31. května 2013

Vystoupení místopředsedy ODS na Celorepublikovém sněmu hnutí Starostové a nezávislí

Vystoupení místopředsedy ODS na Celorepublikovém sněmu hnutí Starostové a nezávislí.

Vážené delegátky, vážení delegáti, milí kolegové,
 
dovolte mi, abych Vám jménem Občanské demokratické strany a jejího předsedy Petra Nečase poděkoval za pozvání na Váš celostátní sněm a zároveň omluvil neúčast pana premiéra z pracovních důvodů. 
 
Jsem rád, že Vás mohu pozdravit nejen jako místopředseda koaliční strany, kolega z vlády, ale také jako jeden z Vás – bývalý starosta. Zároveň jsem rád, že jste si pro svůj sněm vybrali místo, jehož zřizovatelem je Ministerstvo životního prostředí.
 
Máme za sebou téměř tři roky spolupráce v Poslanecké sněmovně. Nemusím zastírat, že zvlášť v předvolební době je to spolupráce místy turbulentní. Od toho je ale politika politikou. Každá ze stran má svoji představu, svoji vizi, svou hlavu a své myšlenky. Hledání kompromisu není procházka růžovou zahradou. Přicházím mezi Vás také proto, abych Vám za tuto, někdy i složitou, spolupráci poděkoval. Chci též vyjádřit potěšení, že jste si pro Váš celostátní sněm zvolili tento objekt, jehož zřizovatelem je Ministerstvo životního prostředí.
 
Předstupuji před Vás jako zástupce politické strany, která je historicky postavena právě na starostech, vždy se o ně mohla opřít a pokaždé se za ně postavila. Ostatně všichni současní ministři ODS vzešli z komunální politiky. Stav v české politice zcela unikátní.
 
Stejně jako Občanská demokratická strana, i Vy zastáváte principy racionální, dlouhodobě konzistentní politiky s jasnými cíli a výsledky. Komunální politika je a musí být základem každé politické strany, která nechce být jen produktem na jedno volební období. Opačný směr, etablování se na komunální úrovni z pozice parlamentní, podle mého názoru, a historie posledních dvaceti let to ukazuje, není 
pro občany příliš přesvědčivý.
 
Jako bývalý starosta, což je spíše diagnóza než profese, moc dobře vím, a Vám to nemusím říkat, že neexistuje malý problém. To ví politik, který si prošel komunálem. Který řešil svoz odpadu, nedostatek míst v mateřské školce, nebo sousedské spory. Takové problémy nevyřešíte prostřednictvím paragrafů, ale díky místní znalosti a autoritě. Jinak nemůžete jako starostové uspět. A vědomí toho, že řešit se mají všechny problémy, je tím nejlepším vkladem do celostátní politiky. 
 
Existují témata, u kterých se naše názory rozcházejí. Na druhou stranu oblastí, ve kterých jsme schopni se dohodnout, je většina. Chtěl bych Vám jménem ODS poděkovat za spolupráci na vládní úrovni. Na ní je vidět, že se snažíme najít praktická řešení tak, jak jsme se to naučili na obcích a městech. Jsme schopni se dohodnout. Podařilo se nám najít rozumný kompromis ve změnách v rozpočtovém určení daní. Ano, přeli jsme se, které řešení je správné pro velké i malé obce. Ale výsledný kompromis jsme odsouhlasili všichni.
 
Jako uskupení starostů jste svébytný prvek v našem politickém rybníku. Jste ale především rozumní, praktičtí lidé. ODS vždy usilovala o spolupráci právě s lidmi se zdravým pohledem na svět. 
 
Příští rok nás čekají volby. Je jisté, že si budeme konkurenty, ale zároveň věřím, že dokážeme zachovat korektní vztahy. Zatímco soupeření politickému kolbišti prospívá, hašteření nikoli. Naším primárním cílem musí být taková správa země, kterou můžeme vidět na úrovni obcí. Racionální, efektivní, ne efektní, bez zadlužené budoucnosti. Sliby všeho všem a ihned problémy nevyřeší, ani je neoddálí. Nikomu nepomohou. Všem ublíží.
 
Vážené kolegyně starostky, vážení kolegové starostové, děkuji Vám za pozornost a přeji Vašemu celostátnímu sněmu mnoho úspěchů
 

Štítky:
projev