27. května 2013

Třetí seminář vzdělávání členů v Pardubickém kraji

V Chocni se přednášela komunikace s médií a komunikace změn a nepopulárních stanovisek.

Na třetím semináři v rámci Akademie pro členy ODS Pardubického kraje jsme se sešli 25.5.2013 v Chocni. Dopolední část vedl PhDr. Vojtěch Bednář a byla věnována komunikaci s médii, odpoledne přednášela Mgr. Ilona Písecká na téma komunikace změn a nepopulárních stanovisek.

Osobně se domnívám, že zvolená témata jsou dlouhodobě slabinami celé ODS, takže aktuální, a kvituji jejich zařazení na vzdělávací seminář, který je veden na velmi vysoké úrovni. Jsem ráda, že nás pár bylo , kteří se přiučili, jak se úspěšně prezentovat v médiích nebo jak získávat lidi pro podporu změn.

Závěrečný seminář se bude konat v Pardubicích 15.6., kterého by se měl osobně zúčastnit také místopředsedda ODS Tomáš Chalupa.

Kateřina Jánská

předsedkyně místního sdružení
neuvolněná radní města