9. června 2013

Otázky Václava Moravce

Hostem nedělního diskusního pořadu ČT byl premiér a předseda ODS Petr Nečas.


Václav MORAVEC, moderátor:


Hlavním hostem Otázek předseda vlády České republiky Petr Nečas. Vítejte v Otázkách. Hezký dobrý den. 

 Petr NEČAS, premiér a předseda ODS:


Dobrý den. 

 Václav MORAVEC, moderátor:


Pane premiére, nad čím jste přemýšlel, když jste poslouchal tu aktuální předpověď počasí? 

 Petr NEČAS, premiér a předseda ODS:


Přemýšlel jsem především nad konkrétními lidmi, kteří žijí v těchto oblastech, kteří mají za sebou třeba první povodňovou vlnu. A nyní vzhlíží k obloze s tím, že neví, jaké srážky spadnou. Protože problém je, že významná část v jižní polovině Čech vlastně od středních Čech a jejich jižní poloviny až po Šumavu, absolvovala významné penzum srážek v těch minulých dnech. To znamená, ta půda je nasycená a i malé srážky, které za normálních okolností nejsou nebezpečné, tak mohou vést velmi rychle k vzedmutí toků i malých potůčků ve velmi rychlých rychlostech, rychleji, než jsou třeba lidé zvyklí. A je nezbytné být velmi opatrní právě proto Ústřední povodňová komise a Ústřední krizový štáb včera pod mým vedením vyhlásili plošně druhý stupeň povodňové aktivity na území celých Čech s výjimkou Pardubického kraje. Je to právě proto, aby byly monitorovány všechny toky i potůčky. Protože velmi často dneska je snaha třeba dělat, když vidím, některé práce v těch zátopových oblastech. Lidé se mohou pohybovat i v těch korytech, které třeba už jsou vyschlejší a podobně. Je nezbytné být velmi opatrný a skutečně velmi pečlivě naslouchat především příslušníkům integrovaného záchranné systému a povodňových komisí. 

 


Václav MORAVEC, moderátor:


Vy se pravidelně zúčastňujete jednání Ústřední povodňové komise i jednání Ústředního krizového štábu. Při pohledu na tu nejnovější předpověď počasí je zřejmé, že ta protipovodňová opatření potrvají v České republice nejméně do poloviny příštího týdne. 

 Petr NEČAS, premiér a předseda ODS:


My jsme první indikaci těchto matematických modelů ze 4 modelů zatím jenom v jednom měli již ve čtvrtek. Proto ve čtvrtek v podvečer se u mě sešla porada klíčových představitelů Ústřední povodňové komise a Ústředního krizového štábu, kde jsme již tehdy rozhodli, že budeme tuto situaci velmi pečlivě vyhodnocovat, zpracovávat další modely včetně požadavků na zahraniční partnery. Třeba velmi nám pomohl francouzský model Francouzské instituce meteorologické. A současně jsme rozhodli o tom, že se bude vypouštět kaskáda na Vltavě. Tak ale, aby současně docházelo nadále k poklesu v těch klíčových místech na Labi, jako je Mělník, jako jsou Litoměřice, Děčín, Ústí nad Labem. O to tempo zhruba několik centimetrů, tři, čtyři centimetry za hodinu. Ale přesto, aby se ta retenční zádržná schopnost klíčových děl Vltavské kaskády, to znamená, především Orlíku a Slap, zvyšovala. 

 Václav MORAVEC, moderátor:


A je možné říci, že Vltavská kaskáda v těch následujících hodinách je schopná zachytit to množství srážek, o nichž mluvil Pavel Karas, tedy těch 40 až možná 50, 60 litrů? 

 Petr NEČAS, premiér a předseda ODS:


Já chci zdůraznit několik věcí. Zaprvé, Vltavská kaskáda tak, jak byla projektována, stavěna od třicátých let minulého století až do šedesátých let minulého století, nebyla primárně dělána jako protipovodňové opatření. Je to jeden z úkolů, který plní, ale nikoliv ta soustava přehrad takto byla budována. Nicméně může zadržet jisté množství vody a může dát čas obcím a městům, které jsou pod těmito přehradami. To znamená, především Praze a dalším městům, které jsou na dolní Vltavě a na Labi. To zaprvé. Zadruhé, musíme si uvědomit, že je tady celá řada významných toků, které ovlivňují povodňovou situaci, které takto regulovány nejsou. Ty srážky jsou predikovány například i pro Plzeňský kraj a tam celé povodí Berounky je velmi rizikovým faktorem. A chci připomenout, že právě Berounka vtéká do Vltavy na začátku Prahy, na jihu Prahy. A tam působí velmi významné povodně v oblastech, jako jsou Lahovičky a podobně. Čili ne všechno máme v rukou. Čili Vltavská kaskáda tak jako při té minulé povodňové vlně udělá všechno proto, aby utlumila následky těchto srážek. Nicméně i ona má své omezené technické limity. A znovu opakuji, představa, že může zabránit povodním, je představa, kterou bohužel část médií, jako kdyby skrytě živila, možná i někteří činitelé veřejné správy toto říkali, ale není to bohužel pravda. 

 

 Václav MORAVEC, moderátor:


Jako absolvent přírodovědecké fakulty, byť v oboru fyzika a nikoliv meteorologie nebo klimatologie. 

 

 

 


Petr NEČAS, premiér a předseda ODS:


Na druhou stranu musím říci, že mám zkoušku vysokoškolskou z meteorologie a z fyziky atmosféry. 

 


Václav MORAVEC, moderátor:


Vzpomenete si, co jste dostal z meteorologie? 

 Petr NEČAS, premiér a předseda ODS:


Jedničku. 

 Václav MORAVEC, moderátor:


Jedničku. 

 Petr NEČAS, premiér a předseda ODS:


Nečas nic jiného, než jedničku z meteorologie nemůže dostat. 

 Václav MORAVEC, moderátor:


Rozumíte tomu, proč se z rozsáhlých záplav v těch posledních letech stala opakující se událost? 

 Petr NEČAS, premiér a předseda ODS:


Samozřejmě hledat nějaké za tím hlubší příčiny a zákonitosti, jedná se zřejmě o dlouhodobější změny počasí. Je zajímavé, že například ve dvacátém století prakticky se záplavy a povodně u nás nevyskytovaly v nějakém větším měřítku. Naopak devatenácté století na ně bylo velmi bohaté. Takže jedná se zřejmě o nějaké dlouhodobě delší výkyvy ve změně počasí. 

 Václav MORAVEC, moderátor:


Jste vy stoupencem teorie klimatických změn? 

 Petr NEČAS, premiér a předseda ODS:


Já myslím, že jste velmi správně použil pojem stoupenec. Protože v mnoha ohledech boj proti klimatickému oteplování připomíná trošku náboženskou víru. Já jsem zastánce… 

 

 Václav MORAVEC, moderátor:


Ale vy jste zastánce myšlenky klimatických změn? 

 Petr NEČAS, premiér a předseda ODS:


Já jsem zastánce racionálního přístupu. Jinými slovy podle mého názoru nelze vyloučit tuto hypotézu. Ale já nejsem přesvědčen, že je to prokazatelná stoprocentní hypotéza. A každý, kdo ji zpochybní, tak je tím pádem buď hlupák nebo ignorant, nebo něco podobného. Já mám také velké pochybnosti, že za těmi změnami klimatu stojí člověk a vypouštění oxidu uhlíku. Můžou být změny klimatu, ale nemusí být nezbytně způsobené lidskou činností. Ale znovu opakuji, je to vědecká diskuze. Měla by se vést vědecky, nikoliv ideologicky. Bohužel v Evropě se stalo, že dneska je to více ideologická diskuze než vědecká. 

