9. června 2013

Pressklub

Hostem diskusního pořadu rádia Frekvence 1 byl ministr dopravy Zbyněk Stanjura.


Luboš Xaver VESELÝ, moderátor:


Na Frekvenci 1 právě teď začíná Pressklub a naším dnešním hostem je ministr dopravy pan Zbyněk Stanjura. Dobrý den. 


Zbyněk STANJURA, ministr dopravy /ODS/:


Dobrý den. 

 Luboš Xaver VESELÝ, moderátor:


Pane ministře dopravy, co všechno budou teď znamenat pro váš obor nebo pro dopravu a pro věci spojené s dopravou povodně, které už jsou za námi, doufejme. 

 


Zbyněk STANJURA, ministr dopravy /ODS/:


Budeme identifikovat škody a musíme je napravovat. To znamená, budeme muset trošku změnit své plány a jako první budeme muset odstranit ty škody, které vzniknou. Ať už na železnici nebo na silnicích. Vlastně hned druhý den povodních jsem rozhodl, svolal jsem výbor SFDI a uvolnili jsme 1,3 miliardy korun na tyto mimořádné akce. Chceme je případně financovat i zálohově, abychom nečekali na nějaký složitý byrokratický systém, ale abychom ty škody odstraňovali co možná nejrychleji. Takže budeme investovat především do státního majetku, ale stejně tak jsme připraveni investovat do krajského majetku, případně obecního. 

 Luboš Xaver VESELÝ, moderátor:
A už máte nějaké zprávy, teď když teda teprve Vltava klesá, vypadá to, že už je to tedy za námi, ale je to velmi krátce všechno, máte už nějaké zprávy, kde to napáchalo největší škody? 

 Zbyněk STANJURA, ministr dopravy /ODS/:


Ne, ještě nemám, jenom... 

 Luboš Xaver VESELÝ, moderátor:

A obavy? Kde to napáchalo největší... 

 Zbyněk STANJURA, ministr dopravy /ODS/:

Obavy máme o všechny ty kraje, kde byl velký problém - Jihočeský kraj, Praha, Středočeský kraj, Ústecký kraj. Budeme muset zkontrolovat všechny železnice a taky silnice, které patří státu a naopak krajské a obecní samosprávy budou kontrolovat svůj majetek. Takže teprve uvidíme. Máme předběžný odhad škod, takový nahrubo, kdy na tom státním majetku se ty škody odhadují zhruba na stamiliony korun. 
Luboš Xaver VESELÝ, moderátor:

Aa máme dostatek peněz na to, abychom to všechno dali rychle do pořádku? 

 Zbyněk STANJURA, ministr dopravy /ODS/:

Máme. 

 


Luboš Xaver VESELÝ, moderátor:


Máme. A to jsou uvolněné nějaké speciální prostředky? 

 Zbyněk STANJURA, ministr dopravy /ODS/:


Jednak máme rezervu ze Státního fondu dopravní infrastruktury, 1,3 miliardy, kterou vláda vlastně hned v neděli uvolnila, 300 milionů na ty okamžité objednávky, zejména obcí, aby mohly objednávat písek, odvoz, aby neměly zatížené své obecní rozpočty. A v této chvíli jsme připravovali rozpočtová opatření, kdy jsme chtěli 2 miliardy dát na komunikace po opravdu mimořádně nepříznivé zimě, ten materiál je hotový, já ho zítra nesu na vládu a rozšíříme to užití nejenom po mimořádné zimě, ale taky na následky povodní. To budou 2 miliardy. A další 2 miliardy vláda připravuje. My si myslíme po zkušenostech z roku 2002, že to je dostatečné množství. Že taky něco se odstraní hned první rok, něco se odstraňuje druhý rok a podobně. 

 Luboš Xaver VESELÝ, moderátor:


Vy jste, pane ministře, nepochybně představitelem státu, členem vlády, z této pozice, byť teda odhlédněme od toho, že jste právě ministrem dopravy, ale máte přehled a pohybujete se i v zákulisí a nějak to hodnotíte, zvládla naše zem a všechny ty naše připravené záchranné a buhvíjaké systémy, zvládli jsme tu situaci kolem povodní? Nebo tam byly ještě nějaké mezery? Co myslíte? 

 Zbyněk STANJURA, ministr dopravy /ODS/:

Ještě nejsme hotovi, ještě povodně úplně neskončily, takže považuji to za předběžné. Já si myslím, že integrovaný záchranný systém v zásadě funguje velmi dobře. Myslím, že desetitisíce dobrovolných, profesionálních hasičů a všech záchranářů odváděly svoji práci dobře. To, že nás vždycky něco překvapí, je normální. Myslím, že se nedá úplně všechno naplánovat. 

 Luboš Xaver VESELÝ, moderátor:


To k tomu patří jakoby. 

