29. května 2013

Události, komentáře

Hostem komentovaných událostí ČT24 byl předseda poslaneckého klubu ODS Marek Benda.

 

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:

Místopředseda Poslanecké sněmovny a ČSSD Lubomír Zaorálek. Dobrý večer. 

 

Lubomír ZAORÁLEK, místopředseda Poslanecké sněmovny a strany /ČSSD/: 

Dobrý večer přeji. Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:

A předseda poslaneckého klubu ODS Marek Benda. Dobrý večer. Marek BENDA, předseda poslaneckého klubu strany /ODS/:

Dobrý večer přeji. 


Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:

Pane Zaorálku, vy jste dnes litoval, že Ústavní soud nedal větší prostor tomu, abyste se víc o věcech bavili. Nebylo už ale úplně všechno řečeno? 


Lubomír ZAORÁLEK, místopředseda Poslanecké sněmovny a strany /ČSSD/: 

Nebylo řečeno nic. 


Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:

Vždyť se o tom mluví dlouhé roky. 


Lubomír ZAORÁLEK, místopředseda Poslanecké sněmovny a strany /ČSSD/: 

Paní redaktorko, já vám přečtu z důvodové zprávy, když se předkládal návrh zákona... Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:

Prosím, nečtěte ji hlavně celou. Lubomír ZAORÁLEK, místopředseda Poslanecké sněmovny a strany /ČSSD/: 

To budou dvě věty. Tady se říká, údaj o tom, kolik bude registrovaným církvím a náboženským společnostem z pozemků blokovaných v Pozemkovém fondu skutečně vydáno, nelze v současnosti získat, nelze nyní přesně odhadnout, jaká jeho část bude skutečně vrácena. To znamená... Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:

Ale toto byste chtěl dnes slyšet u Ústavního soudu od ústavních soudců? Lubomír ZAORÁLEK, místopředseda Poslanecké sněmovny a strany /ČSSD/: 

Já bych chtěl vědět, jak jsme se dobrali těch 134 miliard, té celkové sumy. Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:

Ale to vám asi ústavní soudce neřekne. Neměl jste si to zjišťovat dřív právě v Poslanecké sněmovně při jednání o tom zákonu? Lubomír ZAORÁLEK, místopředseda Poslanecké sněmovny a strany /ČSSD/: 

Nedostali jsme k tomu nikdy jasnou odpověď. Ale teď v té poslední odpovědi, kterou vláda dala Ústavnímu soudu, jsem se konečně dočetl takovou věc. V důsledku povodní z roku 2002 nejsou údaje k dispozici, údaje z období revize první. Takže nám to povodeň spláchla, a proto vláda použila publikaci Jana Voženílka Předběžné výsledky československé reformy, ovšem publikace vydané v roce 1932. Takže já se nyní ptám, jestliže došlo k pohybu majetku v tomto období od roku 32 do 48, jestliže tady není údaj díky tomu, že to je z roku 32 o první pozemkové reformy z roku 47, jakým způsobem teda postupovala vláda, jakým způsobem se to oceňovalo, jak se došlo k těm údajům. A my nemáme žádnou představu o tom, jak vznikla ta obrovská suma 134 miliard, která představuje největší majetkový... 


Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:

Pane Bendo, proč to pan Zaorálek neví, jak je možné, že vysoký představitel opozice to neví, jak to, že mu to vládní koalice při jednáních s opozicí o tak závažném zákonu neřekla? Marek BENDA, předseda poslaneckého klubu strany /ODS/:

Já nevím, proč to pan Zaorálek neví. Asi nečte. 


Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:

A vy to víte? Marek BENDA, předseda poslaneckého klubu strany /ODS/:

Asi nečte. To číslo dal první dohromady na stůl, a to ještě v době, kdy nebylo spláchnuto povodněmi, Pavel Dostál, ministr za sociální demokracii, ministr kultury za sociální demokracii. První odhad, který udělal v roce 99 majetku, který byl po roce 48 zabaven církvím do 100 miliard... Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:

Pane Bendo, a vy to víte? Vy jste viděl ten výčet, který neviděla opozice? Marek BENDA, předseda poslaneckého klubu strany /ODS/:

...100 miliard v tehdejší cenách a i když se podíváte na inflaci za těch, za těch 13 let, tak je to přesně těch 135 miliard, o kterých se dneska bavíme. Toto číslo... Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:

Tak a vy jste viděl přesný výčet vydávaného majetku, jak si můžete být jist, že se za únor 48 nedostáváme, jak to říká pan Zaorálek? Marek BENDA, předseda poslaneckého klubu strany /ODS/:

Samozřejmě že jsem neviděl přesný výčet vydávaného majetku. Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:

Jak to můžete vědět, že nejdem za hranici 48? Marek BENDA, předseda poslaneckého klubu strany /ODS/:

Můžete mě nechat aspoň jednou domluvit. Přece nemohl jsem vidět výčet vydávaného majetku, když majetek se vydává a teprve bude vydávat na základě zákona, bude záležet na tom, o co církve požádají a co dostanou. Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:

Takže stát se vyrovnává s církvemi a neví přesně, co bude vydávat? To je zřejmě to, co opozice kritizuje. Marek BENDA, předseda poslaneckého klubu strany /ODS/:

Samozřejmě že nevíte. Víte přesně, čeho všeho by se teoreticky mohlo týkat, ale kde budou splněny zákonné podmínky a kde je jedna ze zákonných podmínek je samozřejmě také to, že majetek musel přejít na stát po 25. únoru 48, kde budou splněny tyto zákonné podmínky, to se bude teprve prokazovat, stejně jako se prokazovalo u všech restitucí v průběhu. Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:

Pokud jste neviděl výčet, jak tedy můžete si být jist, že se nejde za únor 48, jak to říká opozice? Marek BENDA, předseda poslaneckého klubu strany /ODS/:

Protože to říká zákon. Zákon říká, vydá se jenom majetek, který byl k 25. únoru 48 ve vlastnictví církve a náboženské společnosti a posléze přešel nějakým způsobem zakázaným, nikoliv koupí, zakázaným způsobem, zapovězeným způsobem nastat. Tento majetek se vydává. Tady si budou moct samozřejmě, až bude vydán, tak si můžeme všichni zkontrolovat, jestli to tak bylo. Ale až teprve bude vydán, teprve v tu chvíli budeme vědět, co všechno se vydalo. Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:

Vám nestačí, že to říká zákon? 


Lubomír ZAORÁLEK, místopředseda Poslanecké sněmovny a strany /ČSSD/: 

Nestačí mi to. Těch nejasností je tam prostě celá řada. Dneska mě pan ministr Mlsna... Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:

Ale teď jste byl ujištěn, že v tom zákoně je to, že se za únor 48 nedostanete, a to byla vaše jedna z hlavních výtek. Lubomír ZAORÁLEK, místopředseda Poslanecké sněmovny a strany /ČSSD/: 

Já jsem interpeloval pana ministra, pana premiéra právě s otázkou, kde jsem uvedl konkrétní paragrafy, které mi připadají, že jsou riskantní, a na to jsem obdržel pana premiéra, škoda, že ji tady dnes nemám, že samozřejmě v případě pochyb budou rozhodovat soudy, a ty budou rozhodovat tak, aby nebyla krácena lidská práva. Prostě ve stanovisku, které jsem dostal od premiéra, prostě není vyloučeno to, že soudy rozhodnou, jak rozhodnou, a ta hranice může být prolomena. 


