Události
4. června 2013

Petr Nečas: Události

Hostem hlavní zpravodajské relace ČT byl v živém vstupu premiér a předseda ODS Petr Nečas.


Marcela AUGUSTOVÁ, moderátorka:

 
Premiéra Petra Nečase teď zdravím v Událostech živě. Pane premiére, už jsme říkali, že jste objížděl postižené oblasti, konkrétně jste byl na sever od Prahy, co byste vzkázal lidem, kteří tam žijí, a s nimiž jste se osobně neviděl? Petr NEČAS, premiér a předseda ODS:


Já chci zdůraznit, že všude, kde jsem byl za ty poslední 3 dny, jsem se setkal s rozvahou a chladnokrevností. Nikde jsem se nesetkal s bezradností, panikou nebo zmatkem. Lidé přesně ví, co mají dělat, příslušné orgány pracují tak, jak mají. Takhle země je zkrátka lepší a silnější, než si někdy jsme ochotni sami připustit. Chci také jednoznačně říci, že nikoho nenecháme na holičkách. Postaráme se o to, aby nikdo nezůstal bez prostředků na živobytí. Všechny systémy jsou na to nastaveny, úřady práce mají připravené příslušné sociální dávky, budeme dávat prostředky do obnovy infrastruktury, pomůžeme i obcím. Ty částky, které zazněly ve vaší reportáži, to znamená, 1,3 miliardy z fondu Státní dopravní infrastruktury a 4 miliardy z rozpočtu, chci zdůraznit, že jsou minimální, to znamená, vláda počítá, že tyto částky ve skutečnosti budou vyšší. To jsou peníze, které jsou teď aktuálně připraveny. 

 Marcela AUGUSTOVÁ, moderátorka:


Vy jste zmínil tu materiální pomoc a případné uvolnění hmotných rezerv, může být konkrétní, kam až jste odhodláni jít jako vláda? 

 


Petr NEČAS, premiér a předseda ODS:


Jak jsem již řekl, teď jsme již konkrétně určili částky, které jsme přímo identifikovali ve stávajícím rozpočtu, ve výši minimálně 4 miliard korun a ve fondu Státní dopravní infrastruktury 1,3 miliardy korun. S tím, že bude-li nezbytné a počítáme, že zřejmě ano, další miliardy v rozpočtu najdeme, protože díky, skutečně rozumné a zodpovědné rozpočtové politice máme tyto rezervy. Co se týče Státních hmotných rezerv, uvolníme například paliva pro Integrovaný záchranný systém a Armádu České republiky. Budou moci bezplatně odebírat na karty Státních hmotných rezerv benzín a naftu. Uvolníme i další materiální zdroje, jako jsou náhradní mostní konstrukce, které budou zapůjčeny tam, kde jsou strženy mosty a podobně. Všechny věci, které jsou ve Státních hmotných rezervách, budou dány k dispozici pro nápravu těchto povodňových škod. 

 


Marcela AUGUSTOVÁ, moderátorka:


Říká k aktuální situaci premiér Petr Nečas. Děkuju vám za přímou účast v Událostech. 

 


Petr NEČAS, premiér a předseda ODS:


Také děkuji. 

RNDr. Petr Nečas
předseda vlády
předseda strany
poslanec PČR
člen regionální rady

Více o autorovi