6. května 2013

Dvacet minut Radiožurnálu

Hostem diskusního pořadu ČRo 1 byl ministr spravedlnosti a místopředseda ODS Pavel Blažek.


Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


A ještě jednou téma amnestie vyhlášené prezidentem Václavem Klausem na Nový rok. Když si srovnáme fakta, tak toho víme možná ještě méně, než před 4 měsíci. Václav Klaus tvrdí, že jediným a výhradním autorem amnestie on sám. Jeho nástupce Miloš Zeman říká, že autorem je hradní právník Pavel Hasenkopf. Pavel Hasenkopf tvrdí, že amnestie vznikala na ministerstvu spravedlnosti a že ji psal přímo neúspěšný kandidát na ústavního soudu Zdeněk Koudelka. Zdeněk Koudelka mlčí a také vydává krátké prohlášení a ministr spravedlnosti zvažuje žalobu na Pavla Hasenkopfa. Začíná Dvacet minut Radiožurnálu. Dobré odpoledne. A ministr spravedlnosti Pavel Blažek je přede mnou ve studiu Radiožurnálu. Dobré odpoledne. Pavel BLAŽEK, ministr spravedlnosti a místopředseda ODS:

Dobré odpoledne vám i vašim posluchačům. 

 Martin VESELOVSKÝ, moderátor:

Pane ministře, mě by zajímalo, proč se vás tak dotklo, že právník, který pracoval zejména pro Václava Klause na Pražském hradě Pavel Hasenkopf řekl, že na vašem ministerstvu se připravovala amnestie? 

 Pavel BLAŽEK, ministr spravedlnosti a místopředseda ODS:

Já děkuju za minulý čas, pane redaktore, protože mě se dotkly některé věty v minulých dnech, on trošku zmírnil v posledních dnech. Já to vysvětlím. V momentě, kdy někdo, koho jsem nikdy neviděl, říká, že moje angažmá bylo větší, než já jsem říkal, tak vás to samozřejmě rozčílí, protože o tom nemůže nic vědět, jak to bylo nebo nebylo. Druhá věc, pokud tvrdí, že amnestii zpracovalo nebo vymyslelo, nebo jak on to přesně řekl, teď nevím, ministr spravedlnosti a já vím, že to není pravda, tak vás to rozčílí. Nicméně pan Hasenkopf v posledních dnech, začalo to v sobotních Lidových novinách, už má jiný slovník, už říká domnívám se, myslím, a to už je jiná věc. Já neberu nikomu právo domnívat se cokoliv, ale tvrdit to, protože to není pravda. 

 Martin VESELOVSKÝ, moderátor:

On poté, co se dělo v průběhu víkendu, v pátek nechal v podatelně Pražského hradu nějaké informace pro Miloše Zemana, prezidenta republiky, ze kterých podle Pavla Hasenkopfa mělo vzejít celkem jasně, kdo je autorem jaksi podstaty amnestie. Dnes dopoledne Miloš Zeman řekl, že z těch materiálů mu vychází, že tím autorem je sám on Pavel Hasenkopf. Co je na tom, že si někdo myslí, nebo dokonce říká, že vy nebo vaše ministerstvo je autorem celé nebo části amnestie, co je na tom špatného? 

 Pavel BLAŽEK, ministr spravedlnosti a místopředseda ODS:


Špatného by na tom nebylo vůbec nic, protože ministerstvo tu je od toho, aby zpracovávalo podklady třeba pro prezidenta nebo pro premiéra, nebo dokonce pro poslance. Špatné na tom je to z mého pohledu, že já jsem několikrát říkal jako jeden z mála politiků, od 1. ledna jsou ty amnestie, o jejich přípravě vím nebo nevím a tady to vypadalo, že já lžu a já jsem o té amnestii nikdy nelhal, protože to, co já jsem o tom říkal v minulosti, je naprostá pravda. 

 Martin VESELOVSKÝ, moderátor:

Kdyby to tak opravdu bylo, že se celá nebo část amnestie připravila na ministerstvu spravedlnosti, tak bylo by na tom něco špatného? 