 


Václav MORAVEC, moderátor:


Ono Česko v posledních 15 letech zažilo osmery povodně. A to poměrně velké intenzity. Škody se vyšplhaly k 200 miliardám korun, pokud budeme sčítat všechny povodně od roku 1997. V čem jsme se podle vás dostatečně nepoučili? 

 


Petr NEČAS, premiér a předseda ODS:


Já začnu několika věcmi. Máme v tuto chvíli potvrzených deset obětí. A další zhruba 4 pohřešované. Velká část těch obětí jsou zbytečné oběti. Jsou důsledkem neopatrnosti. Někde dokonce hazardu. Čili to, v čem jsme se nepoučili, je, že nejsme opatrní, hazardujeme se svými životy. Sjíždět tyto rozvodněné řeky například na raftu nebo na nějakém člunu, dokonce jaksi pod vlivem alkoholu, chození se dívat až na kraj hrází, včetně dětí, i to jsem viděl během svých cest po zaplavené České republice. Nedbání pokynů záchranářů, kteří například evakuují některou část obce nebo města. A pak se pro ty lidi, kteří odmítli odejít, pod hrozbou ztráty vlastního života musí vracet. To je jeden druh nepoučení. A já bych skutečně chtěl, abychom se v tomto už všichni poučili a byli skutečně opatrní, nehazardovali, neriskovali, nevystavovali ohrožení i ty jiné, záchranáře a podobně. Druhé poučení je samozřejmě otázka územních plánů a stavebních plánů. Znovu a znovu stavět v oblastech, které třeba za posledních 15 let byly potřetí, počtvrté vytopeny, je otázkou velmi diskutabilní. 

 

 

 

Václav MORAVEC, moderátor:


Tady teď s dovolením vstoupím do vaší řeči, protože na to upozorňují i pojišťovny, že se i po těch 15 letech dál staví v zátopových oblastech. Například zájmy developerů dostávají v mnoha ohledech přednost před povodňovými mapami. To v rozhovoru pro Otázky přiznávají právě zástupci pojišťoven. Povodňové mapy pojišťoven vznikly v roce 2003. Přinesla je velká voda roku 2002. Od roku 2009 jsou přístupné veřejnosti na stránkách České asociace pojišťoven. Ta rozděluje lokality v Česku na 4 zóny. Většina, konkrétně 78 procent z asi tří milionů objektů s popisným číslem stojí v první zóně, kde je nebezpečí povodní zanedbatelné. Ve druhé zóně s nízkým nebezpečím je 14 procent, tedy asi 400 tisíc objektů. Zóna 3, střední riziko 6 procent, tedy 180 tisíc v celé zemi. Ve čtvrté nejrizikovější zóně, kde jsou domy už stěží pojistitelné, je asi 60 tisíc objektů, tedy dvě procenta. Michael Neuwirth z České asociace pojišťoven prozrazuje v rozhovoru pro dnešní Otázky, že pojišťovny chtějí mít nové povodňové mapy hotové do konce roku. Podle všeho se rozšíří nejrizikovější zóna, tedy ta, kde se záplavy opakují. 

Michael NEUWIRTH, předseda sekce neživotního pojištění, Česká asociace pojišťoven:


To je také jedna právě z otázek, která je momentálně na stole. A ono nejde jenom o ty mapy, tedy modelace, protože to je nakonec vždy pouze teorie. Ale my zároveň se díváme i na škodní historii, teda na to, kde skutečně došlo k záplavám. A každá nová povodeň, a bohužel v posledních letech jsme jich měli celou řadu, nám tu historii vždy trošku zaktualizuje a mapy následně překreslí. A ta letošní povodeň určitě bude mít stejný dopad. A ze všech těchto důvodů je nutné předpokládat, že ten počet nejvíce ohrožených objektů povodněmi a záplavami, se proti současným předpokladům zvýší. 

 


Václav MORAVEC, moderátor:


Vysvětluje v rozhovoru pro Otázky Michael Neuwirth z České asociace pojišťoven, který přiznává, že pojištění nemovitostí v mnoha případech nefunguje jako prevence, aby se v povodněmi postižených územích dál nestavělo. 

 


Michael NEUWIRTH, předseda sekce neživotního pojištění, Česká asociace pojišťoven:


Ono bohužel je tomu tak, že v uvozovkách nějaký tlak pojišťoven, nebo ten faktor, že některá místa jsou takzvaně nepojistitelná, není dostačující. My jsme sami tím v naší praxi stále překvapováni, že v místech, která považujeme jednoznačně za riziková nejen podle map, ale podle skutečnost, že byla opakovaně zaplavována, se objevují, jsou rekonstruovány staré objekty, to se ještě dá pochopit z lidských a finančních důvodů samozřejmě. Ale co je opravdu pro mě s podivem, že jsou tam často stavěny nové objekty. Že jsou vydávána stavební povolení, že územní plány obcí nerespektují tu historickou skutečnost, když ne podmínky pojišťoven. A my to považujeme jednak za rizikové jednání. A celkově nerozumné, protože tím se asi s faktorem stále častějších povodní nijak nevyrovnáme. 

 Václav MORAVEC, moderátor:


Dodává v rozhovoru pro dnešní Otázky Michael Neuwirth z České asociace pojišťoven. Neukazuje se právě, pane premiére, na příkladu pojištění, jako ne zcela účinné prevenci předcházení povodňových škod, že by vláda možná mohla více spolupracovat, nebo být tvrdší na místní a regionální samosprávu, jestliže se dál staví v zátopových oblastech a slovo developerů má vyšší váhu, než ochrana před povodňovými škodami? 

 Petr NEČAS, premiér a předseda ODS:


To je samozřejmě otázkou další úpravy legislativy, ale já chci zdůraznit, že ty to územní plány a konkrétní vytyčení třeba katastru obcí, které jsou určeny pro zástavbu, jsou v rukou samosprávných orgánů. Od toho máme samosprávy. Představa, že u 6 200 obcí bude vláda nějakým způsobem diktovat, kde se má stavět, kde se nemá stavět, prostě není i v rámci demokratického systému a systému subsidiarity podle mého názoru možná. Čili ano, některé možná přísnější úpravy legislativy jsou na místě. A budeme muset vzít zkušenosti těch posledních 15 let velmi intenzivně v potaz. Na druhou stranu je nezbytné zdůraznit, že nadále ta primární zodpovědnost z hlediska toho, kde se bude stavět, a kde ne, leží na obcích. Mají volené samosprávy, ti lidé o tom rozhodují a musí za té nést zodpovědnost. A musí také být schopni říci svým občanům ve své obci, nebo ve svém městě, proč třeba tady se již nadále nebude stavět, a proč je nutné stavět pouze třeba v této části katastru, kde třeba lidé mají pozemky, nebo naopak nemají pozemky a podobně. Je to závažné rozhodování. A skutečně tam, kde jsou opakované povodně, tak to vypadá dokonce jako hazard s majetkem lidí. 

Václav MORAVEC, moderátor:


Kdy budete chtít mít na stole vyhodnocení těch letošních povodní? A možná ještě práci na změnách zákonů, nebo poučení se z toho vývoje při povodních v roce 2013? 