Marek BENDA, předseda poslaneckého klubu strany /ODS/:

To přece není pravda. To přece není pravda. Já jsem to stanovisko premiéra viděl, spolutvořil. Přesně formulace, které jsou dneska v zákoně o "církevních restitucích" o vyrovnání státu s církvemi, jsou 21 let v zákoně o půdě a v zákoně o restitucích. K prolomení února 48 nedošlo. Ty formulace jsou naprosto stejné. Lubomír ZAORÁLEK, místopředseda Poslanecké sněmovny a strany /ČSSD/: 
Jak to můžete vědět, když nevíte, co se odehrálo od roku 32 do roku 48. Podívejte se, já jsem se díval na... 


Marek BENDA, předseda poslaneckého klubu strany /ODS/:

Jak můžu vědět, co je napsáno v zákoně, to přece vidím. 

 

Lubomír ZAORÁLEK, místopředseda Poslanecké sněmovny a strany /ČSSD/: 

Já jsem se díval na internetové stránky ministerstva kultury, na které mě mimochodem dneska také odkazoval pan ministr Mlsna, ať se tam podívám, že tam všechno je, a tam se podívejte, jak vypadá audit společnost Ernst & Young. Ta říká, že je velmi složité se dostat k těm přesným údajům, a říká, že u 50 % je dokumentace neúplná, u 11 % chybí úplně. Takhle prostě je stav toho, co vy tam nabízíte jako dokumentaci, která má podkládat těch 134 miliard, je naprosto zmatená. 


Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:

Pane Bendo, to jsou vážné výtky. Marek BENDA, předseda poslaneckého klubu strany /ODS/:

Ale nejsou to vážné výtky. Já už tady slyším od pana Zaorálka asi popáté, vždycky když mu něco vyložím, tak řekne jinou výtku. Já říkám, že prostě únor 48 prolomen nebude. Stejně jako nebyl prolomen v předchozích restitucích. Naprosto stejná ustanovení, platí 21 let v této zemi, nikdy díky nim nedošlo k prolomení února 48. 


Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:

Z jakých historických podkladů tedy vládní koalice vycházela, když tedy mluvíte o té jistotě, o tom zákoně, pak ale skutečně může docházet k některým soudním pochybnostem nebo dohadům při soudů, při soudech, jak to tady zaznělo. 


Marek BENDA, předseda poslaneckého klubu strany /ODS/:

Bude samozřejmě docházet... Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:

Z jakých historických podkladů tedy vládní koalice vycházela? 


Marek BENDA, předseda poslaneckého klubu strany /ODS/:

Z podkladů, které dalo dohromady ministerstvo zemědělství, ministerstvo kultury a které dodaly samotné církve. Lubomír ZAORÁLEK, místopředseda Poslanecké sněmovny a strany /ČSSD/: 

A já vám tady říkám, že díky té neúplnosti a díky tomu zmatku, který je v těch podkladech, samozřejmě v těch 134 miliardách, v těch náhradách tam všude není vyloučeno, že se počítalo s majetkem, které ve skutečnosti nebyl věcí února 48, ale byl prostě součástí toho majetku, který se, řekněme, redukoval ještě třeba při té první revizi první pozemkové reformy 47. Takže rozumíte, v těch číslech jsou majetky, které byly nějakým způsobem blokovány, nebo odebrány ještě před únorem 48. A to vytvořilo celkovou tu celkovou sumu, v tom je ta nepřesnost a netransparentnost zákona. Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:

Pane Zaorálku, není to jen populismus? To skutečně je velký strašák to, co říkáte a samozřejmě toto působí zvlášť před volbami na voliče. Lubomír ZAORÁLEK, místopředseda Poslanecké sněmovny a strany /ČSSD/: 

Ale toto není populismus. Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:

Máte ale skutečně nějaké důkazy. Já vím, že to nastavuje nebo zmiňujete jako riziko, jako podezření. Tato slova se velmi dobře používají právě s ohledem na to, když o něčem chcete spekulovat. Lubomír ZAORÁLEK, místopředseda Poslanecké sněmovny a strany /ČSSD/: 

Ale podívejte se tohle... Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:

Máte nějaké důkazy, že by skutečně mohlo dojít ve skutečnosti k tomu, co naznačujete? Lubomír ZAORÁLEK, místopředseda Poslanecké sněmovny a strany /ČSSD/: 