 Zbyněk STANJURA, ministr dopravy /ODS/:


Já jsem říkal, že to přináší 2 zprávy. Jednu dobrou a jednu špatnou. Dobrá je ta, že už to vlastně umíme. A špatná je, že jsme se to naučili tím, že to je moc často. Od roku 97 u nás. Já jsem z Opavy, kde nás ty povodně opravdu zaskočily naprosto nepřipravené, ta voda přitekla z Jeseníku během 3, 4 hodin, přes obrovské povodně roku 2002, tak ten integrovaný záchranný systém prodělal ohromný vývoj. Myslím si, že jsme mnohem lépe připraveni. Že už víme, že neporučíme větru a dešti. Že mohou nastat mimořádné situace. Že se to opravdu zlepšilo. Takže já bych řekl, že v zásadě, co je tedy integrovaný záchranný systém a ty desetitisíce záchranářů fungovaly dobře. 

 Luboš Xaver VESELÝ, moderátor:


Hm, jak máte pocit, že to zvládla Praha? Protože v médiích se objevily třeba některé komentáře, například bývalého pana primátora Svobody, že se začaly pozdě stavět ty protipovodňové bariéry. A ono když něco takového někdo řekne v okamžiku, kdy ten problém ještě je, kdy je před tou kulminací, tak já mám pocit, že to třeba jenom vyvolalo nervozitu, to stanovisko vašeho člena ODS. Tak jak to hodnotíte? 

 Zbyněk STANJURA, ministr dopravy /ODS/:


Já jsem taky bývalý primátor, i když z jiného města. Já si myslím, že nejdřív musí odeznít povodně, pak je třeba analyzovat a případně kritizovat. Nejsem znalec povodňových plánů Prahy, abych tady pronášel soudy, že něco se udělalo dobře nebo špatně, lépe či hůře. Já myslím, že to musí hodnotit především starostové městských částí, zaměstnanci povodí, členové těch krizových štábů, povodňových komisí, zda všechno fungovalo dobře nebo zda byly nějaké problémy. Nicméně si myslím, že v této chvíli je, nebo vždycky během těch povodní je klíčové, aby veřejná správa a představitelé státu, kraje či města vystupovali klidně a rozhodně, obojí, aby občané věděli, že stát či město nebo kraj je nenechá na holičkách. Luboš Xaver VESELÝ, moderátor:


Dobře, tak ve světle toho, co říkáte, tak vyjádření pana Svobody vám přišlo, dvojtečka? 

 Zbyněk STANJURA, ministr dopravy /ODS/:


Předčasné, kdybych to měl říci kriticky do našich řad. Opravdu, ale protože zase pan primátor Svoboda to zná velmi dobře na rozdíl ode mě a ví, protože tam byl dlouho, co se má udělat v kterou minutu, v kterou hodinu, tak... 

 Luboš Xaver VESELÝ, moderátor:


Povodně, myslím, nezažil teda, upřímně řečeno. 

 Zbyněk STANJURA, ministr dopravy /ODS/:


Ale velel krizovému štábu, kde probíhají cvičení, musel nastudovat ty postupy a podobně. Já si myslím, že je škoda, že to řekl, ze 2 důvodů. Ten první jsme říkali, ten druhý, že všichni jeho političtí oponenti nehodnotí, zda ten výrok byl pravdivý nebo ne, a snaží se říct, podívejte se, on to neunesl a je to zbytečné, hraje si politické hrátky a chce získat politické ..., Já si myslím, že to tak nebylo. Já si myslím a znám tu /nesrozumitelné/, člověk tím městem žije a chce, chce mu pomoci a chce vyjádřit, co by se mělo udělat nejlépe. Ale myslím si, že s tím výrokem opravdu pan primátor Svoboda mohl počkat do období, kdy se bude analyzovat činnost. 

 Luboš Xaver VESELÝ, moderátor:

Pane ministře, tak povodně jakžtakž máme za sebou, ovšem další katastrofa, a to je oprava D1, to máme před sebou a my všichni, co jezdíme často do Brna, z toho máme hrůzu. Nicméně jsem jel teď o víkendu a nebylo to tak strašné. Tak, co tedy očekáváte od přicházející dovolenkové sezóny a komplikace na D1? Na co máme být připraveni? 

 Zbyněk STANJURA, ministr dopravy /ODS/:


Budou některé dny lepší a některé budou horší, reálně. Bude hodně záležet na tom, jak se budeme chovat my řidiči. Jestli budeme dodržovat 80 v těch úsecích, kde je 80, jestli opravdu budeme zipovat, to znamená, nebudeme se cpát do 1 pruhu, ale skutečně vždycky pustím 1 auto, jedu já, pustím. Já vím, že to zní úplně triviálně, úplně jednoduše, ale říkáte, že tam jezdíte často, já taky, tak sami víme, jak to nefunguje. Tato jednoduchá opatření… 

 Luboš Xaver VESELÝ, moderátor:


A vy máte řidiče, já řídím sám, tak já zipuju. Ale nevím, jak váš řidič. 

