Události, komentáře
4. června 2013

Události, komentáře

Hostem komentovaných událostí ČT byl ministr životního prostředí a místopředseda ODS Tomáš Chalupa.


Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


V té další části Události, komentářů budeme mluvit s člověkem, který do značné míry drží prst na tom, jakým způsobem situace i v Děčína a v Ústí nad Labem, ale nejen tam, vypadá, bude vypadat, ale zejména, jak potom budou vypadat, řekněme, likvidace těch daných povodňových škod. To je zodpovědný předseda Ústřední povodňové komise a ministr životního prostředí Tomáš Chalupa. Dobrý večer. 


Tomáš CHALUPA, ministr životního prostředí a místopředseda ODS:


Dobrý večer. 


Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


Pane ministře, on to pan radní z Ústí nad Labem tak jako jemně naznačil, že občané na Facebooku, ale oni také mnozí starostové po toku Vltavy a Labe, konkrétně kralupský starosta nebo mělnický, říkají, že Vltava měla vodu z kaskády upouštět daleko dříve a možná daleko masivněji, protože to, co se děje teď, minimálně podle kralupského starosty, ohrožuje nejen majetek, ale i životy lidí. Vy si to nemyslíte? Tomáš CHALUPA, ministr životního prostředí a místopředseda ODS:


Za prvé musím říci, že já jsem si nechal předložit stav, jakým způsobem byla ta manipulace na Vltavské kaskádě. Víte, tohle je několikátá povodeň, kterou já jsem zažil nejdřív jako starosta a teď v roli ministra a vlastně od okamžiku vyhlášení toho stavu předsedy povodňové komise a vždycky je to tak, že se říká, buď meteorologové zaspali a špatně předpověděli počasí, anebo Vltavská kaskáda selhala. Moje zkušenost je taková, že tohle je jedna z těch povodní, u kterých si myslím, že Povodí Vltava a celá ta kaskáda na Vltavě sehrála roli, která hodně pomohla. Když se dívám na ty křivky, vemte si, že Vltavská kaskáda začala po prvním upozornění, které vůbec přicházelo v úvahu, že přijdou srážky, to bylo 29. Května, už tehdy okamžitě začala Vltavská kaskáda vypouštět. Vydržela do 1. června, protože 1. června přišly první srážky intenzivní, které začaly nabírat zase vodu na těch jednotlivých stupních Vltavské kaskády. A od té doby držela tu situaci také proto, aby stihla města, včetně Prahy, realizovat svá protipovodňová opatření. Následně... Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


Jenom pardon, pane předsedo, abych tomu úplně správně rozuměl. Tedy držely podle vaší interpretace situaci řekněme... 


Tomáš CHALUPA, ministr životního prostředí a místopředseda ODS:


Regulovaly odtok, naplňovaly se, aby Praha měla čas... Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


... nějakou chvíli, aby například Praha měla čas postavit protipovodňové bariéry? Tomáš CHALUPA, ministr životního prostředí a místopředseda ODS:


... postavit protipovodňové bariéry. 

 


Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


Když jsem četl vyjádření hasičského záchranného sboru z Prahy, který říkal, co se týče stavění těch mobilních... 

 


Tomáš CHALUPA, ministr životního prostředí a místopředseda ODS:


Ano. 

 


Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


... protipovodňových stěn, že na to mají 50 hodin. Nebylo to prostě zbytečně dlouho? 

 


Tomáš CHALUPA, ministr životního prostředí a místopředseda ODS:


Těch 50 hodin? 


Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


Ano. Tomáš CHALUPA, ministr životního prostředí a místopředseda ODS:


No oni to ve skutečnosti realizovali za čas, který byl kratší než těch 50 hodin. 

 Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


Dobře a to je opravdu reálný, jaksi patřičný limit na postavení mobilních protipovodňových stěn? 

 


Tomáš CHALUPA, ministr životního prostředí a místopředseda ODS:

 

To se asi ptejte spíš pana náměstka Hudečka a systému, který je v té Praze, ale... 

 Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


Vy jste shodou okolností šéfem Ústřední povodňové komise. 