 Pavel BLAŽEK, ministr spravedlnosti a místopředseda ODS:

Určitě obecně ne, to v žádném případě ne, ale ona to není pravda, na ministerstvu se nic takového nepřipravovalo, protože o to ministerstvo nebylo požádáno. Kdyby pan prezident, což nikdy neučinil, řekl - vážený pane ministře, buďte tak hodný a připravte nám podklady pro amnestii nebo text, tak se na tom nepochybně pracovalo a bylo by to celé jinak, ale takovou žádost já jsem nikdy od nikoho neobdržel, takže nikdo z ministerstva nikdy nedostal žádný pokyn - připravujte amnestii a takového úředníka na ministerstvu nenajdete. 

 Martin VESELOVSKÝ, moderátor:

Nemohlo se to stát bez vašeho vědomí? 

 Pavel BLAŽEK, ministr spravedlnosti a místopředseda ODS:


Bez mého vědomí se na ministerstvu, i to, co říká pan Hasenkopf, není vůbec nic o ničem, co by bylo bez mého vědomí nebo s mým vědomím. On mluví úplně o ničem jiném, on mluví o tom, aspoň, co jsem dneska zaregistroval, že nějaký text byl posílán či autorizován, teď já nejsem prosím zběhlý v termínech, tak mě neberte za slovo pod jménem Zdeněk Koudelka, tu o ministerstvu nevypovídá vůbec nic. 

 


Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


Pracuje Zdeněk Koudelka na ministerstvu spravedlnosti? 

 Pavel BLAŽEK, ministr spravedlnosti a místopředseda ODS:


Zdeněk Koudelka je od 15. října na stáži na ministerstvu spravedlnosti, to je pravda, nikdy ale nedostal žádný úkol, který by se jakýmkoliv způsobem týkal amnestie. 

 Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


To znamená, že když vy jako ministr spravedlnosti říkáte, že žádný ze zaměstnanců ani vy osobně se nepodílel na přípravě amnestie, tak to ale nic nevypovídá o tom, jestli se na tom podílel sám Zdeněk Koudelka? 

 Pavel BLAŽEK, ministr spravedlnosti a místopředseda ODS:


Přesně tak. 

 Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


Aha. 

 Pavel BLAŽEK, ministr spravedlnosti a místopředseda ODS:


Protože podívejte, vy to musíte se na to podívat úplně přesně, jak to je, za prvé já z Václava Klause, první náš rozhovor delší byl v říjnu tohoto roku, zatímco Zdeňka Koudelka pan prezident, když ho nominoval na Ústavní soud, znal nepochybně delší dobu a pan Jakl několikrát říkal - já mu naprosto věřím - že již delší dobu sháněli různé návrhy amnestií proto, kdyby se náhodou rozhodli, že nějaká amnestie bude. Je obecně známá věc, že Zdeněk Koudelka na amnestii na Nejvyšším státním zastupitelství před lety připravoval a já jsem věděl, že tento má Hrad k dispozici, protože byl kdysi dávno ze státního zastupitelství na Hrad odeslán. Proč tehdy, myslím, že v roce 2008, 2009, ta amnestie vyhlášena nebyla, to já nevím, to ví Václav Klaus. 

 Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


To asi není předmětem toho, o čem se tady teď, pane ministře, bavíme. Bavíme se tady o tom, že hradní právník Pavel Hasenkopf řekl věci, které vás dovedly k tomu, že jste řekl, že zvažujete trestní oznámení. 

 Pavel BLAŽEK, ministr spravedlnosti a místopředseda ODS:


Já jsem, myslím, neřekl trestní oznámení. 

 


Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


Já si myslím, že jste řekl. 

 Pavel BLAŽEK, ministr spravedlnosti a místopředseda ODS:


Já jsem byl obecný, u právních kroků jsem říkal. 

 Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


Říkal jste - budu zvažovat žalobu či trestní oznámení. 

 Pavel BLAŽEK, ministr spravedlnosti a místopředseda ODS:


Ale podívejte se, on ten život funguje tak, že se něco odehraje v běžný pracovní den a v tu chvilku máte první, druhý až padesátý rozhovor od těch či oněch novinářů a postupně se... 

 Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


Počkejte, pane ministře. 

 


Pavel BLAŽEK, ministr spravedlnosti a místopředseda ODS:


... ve vás stupňuje... 

 Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


Naštvanost? 

 Pavel BLAŽEK, ministr spravedlnosti a místopředseda ODS:


Naštvanost bych neřekl, ale spíš rozhořčenost. Řekl jsem určitě, a na tom trvám, že pana Hasenkopfa považuju, a tím se ho nechci dotknout osobně teď, protože já si nemyslím, že je to nějaký hloupý člověk, to v žádném případě ne, ale považuju ho za nesvéprávného úředníka, protože úředník, který je svéprávný, nemůže trvat na tom, že bude pracovat na pracovišti a dennodenně dávat médiím své rozhovory s nadřízenými, různé dokumenty a podobně, na tomto trvám. 

 Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


Pane ministře, nezlobte se na mě, to je teď trošku jiná záležitost. Pavel BLAŽEK, ministr spravedlnosti a místopředseda ODS:


A pokud jde o žalobu, ale znovu říkám... 

 Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


On řekl něco a vy jste řekl, že budete zvažovat žalobu. 

 Pavel BLAŽEK, ministr spravedlnosti a místopředseda ODS:


Ano, jenomže pan Hasenkopf už mluví úplně jinak, pan Hasenkopf už netvrdí, že ministerstvo spravedlnosti něco připravovalo a že já jsem... 

 Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


Co je tak špatného, co by bylo tak špatného na tom, tak špatného, že ministr spravedlnosti řekne veřejně, že bude zvažovat žalobu, že by nějaký, jak vy říkáte, úředník nesvéprávný řekl, že ta amnestie byla připravována u vás, to je tak strašlivé? 

 


Pavel BLAŽEK, ministr spravedlnosti a místopředseda ODS:

 

Protože, když jsem já říkal předtím, že nebyla, tak samozřejmě vás to dostává do světla, že jste lhal a já jsem o té amnestii nikdy nelhal. To znamená, ta žaloba by nebyla od toho, že je ministerstvo dotčeno, jestli pracovalo, nebo ne, ta by byla o tom, aby soud zjistil objektivní pravdu, jak to bylo, a aby se ukázalo, že ministerstvo na tom nepracovalo, nehledejte v tom prosím ani nic osobního vůči panu Hasenkopfovi, protože tady bych rád řekl jednu věc, já do značné míry jednání pana Hasenkopfa, pokud jde o jeho důvod, proč to vlastně dělá, do jisté míry chápu, protože on má pocit do jisté míry jako vědecký pracovník, že on píše hodně článků a publikuje, že zkrátka a dobře má být spojován s něčím, o čem on si myslí, že s tím spojován být nemá. Já jenom kritizuju, že dokud je úředníkem na Pražském hradě, tak se nemůže bránit způsobem, který předvádí, a dokonce to nemůže dělat tak, že trvá na tom, že má zůstat na Pražském hradě a prezidentovi republiky dá úkol - buďto to zveřejníš ty, milý Miloši Zemane, nebo to zveřejním já. V tomto smyslu říkám, že to je nesvéprávné chování úředníka. Ale motivaci pana Hasenkopfa docela chápu a já mám taky zájem na tom, aby se spoustu věcí vědělo. 

 


Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


Pane ministře... 

 


Pavel BLAŽEK, ministr spravedlnosti a místopředseda ODS:


Na té amnestii totiž, a to je mediální mýtus dnes, vlastně už není tajného vůbec nic. Já se divím tomu, kdo co hledá. 

 

 

 Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


Vyjma toho, kdo ji napsal. 

 Pavel BLAŽEK, ministr spravedlnosti a místopředseda ODS:


Napsal. Já naprosto věřím verzi pana Jakla a jsem o tom přesvědčen, že měli více návrhů a s těmito návrhy na Pražském hradě a hlásí se k tomu jak prezident Klaus, tak pan Jakl, nějakým způsobem politicky rozhodli, jak ta amnestie bude vypadat. 