 

 Zbyněk STANJURA, ministr dopravy /ODS/:


Aha, tak teď mám řidiče pár měsíců, a předtím jsem jezdil sám. Takže většinu života jsem řídil sám. To, že mám od konce prosince řidiče, na tom nic nemění, na té zkušenosti... 

 Luboš Xaver VESELÝ, moderátor:


Musí zipovat. 

 Zbyněk STANJURA, ministr dopravy /ODS/:


Samozřejmě, že musí zipovat, a je to profesionál, takže ne, že věřím, já vím, že... 

 Luboš Xaver VESELÝ, moderátor:


Počkejte, a to zipuje i ten, kdo má majáček? 

 Zbyněk STANJURA, ministr dopravy /ODS/:


Tak pokud jedete bez majáčku, což je 99 procent jízd, tak samozřejmě ano. Ten majáček se používá, nebo já ho používám zcela výjimečně a věřte mi, že v tom okamžiku, kdy s ním jedete, tak to není žádná příjemná jízda, protože vůbec v Praze, když se vrháte mezi 2 pruhy a tak já vždycky říkám panu řidiči, nebo řidičům, že mě vozí 2, že obdivuji jeho odvahu, že s tímhle tím jedou. Takže se snažím vyjet vždycky radši o 10 minut dřív nebo o 5 minut dřív, abychom to používat nemuseli. Takže na té dálnici jezdíme jako všichni ostatní, se všemi klady i zápory toho provozu, který je, ale bude to trvat 5, 6 let, takže... 

 Luboš Xaver VESELÝ, moderátor:


Mně to přijde strašně dlouho, pane ministře. 

 Zbyněk STANJURA, ministr dopravy /ODS/:


Ale opravujeme 320 kilometrů silnice nebo dálnice, je to 160 kilometrů v každém úseku. Technologicky... 

 


Luboš Xaver VESELÝ, moderátor:


A co bude potom jiné na té D1? Za 6 let? Jak bude, v čem bude jiná? 

 Zbyněk STANJURA, ministr dopravy /ODS/:


Pak by se nemělo minimálně 10 let opravovat nic na tom úseku 160 kilometrů v obou dvou směrech. 

 


Luboš Xaver VESELÝ, moderátor:


Já vím, ale bude to nějak, poznám to jako řidič, krom toho, že si budu říkat, že teď se 10 let nebude nic opravovat? 

 Zbyněk STANJURA, ministr dopravy /ODS/:


Bude širší v každém směru. To znamená, v okamžiku nějaké nehody nebo údržby, pokaždé, když bude uzávěrka, budou 2 a 2 pruhy v každém směru. Nejhorší je, když máte 1 pruh v 1 směru, v tom okamžiku vznikají zácpy, kolony, nervozita. To je to zásadní. Bude jiný povrch. Nebude takový ten tankodrom, po kterém dnes a denně jezdíme, a zažívají to desetitisíce řidičů, protože třeba na tom Jarošovickém posledním je až 100 tisíc vozidel denně a průměrný počet vozidel na těch méně vytížených úsecích je 35 tisíc vozidel denně, tak to jsou obrovská čísla. Takže bude mnohem kvalitnější jízda. 

 Luboš Xaver VESELÝ, moderátor:


A nemají vaši lidé, pane ministře, obavu z nějaké, v pravém slova smyslu, kolapsu, zejména třeba na začátku prázdnin? Víte, co se děje první víkend v červenci na dálnici. 

 Zbyněk STANJURA, ministr dopravy /ODS/:


Ne, nemáme. Uvidíme. Letos jsou ještě státní svátky, myslím pátek, sobota, toho 5., 6. července. Já si myslím, že ne. Já myslím, že veřejnost je dobře informovaná, že mnozí, kteří mohou, zvolí jiné trasy nebo možná pojedou vlakem, nepojedou autem nebo možná pojedou autobusem. Toho já se neobávám. My jsme se snažili to naplánovat co nejlépe. Nikdy nevíte, kdy se stane mimořádná situace. Ta se může stát dneska za hodinu, anebo první víkendový den nebo první den prázdnin. To se těžko odhaduje. Máme domluvu, je tam dopravní policie 24 hodin denně, jsou tam odtahové služby, ale zatím, co opravujeme tu D1, tak největší problémy, které vznikly za, od toho 9. května, kdy jsme začali, byly v jiných úsecích. Tam byly těžší havárie. Ne tam, kde se opravuje, ale v jiných úsecích se ... 

