Ozvěny dne
10. června 2013

Petr Bendl: Ozvěny dne

Hostem diskusního pořadu ČRo 1 byl ministr zemědělství Petr Bendl.


Martin KŘÍŽEK, moderátor:


A na Radiožurnálu teď vítám právě ministra zemědělství Petra Bendla. Dobré poledne. 

 

 


Petr BENDL, ministr zemědělství /ODS/:


Hezké dobré poledne i vám. 

 Martin KŘÍŽEK, moderátor:


Pane ministře, jak byste reagoval na to, co říkal pan prezident Veleba, že zásadní pro tu rovnováhu v krajině je třeba vrátit skot a zvířata do stájí a tím, že se změní vlastně i ta výsadba? 

 


Petr BENDL, ministr zemědělství /ODS/:


Já jsem velice rád, že toto pan prezident říká. On ví, že se dlouhodobě bavíme o tom, že priorita České republiky v oblasti zemědělství je podpora živočišné výroby a to, že se musíme podívat i do takové té správné zemědělské praxe a že budeme hledat i metody zaorání polí, případně odděleních půdních bloků a tak dále po té zkušenosti, kterou máme teď s velkou vodou, to je nabíledni. A já jsem rád, že se k tomu nevládní organizace hlásí. 

 Martin KŘÍŽEK, moderátor:

Jaká jiná hlavní opatření teď můžete aktuálně podnikat, váš resort? 

 Petr BENDL, ministr zemědělství /ODS/:


My jsme zatím vydefinovali zhruba 7, 8 takových principiálních oblastí, o kterých je třeba mluvit. Jedna se týká zadržování vody v krajině, to znamená hledání finančních prostředků, jak odbahňovat rybníky, opravovat staré hráze. Zároveň doufám, že se nám podaří i přesvědčit zejména ochránce, takzvané ochránce životního prostředí, abychom mohli začít zvětšovat průtočnost jednotlivých řek a říček a čistit povodí, protože voda nanesla hodně písku, bahna a podobně a potřebujeme ta koryta vyčistit tak, aby ty povodňové vlny nepáchaly tolik škod. Samozřejmě musíme se podívat i do územních plánů a zamezit dalším výstavbám či rekonstrukcím chat na rodinné domky v záplavových územích, což se nám děje. A v neposlední řadě se musíme se podívat i hlouběji do legislativy, kde ministerstvo zemědělství je přesvědčeno, že výstavba protipovodňových hrází patří k veřejně prospěšným stavbám a je třeba toto do legislativy také zakomponovat. 

 Martin KŘÍŽEK, moderátor:


Já se nemůžu nezeptat, meteorologové varují před dalšími dešti, zadržovací schopnost Vltavské kaskády je v tuto chvíli dostatečná, ale má své limity, v podstatě je na úrovni 10, 20leté vody. Jste připraveni na tu druhou možnou vlnu povodní? 

 Petr BENDL, ministr zemědělství /ODS/:

My jsme nebo naši vodohospodáři na kaskádě jsou připraveni v tomto ohledu. Jak říkáte, kaskáda má své limity, my jsme na maximální možné hranici, kterou je možné dát k dispozici z hlediska retence, a to nejenom na kaskádě, ale samozřejmě i na přehradě na Lipnu. Jestli přijde velká, větší voda, to nikdo z nás není schopen příliš ovlivnit. To, co nám dávají ale vlastně všechna protipovodňová opatření, i tak, která třeba pomohou jenom třeba proti 20leté vodě či 50leté vodě, tak nám dávají čas, abychom byli schopni říci lidem, že je třeba se evakuovat, je třeba poslechnout povodňové komise a starostky a starosty tak, aby byla šance ochránit více majetku. 

 


Martin KŘÍŽEK, moderátor:


Průběh letošních povodní komplikovaly neregulované přítoky menších řek, říček i potoků. Hodně se mluvilo v této souvislosti o Berounce nebo Sázavě. Co s tím lze dělat? Není na čase začít v dlouhodobém horizontu uvažovat o tom, jestli na nich lze vybudovat nějakou přehradu, vodní dílo, cokoliv? 

 Petr BENDL, ministr zemědělství /ODS/:


Já jsem přesvědčený, že se máme věnovat právě spíše čištění těch vodních toků, jejich prohloubení dna jednotlivých větších řek, ta Sázava a Berounka, co jste říkal. Nám ale teď třeba nadělaly obrovské starosti spíš bezejmenné říčky a potůčky, ve kterých za normálních okolností třeba teče 2 kubíky za vteřinu, což byl případ Krumlovska a najednou se v takovém potoce objeví 50 kubíků za vteřinu, to jsou obrovské objemy, které stavět tam nějaké hráze a tak dál, a předpovídat, že se něco takového stane, to vyžaduje extrémní finanční prostředky a také zásah do krajiny, kterou chceme chránit zase na druhé straně. Takže to je individuální a musíme se podívat do územních plánů a ve spolupráci s obcemi a s regiony, s kraji dojít k nějakému optimalizování té věci. Ochránit se zcela a říci, že tady nikdy počasí nezazlobí tak, že to vždycky zvládneme, to asi všichni chápou, že to není možné. 


Martin KŘÍŽEK, moderátor:

Ministr zemědělství Petr Bendl. I vám děkuji a na slyšenou. 

 Petr BENDL, ministr zemědělství /ODS/:


Děkuji za pozvání. Na slyšenou. 

Ing. Petr Bendl
ministr zemědělství
poslanec PČR
předseda regionálního sdružení

Více o autorovi