Ale ono už k tomu došlo. Já vám prostě říkám, že v té sumě, která se uvádí, že není vůbec vyloučeno, nakonec je velmi pravděpodobné, že díky tomu, jak vypadá tady ta úroveň toho výčtu, díky tomu, jak ho nejste schopni podat, tak tam dneska už ty majetky jsou. A jeden důkaz vám podám. Je to prostě to, co máme jako k dispozici jako seznam od arcibiskupa Berana, který máme k dispozici z roku 1947, a tento člověk, který je samozřejmě vysoce důvěryhodnou a velice mimořádnou osobou, tak v této době byl poskytnout seznam, který je prostě menší, než je ten, který předkládá tato vláda. To je jeden podle mě důkaz, který ukazuje, že toto je nadhodnoceno. Nadhodnoceny jsou pozemky, nadhodnoceny jsou i ty finanční náhrady. A vy tady pracujete se sumou, ke které jste se dopracovali způsobem, že jste prostě nerespektovali ten stav opravdu po únoru 48. 


Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:

Pane Bendo. 


Marek BENDA, předseda poslaneckého klubu strany /ODS/:

Já se fakt jenom usmívám. Já říkám, že ten soupis majetku, a to číslo dal poprvé na stůl Pavel Dostál, ministr Zemanovy vlády, ministr kultury Zemanovy vlády, člen sociální demokracie. 

Lubomír ZAORÁLEK, místopředseda Poslanecké sněmovny a strany /ČSSD/: 

Ten soupis tady nemáme. Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:

Proč tedy... 


Marek BENDA, předseda poslaneckého klubu strany /ODS/:

Tak to zaprvé. 


Lubomír ZAORÁLEK, místopředseda Poslanecké sněmovny a strany /ČSSD/: 

A navíc tam byl jiný záměr. Marek BENDA, předseda poslaneckého klubu strany /ODS/:

Ale rozsah sebraného majetku… Zadruhé pozemky, které budou vydány fyzicky, to musí splňovat. Tak mi neříkejte, že budou vydány nějaké pozemky, které nebyly k 25. únoru 48 ve vlastnictví církví a náboženských společností. To je přeci jednoduché. To se dojdu podívat do těch pozemkových knih, tam to zjistím, tak se podívám, buď vydám, nebo nevydám. 


Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:

Pane Bendo, ale proč tedy vládní koalice nevydala ten výčet nebo jestli ho má, proč ho nezveřejnila? Protože toto potom zakládá tu nejistotu a pokud by vládě koalice ten výčet ukázala, tak by tyto spekulace a pochybnosti zkrátka se vůbec nemohly objevovat. Marek BENDA, předseda poslaneckého klubu strany /ODS/:

Ten výčet je přece samozřejmě známý, tak ty pozemky, aby... Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:

Opozice říká, že ho neviděla. Lubomír ZAORÁLEK, místopředseda Poslanecké sněmovny a strany /ČSSD/: 

Počkejte, moment. Existuje... Marek BENDA, předseda poslaneckého klubu strany /ODS/:

Opozice neviděla pořád nic. Lubomír ZAORÁLEK, místopředseda Poslanecké sněmovny a strany /ČSSD/: 

Ne, ne, ne. Jako neshazujte to, pane poslanče. Já vás žádám, abyste to vedl vážně, protože ten výčet... Marek BENDA, předseda poslaneckého klubu strany /ODS/:

Já ho beru vážně. Lubomír ZAORÁLEK, místopředseda Poslanecké sněmovny a strany /ČSSD/: 

...pokud vy říkáte, že je, tak jsou maximálně ta čísla, která jsou uváděna na ministerstvu kultury, kde jsou, řekněme, určité teritoria, místa, a tam jsou nějaké hektary. Ale u těch hektarů my samozřejmě vůbec nevíme, jaké jsou to parcely, a nevíme, jakým způsobem byly oceněny. To znamená, my že nevíme na základě těchto čísel, které vy tam říkáte. 


Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:

Takže nechme teď zareagovat pana poslance Bendu. Lubomír ZAORÁLEK, místopředseda Poslanecké sněmovny a strany /ČSSD/: 

My nevíme, jakým způsobem se došlo k té sumě 134 miliard. To vám nikdo v této zemi nevysvětlí ani vy, ani ministryně kultury, ani nikdo jiný. 


Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:

Pane Zaorálku, pan poslanec Benda. Lubomír ZAORÁLEK, místopředseda Poslanecké sněmovny a strany /ČSSD/: 

Prosím. Marek BENDA, předseda poslaneckého klubu strany /ODS/:

Já říkám popáté asi, že to číslo poprvé zveřejnil Pavel Dostál. 


Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:

Ale slyšeli jsme, že ten záměr byl trochu jiný. Lubomír ZAORÁLEK, místopředseda Poslanecké sněmovny a strany /ČSSD/:
 

Není pravda, že uveřejnil toto číslo. Nechte Pavla Dostála. Já se vás ptám, vy jste, vy máte teďka... Marek BENDA, předseda poslaneckého klubu strany /ODS/:

Je to pravda. Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:

Nechme prosím, nechme prosím ... ano. Marek BENDA, předseda poslaneckého klubu strany /ODS/:


Je to odhad, který udělalo ministerstvo kultury na základě toho, co máme k dispozici z pozemkových knih, co máme k dispozici z blokovaného. Vždyť přece všichni víme, který je majetek církví a náboženských společností, minimálně pozemkové úřady to ví 20 let, je blokován, protože jim k 25. únoru 48 patřil. 20 let s ním nesmějí nakládat, 20 let vědí, že tento majetek patřil církvím, a proto ho nemohou vydávat v jiných restitucích, privatizovat a řadu dalších věcí. To se přece všechno ví. Netvařme se, že se to neví.

 

Lubomír ZAORÁLEK, místopředseda Poslanecké sněmovny a strany /ČSSD/: 

Ano, ale nikdo neví, jakým způsobem se z tohoto seznamu z těch tisíců stovek hektarů, jak se došlo k sumě 134 miliard, jak se došlo k tomu, že se 75 miliard vrací, a nikdo netuší, jak vznikla finanční náhrada 59 miliard. 


Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:

Jak se tedy došlo k té sumě? 


Lubomír ZAORÁLEK, místopředseda Poslanecké sněmovny a strany /ČSSD/: 

Víte, proč to taky nikdo neví? Protože vy totiž říkáte, že to není pouze náhrada za majetek, který se nemůže vrátit, ale zároveň říkáte, že to je také součást té odluky a vytváření polštáře pro to, aby ty církve mohly důstojně přežít. To přesně uvádíte v tom materiálu. Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:

Ještě jednou tedy odpověď, ještě jednou odpověď na tuto otázku. Jak se tedy došlo k té sumě a pokusíme se posunout dál. Jak se došlo k té sumě? Marek BENDA, předseda poslaneckého klubu strany /ODS/:

Majetek, který patřil církvím a náboženským společnostem k únoru 48, byl odhadnut ve všech materiálech, které byly opozici předkládány, jako ale léta, ne loňský rok, léta, minulou sněmovnu zasedala tři roky komise, ve které měla polovina opozice, která přesně tohle všecko zkoumala, která měla všechny ty výpisy z katastrů, která opakovaně věci probírala. Tehdy sociální demokracie například všemi svými hlasy odhlasovala, že církvím se má vrátit majetek, který vlastnily, nebo měly vlastnit k 25. únoru 48. 


Lubomír ZAORÁLEK, místopředseda Poslanecké sněmovny a strany /ČSSD/:
 

Ale nikdy jsme neodsouhlasili sumu 134 miliard ani finanční náhradu 59 miliard, protože to je hausnumero, ke kterému jsme došli způsobem, o kterém nikdo nejste schopni sdělit, jak to numero vzniklo. Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:

Pojďme dál. Pane Bendo. 