 


Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


Počkejte, pane ministře... 

 Pavel BLAŽEK, ministr spravedlnosti a místopředseda ODS:


Honění těch, co dávali šablonky, mi připadá směšné. 

 Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


Pane ministře, vy jste právník, vy jste právník. 

 


Pavel BLAŽEK, ministr spravedlnosti a místopředseda ODS:

 
No, ano. 

 Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


A když se podíváte na ten text 1. ledna vyhlášené amnestie, je možné, že to dali dohromady neprávníci? 

 Pavel BLAŽEK, ministr spravedlnosti a místopředseda ODS:


Ne, to je pořád to samé, oni od právníků měli šablonky a ty vyplnili nějakým způsobem. Víte ta amnestie, kdyby byl kritizován pan Hasenkopf, pan Koudelka a ještě nevím kdo... 

 Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


Počkejte, pane ministře, počkejte, pojďme jinak k tomu, vy říkáte, že kolem amnestie je všechno jasné. Tak mě možná něco minulo. 

 

 


Pavel BLAŽEK, ministr spravedlnosti a místopředseda ODS:


Já už nevím, co je na tom tajného. 

 Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


Mě možná něco minulo. A tak mi prosím řekněte, kdo připravil z právnického hlediska amnestii tak, jak byla vyhlášená? Vy to víte? 

 Pavel BLAŽEK, ministr spravedlnosti a místopředseda ODS:

 
Určitě se na tom podílel, v tom má Miloš Zeman pravdu, on neřekl autorství ale spoluautorství bude Pavel Hasenkopf, jestli se jmenuje Pavel, teď se omlouvám, bude to Zdeněk Koudelka, to se nikdy nezpochybňovalo a budou to někteří další, o nichž já teda nevím, to je pravda, kdo tam nějaké návrhy dával, jak má vypadat amnestie, protože já panu Jaklovi věřím, že to tak je, že těch návrhů měli více. A víte, ono není tak těžké, dostanete několik právník textů, nechat ten základní právní text a když tam máte větu - zastavují se řízení, a teď tam doplníte 8 let, 10 let, na to teda právnické vzdělání fakt nepotřebujete, a já jsem přesvědčen, naprosto přesvědčen, že tohle rozhodnutí opravdu učinil Václav Klaus, a to je to nejpodstatnější na tom celém jak právně, tak politicky. 

 Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


Když se dívám tady na serveru Lidovky.cz na vyjádření Zdeňka Koudelky dnešní, které bylo zveřejněno v podstatě chvíli před naším rozhovorem, tak on tam píše kromě jiného - podotýkám, že v návrhu amnestie, který jsem vypracoval v roce 2008 a který jsem aktualizovaný postoupil na Hrad v roce 2012 jako ústavně právní věnující se pravomocem prezidenta, tato věc nebyla a osobně mě nenapadla a mluví o aboličním článku. 

 Pavel BLAŽEK, ministr spravedlnosti a místopředseda ODS:

Ano. 

 


Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


To znamená, že vy říkáte, že on je, řekněme spoluautorem, on to tady v podstatě přiznává také. 

 


Pavel BLAŽEK, ministr spravedlnosti a místopředseda ODS:


V širším slova smyslu, kdokoli tam dal nějaký návrh, ze kterého se různě škrtalo nebo vynechávalo, tak při naprosto a teď řeknu nepřesném vyjádření toho slova autorství, to tak můžeme říci, ale fakticky... 

 Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


20. ledna, pane ministře...

 Pavel BLAŽEK, ministr spravedlnosti a místopředseda ODS:


Ale faktickým autorem opravdu je Václav Klaus, na tom se nedá nic změnit. 

 Martin VESELOVSKÝ, moderátor:

 

20. ledna tohoto roku jste v České televizi říkal: "Zdeněk Koudelka mě ujistil, že amnestii nepsal." 

 Pavel BLAŽEK, ministr spravedlnosti a místopředseda ODS:


To je pravda. 

 Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


Ale teď mi tady říkáte, že je spoluautorem. 