 


Luboš Xaver VESELÝ, moderátor:


To je pravda, že to mají jako dobře zabezpečený, to musíme chlapce pochválit. No, a... 

 Zbyněk STANJURA, ministr dopravy /ODS/:


Já bych s tou pochvalou počkal, až to skončí. 

 

 


Luboš Xaver VESELÝ, moderátor:


No ne, tak jak jsem tam jel, tak jsem, mně to přišlo takový jako, že se chovali korektně. 

 


Zbyněk STANJURA, ministr dopravy /ODS/:


Doufejme, to ano, ale říkám, až ta mimořádná situace prověří všechna ta opatření, která jsou připravena. Zatím naštěstí, zaklepu, i tady se podle mě může klepat, zatím jsme žádnou mimořádnou situaci neměli a bylo by fajn, kdyby žádná nenastala. 

 


Luboš Xaver VESELÝ, moderátor:


Pane ministře, a kolik to celé teda nakonec stojí, ta oprava té D1? 

 Zbyněk STANJURA, ministr dopravy /ODS/:


To teprve uvidíme, je to celkem 21 úseků. Já vám řeknu, že to je 21 úseků, v této chvíli jsme vysoutěžili 5, 1 soutěž je na ÚHOS, takže 4 máme vysoutěžené, tak... 

 Luboš Xaver VESELÝ, moderátor:


No počkejte, to různé firmy dostaly ty úseky? 

 Zbyněk STANJURA, ministr dopravy /ODS/:


Samozřejmě, každý ten úsek se soutěží zvláštní soutěží, na každý úsek jsme dostali 12 nabídek a jsou různí vítězové. Není to tak, že máme 1 gigantickou zakázku na opravu 160 kilometrů v jednom... 

 Luboš Xaver VESELÝ, moderátor:


A nebude to pak vypadat pokaždý jinak? 

 


Zbyněk STANJURA, ministr dopravy /ODS/:


Ne, nebude. Tam jde o to, aby…jsou technologické postupy a jeden investor. Ředitelství silnic a dálnic je jeden investor. 

 Luboš Xaver VESELÝ, moderátor:


ŘSD, jasně. To jo, ale... 

 

 Zbyněk STANJURA, ministr dopravy /ODS/:


Je víc dodavatelů, ale investor je jeden a je základní úlohou toho investora, aby to ohlídal. Vrátím se k té otázce. Takže ty vysoutěžené ceny jsou zhruba v letošním roce kolem 63 procent předpokládaných cen, takže jestliže byla předpokládaná cena všech oprav 22 miliard, uděláme krát 0,63, tak v této chvíli předpokládám, že by to celé mohlo stát kolem 14 miliard a ne těch 22. Je to úspora 1 třetina nebo víc než 1 třetina, by mohla nastat díky tomu, že je složitá situace na stavebním trhu, ale pro investora jako pro stát je to dobrá situace. 

 


Luboš Xaver VESELÝ, moderátor:


Dobře, pane ministře, a zažijeme my, řidiči, až to všechno bude hotové, zažijeme nějaký vyšší komfort? Budou tam třeba nějaká větší odpočívadla nebo nové záchody nebo já teď nevím co, nebo Internet po dálnici nebo něco? 

 Zbyněk STANJURA, ministr dopravy /ODS/:


Ne, tak doufám, že Internet po dálnici nechceme pro řidiče, ti by se měli věnovat něčemu jinému. Ne, bavíme se o rekonstrukci silnice. 

 Luboš Xaver VESELÝ, moderátor:


Vozovky. 

 Zbyněk STANJURA, ministr dopravy /ODS/:


Vozovky. 

 


Luboš Xaver VESELÝ, moderátor:


Nic jiného? 

 


Zbyněk STANJURA, ministr dopravy /ODS/:


Ne, ne, ne. To jsou jiné věci. Nicméně tu největší změnu bychom mohli poznat, nebo 2 ty největší změny, zaprvé, že bude kvalitní proměna D1, až se nám konečně podaří dostavět R35, že budeme mít 2 spojení - severní a jižní, mezi moravskými a českými kraji. A pak věřím, že to poznáme, že i ta doprava se rozloží a nebude tak vysoká intenzita dopravy. To znamená, logicky po D1 bude jezdit méně aut, pokud bude hotová R35. 

 Luboš Xaver VESELÝ, moderátor:
Dobře. Tak to máme D1. Pojďme ještě k jedné věci, o které se často, nebo tu a tam se to téma otevře. A to je vjezd do Prahy. Protože teď jsem zrovna o tom slyšel zase, nějaký odborník, dopravní expert to komentoval, že dřív nebo později stejně nastane to, že se bude platit poplatek při vjezdu do Prahy. Co o tom soudíte? 

