Ozvěny dne
12. června 2013

Ozvěny dne

Hostem diskusního pořadu ČRo 1 byl ministr životního prostředí a místopředseda ODS Tomáš Chalupa.


Martin KŘÍŽEK, moderátor:


A další pomoc obcím, které zasáhly záplavy, má dnes na programu i vláda, která už přislíbila finanční injekci v řádu miliard. Co dalšího je na stole? To jsem se zeptal ministra životního prostředí a vedoucího ústřední povodňové komise Tomáše Chalupy. 

 Tomáš CHALUPA, ministr životního prostředí a místopředseda ODS:

 
On je to celý balíček. To, co je částečně už známo, hlavně by to mělo být dáno na nějakého celkového globálního rámce v podstatě resort od resortu. Jedna věc je pomoc ve smyslu odpuštění plateb, daní, penále za pozdní platby z hlediska plateb zejména podnikajících osob, ať už z hlediska sociálního zabezpečení nebo daňové zátěže. Druhou skupinou jsou takové ty podpory na jedné straně obcím, na druhé straně občanům v oblasti té okamžité finanční nebo materiální pomoci, ať už to jsou jednorázové dávky z hlediska sociálního systému nebo třeba příspěvek na kotle, nebo pořízení vapek nebo vysoušečů, zkrátka zařízení tohoto typu. Třetí záležitostí jsou zařízení takové ty řekněme delší peníze investičního charakteru, jako jsou peníze na obnovu hrází, protipovodňových opatření a tak a samozřejmě pak jsou to ty prostředky objemově největší na odstranění těch škod z hlediska infrastruktury, vozovek, chodníků, mostků, zkrátka každých těch vybavení v každé obci, v každém městě, ale také v krajině. 

 


Martin KŘÍŽEK, moderátor:


Máte už hrubý odhad škod? Od toho se asi bude odvíjet částka, kterou by vláda měla celkem vyčlenit na tyhle účely, nebo už se ta částka udrží na zhruba 7 miliardách korun, jak zatím plánujete? 

 Tomáš CHALUPA, ministr životního prostředí a místopředseda ODS:


Záleží obec od obce. Já jsem mluvil například s paní starostkou z Dolan, což je jedna z těch obcí, která byla postižena bleskovou povodní, a u nich to vyčíslení je jednoduché, kolik 2, 3 miliony to bude stát, ale u některých subjektů ty náklady se vyčíslují stále a budou delší. Koneckonců teprve nyní se v řadě míst občané vrací zpátky a teprve, až se vrátí zpátky, budou moct sami na místě zjistit, jaké škody na jejich zařízení, na jejich domcích, na jejich bydlení ta povodeň způsobila. 

 Martin KŘÍŽEK, moderátor:


Pojďme k těm jednotlivým řekněme resortním krokům. Vy jste mluvil o penězích na hráze nebo protipovodňové bariéry. Zatím je asi brzy mluvit o přesných plánech na posílení těch bariér tam, kde už měly podle plánů stát, ale jaksi na to zatím nedošlo, nebo i to by mohlo být v nejbližší době na pořadu? 

 Tomáš CHALUPA, ministr životního prostředí a místopředseda ODS:


Já myslím, že jedna věc je bavit se o tom společně s resortem zemědělství, my tu agendu tak trochu sdílíme a říci, a to bych se chtěl pokusit v nějakém čase a i třeba na nějakém širším i panelu nějaké širší diskuse definovat nějak cílový stav, myslím, že to by bylo dobré, říci, že máme v nějakém čase ambici dosáhnout nějaké úrovně protipovodňových zábran v celé České republice a pokusit se tento stav nějakým způsobem definovat. Jestli to je ta kvóta Q2002 plus něco, jak se o tom diskutuje, jestli si to můžem dovolit, a teď myslím i ekonomicky, to je otázkou, protože přeci jenom je to tisíciletá povodeň, která by se tak často opakovat neměla, na druhou stranu, kdo ví, nikdo z nás to není schopen předvídat. A druhá záležitost jsou ta dílčí opatření. To není jenom o tom, že postavíte mobilní hráze, to je taky o tom, jakým způsobem vyčistit koryta řek a také těch jednotlivých potůčků, protože na ty se bohužel v minulosti trochu zapomnělo. 

 


Martin KŘÍŽEK, moderátor:


Co všechno se právě bude při tomhle zvažovat, kde se už vyplatí zasáhnout, kde už ne? 

 Tomáš CHALUPA, ministr životního prostředí a místopředseda ODS:


Víte, tím trochu odpovídáte na takovou tu citlivou otázku, která se třeba dneska řeší v Praze, kdy se vede debata nad tím, jak byla nebo nebyla chráněna zoologická zahrada a říkám jako bývalý pražský starosta, no, zoologická zahrada je perla, na kterou jsme všichni hrdí, na druhou stranu jako jeden z pražských starostů říkám, ale nejdřív musíme chránit místa, kde bydlí lidi. Jde ale taky o to, co lze a co nelze chránit, i v Praze, ale i jinde. Máte zkrátka obce nebo části obcí, které jsou postaveny tak blízko vodních toků, že jejich technická ochrana je buď mimořádně drahá, ale spíš neproveditelná. A teď jde o to na jedné straně zabránit tomu, aby vznikaly nové projekty přímo v záplavových územích, což podle mého názoru je zkrátka opravdu absurdní hloupost, a druhá záležitost je, co dělat s těmi domy, které tam jsou po desítky let, které se s tím nějakým způsobem vypořádávaly, akorát že ta situace v dnešní době je někdy složitější. 

 Martin KŘÍŽEK, moderátor:


Na co se v těch následujících dnech v souvislosti s povodněmi zaměří váš resort, co teď považujete za prioritu? 

 Tomáš CHALUPA, ministr životního prostředí a místopředseda ODS:

 
My se to snažíme rozdělit na tu okamžitou a dlouhodobou. U té okamžité je to právě třeba podpora nejen obcí, ale i domácností z hlediska vytápění, kotlů nové generace, které jsou na jedné straně ekologičtější než ty staré, a na druhou stranu umožní kvalitní způsob ohřevu vody a vytápění v domech, což je nepochybně velmi důležitá složka, nebo také podpora obcí v těch okamžitých opatření, ať už to je třeba, že by si koupili vysoušeče, ne zapůjčili od hasičů nebo od správy hmotných rezerv tak, jak je samozřejmě možné v mnohem větším rozsahu, ale je to zapůjčení, ale také vytvořili už zejména u těch obcí, které jsou u vody, jakýsi standardní zásobník. Moje starostenská zkušenost říká, že se to mimořádně vyplatí té obci. 

 Martin KŘÍŽEK, moderátor:


Ministr životního prostředí Tomáš Chalupa.