 Petr NEČAS, premiér a předseda ODS:


Já chci v prvé řadě zdůraznit, že ty povodně ještě bohužel nejsou za námi. Na radě míst, jak bylo dokumentováno i Českou televizí, stále trvají třetí stupně povodňové aktivity. A obávám se, že po dnešní noci těch červených puntíků s třetím stupněm povodňové aktivity, nebo dokonce extrémním stavem povodňové aktivity, bude výrazně více. To je první věc. Druhá věc je, při všem tom, co jsem tady řekl na adresu toho územního rozhodování a samospráv. Já chci jednoznačně ocenit práci starostů a představitelů místních samospráv v těch obcích a městech, které jsou postiženy povodněmi. Pracují skutečně obětavě, nesmírně tvrdě. Společně s prací integrovaného a záchranného systému, hasiči profesionálními i dobrovolnými, záchranáři, policisty, vojáky Armády České republiky a hradní stráže. Ti lidé všichni odvádí obrovský kus práce a zaslouží si naše ocenění včetně pracovníků v povodňových komisích. Ale my nyní musíme samozřejmě vyčkat na to, až ty povodně skutečně opadnou. To bude trvat ještě nějaký čas. A potom v řádech několika měsíců zpracovat celou řadu analýz. 

 


Václav MORAVEC, moderátor:


Je možné do čtvrt roku zpracovat opravdu komplexní analýzu napříč všemi resorty, napříč všemi ministerstvy a přijmout nějaké zásadní doporučení, možná i změnu zákonu? 

 Petr NEČAS, premiér a předseda ODS:


Samozřejmě, že výsledkem budou především resortní analýzy včetně případných dopadů na legislativu. A my se to pokusíme potom zintegrovat do nějakého jednoho strategického dokumentu, který ale bude primárně vycházet z resortních podkladů, protože samozřejmě představa, že někde na Úřadu vlády se budou dublovat odborné informace, které má k dispozici například Ministerstvo zemědělství, nebo Ministerstvo životního prostředí a podobně, tak není reálná. Na druhé straně chci opravdu zdůraznit, že některé věci prostě ovlivnit nemůžeme. To je třeba počasí a výška vodních toků a kde spadnou srážky. 

 Václav MORAVEC, moderátor:


Ale můžete zmírnit následky. 

 Petr NEČAS, premiér a předseda ODS:


Přesně. Můžeme se snažit v rámci možností tam, kde je to možné, zmírnit následky. Ale některé věci prostě ovlivnit můžeme. A to znovu apeluji na tu opatrnost, ostražitost, nehazardování se životem a pro budoucnost součást toho je i velmi pečlivé rozvažování stavebních plánů. To znamená tam, kde se v rámci rozvoje obcí a měst bude, nebo nebude stavět především obytná zástavba. 

 


Václav MORAVEC, moderátor:

Pane premiére, vy teď v mnoha dnech oceňujete práci nejen hasičů, nejen policie, ale i například Českého hydrometeorologického ústavu. Když se podíváme na to, že vy už jste jedny povodně v pozici premiéra zažil, a to v roce 2010, neukazuje se, že v těch uplynulých třech letech se zbytečně škrtalo a šetřilo, například v rozpočtu Českého hydrometeorologického ústavu, který má například letos o 7 procent nižší rozpočet než v roce 2002, propouští zaměstnance? Petr NEČAS, premiér a předseda ODS:

Musím říci, že, že to na to vliv nemá. Jednoznačně bylo stanoveno od počátku, že redukce v rámci Českého hydrometeorologického ústavu se nesmí týkat předpovídání povodní a živelných katastrof. Nesmí omezit jejich funkčnost. Takže tam, kde došlo k úsporám, tak došlo k úsporám třeba v oblasti administrativy, v oblasti kontroly některých vrtů a některých prvků. Ale ta frekvence a operativnost dat, které jsou zpracovávány, se nezmenšila. Václav MORAVEC, moderátor:

Takže jste neměl špatné svědomí, že ty škrty v těch uplynulých třech letech. Petr NEČAS, premiér a předseda ODS:

Ne, protože od počátku to bylo děláno tak, že prvořadou prioritou je předpovídání povodňové situace a živelných katastrof. A že žádnými kroky v rámci těchto úsporných opatření, kterými prošla celá státní správa, nesmí být dotčena tato prvořadá priorita Českého hydrometeorologického ústavu. Václav MORAVEC, moderátor:

V těch dalších letech i na základě této zkušenosti, není na místě, že v roce 2014 i 2015 podle těch dlouhodobých výhledů má například znovu klesnout rozpočet třeba této instituce, že by se na těchto místech ušetřit nemělo? Petr NEČAS, premiér a předseda ODS:

Já musím říci, že otázka dlouhodobých výhledů bude teprve otázkou projednávání ve vládě. Ale znovu opakuji, lze šetřit na administrativních výdajích, v žádném případě nedocházelo, nedochází a nikdy nebude docházet k šetření v oblasti prevence povodní, předpovídání povodňových stavů a podobně. Tato funkce je plnohodnotnou funkcí Českého hydrometeorologického ústavu. Byla, je a zůstane absolutně nedotčena. Václav MORAVEC, moderátor:

Při a po každé povodni si politici do svého slovníku zařadí sousloví protipovodňová opatření, popřípadě slovo priorita. Podívejme se na to, co jsme slyšeli od roku 1997, kdy postihly Česko v novodobé historii první rozsáhlé záplavy. Jan RUML, tehdejší ministr vnitra /4. 11. 1997/: 

Především ničivé následky letošních povodní potvrdily odůvodněnost potřeby navrhovaného ústavního zákona a jedním z těchto předpisů je mimo jiné zákon o krizovém řízení. Vladimír ŠPIDLA, tehdejší premiér /ČSSD/ /17. 10. 2002/: 

Povodně v srpnu letošního roku postihly některé státy střední Evropy a zasáhly nějakým způsobem takřka 40 procent území České republiky a způsobily, že více než 200 tisíc obyvatel muselo být evakuováno. Miroslav KALOUSEK, tehdejší ministr financí /KDU-ČSL/ /26. 10. 2002/: 

Usneseními minulých vlád byl schválen pro Českou republiku program protipovodňových opatření. Jeho celkový finanční náklad je 15,2 miliardy korun. Petr GANDALOVIČ, tehdejší ministr zemědělství /ODS/ /31. 1. 2008/: 

Boj proti povodním musí začínat v horních tocích, tam, kde je možné vodu rozlít do ploch, které jsou v podstatě používány pouze pro zemědělskou činnost a kde škody z takového rozlivu nejsou v žádném případě srovnatelné se škodami povodní tak, jak je známe. Ivan FUKSA, tehdejší ministr zemědělství /ODS/ /4. 11. 2010/: 

Program Podpora prevence před povodněmi 2 navazuje na úspěšnou první etapu programu, která byla realizovaná v letech 2002 až 2007 s náklady ve výši přes 4 miliardy korun. Petr BENDL, ministr zemědělství /ODS/ /14. 6. 2012/: 

Protipovodňová opatření v České republice v roce 2011 a i na léta další jsou pro vládu i Poslaneckou sněmovnu výraznou prioritou. Vláda počítá s dalšími finančními prostředky. Petr BENDL, ministr zemědělství /ODS/ /4. 2. 2013/: 

Přípravou třetí etapy realizace protipovodňových opatření se naplňuje jeden z bodů programových, programového prohlášení vlády České republiky ze 4. srpna 2010. Václav MORAVEC, moderátor:

Konstatoval naposledy v polovině února v Poslanecké sněmovně ministr zemědělství Petr Bendl. Jste si, pane premiére, vědom nějakého nesplněného slibu, který máte od roku 2010, který jste dal veřejnosti a občanům v souvislosti s povodní? Petr NEČAS, premiér a předseda ODS:

Musím říci, že jenom za poslední dva roky v protipovodňových opatřeních bylo proinvestováno přes dvě miliardy korun, to znamená v systému hrází, poldrů a podobně. Václav MORAVEC, moderátor:

Není to málo při… 


Petr NEČAS, premiér a předseda ODS:

Dovolte, to je jenom za dva roky. Já chci říci, že tam zaznělo z roku 2007, že má být celkově v různých programech protipovodňových opatření proinvestováno 15 miliard korun. A já chci říci, že drtivá většina z nich včetně letošního roku, od toho roku 2008 opravdu proinvestována byla. Jenom do protipovodňových opatření, jako jsou poldry, hráze a podobně, šlo od toho roku 2007 více než 10 miliard korun. Další zhruba 3 miliardy korun šly do soustavy vodních nádrží. To znamená úprava rybníků a vodních nádrží, jejich odbahňování, případně výstavba nových vodních nádrží. Čili těch zhruba... Václav MORAVEC, moderátor:

Není to málo, když se na to díváte, na ty částky, že v průměru od roku 1997, což ukazuje i nejnovější zpráva, kterou shodou okolností má v červnu probírat Poslanecká sněmovna, která se týká protipovodňových opatření v České republice za rok 2002. Že to vychází od roku 97 tak, že zhruba miliarda až miliarda 200 milionů jde ročně na protipovodňová opatření. Petr NEČAS, premiér a předseda ODS:

Znovu to opakuji. Za poslední dva roky od nástupu mé vlády se začaly tyto částky zvyšovat. A jenom za poslední dva roky jsou to dvě miliardy ročně. Dvě miliardy ročně. Já znovu připomínám ta čísla, která tam zazněla. V protipovodňových opatřeních v letech 2002 až 2007, a opakuji z vašeho příspěvku, bylo proinvestováno 4 miliardy korun. Od toho roku 2007 do roku 2013 je to téměř 15 miliard korun dohromady ve třech oblastech. Čili to tempo investic do protipovodňových opatření se výrazně zvýšilo. 


Václav MORAVEC, moderátor:

Je dostatečné? Petr NEČAS, premiér a předseda ODS:

To je legitimní otázka, pak si musí, protože vláda a především Poslanecká sněmovna je suverén v oblasti rozpočtového hospodaření, rozhoduje o rozpočtu, je to legitimní diskuze, zda, samozřejmě ale na úkor jiných investičních položek ve státním rozpočtu, neposílíme protipovodňová opatření. Já jsem přesvědčen, že v rámci těch kroků, které jsme činili v posledních letech, ty částky byly adekvátní, jakkoliv, kdokoliv z nás si dovede představit i částky vyšší. Na druhé straně nesmíme zapomínat na celkovou pozici v ochraně krajiny. A mluvil o tom i bývalý ministr, ministr Dusík. To znamená, stavět nákladná protipovodňová opatření tam, kde je vysoká pravděpodobnost, že co tři, nebo čtyři roky ta část obce, nebo města, nebo dokonce celá obec, nebo celé město, budou ohrožovány povodněmi, je do značné míry plýtvání finančními prostředky. Václav MORAVEC, moderátor:

A teď se znovu, jenom že vstoupím do vaší řeči. Teď se znovu vrátím k té otázce nějakého nesplněného slibu, který jste dal veřejnosti, nejste si ho vědom? Narážím na devátý srpen roku 2010. Petr NEČAS, premiér a předseda ODS:

Já musím říci, že ty údaje jsou jednoznačné. Za poslední dva roky každý rok se proinvestovalo dvě miliardy korun do protipovodňových opatření.Václav MORAVEC, moderátor:

Promiňte, pane premiére, teď nemluvím jenom o penězích. Vy jste totiž devátého srpna roku 2010 slíbil, že chcete " sestavit panel odborníků, kteří by vládě radili například v otázkách zajištění větší schopnosti krajiny zadržovat vodu a právě v řešení následcích klimatických změn". To byl devátý srpen. Ještě jste mluvil v uvozovkách protipovodňovém NERVu. Není škoda, že jste ten svůj slib, který jste dal devátého srpna, že jste ho nenaplnil? Petr NEČAS, premiér a předseda ODS:

Já jsem ho naplnil. Samozřejmě ne okázale a prostřednictvím tiskových konferencí, ale skutečně velmi intenzivně pracovali odborníci a odborné týmy napojené na Ministerstvo životního prostředí a na Ministerstvo zemědělství na přípravě protipovodňových kroků. A jedním z výsledků bylo, že se zintenzivněla investiční činnost. Zatímco do roku 2010 se v průměru investovalo do protipovodňových opatření, jak vy jste sám uvedl, zhruba 1,2 miliardy. Znovu opakuji, za poslední dva roky to byly dvě miliardy korun ročně. A dohromady jsme od toho roku 2007 proinvestovali téměř 15 miliard korun. Čili je to i výsledek práce těchto odborníků. My teď musíme samozřejmě provést i vyhodnocení té stávající povodně, velice intenzivně počítáme s diskuzí s odbornou veřejností, protože bez nich se to dělat nedá. Politická rozhodnutí tady musí být založena přísně, důsledně a soustavně na vědeckých poznatcích a na názoru odborníků. A my v této cestě hodláme pokračovat. A všechna opatření, která jsme dělali doposud, byla dělána na základě odborného posouzení a názoru odborníků. To, že samozřejmě a logicky se může stát, že odborná veřejnost nebo její část se může někde rozdělit a může mít rozdělený odborný názor, to se stalo a v několika případech se to bude stávat i nadále. Nicméně posléze musí být přijato nějaké politické rozhodnutí, ale to je vždy v těchto oblastech. To chci zdůraznit. Přísně a důsledně založeno na odbornících a na jejich odborných názorech. Václav MORAVEC, moderátor:

Vy jste následky škod, respektive vyrovnání se s následky škod jako vláda řešili po roce 2010 zavedením mimořádné povodňové daně na jeden jediný rok. Ta povodňová daň byla koncipována tak, že byla snížena částka odpočitatelného základu z daní. Uvažujete o zavedení povodňové daně letos? Petr NEČAS, premiér a předseda ODS:

Já musím zdůraznit, že to byla mimořádná situace. My jsme převzali rozpočet, který hrozil sklouznout do vysokého deficitu. Museli jsme přijmout opatření, aby rozpočet na rok 2011 byl snížen proti tomu plánovanému deficitu. Když bychom nic neudělali, o 78 miliard korun. Najít 78 miliard korun. A současně platit povodňové škody prostě tehdy byla nesmírně komplikovaná záležitost. Přestože tehdy část vlády a vládní koalice trvala na tom, že ta povodňová stokoruna bude natrvalo v našem daňovém systému, já jsem prosadil, že bude nakonec pouze na jeden rok, protože jsme museli řešit aktuální situaci roku 2010, 2011 s tím, že pro budoucí roky se prostředky na odstraňování následků povodní musí udělat v rámci rozumného a zodpovědného hospodaření se státním rozpočtem. Což vláda činila a činí. Jsem tomu rád. A proto jsme také mohli teď okamžitě ve chvíli, kdy bylo jasné, že máme povodňovou situaci, říci, že teď okamžitě máme k dispozici 4 miliardy korun ve státním rozpočtu a 1,3 miliardy ve státním fondu dopravní infrastruktury. Že okamžitě hned tu první neděli, kdy vypukly povodně před týdnem, jsme okamžitě uvolnili 300 milionů korun, které byly okamžitě k dispozici starostům a primátorům postižených obcí a měst. Václav MORAVEC, moderátor:

Myslíte, že ty peníze vám budou stačit, že nepotřebujete teď povodňovou daň? Petr NEČAS, premiér a předseda ODS:

Samozřejmě ze státního rozpočtu bude muset být vynaloženo více než ty 4 miliardy. To byly pouze peníze, které prostě jsme okamžitě teď operativně byli schopni vzít a také dvě miliardy z těch 4 miliard jsme již ve středu brali do opravy dopravní infrastruktury včetně místních komunikací, silnic první, druhé a třetí třídy, železničních tratí a podobně. Samozřejmě, že budeme muset vyčlenit víc, ale půjde to už bez toho, abychom zaváděli nějaké speciální povodňové daně, nebo nějaká speciální povodňová daňová opatření. Václav MORAVEC, moderátor:

Bude se muset zvýšit schodek státního rozpočtu v letošním roce kvůli daním s největší, promiňte, kvůli povodním s největší pravděpodobností, když nechcete zavádět povodňovou daň, nebo to zvládnete ještě z nějaké rezervy, protože sám jste říkal, že máte zhruba 5,5 miliardy, které jsou rezervou v rozpočtu a kterou můžete využít, aniž by se zvyšoval schodek státního rozpočtu? Petr NEČAS, premiér a předseda ODS:

Já chci říci, že dodržíme svůj strategický plán mít deficit veřejných financí v letošním roce pod třemi procenty hrubého domácího produktu. Na druhou stranu chci říct jednoznačně: pomůžeme postiženým územím. Pošleme tam prostředky na obnovu infrastruktury, aby se obnovily silnice, aby se obnovilo zásobování vodou, aby se zprovoznily čistírny odpadních vod a podobně. Pomůžeme lidem, kteří tam žijí. Já chci říct jednoznačně, že vláda vnímá ty strázně, které občané České republiky v těch místech zasažených povodněmi prožívají. Že velmi pozorně hledáme opatření, abychom jim reálně pomohli v jejich každodenním životě. Nenecháme je na holičkách. Nenecháme to území.

 

Václav MORAVEC, moderátor:

Promiňte, nebude to na úkor zvýšení schodku státního rozpočtu? Petr NEČAS, premiér a předseda ODS:

Právě proto, že vláda dlouhodobě hospodaří velmi zodpovědně a hospodárně s finančními prostředky, má k dispozici prostředky, které dáme na podporu těchto území. Uděláme všechno pro to, aby se tam obnovil život, aby se obnovila infrastruktura, aby tam lidé opět mohli žít. Samozřejmě otázkou potom bude v rámci územních plánů, zda opravdu všechna ta území třeba opakovaně zaplavovaná, mají být znovu nabídnuta k nové bytové výstavbě. Ale to bude spíš otázkou pro místní orgány. Ale opravdu myslíme na lidi, kteří tam žijí, jsme připraveni vyčlenit takové množství finančních prostředků, jaké na obnovy toho území prostě bude nezbytné. Václav MORAVEC, moderátor:

Bez zvýšení schodku? Petr NEČAS, premiér a předseda ODS:

Státní rozpočet toto udělá bez zvýšení schodku, bez zvýšení daní. Vláda toto udělá, protože myslí na lidi, kteří v těchto oblastech žijí. Václav MORAVEC, moderátor:

Ono sčítání škod pokračuje. Podle Agrární komory velká voda zaplavila 60 tisíc hektarů zemědělské půdy v celé zemi. První škody už vyčíslili pěstitelé zeleniny. Mluví o bezmála dvou stovkách milionů korun. Jan VELEBA, prezident Agrární komory ČR (záznam): 

Víme pouze to, že je zaplaveno už teď tak nějak téměř 60 tisíc hektarů. Ale můžu dát příklad. Takhle, ty škody se budou pohybovat v řádech stovek milionů korun. Možná to překročí jednu miliardu korun. Ale pro představu divákům, nebo pro představu mohu říct, že třeba u zelinářů ten průzkum předběžný je hotov. A tam je zničeno 980 tisíc hektarů zeleniny. Což je přes 10 procent pěstební plochy. A ztráta na tržbách bude činit 190 milionů korun. Mluvím o zcela zničených plochách. K tomu samozřejmě se budou muset napočíst plochy, které nejsou úplně zničený, které se budou sklízet. A kde ta sklizeň, čili i tržby budou výrazně nižší. Čili třeba konkrétně u tohoto odvětví důležitého, které nemá na růžích ustláno, to dostane další ránu v letošním roce. Tam jsou škody veliké. Václav MORAVEC, moderátor:

Dodává v rozhovoru pro dnešní Otázky prezident Agrární komory Jan Veleba. Kdo všechno může počítat s pomocí státu? A je možné, že i zemědělci, protože ti tvrdí, že například pojistit zelinářství je téměř nemožné. Protože ty náklady jsou tak vysoké, byť je tady pomoc státního podpůrného a garančního fondu. Tak že tady jsou ty škody možná až k jedné miliardě u zemědělců. Petr NEČAS, premiér a předseda ODS:

Připravujeme příslušné programy, které pomůžou českým zemědělcům. A je skutečností, že zelinářství je ve specifické situaci ze dvou důvodů. Zaprvé, centrem zelinářství v Čechách je Polabí. Zadruhé, zelinářství je obor zemědělský, který je velmi náročný na vodu. To znamená, jsou to zpravidla právě ty pozemky a výměry, které jsou blízko různých vodních toků, zavlažovacích kanálů a podobně. To znamená, primárně ta území, která nejvíce byla postižena těmito povodněmi. Čili myslíme na tuto situaci. Ministerstvo zemědělství intenzivně připravuje především přes státní zemědělský intervenční fond příslušné programy. A já chci, abychom ve středu na vládě již odsouhlasili první programy pomoci těmto územím. My jsme ve středu odsouhlasili oblast dopravy a dopravní infrastruktury. Teď budeme chtít mít základní informaci o změnách v oblasti finanční správy, to znamená možnost odpouštění daní a podobně. To představí pan ministr financí v úterý, ale ve středu to zabalíme do toho celkového finančního balíčku. Zadruhé, Ministerstvo pro místní rozvoj přijde se strategickým plánem obnovy území včetně programů, které podpoří opravy domů, výstavby domů v těch postižených územích. A podobně Ministerstvo průmyslu a obchodu s konkrétními plány, které pomůžou podnikatelům v zaplavených územích včetně garancí z Českomoravské záruční a rozvojové banky. Včetně speciálního dotačního programu Obnova 2013, který umožní až 50 procent těch ztrát na poškozeném majetku v těch podnikatelských provozovnách pro malé podniky a živnostníky a podniky do 50 zaměstnanců, hradit z toho programu. Přijde Ministerstvo zemědělství s konkrétními opatřeními, která se budou týkat právě podpory zemědělců na postiženém území. 


Václav MORAVEC, moderátor:

To všechno bude ve středu tedy? 