 


Zbyněk STANJURA, ministr dopravy /ODS/:


Jsou to ekonomické nástroje, které některá velkoměsta používají, ale není to vjezd... 

 Luboš Xaver VESELÝ, moderátor:


Ekonomické? 

 Zbyněk STANJURA, ministr dopravy /ODS/:


No samozřejmě. Ekonomické. Má to Londýn, mají to různá města, že platíte za vjezd třeba do historické části nebo do toho samotného centra. 

 Luboš Xaver VESELÝ, moderátor:


A proč ekonomické? 

 Zbyněk STANJURA, ministr dopravy /ODS/:


Tím regulujete tu dopravu. 

 


Luboš Xaver VESELÝ, moderátor:


No, ale to je proto, aby tam bylo míň aut, ne proto, aby se vydělalo? 

 Zbyněk STANJURA, ministr dopravy /ODS/:


Ne, ekonomickým nástrojem regulujete dopravu. 

 


Luboš Xaver VESELÝ, moderátor:


Jo, takhle. Už rozumím. 

 Zbyněk STANJURA, ministr dopravy /ODS/:


Nedělá se to proto, abychom... 

 Luboš Xaver VESELÝ, moderátor:


Kvůli byznysu, ale... 

 Zbyněk STANJURA, ministr dopravy /ODS/:


Protože když budete říkat a budete apelovat a řidiče, nejezděte nám do centra, jsou tady památky, tak to nefunguje. Ale když řeknete, začnete zavádět, že třeba za vjezd zaplatíte 2 eura, v našem případě 50 korun, tak ti řidiči řeknou, tak to třeba objedu, protože nechci dávat každý den 50 korun nebo třikrát denně 50 korun. Takže já věřím, že pokud má fungovat nějaká motivace, tak ekonomická. Jinak ti řidiči nebo obvykle občané se jinak nerozhodují. Ale že by se platilo za vjezd do samotného města, to si teda fakt nemyslím. I když to tvrdí nějací experti. Máte tady centrální úřady, mnoho firem tady má svá sídla, prostě moře lidí sem jezdí služebně, nejezdí, protože chtějí a chtějí vyrábět v Praze dopravu, ale protože musí z těch služebních důvodů. A to je ale většinou rozhodnutí té samosprávy. Že to nese prostě i negativa, nejenom pozitiva pro to města. A to musí zvládnout, to si musí rozhodnout hlavní město Praha, jestli něco takového chce nebo nechce. 

 Luboš Xaver VESELÝ, moderátor:


Dobře, ale vy jste ministr dopravy, tak určitě máte nějaký zralý pohled na to, jestli je doprava v Praze už v tom stádiu, kdy je potřeba ji nějak regulovat. 

 Zbyněk STANJURA, ministr dopravy /ODS/:


Praze pomůže silniční okruh kolem Prahy. Bohužel v této chvíli soud zrušil některé úseky v územním plánu, to znamená, nemůžeme dál pokračovat. To si myslím ale, že je řešení pro Prahu minimálně střednědobé nebo dlouhodobé, protože opravdu je to v centrální části Čech, to není jenom nějaký marketingový slogan. A mnozí, kteří míří do jiných českých krajů, třeba od nás z Moravy nebo ze Slezska, dneska musí vjet do Prahy. Jakmile jim vybudujeme ten okruh kolem Prahy, tak prostě nevjedou. To znamená, minimálně propojení hradecké, brněnské a plzeňské, mezi brněnskou a plzeňskou už to propojení máme, dálnici, potřebovali bychom propojit minimálně hradeckou. Pak i teplickou a podobně. To si myslím, že to je... 

 Luboš Xaver VESELÝ, moderátor:


A toto je ten lék na to? 

 Zbyněk STANJURA, ministr dopravy /ODS/:

 
Určitě. To já si myslím, že to je zejména pro tu těžkou nákladní dopravu. 

 Luboš Xaver VESELÝ, moderátor:

A takzvaná odstavná parkoviště a stanice metra? To v praxi funguje nebo nefunguje? 

 Zbyněk STANJURA, ministr dopravy /ODS/:


Já bych řekl, že to funguje. Jak jste říkal, když jsem neměl řidiče a jezdil jsem sám do Prahy, tak pro mě bylo mnohem pohodlnější nechat auto na Chodově na odstavném parkovišti a jet metrem, než pro ty, kteří denně nejezdí, se vyznat v Praze, kde je uzávěrka, kde je jednosměrka, kde není. Jde o to, aby byla dostatečná kapacita, my ta opatření chceme podporovat, protože si myslím, že zejména pro tu individuální dopravu je to velmi vhodné. Aby lidé odstavili svá auta na okrajích Prahy a pak používali MHD. 

