Značka Regionální potravina vyjadřuje i poděkování za dobře odvedenou práci
13. června 2013

Petr Bendl: Značka Regionální potravina vyjadřuje i poděkování za dobře odvedenou práci

Plzeňský kraj – O Ministerstvu zemědělství je v poslední době slyšet především v souvislosti s bojem proti nekvalitním potravinám na našem trhu. V rozhovoru s ministrem Petrem Bendlem o projektu Regionální potravina se tak první otázka nabízela sama.

 

Je jednodušší prezentovat zjištění o nekvalitních potravinách, nebo se naopak snáze propagují potraviny kvalitní? 

Kdybych měl soudit jen z toho, co se píše v novinách a vysílá v televizích, musel bych říci, že informace o problémech se prosazují snáz. Nikdo ale nežijeme jen v mediálním světě, a proto mohu s radostí konstatovat, že lidé se stále více zajímají i o ty pozitivní signály a postřehy. Vím to jak od samotných zákazníků, tak od dodavatelů i obchodníků. 

Jak moc tomu podle vás pomáhá právě soutěž o značku Regionální potravina? 

Jsem přesvědčen, že významně, jinak bychom ji ani neorganizovali. A jistě by se ke spolupráci na tomto projektu nehlásily další spolupracující úřady a instituce, které se například zapojují do činnosti odborných komisí a pomáhají v jednotlivých krajích vybírat oceněné výrobky. Mám na mysli především Agrární komoru a Potravinářskou komoru – a chci jim za jejich podporu a pomoc poděkovat. 

Je tedy podle vás důležité upozorňovat nejen na nekvalitu, ale říct lidem i to, kde se rozhodně spálit nemohou? 

Samozřejmě. Je špatně myslet si, že se u nás už musíte bát něco v obchodě koupit. Máme řadu velmi kvalitních výrobků. A velkou část z nich dodávají na pulty malí producenti, rodinné farmy a malé potravinářské firmy. Prodávají vlastně svým sousedům a kvalita je pro ně něco, na co jsou náležitě hrdí. Bohužel ale mají často ještě něco společného – nedostatek prostředků na marketing. Donedávna měli také těžké vyjednávací podmínky u obchodních řetězců, zkrátka jsou na tom v řadě ohledů hůře než velcí výrobci působící na celostátním trhu, o nadnárodních firmách nemluvě. Právě těmto malýma středním poctivým výrobcům pomáhá značka Regionální potravina v nalezení cesty k zákazníkům. Těší mě, že to skutečně funguje a že už existuje řada případů, kdy se značka stala konkurenční výhodou a otevřela zemědělcům či potravinářům dveře do prodejen, kam se dříve nemohli dostat. Kvalitní potraviny jsou ale většinou o něco dražší než ty vyrobené například z náhražek. 

Jsou lidé ochotni si připlatit? 

Víte, to co nám nabízejí v obchodech, vlastně určujeme my sami. Já dnes mohu rád konstatovat, že i u nás lidem přestává stačit nejnižší cena a stále více se ohlížejí i na kvalitu. Stačí přitom počítat. VČeské republice končí ročně tuny potravin v odpadkových koších. Naučili jsme se plýtvat. Kupujeme plné košíky levných potravin, ale často je nestačíme sníst. Tím, že část nákupu vyhodíme, vlastně neušetříme nic. Rozumný zákazník dnes začíná kupovat menší množství ale kvalitních potravin. Snad i značka Regionální potravina přispěje k tomu, že těch druhých bude stále víc. 

Výrobek, který usiluje o značku Regionální potravina, musí být vyroben v příslušném regionu ze surovin dané oblasti, nebo – pokud je to z objektivních důvodů nutné – ze surovin tuzemských. Jakou faktickou výhodu to zákazníkovi přináší? 

Jistotu, že si kupuje kvalitní, chutnou a také čerstvou potravinu. V čem mají regionální výrobky velkou výhodu, je vzdálenost mezi místem výroby a místem spotřeby. Díky krátkým distribučním cestám jsou tyto potraviny čerstvější a chutnější. Apak nelze zapomenout přínosy, které nemíří za konkrétním zákazníkem, ale spíš za jeho regionem nebo dokonce za celou společností. 

V jakém smyslu? 

Zkrácení přepravy zboží je pozitivní nejen z hlediska čerstvosti produkce, ale také v dopadech na životní prostředí. Úspěšný výrobce v regionu kromě toho vytváří pracovní místa, zaměstnanci obcím přinášejí daňové výnosy. Je tu prostě celá řada efektů, které zákazníka asi nezajímají, ale společensky jsou nezanedbatelné. I proto jsem rád, že tu značku máme. Anejen ji. Snažíme se farmáře a drobné producenty propagovat i na Farmářských slavnostech, které pořádáme. Tam si lidé mohou na vlastní oči prohlédnout, jak se na farmách žije a v jakém prostředí vlastně suroviny pro české potraviny vznikají. I tam je vidět velký zájem. Internetové stránky slavností jsou často přetížené a na farmy přijíždějí tisíce lidí. 

Když už je o tom řeč, je zaměstnání v zemědělství atraktivní? 

Je nepochybně mnoho lidí, pro které je ideálem práce v přírodě nebo se zvířaty. Malá atraktivita, nebo spíš menší zájem o zemědělství však plyne z toho, že je to práce nesmírně těžká, což nezapadá do představ většiny lidí o snadném životě. Proto se snažím využít každou příležitost a zemědělcům za jejich úsilí poděkovat a neopomenu to udělat ani teď. Díky. Ostatně ani udělení ceny Regionální potravina vlastně není nic jiného než poděkování za dobrou práci. 

Ing. Petr Bendl
člen strany
předseda regionálního sdružení
poslanec PČR
ministr

Více o autorovi