Petr NEČAS, premiér a předseda ODS:

Toto všechno chceme již ve středu začít rozpracovávat, abychom skutečně vedle té samotné povodňové záchrany, kterou teď provozujeme, ten krizový management, plynule přešli k obnově území. My chceme, aby se co nejdříve vrátil standardní normální lidský život do těch území. Musíme zkrátka myslet na ty lidi, kteří tam žijí. Oni potřebují mít základní dodávky vody, tepla, elektrické energie. Musí mít dopravní dostupnost do škol, do zaměstnání, k lékaři. Musí tam fungovat školy, musíme udělat všechno pro to, aby se podnikatelské subjekty na tom území co nejrychleji rozběhli, protože oni vytváří pracovní příležitosti pro lidi z těch záplavových území. Čili na toto je plánováno naše další úsilí. Václav MORAVEC, moderátor:

Pane premiére, když mluvíte o tom finančním balíčku, tak koncem týdne jsme měli představený balíček ministrem financí, který se týká odpouštění daní u těch zvláštně zasažených podnikatelů. Nemělo by ale být v tom balíčku odpuštění sociálního a zdravotního pojištění, protože možná jste zaslechl i ty ironické poznámky, že to, co se daří méně vybírat, tak tam se podnikatelům uleví, ale že zásadní zátěží je právě platba sociálního a zdravotního pojištění u těch podnikatelů, kteří jsou postiženi povodněmi? Petr NEČAS, premiér a předseda ODS:

Musím říci, že je otázka, co dovoluje legislativa a co ne. Ona dovoluje určité režimy u daňového režimu, u odvodu na zdravotní a sociální pojištění nikoliv. Nicméně předpokládám, že paní ministryně práce a sociálních věcí i pan ministr zdravotnictví přijdou s konkrétními kroky, které například umožní odklad těch plateb. Václav MORAVEC, moderátor:

Takže uvažujete o možném odkladu plateb? 


Petr NEČAS, premiér a předseda ODS:

Například. Je to jedna z věcí, které budeme politicky diskutovat. Umožnit těm podnikatelským subjektům, aby nebyly penalizovány, aby jim nenabíhaly úroky prostě proto, že oni teď hotovostní peníze nemají. Snaží se co nejdříve obnovit svůj provoz. Co nejdříve obnovit případnou výrobu, nebo poskytování služeb. Vrátit zaměstnance zpátky jejich do zaměstnání. K tomu potřebují nějakou hotovost, nějaký cash flow, který když jim odčerpáme do plateb daní a pojištění, tak by to prostě byla chyba. Čili bude snaha najít v rámci legislativy, v rámci toho, co je vůbec možné maximálně vstřícný postoj k podnikatelským subjektům, které tam působí. Především k živnostníkům a malým firmám, protože ty jsou nejcitlivější. Ty velmi těžko mají nějaké finanční rezervy a... Václav MORAVEC, moderátor:

Proto jsem se právě ptal na to zdravotní a sociální pojištění, protože se jenom mluví o daních a... Petr NEČAS, premiér a předseda ODS:

Budeme tuto věc diskutovat, budeme hledat cesty, jak i v oblasti platby zdravotního a sociálního pojištění v rámci legislativních mezí, které jsou, pomoci. To znamená například menší přísností těch výběrčích orgánů. 


Václav MORAVEC, moderátor:

Evropská unie je schopná státům postižených současnými povodněmi pomoci a to penězi z evropského Fondu solidarity. Škody ale musí přesáhnout hranici šesti desetin procenta jejich hrubého národního produktu. V případě České republiky je to zhruba 870 milionu euro. V přepočtu 22 miliard korun. Jsem si vědom, že ta otázka je předčasná. Nicméně počítáte vy osobně s pomocí z evropského Fondu solidarity, protože by ty škody mohly přesáhnout tu hranici 22 miliard? Petr NEČAS, premiér a předseda ODS:

V prvé řadě chci opravdu zdůraznit: povodně ještě neskočily. Mysleme na ty lidi, kteří dnes v noci, zítra mohou být ještě ohroženi povodněmi. Jejich majetek může být ohrožen povodněmi. Mysleme na ty obce a ta města, která jsou takto ohrožena, než začneme sčítat povodňové škody a říkat, že budeme dostávat něco ze zahraničí. Václav MORAVEC, moderátor:

Jestli se s tím může pomoci. Petr NEČAS, premiér a předseda ODS:

Za druhé, až po skončení těchto povodní provedeme vyhodnocení, uvidíme, zda splňujeme kritéria, která takto jsou. Zatřetí, chci zdůraznit, že primárně budeme spoléhat na národní zdroje, protože i tento fond solidarity nejsou rychlé peníze. To jsou peníze, které se s velkou prodlevou vyplácí až v budoucnosti. Václav MORAVEC, moderátor:

Evropa říká, že by byla schopna to vyplatit do konce roku. Petr NEČAS, premiér a předseda ODS:

A za čtvrté bych připomenul vyjádření komisaře Levandovského, který je zodpovědný za rozpočet. Když ho velmi zestručním, že ve Fondu solidarity teď nic není. Že tam žádné prostředky nejsou. Teď velmi parafrázuji. Za páté, nechceme tuto možnost podcenit. Bude-li možnost na tyto prostředky dosáhnout, tak tak učiníme, já jsem již ve středu měl telefonický rozhovor se saským předsedou vlády Stanislawem Tillichem, který se na mě obrátil i jménem bavorského premiéra Horsta Seehofera, abychom koordinovali úsilí České republiky a těchto dvou sousedních spolkových zemí, které jsou stejně postižené jako my, ve snaze dosáhnout na prostředky z tohoto fondu solidarity. Čili na této variantě již pracujeme, ale nespoléháme se na ni. 


Václav MORAVEC, moderátor:

Krátkou paměť má podle všeho prezident Miloš Zeman. Naposledy v pátek si neodpustil poznámku, že by politici měli sice do zaplavených oblastí cestovat, ale ne v okamžiku té největší katastrofy. Sám přitom Miloš Zeman, jak vidíte sami, jako předseda Poslanecké sněmovny společně s premiérem Václavem Klausem létal vrtulníkem nad oblastmi postiženými povodní v roce 1997. V tomto týdnu však Miloš Zeman pronášel i tato slova: Miloš ZEMAN, prezident ČR /7. 5. 2013/: 

Byly zde dvě varianty. Buď se ostentativně proletět helikoptérou nad zaplavenými oblastmi, anebo navrhnout konkrétní byť malý vklad do pomoci těmto lidem. Rozhodl jsem se proto, že požádám Hradní stráž, která mně podléhá, aby se zapojila do záchranných akcí. Petr NEČAS, premiér /ODS/ /5. 6. 2013/: 

Ty kroky, které byly činěny, byly kroky, které byly v rozporu se zákonem, takže jsme to dnes tento krok chybný prezidentské kanceláře, vláda svými kroky napravila. Jsou to skutečně věcné kroky, věcné opatření. Na rozdíl třeba od některých ostentativních kroků typu od počátku právně neplatného patetického vysílání Hradní stráže a podobně. Tak toto jsou skutečně kroky, které lidem pomohou. Václav MORAVEC, moderátor:

Zareagoval premiér Petr Nečas na špílec Miloše Zemana. Berete si osobně, když vám prezident radí, abyste se nepletl pod nohy záchranářům, protože ještě, když je velká voda, jezdit do těch oblastí povodněmi postižených stejně jako, že jste letěl ve vrtulníku? Petr NEČAS, premiér a předseda ODS:

Já musím říci, že mým zvykem je nebrat si tyto věci osobně. Byť to považuji za velmi nefér výroky. Mimochodem chci zdůraznit, že teď v červnu to budou tři roky, co jsem byl jmenován předsedou vlády. Za ty tři roky jsem použil helikoptéru poprvé. Poprvé. A bylo to velmi důležité, pro mě užitečné, protože jsem měl skutečně možnost seznámit se se situací na Vltavské kaskádě, na soutoku Berounky a Vltavy, Hostivařskou přehradu, vidět také naplněnost toků, rozliv území. Toho, že velmi často tam stojí voda na polích, která je výsledkem nikoliv "vylévání" z vodních toků, ale prostě prudkého deště. Bylo to nesmírně užitečné pro mě jako pro člověka, který zodpovídá za krizové řízení v této zemi, tyto informace dostat. Dostal jsem je během hodiny. Václav MORAVEC, moderátor:

Osobně si to tedy neberete? 