 Luboš Xaver VESELÝ, moderátor:


Pane ministře, co vlastně ten váš rezort doprava v této chvíli, v jaké se nachází kondici po stránce ekonomické? Protože my stále slyšíme, jak jsou na ty investice nedostačující prostředky, teď nám Evropská unie údajně zastavila nějaké investice, je ta situace katastrofální nebo není? Protože vy jste tady tak hezky vysvětlil tu D1, byť si ji postavíme nakonec levně, tak je to strašný balík peněz, těch 14 miliard. Takže to vypadá, že vy, jako dopravci, máte jako peněz dost. Nebo na dopravě. 

 Zbyněk STANJURA, ministr dopravy /ODS/:


Já myslím, že každý, kdo jezdí, ať už železnice nebo na silnici, ví, že peněz není dost. Že ten stav není takový, abychom byli spokojeni s tím, jaké máme železnice nebo silnice. Nicméně... 

 Luboš Xaver VESELÝ, moderátor:


Ale žádná tragédie. 

 Zbyněk STANJURA, ministr dopravy /ODS/:


Nicméně nejhorší rok už máme pryč, už máme za sebou. Myslím, že rok 2012 byly nejnižší prostředky do dopravy nebo dopravní infrastruktury, které šly. Letos je to lepší, já věřím, že to bude lepší příští rok. My se soustředíme na to, abychom připravovali ty projekty. Protože to jsou 2 věci. I kdybychom dneska dostali o 20 miliard víc, tak my letos nepostavíme, protože není tolik projektů připravených. Takže my letos i příští rok dáváme rekordní peníze do přípravy. 

 Luboš Xaver VESELÝ, moderátor:


Kolik to je? Rekordní. 

 


Zbyněk STANJURA, ministr dopravy /ODS/:


4 miliardy korun. V této chvíli běží asi 70 soutěží na projektové práce. Kromě toho vykupujete pozemky a podobné věci, tak aby ministr dopravy měl plné šuplíky připravených akcí a říkal, já chci víc peněz, protože to má smysl. Takže současně připravujeme investiční strategii státu v oblasti dopravy do roku 2020, abychom si jasně řekli, co jsou priority, abychom je uměli identifikovat, abychom je taky uměli prosadit. Abychom se dostali z toho stavu, který máme dneska. Že vlastně každá dálnice, každá významná komunikace je rozestavěná, nějaký úsek je hotový, ale kompletně není ani jedna hotová, kromě D5 na Plzeň a na Rozvadov. Ty ostatní prostě nejsou hotovy. A D1 je taky dostavěná. 

 Luboš Xaver VESELÝ, moderátor:


Jasně. A znamená to tedy, že co se týče těch dopravních všech možných staveb a všech investic do dopravy, že tam se nám jako, tam svítá na lepší časy? Podle toho, co říkáte. 

 Zbyněk STANJURA, ministr dopravy /ODS/:


Ano. Ta situace se zlepšuje, letos to bude lepší než v roce 2012 a v roce 2014 to bude lepší než letos. 

 Luboš Xaver VESELÝ, moderátor:


A jak jste jako ministr dopravy spokojen s tím, co předvádí České dráhy na trhu? 

 


Zbyněk STANJURA, ministr dopravy /ODS/:


Tady je ministr dopravy a ministerstvo dopravy ve dvojí roli. Jednak máte budovat železniční infrastrukturu, to je pro všechny dopravce, ať již osobní nebo nákladní dopravce. Máte dbát na to, aby ta soutěž, protože ta soutěž začíná, aby byla férová mezi národním dopravcem a privátními dopravci, a současně jsme vlastníky toho národního dopravce. Tak to není úplně šťastná situace. Protože ať rozhodneme jakkoliv, tak buď mě kritizují odboráři Českých drah, případně vedení Českých drah, že straním těm soukromým, a současně mě ti soukromí kritizují, že straním tomu národnímu dopravci Českým drahám. České dráhy dlouhodobě byly podfinancovány investičně. To znamená, ten stav se napravuje postupně. Všichni bychom rádi jezdili moderními vlaky. Ale není reálné ekonomicky, aby se to udělalo velmi rychle. To znamená, to zlepšení podle mě nastalo, myslím, že Českým drahám prospěla ta konkurence, já jezdím velmi často Ostrava - Praha, kde ta konkurence funguje. 

 Luboš Xaver VESELÝ, moderátor:

Pendem. 

 Zbyněk STANJURA, ministr dopravy /ODS/:


Prosím? 

 Luboš Xaver VESELÝ, moderátor:


Pendolínem jezdíte. 

 Zbyněk STANJURA, ministr dopravy /ODS/:


Ano, také. Převážně jezdím pendolinem, protože je to nejrychlejší. 

 Luboš Xaver VESELÝ, moderátor:


A takže máte pocit, že obstály v té konkurenci České dráhy? 