 Tomáš CHALUPA, ministr životního prostředí a místopředseda ODS:


Dobře, ale ta Ústřední povodňová komise se snaží koordinovat tu situaci v těch jednotlivých regionech a není ta, která říká - tady stavíte rychle nebo pomalu. Na druhou stranu musím říct, že v globálu opravdu platí teze, a já si to opravdu myslím, a všechna čísla, která máme, to ukazují, že to, že ta Vltavská kaskáda manipulovala s tím povodím způsobem, že nejdřív vypouštěla, pak začala zadržovat, Praha byla schopná vystavět ty bariéry, pak začala vypouštět, protože včera v průběhu odpoledne se dostala do stavu, kdy Orlík měl, do přetečení mu chybělo pár centimetrů, tak se dostala do situace, kdy musela začít odpouštět a zároveň vytvořit rezervu pro to, abychom vydrželi stav, kdy ta Praha a na ní navazující dneska Labe je v situaci, kdy máte jenom část těch zdrojů regulovaných kaskádou, a to je Vltavská kaskáda. 

 Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


Já tomu rozumím, pane ministře. 

 


Tomáš CHALUPA, ministr životního prostředí a místopředseda ODS:


Máte zcela neregulovanou Berounku a víceméně neregulovanou Sázavu a my jsme se museli dostat do stavu, a to povodí v tomto ohledu podle mého názoru postupovalo velmi rozumně, kdy potřebovalo vytvořit rezervu, kterou následně použilo pro to, aby mohla projít Prahou kulminující Berounka a v té době sice i zmenšující se, nicméně málo, Sázava. 

 Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


Pane ministře, vy moc dobře víte, že nejenom vy jste u těch povodní už poněkolikáté. Ti starostové, kteří si stěžují... 

 Tomáš CHALUPA, ministr životního prostředí a místopředseda ODS:


Jasně. 

 Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


... jsou u nich také poněkolikáté. 

 Tomáš CHALUPA, ministr životního prostředí a místopředseda ODS:


Určitě ano. 

 


Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


A bezesporu někteří z nich poněkolikáté stojí u těch svých povodňových zdí, přes které prostě šplouchá voda, a jsou přesvědčeni o tom ze svých zkušeností, že kdyby se s vodou pracovalo jinak ve Vltavské kaskádě, že by to prostě mohlo být jinak. Jako kdyby třeba voda byla vypouštěna o něco více dříve. 

 Tomáš CHALUPA, ministr životního prostředí a místopředseda ODS:


Jestli jsem dobře informován, vy tady za chvíli budete mít šéfa povodí, ale... 

 Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


Jste dobře informován, pane ministře, ano. 

 


Tomáš CHALUPA, ministr životního prostředí a místopředseda ODS:


Ta moje situace a ten můj vhled do té věci je takový, že zkrátka v okamžiku, kdy my jsme na ministerstvu a naší instituci dostali první informace, že hrozí srážky, to znamená v polovině minulého týdne, tak v ten okamžik pražská kaskáda začala vypouštět. 

 Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


Vypouštěla dost? 

 


Tomáš CHALUPA, ministr životního prostředí a místopředseda ODS:


Já se domnívám, že vypouštěla tak, jak bylo možné a tak, aby zároveň nevytvořila situaci, kdy vytvoří v Praze povodeň, kterou nepotřebujeme. 

 Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


Pane předsedo, já vás nechci nikam tlačit, ale víte, na co se ptám? Ptám se na to, jestli vy jako člověk zodpovědný prostě za koordinaci celých těch prací kolem povodní neuvažujete nad tím, jestli čirou náhodou ta situace nemohla být o něco jednodušší pro vás, kdyby prostě Vltavská kaskáda od poloviny minulého týdne vypouštěla více vody do koryta Vltavy. 

 Tomáš CHALUPA, ministr životního prostředí a místopředseda ODS:


Teoreticky vždycky můžete říct, že kdybychom uměli předpovědět dřív, kdybychom uměli vypouštět dřív, tak ta situace byla lepší. 

 Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


Já se vás neptám na toto - kdyby. 

 Tomáš CHALUPA, ministr životního prostředí a místopředseda ODS:


Počkejte. Vy mi říkáte, jestli bychom dokázali vypouštět. Já vám říkám, že zkrátka v situaci, ve které jsme byli, podle mého názoru ta kaskáda postupovala tak, jak bylo v jejích možnostech. Je jisté, a platí to dokonce i v rámci daných pravidel, že do třech měsíců poté, co skončí povodeň, musí projít revizí všechny manipulační plány všech těch vodních děl a právě na základě těch získaných skutečností. To, co já jsem získal od svých hydrologů, je například informace o tom, která říká, že pokud stále srovnáváme povodně 2002 a ty letošní jako logický faktor... 

 Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


To jsem, popravdě řečeno, nechtěl úplně. 