Petr NEČAS, premiér a předseda ODS:

Vůbec ne, koneckonců je vidět, že létat vrtulníkem, že nejsem jediný, kdo kvůli povodním ve vrtulníku letěl. Ale já chci říci, jedna věc je plést se záchranářům pod nohy. To nikdo z nás nedělal a nedělá. A předpokládám, že ani tehdejší předseda Poslanecké sněmovny Miloš Zeman to nedělal v roce 1997. Jiná věc je dostat informace z první ruky. Seznámit se přímo na místě, vidět, jak funguje integrovaný systém a záchranný systém. Ale vidět také, jak to dopadá na každodenní život lidí. Vidět, jaké jsou, míra jejich utrpení. Vidět, jaké jsou jejich strázně. Je to i věc, která je nesmírně užitečná, kterou ze žádného papíru, žádného oběžníku se nedozvíte. A je potřeba komunikovat se starosty, slyšet ty informace z první ruky. Já jenom díky tomu, že jsem takto měl možnost se podívat do těchto povodňových oblastí, jsem získal celou řadu praktických poznatků, které jsem okamžitě v rámci krizového řízení jako předseda vlády mohl použít. Václav MORAVEC, moderátor:

Jako například? Petr NEČAS, premiér a předseda ODS:

Jako například uvedu konkrétně, že je tady nový problém vedle povodní, problém sesuvů půdy. Osobně jsem měl možnost vidět, jaký je to nesmírně mocný činitel, kdy celé vystavěné těleso dálnice D8 bylo zavaleno mohutným sesuvem půdy. A že je to riziko. Včera jsme to již na krizovém štábu začali řešit přes Českou geologickou službu. Konkrétní problém, že v jednom městě vedle posil, které půjdou z armády, posil pro policii, je možné použít i vězeňskou službu a justiční stráž. Ministerstvo spravedlnosti na středu připraví i usnesení, které umožní části příslušníků justiční stráže pomoci policii v jejich konkrétních krocích. Viděl jsem problémy se zásobováním vodou a jejich řešení. A tak dále a tak dále. Je to celá řada konkrétních poznatků. 

 

Václav MORAVEC, moderátor:

Počítáte s tím, že se bude muset, protože bezesporu ty záplavy se nějak dotknou i ekonomiky této země, protože jde o rozsáhlé záplavy? A propos, jak se podle vás dotknou ekonomiky České republiky ty záplavy? Petr NEČAS, premiér a předseda ODS:

Myslím si, že to nedokáže nikdo odhadnout. 


Václav MORAVEC, moderátor:

Když guvernér České národní banky říká, že by mohly ty povodně jistým způsobem i pomoci nastartovat ekonomiku? Petr NEČAS, premiér a předseda ODS:

Já respektuji názor pana, pana guvernéra. Samozřejmě já ani zdaleka, ani zdaleka nejsem tak erudovaný v oblasti makroekonomie. Na druhé straně vím, že naopak to povede k útlumu celé řady podniků, firem, živnostníků na tom zaplaveném území, že bude trvat nějakou dobu, než začnou. Mimochodem jeden z mých užitečných poznatků ze setkání se starosty a z cestování po zaplavených územích je, že zkušenosti z roku 2002 jsou takové, že až jedna třetina podnikatelských subjektů a drobných živnostníků po velkých povodních se již nevrátí k tomu podnikání. Právě proto klademe takový důraz i na programy podpory podnikání, které připravuje Ministerstvo průmyslu a obchodu. A na tu záležitost s daněmi, které připravuje Ministerstvo financí. 


Václav MORAVEC, moderátor:

Takže byste nebyl tak optimistický jako guvernér centrální banky? Petr NEČAS, premiér a předseda ODS:

Je skutečností, že to povede ke zvýšení potřeby investic, což je vliv pozitivní na hrubý domácí produkt. Já pouze mohu konstatovat, že ty investice, které půjdou teď do obnovy území, my bychom stejně použili jako investice, ale někde jinde na další rozvoj, třeba dopravní infrastruktury a podobně. 


Václav MORAVEC, moderátor:

To jsou ty dvě miliardy navíc, které měly jít například navíc. Petr NEČAS, premiér a předseda ODS:

Na opravu po zimě znehodnocených vozovek a podobně. Václav MORAVEC, moderátor:

Počítáte s tím, že se tedy strukturálně zásadně bude muset změnit návrh státního rozpočtu na příští rok, který teď začínáte na vládě chystat, že ty povodně ovlivní rozpočtové výdaje v roce 2014? Petr NEČAS, premiér a předseda ODS:

Musím říci, že zásadním způsobem nikoliv, protože my jsme počítali s tím, že chceme zvýšit objem investic jako jeden z prorůstových kroků v rámci státního rozpočtu. Mimochodem i v letošním roce jsme navýšili výdaje na dopravní infrastrukturu oproti loňskému roku o více než 6 miliard korun. Na druhou stranu platí to, že investice, které půjdou do obnovy toho území, tak například nemohou být použity na výstavbu dálnic někde mimo to povodňové území, prostě proto, že je přednostně pošleme na obnovu povodněmi poškozeného území. Čili zásadní vliv na strukturu státního rozpočtu to mít nebude. To, že ale dojde k přesunu v řádech miliard ve prospěch obnovy území, to je skutečností, to nezakrýváme. Ale když si vezmeme, že výdaje státního rozpočtu jsou někde okolo 1 150 miliard korun. V tom pohyb 4, 6, 8, 10 miliard není tak zásadní položkou, abychom to mohli nazvat zásadní strukturální změnou rozpočtu. Václav MORAVEC, moderátor:

Problematice povodní se budeme věnovat i ve druhé hodině Otázek na zpravodajské ČT24. Diskutovat přijdou geolog, klimatolog Václav Cílek, ředitel Českého hydrometeorologického ústavu Václav Dvořák a první náměstek ministra zemědělství Milan Žák. Řeč bude nejen o tom, co prožila Česká republika v uplynulých 7 dnech. Hlavním hostem Otázek zůstává premiér Petr Nečas. V rozhovoru s ním pokračujeme už za několik málo okamžiků na zpravodajské ČT24. Přepněte si na ČT24, po stručných zprávách a aktualizaci předpovědi počasí pokračujeme v rozhovoru s premiérem České republiky Petrem Nečasem. 


Václav MORAVEC, moderátor:

Varování před extrémním nebezpečím povodní trvá, prudká bouřka zvedla v noci na dnešek hladinu Zákolanského potoka na Kladensku. Rozvodněný potok vytopil několik domů v obci Běloky. Evakuovat se museli také obyvatelé okolních vesnic. 

Připomínám, že hlavním hostem dnešních Otázek je premiér, předseda ODS Petr Nečas. Ještě jednou, pane premiére, vítejte na zpravodajské ČT 24. 