Marek BENDA, předseda poslaneckého klubu strany /ODS/:

Ale je to v důvodové zprávě přesně popsáno, jak byly odhadnuty lesy. 


Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:

Ministr bez portfeje, pane Bendo... Lubomír ZAORÁLEK, místopředseda Poslanecké sněmovny a strany /ČSSD/: 

Ne, v důvodové zprávě, ještě jednou, je popsáno, že není možné, abyste to teda slyšel ještě jednou, že nelze v současnosti získat údaj o tom, kolik bude vráceno. V důvodové zprávě je napsáno, že nelze odhadnout, jaká část bude vrácena. Takže neříkejte něco jiného, než tam je. Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:

Pánové, jak vidět, tak k tomu číslu se zřejmě nedostaneme. Marek BENDA, předseda poslaneckého klubu strany /ODS/:

Prosím pěkně, jestli se bavíme o vrácené... 


Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:

Pane Bendo, já... Marek BENDA, předseda poslaneckého klubu strany /ODS/:

Ne, tohle je... 


Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:

Pane Bendo, já posunu tu debatu dál. Marek BENDA, předseda poslaneckého klubu strany /ODS/:

Nehoráznost. Nemůžu říkat... 


Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:

Protože skutečně vy se nejste schopní dohodnout na tom čísle a věnovali jsme tomu dost času. Posunu tu debatu dál. Měli jste doteď prostor, abyste skutečně objasnili, jak jste se k tomu číslu dostali. Lubomír ZAORÁLEK, místopředseda Poslanecké sněmovny a strany /ČSSD/: 

To spíš vláda by to měla objasnit. 


Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:

Řekněte mi, ministr bez portfeje, já jsem myslela samozřejmě vládní koalici. Ministr bez portfeje Petr Mlsna dnes nedokázal odpovědět předsedovi Ústavního soudu na otázku, zda vláda oslovila instituce Evropské unie s žádostí o povinné posouzení, zda finanční část církevních restitucí nepředstavuje nedovolenou veřejnou podporu. Nevíte, zda se tak stalo? A pokud se tak nestalo, nemůže to být na překážku vyhlášení nálezu ve věci? Marek BENDA, předseda poslaneckého klubu strany /ODS/:

Pokud vím, tak se tak nestalo. 


Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:

A pokud je to povinné posouzení? 


Marek BENDA, předseda poslaneckého klubu strany /ODS/:

To není samozřejmě povinné posouzení. To je... 


Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:

Takže to nebude na překážku toho vyhlášení nálezu v pondělí. Marek BENDA, předseda poslaneckého klubu strany /ODS/:

No, to určitě... Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:

Protože o toto žádala i sociální demokracie. Marek BENDA, předseda poslaneckého klubu strany /ODS/:

Ano, ale jestli jsme si všimli, tak Ústavní soud 11 hlasy z 15 rozhodl, že je to požadavek, který je, teď nechci říct, že oni rozhodli, a podle mého názoru jenom obstrukční, a rozhodl, že tento požadavek nebudou brát v úvahu, protože prostě navracení majetku, který někomu patřil, není nedovolená veřejná podpora. To bychom taky mohli zastavit veškeré restituce, které běží dodnes s tím, že jsou takzvaně nedovolenou veřejnou podporou. Lubomír ZAORÁLEK, místopředseda Poslanecké sněmovny a strany /ČSSD/: 

To ne. Marek BENDA, předseda poslaneckého klubu strany /ODS/:

No, to je. 