 Tomáš CHALUPA, ministr životního prostředí a místopředseda ODS:


Ne, ne, ne. ... tak ukazují jednu důležitou věc. Ukazují, že i když ty povodně roku 2002 byly svým rozsahem intenzivnější a ničivější snad než ty dnešní, že ty tak snad ničivé nebudou, byť v některých ohledech, viz Ústí, měl jste tady pana radního, ta čísla jsou opravdu velmi hrozivá, tak přesto ale platí, že tato povodeň je specifická tím, že došlo k mimořádně rychlému nasycení toho území. Mnohem rychlejšímu než v roce 2002. 

 Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Jak jste, pane ministře, správně poznamenal, s generálním ředitelem Povodí Vltavy o tom budeme v Událostech, komentářích ještě mluvit. Zajímá mě ještě další věc. Ta se týká přímo hlavního města Prahy. 

 Tomáš CHALUPA, ministr životního prostředí a místopředseda ODS:


Ano. 

 Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


Včera v Událostech, komentářích jsem mluvil se starostou Prahy 5, mluvil jsem také se zastupujícím pražským primátorem a, popravdě řečeno, nevypadalo to, že by postupovali úplně ve shodě. 

 Miroslav ZELENÝ, starosta Prahy 5 /UNP/ /Události, komentáře 3. 6. 2013/: 


Když vím, že nefunguje zde kvalitní databáze pro komunikaci s jednotlivými městskými částmi a s jednotlivými složkami, mám 3 hodiny, tak za 3 hodiny nebýt schopen připravit jednu A4 kontaktů považuju za celkem věc, která je do nebe volající. 

 Martin VESELOVSKÝ, moderátor /Události, komentáře 3. 6. 2013/: 


Myslíte tím chyba lidí, kteří jsou podřízeni zastupujícímu primátorovi? 

 Miroslav ZELENÝ, starosta Prahy 5 /UNP/ /Události, komentáře 3. 6. 2013/: 


Ano, ano. 

 Martin VESELOVSKÝ, moderátor /Události, komentáře 3. 6. 2013/: 


Pane Hudečku. 

 Tomáš HUDEČEK, pověřený pražský primátor /TOP 09/ /Události, komentáře 3. 6. 2013/: 


Nezlobte se, to jsou přece absolutně nedůležité věci. Krizový štáb se schází čtyřikrát denně proto, aby spolu komunikoval. Ve chvíli, kdy někdo při tom ještě říká, že nefunguje nějaká SMS nebo číslo, tak se přece jedná o naprosto nesmyslnou věc, která vůbec nějakým způsobem nesměřuje k řešení povodňové situace v hlavním městě Praze. 

 Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


Víte, co mě, pane ministře, zajímá? Jestli ve chvíli, když tady vidíme, že dva lidé nejsou schopni se domluvit na tak elementárních věcech, jako jestli někde funguje nějaký seznam telefonních čísel nebo ne, nebo jestli jsou schopni včas to sehnat, jestli prostě mohou normálně vést hlavní město Prahu k tomu, aby normálně prošla prostě tou povodňovou situací? 

 Tomáš CHALUPA, ministr životního prostředí a místopředseda ODS:


Nebudete se na mě hněvat, když řeknu, že poslouchaje nářky jednotlivých starostů a proti nim výroky představitelů krajů, nejenom teď v Praze, ale i jinde, že poprosím o to, abychom tuhle debatu vedli, až fakt ta povodeň bude za námi a říkali si, co jsme udělali špatně, co jsme mohli udělat líp. Ale v tuhle chvíli ta povodeň za námi není a já tady opravdu nechci teď vstupovat do sporu, který je... Já samozřejmě na to mám svůj názor, stejným způsobem, jako mám názor na to, zda bylo vhodné, nutné a dokonce i moudré uzavírat školy v Praze. A stejným způsobem reagovat na jinou situaci, ale... 

 Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


A bylo? 

 Tomáš CHALUPA, ministr životního prostředí a místopředseda ODS:


... nezlobte se na mě, já na to teď v tuhle chvíli, zkrátka do téhle debaty vstupovat nechci, protože si myslím, že tahle debata, tento... 

 Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


Počkejte, to jste mě, pane ministře, velice špatně pochopil. Já jsem po vás nechtěl, abyste se stavěl... 

 Tomáš CHALUPA, ministr životního prostředí a místopředseda ODS:


To rozsuzování se sem fakt nepatří v tuhle chvíli. Ta povodeň není za námi. 

 Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


Samozřejmě. 

 Tomáš CHALUPA, ministr životního prostředí a místopředseda ODS:


Jsou tu stovky lidí, kteří dneska jsou na ulicích a čekají, kdy přijde voda. 