 


Pavel BLAŽEK, ministr spravedlnosti a místopředseda ODS:


Ale tam byla otázka, jestli ten text jako takový, to jsem v OVM, to si pamatuju… 

 


Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


Ano. 

 Pavel BLAŽEK, ministr spravedlnosti a místopředseda ODS:


Byl jsem tam s Jiřím Dienstbierem, jestli ten výsledný text je autorem Zdeněk Koudelka. A já jsem tedy volal Zdeňkovi Koudelkovi... 

 Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


To se tady chytáme za slovíčka, nebo mi odpovídáte na otázku, kdo je autorem amnestie? 

 

 


Pavel BLAŽEK, ministr spravedlnosti a místopředseda ODS:


Václav Klaus, o tom není pochyby. O tom nejsou vůbec žádné pochyby. 

 

 

 

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


Je autorem každého právnického termínu v té amnestii? 

 Pavel BLAŽEK, ministr spravedlnosti a místopředseda ODS:


Ale tady nejde přeci o té právnické termín, tady jde o to rozhodnutí, že se vůbec zastavovat, jaká je ta doba a délka. A teď, ale i to říká i Pavel Hasenkopf, já jsem se taky díval na ty jeho materiály, jeho vyjádření, on tam vlastně říká, že tam těch návrhů bylo více a pak to na Hradě kdosi upravil, vždycky říká, no, a to tak je a to kdosi bude Václav Klaus. 

 Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


Tak mi vysvětlete ten rozpor mezi tím 20. lednem, kdy vy říkáte v České televizi, že Zdeněk... 

 Pavel BLAŽEK, ministr spravedlnosti a místopředseda ODS:


Já v tom žádný rozpor necítím. 

 Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


Zdeněk Koudelka mě zjistil, že amnestii nepsal a teď říkáte, že Zdeněk Koudelka byl spoluautorem společně s Pavlem Hasenkopfem a možná dalšími. 

 Pavel BLAŽEK, ministr spravedlnosti a místopředseda ODS:


Já si pamatuji ty Otázky Václava Moravce. Den předtím vyšel článek v novinách, kde se psalo, že autorem toho textu je Zdeněk Koudelka. A já jsem tam jenom reagoval na tuto otázku a říkal jsem, že jsem volal Koudelkovi, což je pravda, a ten mě ujistil, že ten výsledný text není jeho, to jsem tam říkal, v žádném rozporu teď nejsem. Já jsem shodou okolností návrh Zdeňka Koudelky viděl, tam zastavení řízení bylo, ale úplně jinak, stejně jako u Pavla Hasenkopfa. 

 Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


Jak vám do toho všeho, co říkáte, pane ministře spravedlnosti, zapadá fakt, že 2. ledna, to znamená, v podstatě den po vyhlášení té amnestie Zdeněk Koudelka zveřejnil v deníku Právo komentář, který obhajoval tu poslední verzi amnestie a byl přímo nabitý daty a tvrdými fakty o tom, kolik je vězňů, kolik bude propuštěno, na kolik lidí to dopadne a tak dále? 

 

 

 

 

Pavel BLAŽEK, ministr spravedlnosti a místopředseda ODS:


Podívejte se, i Zdeněk Koudelka v tom svém vyjádření dnes říká, má tam nějaký datum, že už poskytl něco na Hrad. 

 Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


To datum je rok 2012. 

 Pavel BLAŽEK, ministr spravedlnosti a místopředseda ODS:


2012, je tam nějaký datum. To znamená, že nepochybně, a to vám musí říct on a pan Jakl nebo pan prezident, probíhaly nějaké konzultace, které se, buďto konzultace nebo nějaká písemná forma, to já nevím, která se týkala amnestie. To znamená, že Zdeněk Koudelka mohl být jeden z těch, kdo mohl předvídat, že někdy nějaká amnestie bude. Já vám řeknu jenom ze svého pohledu, mě se pan prezident v říjnu zeptal, jestli je možné, aby dostal nějaké tabulky o počtu vězněných osob za různé trestné činy. Já jsem odcházel s tím, že patrně pan prezident plánuje nějakou amnestii, ale netušil jsem, jestli to bude k 8. březnu, kdy končí ve funkci, jestli to bude k 28., netušil jsem vůbec nic. Podle mě na tom mohli být úplně stejně všichni ti, kteří tohle věděli, akorát, že jsem se na to nepřipravoval nijak, abych si počítal, kolik vězňů to bude nebo nebude. Ale víte ještě jednu věc, statistika... 

 Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


Rozumím, ale pardon, pane ministře, jestli... 

 Pavel BLAŽEK, ministr spravedlnosti a místopředseda ODS:


... kolik je kde vězňů je na internetu, to zas nepotřebujete tolik práce, abyste to sehnal, ta se zveřejňuje každý měsíc. 

 Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


Vždyť přece, abyste mohl zveřejnit takový komentář, jako on zveřejnil 2. ledna, tak byste musel vědět, jak bude vypadat minimálně ten aboliční článek. To znamená... 

 Pavel BLAŽEK, ministr spravedlnosti a místopředseda ODS:


Aboliční ne, aboliční se netýká vůbec vězňů, aboliční se týká těch, co ještě nejsou odsouzení. 

 Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


Já jsem necitoval jen vězně, on v tom článku citoval i počty lidí, u kterých probíhá trestní řízení a není ještě ukončeno a tak dále. Ptám se na to, vylučujete... 

 Pavel BLAŽEK, ministr spravedlnosti a místopředseda ODS:


Ten článek si nepamatuju, ale tohle nemohl vědět, protože to jsme nevěděli ani my na ministerstvu, nevěděl to dokonce ani Pavel Zeman, takže... 

 Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


To je to, na co se ptám, je tady určitá varianta, že Zdeněk Koudelka prostě ten materiál měl dřív třeba v ruce, než byla vyhlášená? 

 Pavel BLAŽEK, ministr spravedlnosti a místopředseda ODS:


Pane redaktore, sedělo to číslo, nebo ne, které on tam napsal, to já nevím samozřejmě. 

 


Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


No, sedělo. 

 


Pavel BLAŽEK, ministr spravedlnosti a místopředseda ODS:


No, sedělo. Jaké číslo tam uvedl, protože dneska je známo to číslo. Já to nevím, co tehdy uvedl. 

 


Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


Ta čísla seděla. 

 Pavel BLAŽEK, ministr spravedlnosti a místopředseda ODS:


Ke kterému datu? Jsou totiž různé věci. Jedna věc je v novinách 1., 2. ledna, což byly často odhady velmi nepřesné, ale čísla mít nemohl, protože znovu říkám, to nevěděl ani Pavel Zeman ta čísla a věděl je až v únoru. 

 Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


Vysvětlete mi ještě jednu věc, pane ministře... 

 Pavel BLAŽEK, ministr spravedlnosti a místopředseda ODS:


Aboliční čísla nechápu, kde vzal. Pokud jde o počty vězňů, tak to je jednoduchá záležitost, přes internet se to dá celkem jednoduše dopočítat a zjistit. 

 Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


Dobře, dvě věci, je možné, že na vašem ministerstvu jako stážista Zdeněk Koudelka prostě na té věci pracoval, aniž byste to vy věděl? 

 Pavel BLAŽEK, ministr spravedlnosti a místopředseda ODS:


Ne, to není možné. 

 Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


To není možné. 

 Pavel BLAŽEK, ministr spravedlnosti a místopředseda ODS:


To tak ani nebylo. Já jsem samozřejmě věděl, že si ho jako docenta ústavního práva z Právnické fakulty v Brně zvou na konzultace, protože Zdeněk Koudelka napsal knihu Prezident republiky a je odborníkem v oblasti pravomocí prezidenta, to jsem všecko věděl, to za mými zády určitě nebylo, ale... 

 Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


A proč jsme tady seděli 3. ledna spolu ve Dvaceti minutách a když jsem se vás ptal, jestli vás zajímá, jestli víte, kdo připravil po právnické stránce tu amnestii, tak jste říkal, že ne. 