 Zbyněk STANJURA, ministr dopravy /ODS/:


Určitě obstály, to neříkám, že je všechno v pořádku. Já myslím, že ještě mají mnohé nedostatky, jako někdo, kdo měl monopol, to funguje v každé jiné oblasti. Takže ta konkurence podle mě donutila, donutí České dráhy zlepšovat služby, možná rychleji nakupovat vlaky, aby v té konkurenci obstály. Loni poprvé po dlouhé době se zvýšil počet cestujících vlaky. Já myslím, že to je věc, kterou stát obecně podporuje, aby... 

 Luboš Xaver VESELÝ, moderátor:


A čeho je to důsledek? 

 


Zbyněk STANJURA, ministr dopravy /ODS/:


Třeba od nás, z toho Moravskoslezského kraje, sem dojedete za 3 hodiny. Pohodlně a relativně levně. Když pojedete autem a vyjde vám všechno, že není žádný problém, tak tady budete tak za 3 hodiny nebo 3 hodiny 10 minut. Unavený z toho, že jste řídil a podobně. Takže podle mě to spojení, aby bylo atraktivní, musí být rychlé, pravidelné, musíte mít dobré prostředky, dobré vlaky. A pak lidi jsou motivovaní. Proč bychom se hnali tím autem? Když můžeme přijet pohodlně vlakem, kde pracujete na počítači nebo odpočíváte, vystupujete a těch vlaků je dostatečné množství. Takže pokud vytvoříme ty koridory i do ostatních velkých měst, aby i z ostatních velkých měst bylo atraktivní železniční spojení, tak opět poroste počet cestujících vlakem. 

 Luboš Xaver VESELÝ, moderátor:


Posloucháte Frekvenci 1 a Press klub, naším hostem je ministr dopravy pan Zbyněk Stanjura, taky člen Občanské demokratické strany. Je to tak? Ještě pořád? 

 Zbyněk STANJURA, ministr dopravy /ODS/:


Je to tak. Ještě pořád. 

 

 


Luboš Xaver VESELÝ, moderátor:


To ono už je odpoledne, víte, jak to, a mám pocit, že se nějak ty věci kolem ODS teď dějí všechny hrozně rychle, pane Stanjuro. Co se tam děje? Teď ještě ta akce s tím primátorem v té Praze. Jestliže ODS ztrácí Prahu, mám pocit, že to je, jako když vůdce teda ten hlavní stan musel opustit. 

 Zbyněk STANJURA, ministr dopravy /ODS/:


Ne, tak není to příjemné. Já si myslím, že primátor Svoboda byl úspěšný primátor, nicméně náš koaliční partner se rozhodl, že to udělá raději se sociální demokracií. Nezbývá, než to respektovat nebo vzít na vědomí. 

 Luboš Xaver VESELÝ, moderátor:


Už se rozhodl? 

 


Zbyněk STANJURA, ministr dopravy /ODS/:


Samozřejmě. To já si myslím, že se rozhodl předtím, než vypověděl koaliční smlouvu. Na druhé straně to neměli úplně dobře připravené, protože já si myslím, že to by ani na vesnici nefungovalo, že odvolám starostu a řeknu, a teď budu vybírat dalšího. To přece není normální vyměnit primátora nebo odvolat primátora a říct, a my teď máme 5 kandidátů a my se teď poradíme, kdo to bude. Teď to samozřejmě nechci řešit, v těchto dnech jsou povodně, tak ta agenda stojí, logicky. Nicméně voda odejde a k té agendě se bude muset vrátit hlavní město, a jestli to tak bude, nic jako menšinové vládnutí na městě neexistuje, na rozdíl od Parlamentu, kdy rozhoduje většina přítomných, tak každé usnesení, i o tom, kolik je hodin, pokud by takové město přijímalo, tak musí schválit většina zvolených. To znamená, nic jako menšinová koalice neexistuje. Takže reálně je budou podporovat levicové strany. Jak sociální demokraté, tak komunisté. Já si myslím, že každému se stane, že je občas v koalici, je občas v opozici, na tom není nic tragického ani dramatického a já si myslím, že pražská ODS to může využít jako šanci, aby v příštích komunálních volbách v Praze lépe uspěla. 

 Luboš Xaver VESELÝ, moderátor:


Nicméně možná to vypadá zvenku, pane ministře, tak, že uvnitř Občanské demokratické strany se něco ne úplně hezkého děje. Že tam probíhá nějaký vnitřní boj. Že si tam někteří jdou po krku a tak. Tak zkuste to našim posluchačům nějak objasnit, jestli máme být v klidu. 