Petr NEČAS, premiér a předseda ODS:

Děkuji za pozvání. Václav MORAVEC, moderátor:

Vy už jste v hodině první řekl, že očekáváte v rámci rozpočtu na příští rok, že budou priority přeskupeny a že velká část nebo značná část investic půjde do povodněmi postiženého území právě na rekonstrukci toho území. Můžete říci, jak velký objem investice vlastně předpokládáte v rozpočtu na příští rok, který může pomoci většině českých krajů, které zasáhla ta letošní povodeň. Petr NEČAS, premiér a předseda ODS:

To samozřejmě bude otázkou teprve diskuse na vládě, rozpočet schvaluje vláda a posléze Poslanecká sněmovna. A my vlastně teď budeme činit první krok, to znamená, budeme stanovovat výdajové limity. Já samozřejmě budu usilovat o to, aby ten podíl investic ze státního rozpočtu a dalších celostátních mimorozpočtových fondů se pohyboval někde v úrovni 14 % všech výdajů. S tím, že samozřejmě je jasné, že například velmi často prostředky, které by šly do výstavby nové infrastruktury, budou použity k obnově té poškozené infrastruktury, která byla poškozena povodněmi. Ale naší snahou je dát ekonomice pozitivní impulsy, tam je to z hlediska vlády spotřeby jde, nikoliv za cenu zvýšení schodků i schodek v příštím rozpočtu, příštího rozpočtu nepřekročí 3 % hrubého domácího produktu, čili bude nominální někde okolo těch 100 miliard, z toho v žádném případě neuhneme. 


Václav MORAVEC, moderátor:

Nebudete se tedy ani na povodně vymlouvat? Petr NEČAS, premiér a předseda ODS:

Nebudeme se vymlouvat na povodně. Jak jsem již řekl v té první části pořadu, ani nezvýšíme schodek proti předpokladu, ani nezavedeme nějaké speciální povodňové daně, ani nepůjdeme nějakou cestou rozpočtových manipulací v rámci rozumného, zodpovědného a hospodárného zacházení se státním rozpočtem, si chceme poradit s těmito povodněmi v rámci v podstatě stávající výše rozpočtu. Václav MORAVEC, moderátor:

Když se bavíme o ekonomice, tak vy jste chtěl prosadit v programovém prohlášení vlády, takzvanou finanční ústavu, která by zastropovala výdaje těch vlád. Sociální demokraté koncem tohoto týdne řekli zcela jasně, že nepodpoří finanční ústavu v Poslanecké sněmovně ani v Senátu. Neukazuje se to jako moudré řešení, když teď jsou zapotřebí právě ty investice, pokud by ta budoucí vláda, která může přijít a s největší pravděpodobností přijde po vaší vládě, tak nebude vázána tou rozpočtovou ústavou? Petr NEČAS, premiér a předseda ODS:

Já musím říci, že jsem krokem sociální demokracie na jednu stranu překvapen, na druhou stranu nepřekvapen. Překvapen jsem proto, že je v totálním rozporu s tím, co ona oficiálně hlásá, to znamená, že hlásá například to, že chce být v hlavním proudu evropské integrace. A hlavní proud evropské integrace znamená mimo jiné přijmout fiskální kompakt, kde jeho úhelným kamenem a zásadním prvkem je přijetí takzvané protidluhové brzdy v podobě finanční ústavy. Čili není možné současně hlásat tady tento názor a současně odmítat finanční ústavu u nás. 


Václav MORAVEC, moderátor:

Půjde-li to ale na investice, protože ta budoucí vláda, pokud by byla přijata finanční ústava, tak by neměla tolik prostoru na investice? Petr NEČAS, premiér a předseda ODS:

Já bych chtěl jednoznačně zdůraznit, že během vyjednávání se sociální demokracií my jsme byli jednoznačně ochotni přistoupit na změkčení navržených parametrů. A v podstatě jsme dopředu slíbili, že tam kde jsou ty jednotlivé limity třeba z hlediska celkového veřejného dluhu, že jsme ochotni jít na sociálně demokratické požadavky. To znamená, že sociální demokracie nám tímto vzkazuje, že se chystá utrácet, že chystá zvyšovat veřejné dluhy, že hodlá zadlužovat tuto zemi, protože když nebyla ochotna jít ani na ty změkčené parametry, které ona sama navrhovala v rámci těch pracovních jednání, tak je to jasný signál, že tady se nastaví trajektorie k dalšímu dramatickému zadlužování naší země a mimochodem sociální demokracie v případě... 


Václav MORAVEC, moderátor:

A vy jste se smířil s tím, že neprosadíte už finanční ústavu? Petr NEČAS, premiér a předseda ODS:

Je to prostě realita. Bez sociálních demokratů to ani v jedné komoře nejde. V případě, že sociální demokracie ponese vládní zodpovědnost a já pevně doufám, že neponese, tak to také znamená, vyplutí mimo ten hlavní evropský proud, který říká, že je nezbytné mít rozumné rozpočtové hospodaření, že je nutné redukovat schodky veřejných financí. Samozřejmě, pokud možno tak, aby to nemělo dramatický dopad na hospodářský růst a že sociální demokracie tato základní pravidla nehodlá respektovat. 


Václav MORAVEC, moderátor:

Záleží ale, zda způsob vaší politiky nemá právě dopad na hospodářství, protože jsme v dlouhodobé recesi a jsme v nejdelší recesi v historii České republiky. Petr NEČAS, premiér a předseda ODS:

Já jsem přesvědčený, že samozřejmě ten vliv tam je, nikoliv však zásadní, to bych jaksi nemarkýroval nebo nenalhával, ale je v hodnotě několika desetin procenta hrubého domácího produktu. Ale já při všem tom, co jsem teď řekl na adresu sociální demokracie, tak přesto chci tady říci jednu věc, která nesouvisí s tím rozpočtovým hospodařením, ale s tématem, které jsme projednávali předtím. Vážím si státotvornosti České strany sociálně demokratické, která nevyužívá této povodňové situace k nízkým politickým útokům, a chci také velice ocenit korektní spolupráci s hejtmany těch zasažených krajů, kde funguje velmi dobrá komunikace mezi vládou a hejtmany. Čili při všech těch slovech, které jsem řekl finanční ústavě, současně je nezbytné říci tady toto, že skutečně Česká strana sociálně demokratická se chová velmi zodpovědně ve vztahu k povodním a já si toho velmi vážím. Václav MORAVEC, moderátor:

Vy jste ale označil za nefér slova prezidenta Miloše Zemana na vaši adresu. Vás asi v nejbližší době čeká jednání s Milošem Zemanem a Karlem Schwarzenbergem, a to kvůli sporu, který spolu oba vedou kvůli velvyslancům, už víte, jak ten spor může být vyřešen? Petr NEČAS, premiér a předseda ODS:

Ten spor může být vyřešen pouze jedním způsobem, a to je dohoda. Vždycky seznam velvyslanců vznikal v trojúhelníku ministr zahraničí, předseda vláda a prezident. Bylo tomu tak za prezidenta Havla, bylo tomu tak za prezidenta Klause. Musí tomu tak být i za prezidenta Zemana. Vždycky se odehrával jistý souboj, kde každý z těchto tří tam chtěl prosadit některá jména a některá jména zablokovat. Vždycky se odehrávalo to, že jmenovací procedura byla buďto předsedou vlády nebo prezidentem někdy na celé měsíce zdržena. To jsem udělal i já. Ale vždycky se to odehrávalo diskrétně, v tichosti a výsledkem byla dohoda. Já pevně doufám, že do tohoto stavu se opět dostaneme. Václav MORAVEC, moderátor:

Kdy si myslíte, že k té dohodě dojde? Petr NEČAS, premiér a předseda ODS:

Chtěl bych vyjádřit přesvědčení, že i tváří v tvář současné situaci v České republice, tváří v tvář tomu, jak tady statisíce lidí strádají pod následky povodní, tváří v tvář tomuto problému nás to povede všechny a hlavně tedy pana ministra zahraničí a pana prezidenta k tomu, abychom se dohodli. Já jsem od počátku k tomu připraven, k té dohodě jsem je vyzýval a měli by vědět, co je v tuto chvíli pro politickou

RNDr. Petr Nečas

předseda vlády
předseda strany
poslanec PČR
člen regionální rady