝ, moderátor: 

Teď se ptám předsedy KSČM Vojtěcha Filipa, pane předsedo, myslíte si to stejné, že měl řekněme projevit více státnický postoj prezident Miloš Zeman a jmenovat premiérkou Miroslavu Němcovou? 

Vojtěch FILIP, předseda strany /KSČM/; poslanec /KSČM/: 

Já myslím, že on státnický postoj zaujal, protože je evidentní, že státnický postoj nezaujaly strany současné vládní koalice. Ony si vůbec neuvědomují, že ztratily důvěru nejdříve více než poloviny národa, potom ztratily další důvěru a teď mají důvěru okolo 8, 10 %, myslím tím celá vládní koalice. A jestli neumí reflektovat politické strany stanovisko toho suveréna, kterým je občan České republiky, tak podle mého soudu oni se chovají pouze jako politici, kteří si hrají jenom ve prospěch svých politických stran. Já považuji ... 

Martin VESELOVSKÝ, moderátor: 

Pardon jenom, pane předsedo, chápu to správně, že považujete za řekněme vrcholného reprezentanta, toho suveréna tedy občana České republiky prezidenta republiky? 

Vojtěch FILIP, předseda strany /KSČM/; poslanec /KSČM/: 

Takhle, pane redaktore, je to jednoduché, suverenita lidu je dána Ústavou České republiky a v tomto ohledu výsledek voleb v roce 2010 má přeci jen jinou validitu než výsledek voleb prezidenta republiky a myslím si, že v tomto ohledu ani ODS nevyhrála volby a pokud by tedy bysme měli podle ústavy, tak samozřejmě mohl nabídnout tu funkci panu předsedovi sociální demokracie, který prošel volbami, ale tato koalice se neopírá o výsledek voleb v roce 2010, protože já nevím, jak ti jednotliví poslanci, kteří jsou nezařazení vedle frakce ODS a TOP 09, kteří mají tvořit ten 101 mandát, co zastupují. Jestli zastupují jenom svoje osobní zájmy nebo zájmy politické strany, která neprošla volbami a tedy neprezentuje žádný politický program, který ve volbách v roce 2010 byl deklarován občanům. 

Martin VESELOVSKÝ, moderátor: 

Rozumím. Ptám se Miroslavy Němcové, když bych interpretoval to, co Vojtěch Filip říkal, tak vy nereflektujete, tedy vaše bývalá vládní koalice nereflektuje to, jak se změnila nálada občanů vůči vám, myslíte si to? 

Miroslava NĚMCOVÁ, předsedkyně Poslanecké sněmovny /ODS/; místopředsedkyně strany /ODS/: 

To není pravda. V takovém případě bychom museli připustit, že při každé změně nálady, neboť každá vláda lepší i horší dělá kroky, které ji nevynesou, zajímavé bude u veřejnosti a ta nálada vůči ní je vyhrocená, nepříznivá a její důvěryhodnost anebo její obliba nebo její popularita klesá a v takovém případě by tedy platilo to, co říká pan předseda Filip, tedy, že při každé takovéto změně nálady je potřeba vyvodit z toho důsledky, že vláda má skončit. Já jsem přesvědčena, že je vždycky dobré dokončit, pokud to lze, to volební období, na které byla vláda zvolena, potom samozřejmě přijdou účty, suverén-občan se dostane k tomu, aby rozhodl, kterou cestou jít dál. Druhou poznámku, kterou chci říct, co zde bylo řečeno z úst pana předsedy Filipa je to, jakou validitu mají volby do sněmovny a jakou volby prezidentské. Já bych nikdy nezpochybňovala volby jako takové, zda některé jsou více validní a jiné méně validní, občané rozhodli a to je potřeba respektovat. 

Martin VESELOVSKÝ, moderátor: 

Přidávám do debaty v tomto Speciálu Radiožurnálu místopředsedu Poslanecké sněmovny a místopředsedu České strany sociálně demokratické Lubomíra Zaorálka, který dorazil z dopravní zácpy do studia Radiožurnálu. Dobré odpoledne, pane Zaorálku. 

Lubomír ZAORÁLEK, místopředseda Poslanecké sněmovny /ČSSD/; místopředseda strany /ČSSD/: 

Dobré odpoledne. 

Martin VESELOVSKÝ, moderátor: 

Stále trvá ten plán, pokud jsem dobře pochopil, plán sociální demokracie na to, v co nejrychlejším termínu rozpustit Poslaneckou sněmovnu? 

Lubomír ZAORÁLEK, místopředseda Poslanecké sněmovny /ČSSD/; místopředseda strany /ČSSD/: 

No, samozřejmě ten plán trvá, protože my jsme přesvědčeni, že dnes nás vede do slepé uličky každá varianta v současné sněmovně. 

Martin VESELOVSKÝ, moderátor: 

I ta, kterou představil Miloš Zeman, to znamená vláda Jiřího Rusnoka? 

Lubomír ZAORÁLEK, místopředseda Poslanecké sněmovny /ČSSD/; místopředseda strany /ČSSD/: 

Ano, i tato varianta prezidentské vlády má ve sněmovně, nemá základnu, o kterou by se mohla opírat, to znamená, v parlamentním systému prostě musíte vyjít z toho, že máme schopnost v té sněmovně získat většinu, my o té vládě teda vlastně ještě moc nevíme, protože neznáme jména, ani žádné prohlášení, ale dopředu je zřejmé, že v té sněmovně to ta vláda sotva může mít lehké, protože nemá, ona vlastně nevznikala z té sněmovny, a takže je to vláda, která může být pouze vládou určitého přechodného období, třeba vládou, která v 3 měsících připraví státní rozpočet pro ty poslance, kteří budou regulérně zvoleni. 

Martin VESELOVSKÝ, moderátor: 

Paní Němcová, já se vás nechci ptát na to, jestli chcete, řekněme, jednat jako ODS podle plánu sociálních demokratů, tak se ptám, je mezi vašimi plány co nejrychlejší cesta k samorozpuštění sněmovny? 

Miroslava NĚMCOVÁ, předsedkyně Poslanecké sněmovny /ODS/; místopředsedkyně strany /ODS/: 

Ne, to v žádném případě v našich plánech není a není k tomu také žádný důvod. Dokud ve sněmovně existuje většina 101 hlasu a já jsem přesvědčena, že jich je více v případě, kdybychom se ptali, kdo chce nebo nechce předčasné volby, 101 hlasů se dostalo na listinu, která se podepsala pod to, že bych mohla vést já případnou vládu, ale na otázku, zda chtějí nebo nechtějí předčasné volby, by těch hlasů bylo určitě více a já jsem přesvědčena, že dokud tady existuje většina, tak není žádný důvod se rozpouštět, není žádný důvod přenechat vládu těm, kteří teď po ní tak strašlivě prahnou bez toho, že by byli schopni počkat do řádného termínu. 

Martin VESELOVSKÝ, moderátor: 

Paní předsedkyně Němcová, díky za váš čas. 

Miroslava NĚMCOVÁ, předsedkyně Poslanecké sněmovny /ODS/; místopředsedkyně strany /ODS/: 

Děkuji vám také. 

Miroslava Němcová

místopředsedkyně strany
předsedkyně Poslanecké sněmovny PČR