 Zbyněk STANJURA, ministr dopravy /ODS/:


Já myslím, že posluchači mohou být v klidu. Já si myslím, že se někdy příliš moc zaobíráme tím, co se děje uvnitř, my, členové ODS. A méně se zabýváme tím, co se děje venku. A to já považuju za chybu. Nicméně vždycky to má jakoby 2 pohledy. Buď se říká, v té politické straně se vůbec nediskutuje, to je takový monolit, ten stranický sektor, něco nařídí a ti ostatní to poslouchají. Anebo se pak říká, ta strana není jednotná, každý si tam dělá, co chce, a říká si, co chce. Já myslím, že pravda je někde uprostřed. Já myslím, že je normální, že se uvnitř demokratické a politické strany diskutuje a je normální, že jsou různé názory, ať už na obsahovou stránku nebo na nějaké personální obsazení, ale musí platit 2 věci. Zaprvé, že menšina má právo na svůj názor, ale současně že většina rozhoduje. A když neprosadím svůj názor uvnitř politické strany, tak bych měl respektovat většinový názor. To je normální, já si myslím, že my jako velká politická strana se přeme tu v Praze, tu v jiných městech, na tom není nic nenormálního. Jenom si myslím, vždycky máme se více soustředit na to, co budeme říkat voličům. Že voliče nezajímá, jak se uvnitř mezi sebou dohadujeme, je zajímá, co jim nabízíme, co bychom udělali, případně co děláme. 

 Luboš Xaver VESELÝ, moderátor:


Pane ministře, to všechno, jak říkáte, s tím se dá souhlasit. Ale třeba takový okamžik, kdy pan Boris Šťastný veřejně vyzve pana vašeho předsedu Nečase k odstoupení, tak to už mám pocit, že je za hranicí nějaké vnitřní diskuse. Nemyslíte? 

 Zbyněk STANJURA, ministr dopravy /ODS/:


Já myslím, že na to má každý právo. V minulém režimu by ho zavřeli nebo popravili, kdybych to chtěl trošku zjednodušit, tak já si nemyslím, že by někdo... 

 Luboš Xaver VESELÝ, moderátor:


Nemáte mu to za zlé? 

 


Zbyněk STANJURA, ministr dopravy /ODS/:


Mám mu to za zlé, a to je jiná věc. Já mu to mám za zlé, považuju to za něco, co ODS škodí, bezesporu. Myslím si, že pokud takovou věc říká, tak především to má říkat na stranických fórech, na poslaneckém klubu, uvnitř pražské ODS, uvnitř celostátní ODS. Na druhé straně mu ten názor neberu. Ale považuju to za špatnou věc. Já s tím nesouhlasím a mám mu to za zlé, že toto vzkazuje přes noviny. Protože pak samozřejmě mate naše voliče, co se vlastně v té ODS děje. 

 

 

 


Luboš Xaver VESELÝ, moderátor:


A procenta aktuální preference volební ODS, ty vás nechávají v klidu, nebo máte pocit, že je třeba troubit na poplach? Je rok do voleb.

 

 Zbyněk STANJURA, ministr dopravy /ODS/:


Já myslím, že kdyby nás nechávaly v klidu, tak by to bylo velmi špatně. Na druhé straně troubit na poplach je podle mě zbytečné. Já si myslím, že ten rok musíme využít k tomu, abychom předvedli my v těch funkcích dobrý výkon, aby lidé, až budou hodnotit, tak řeknou, ti to dělají relativně dobře. Současně se máme méně hádat mezi sebou i se svými koaličními partnery a říkat, ale konfrontovat se i s levicí, protože jak se ty volby blíží, tak i ta levice musí říkat, co bude dělat. Nestačí říkat, že ta pravice dělá všechno špatně. Ale to už ti voliči logicky rok před volbami chtějí slyšet, co bude dělat levice. A najednou slyšíte tu něco o parazitech, tu o tom, že nevládní organizace jsou agenti západního světa, tu něco o tom, že ideální důchodce zemře nejpozději 5 let po tom, co získá důchod a podobně. A v tom já vidím šanci, v tom programovém střetávání se pravice a levice. To znamená, já si myslím, že my jako ODS se máme nejvíc soustředit na ten programový střet se sociálními demokraty. 

 


Luboš Xaver VESELÝ, moderátor:

 

Pane ministře, děkujeme za to, že jste přišel na Frekvenci 1. Bylo nám ctí. Těšíme se na příště. A ať se to povede s tou D1 a všechno po těch povodních. 

 Zbyněk STANJURA, ministr dopravy /ODS/:


Děkuju moc a děkuju za pozvání. Na shledanou. 

 Luboš Xaver VESELÝ, moderátor:


Spoléháme na vás. Na shledanou. Hostem Pressklubu byl ministr dopravy Zbyněk Stanjura. 

Ing. Zbyněk Stanjura

ministr dopravy
poslanec PČR
předseda místního sdružení
předseda regionálního sdružení
zastupitel statutárního města