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:

Takže vlastně ta žádost nebyla nutná, podle vás to nebude chybět? Lubomír ZAORÁLEK, místopředseda Poslanecké sněmovny a strany /ČSSD/: 

Já teda souhlasím s tou první větou, kterou pan Benda řekl, že to překážkou nebude, protože tou by se to stalo pouze v případě, kdyby o to Ústavní soud požádal, pak by se muselo čekat na ten výsledek. Nicméně, když o to Ústavní soud nepožádal, tak se nyní vystavuje riziku, a podle mě i vlastně celá země se vystavuje riziku, že ty stížnosti na to mohou přijít. Já jsem nedávno narazil na článek pana Michala Pohla, který poukazuje na to, že podobná situace vznikla v Itálii, ve Španělsku, kde Evropská komise řeší podezření z nedovolené podpory církevních organizací, církevních institucí, snížené daně a podobně. To znamená, ten problém už dnes existuje. A já se prostě obávám, že tady opravdu stálo za to si zjistit, jestli rozumíte, když přijde církve zítra na trh s dotacemi od státu... Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:

Pane Bendo, podle vás toto problém není? Lubomír ZAORÁLEK, místopředseda Poslanecké sněmovny a strany /ČSSD/: 

...tak ten trh bude deformovat. Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:

Podle vás toto problém není? Marek BENDA, předseda poslaneckého klubu strany /ODS/:

Ne, to samozřejmě problém není, protože se vrací majetek, který těm osobám patřil, stejně jako se vracel v celé východní Evropě, a nikde to nebylo zpochybněno. Jestli jsou dotace problém, ale to zase pan Zaorálek záměrně motá něco úplně jiného. Ano, dotace jsou veřejná podpora, která musí být schvalována v Bruselu. Lubomír ZAORÁLEK, místopředseda Poslanecké sněmovny a strany /ČSSD/: 

Nikde. Marek BENDA, předseda poslaneckého klubu strany /ODS/:

Ale dotace je něco jiného než navracení majetku, který někomu patřil. 


Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:

Pánové, já vám děkuju. Lubomír ZAORÁLEK, místopředseda Poslanecké sněmovny a strany /ČSSD/: 

Nikde nenajdete ani v postkomunistické zemi takto luxusně odškodněné církve jako u nás. 


Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:

Uvidíme, jaký nález vynese Ústavní soud. Marek BENDA, předseda poslaneckého klubu strany /ODS/:

Ve všech postkomunistických... Lubomír ZAORÁLEK, místopředseda Poslanecké sněmovny a strany /ČSSD/: 

Není pravda. Ani nemovitý majetek, zároveň finanční náhradu, zároveň příspěvek. Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:

Pánové, budete muset v této debatě pokračovat za branami studia Událostí, komentářů ČT24. 


Lubomír ZAORÁLEK, místopředseda Poslanecké sněmovny a strany /ČSSD/: 

To nedostala žádná... Marek BENDA, předseda poslaneckého klubu strany /ODS/:

Ve všech komunistických zemích... Lubomír ZAORÁLEK, místopředseda Poslanecké sněmovny a strany /ČSSD/: 

To znamená, to je naprosto mimořádná situace. Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:

Pánové, já vám děkuji. Marek BENDA, předseda poslaneckého klubu strany /ODS/:

...proběhly církevní restituce. Lubomír ZAORÁLEK, místopředseda Poslanecké sněmovny a strany /ČSSD/: 

A já se divím vašemu klidu, že není... Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:

Pánové, já vám mnohokrát vám děkuji, na shledanou. Můžete pokračovat za branami. Lubomír ZAORÁLEK, místopředseda Poslanecké sněmovny a strany /ČSSD/: 

Budeme pokračovat za dveřmi. 


Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:

Ano, můžete pokračovat za dveřmi. Díky moc, na shledanou. Marek BENDA, předseda poslaneckého klubu strany /ODS/:

Díky, na shledanou. Lubomír ZAORÁLEK, místopředseda Poslanecké sněmovny a strany /ČSSD/: 

Taky děkuju. 

Marek Benda

člen místní rady
člen strany
člen oblastní rady
místopředseda regionálního sdružení
předseda poslaneckého klubu PČR
místopředseda poslaneckého klubu PČR