 


Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


Opravdu mohou, a to není jen tento tandem, který tady byl, těch starostů z městských částí je víc, kteří měli nějaké výhrady a tak dále. Prostě jak to z vašeho pohledu funguje? Funguje to vůbec? Mohou tito lidé prostě tu povodeň zvládnout v Praze? 

 Tomáš CHALUPA, ministr životního prostředí a místopředseda ODS:


Podívejte se, tak, jak já znám starosty a představitele města z vlastní zkušenosti v Praze, tak vím, že to, jestli zvládnou, nebo nezvládnou povodeň, vůbec není odvislé od toho, jestli existuje nějaký seznam kontaktů, nebo ne. Drtivá většina z těch lidí, co tam je, zažila několik povodní v Praze, zažila povodeň z roku 2002, má tu praktickou zkušenost a spíš potřebuje, a to neplatí jenom pro starosty městských částí, to platí obecně i pro starosty, které vy jste sám jmenoval, nepotřebuje, aby jim někdo radil. Oni potřebují, aby jim spíš nikdo neházel klacky pod nohy, aby byl k dispozici, když potřebují pomoc a poradili si podle své vlastní situace. Ale já ... 

 

 Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


Já se nechci točit úplně dokola kolem jedné klíčové otázky a zároveň vás nechci úplně do něčeho tlačit, pane ministře, ale vy prostě se díváte na to, jak běží protipovodňová či zvládání povodní po celé České republice, tak když se díváte na hlavní město Prahu, tak jste spokojen? Prostě to běží dobře, tak, jak má, nebo si říkáte - mohlo by to běžet lépe? 

 Tomáš CHALUPA, ministr životního prostředí a místopředseda ODS:


Podívejte se, vždycky je co zlepšovat i v případě hlavního města Prahy. Na druhou stranu musím říci, že to, že nakonec se ty zábrany podařilo postavit včas, že se podařilo projít povodeň tou Prahou způsobem tak, jak prošla, tak je sice hrozné, že ta povodeň je, ale na druhou stranu musím říci, že ty následky mohly být mnohem fatálnější. Víte, já jsem v roce 2002 na radnici byl vděčný za to, že jsme sehnali jednu avii s prázdnými pytli a šli jsme všichni, co měli ruce a nohy pytlovat pískem. Dneska stojí v Praze asi 7 kilometrů zábran. Ta debata, kterou v Praze povedeme, bude o tom, jestli bylo možné v daném čase postavit těch zábran ještě víc, protože existují místa i v Praze, ale i na celé řadě míst České republiky, kde zkrátka ty zábrany nejsou a mohly být. A existují místa, kde bychom si přáli, aby zábrany byly, ale zkrátka je to buď technicky, nebo z jiného důvodu neproveditelné. Existují místa, kdy byla zástavba v územích, která jsou historicky územími záplavovými, a v tomto ohledu také vést debatu, jak důslední všichni, včetně všech starostů... 

 Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


Pardon, pane ministře. Já rozumím tomu, že tu debatu velice pečlivě s těmi jednotlivými účastníky chcete vést po tom, až opadne voda, protože teď asi opravdu jsou starosti trošku jiné. Na druhou stranu, když říkáte, že jsou místa, kde měly být ty zábrany a nejsou, tak proč tam nejsou? 

 Tomáš CHALUPA, ministr životního prostředí a místopředseda ODS:


Mohly být. 

 Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


Mohly být. Proč tam nejsou? 

 Tomáš CHALUPA, ministr životního prostředí a místopředseda ODS:


Třeba proto, že na to nebylo dostatek financí. Třeba proto, že se ty projekty nedokázalo dotáhnout dál. Třeba proto, že se zkrátka nepodařila ta věc zorganizovat. Tak to je. 

 Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


Minimálně v Praze to v posledních letech všech příprav jde za vaší politickou stranou. 

 Tomáš CHALUPA, ministr životního prostředí a místopředseda ODS:


Podívejte se, když se podívám na tempo budování zábran, které tam jsou, tak řekl bych, že zrovna Praha, která to zaplatila všechno ze svých prostředků, která na to nedostala ani dotace od státu, ani od Evropské unie nebo od kohokoliv jiného, předvedla famózní výkon. Dneska je Praha jedno z nejlépe chráněných míst nejenom v České republice. My máme informace ze zahraničí, předáváme informace našim partnerům v Německu a musím říci, že v tomto ohledu Praha se opravdu nemá za co stydět, ba naopak. 

 


Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


Zajímá mě ještě jedna věc. Budete žádat zapojení Hradní stráže do protipovodňových činností? 

 Tomáš CHALUPA, ministr životního prostředí a místopředseda ODS:


Já myslím, že ne, že žádat, zkrátka pan prezident nabídl použití části vojáků z Hradní stráže. Je na rozkazu ministra obrany, o kterém musí informovat vládu, aby řekl, kde budou vojáci Hradní stráže, při jakých činnostech nasazeni. Podívejte se, my jsme dneska v situaci, kdy půlka území... 

 Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


Počkejte, pane ministře, zajímá mě jenom, jestli těch 60 lidí potřebujete? 

 Tomáš CHALUPA, ministr životního prostředí a místopředseda ODS:


Nastane okamžik, kdy tahle země bude potřebovat každou ruku a nohu, aby s následky povodní něco udělala. 

 


Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


To zní /nesrozumitelné/. 


Tomáš CHALUPA, ministr životního prostředí a místopředseda ODS:


Teď nejde o to, jestli potřebujete v tuhle chvíli lidi v době, kdy voda prochází tou obcí. Tolik lidí teď nepotřebujete. Až budeme odstraňovat následky povodní, ne v prvních dnech, kdy je vždycky celá řada dobrovolníků a zaplaťpánbůh za to, ale až ty práce budou trvat... 

 Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


Takže vy těch 60 lidí máte prostě uložených na Hradě pro použití. 

 Tomáš CHALUPA, ministr životního prostředí a místopředseda ODS:


Ne, to ne. Ještě jednou. Zkrátka tady je vyčleněna záloha armády. Vláda rozhodla o tom, že je možné použít až do 2000 vojáků z toho stavu podle aktuální potřeby a je na rozhodnutí ministra obrany podle potřeb jednotlivých obcí, kde ty vojáci a v jakém čase jsou nasazeni. Já nepochybuji o tom, že okamžitě, kdy nastoupí ta potřeba v nějaké obci, na nějakém místě nasadit vojáky, takže tam budou nasazeni vojáci Hradní stráže. Proč by nebyli? 

 Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


Oni jsou připraveni. Zatím jsou jaksi ve svých kasárnách a jsou připraveni na to, aby Ústřední povodňová komise nebo případný krizový štáb prostě řekl, že jsou potřeba. 

 Tomáš CHALUPA, ministr životního prostředí a místopředseda ODS:


Centrální krizový štáb, který rozhoduje o tom nasazení, versus povodňová komise. Ale to teď není podstatné. Já vám uvedu jiný příklad. Já jsem dneska odpoledne přivezl do Prahy skupinu záchranářů ze Šumavy. Pět aut, 17 záchranářů, kteří ráno napsali SMS: na Šumavě máme práci, ale někde jinde jsme možná potřeba víc. Jsou to profesionální záchranáři, kteří jsou dneska víc potřeba než ti vojáci. Za týden budou možná potřeba víc ti vojáci než tihle záchranáři, doufejme. 

 Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


Já to nechci úplně, tu podstatu věci, zamluvit, pane ministře, ale ve chvíli, kdy vystoupí prezident republiky a řekne: Na protipovodňové nebo popovodňové práce nabízím 60 lidí z Hradní stráže a za den, dva, tři se ukáže, že těch 60 lidí stále ještě sedí prostě tam, kde sídlí Hradní stráž a neseběhla dolů z Hradu a nepomáhala a tak dále, tak se prostě jenom ptám, jestli je budete potřebovat, jestli si o ně řeknete. 

 Tomáš CHALUPA, ministr životního prostředí a místopředseda ODS:


Určitě je budeme potřebovat, nepochybně je budeme potřebovat. 

 Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


A kam je pošlete? Pošlete je na Moravu? Pošlete je do Prahy? 

 Tomáš CHALUPA, ministr životního prostředí a místopředseda ODS:


Znovu vám opakuji, že dneska na jednání Centrálního krizového štábu v jednu hodinu společně na zasedání s Ústřední povodňovou komisí pan ministr obrany informoval o tom, že zítra bude dán konkrétní rozkaz, který říká, kde která složka armády, jakým způsobem bude nasazována, včetně vojáků Hradní stráže. 

 

 

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


Pane ministře a pane předsedo, díky za vaši účast a za informace. Hezký večer. 

 Tomáš CHALUPA, ministr životního prostředí a místopředseda ODS:


Děkuju pěkně. 

 Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


Na shledanou. 

 Tomáš CHALUPA, ministr životního prostředí a místopředseda ODS:


Na shledanou.