 


Pavel BLAŽEK, ministr spravedlnosti a místopředseda ODS:


Protože mě to samozřejmě jako ministra, který je pověřen výkonem toho rozhodnutí, zajímalo 3. ledna a vlastně i teď hlavně výkon toho rozhodnutí, to znamená, aby nebyly vzpoury ve věznicích, aby se propouštělo, pokud možno, rychle, aby nedocházelo ke špatným výkladům té amnestie, a to mě zajímá na prvním místě dodneška, protože vy jste sám říkal, že jsem právník, pro právníka je bezcenná ta informace, kdo to připravoval, úplně bezcenná. Podstatný je... 

 Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


Kromě toho, že jste právník, jste také politik. 

 

 

 Pavel BLAŽEK, ministr spravedlnosti a místopředseda ODS:


Dobře, to je pravda. Ale ptáte se mě teď jako ministra a pro ministra je podstatné to, co je ve Sbírce zákonů. To, co tomu předcházelo, pro mě zajímavé není a naprosto chápu, abychom si rozuměli, že to zajímá veřejnost a zajímá to novináře, to já vůbec... 

 Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


A víte, co je zvláštní, pane ministře, a čemu já vůbec nerozumím, jsme 4 měsíce od toho našeho prvního rozhovoru, který byl těsně po vyhlášení amnestie a nebýt zhruba dvou zmínek kolegy Tomáše Němečka v Lidových novinách, který mluvil o tom, že podle jeho názoru je Zdeněk Koudelka minimálně spoluautorem té amnestie, tak to nikomu z toho okruhu i přes mnoho a mnoho otázek nestálo za to, aby řekl - ano, pravděpodobně se na tom podílel pan Hasenkopf jako hradní právník, pravděpodobně na tom pracoval bývalý náměstek nejvyšší státní zástupkyně Zdeněk Koudelka. Proč to tak je? 

 Pavel BLAŽEK, ministr spravedlnosti a místopředseda ODS:


Podívejte, já teď…

 

 

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


Proč jste to neřekl vy třeba? 

 Pavel BLAŽEK, ministr spravedlnosti a místopředseda ODS:


Ale já jsem o tom v těch Otázkách Václava Moravce, které jste citoval, mluvil. 

 Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


Ale tam jste nezmiňoval jméno Zdeňka Koudelky, že byl spoluautorem, tam jste naopak říkal, že nebyl autorem. 

 


Pavel BLAŽEK, ministr spravedlnosti a místopředseda ODS:


Ta hodina byla o Koudelkovi a to, že on také napsal návrh amnestie, jsem tam řekl. Já jsem jiný návrh jeho amnestie v podstatě neviděl. Pak byly nějaké různé úpravy, které on tam dělával, ale to on dělával pořád se vším, protože jednak učí na fakultě a jednak se tím zabývá, takže tam není jako, ale neměl tam žádné zastavení řízení toho typu, o kterém se bavíme, nikdy. 

 Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


Posloucháte Dvacet minut Radiožurnálu. Dnes je tady ve studiu Radiožurnálu ministr spravedlnosti Pavel Blažek. Byl by podle vašeho názoru, pane ministře, Zdeněk Koudelka dobrý ústavní právník, soudce, ústavní soudce? 

 


Pavel BLAŽEK, ministr spravedlnosti a místopředseda ODS:

Ale on je soudce. Já se osobně domnívám, já ho znám hodně dlouho, takže já osobně se domnívám, že ano, pokud jde o míru znalostí. A teď řeknu něco, snad budu pochopen dobře, ale on je tím, že je vědecky založený, tak je taky trošku bych řekl potřeštěný, a to samozřejmě vyvolává ne vždy dobré, bych řekl, ohlasy, to znamená, že v podstatě otázka, na kterou se mě ptáte, je složitá, kdybych pro to hlasoval já, tak si ho představím, že by tam na ten Ústavní soud patřil, ale možná ještě ne teď, možná ještě musí trošku uzrát, ale Senát je nezvolil, čili ta otázka je bezpředmětná a nemyslím si, že ho bude navrhovat Miloš Zeman. 

 Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


Proč si to nemyslíte? 

 Pavel BLAŽEK, ministr spravedlnosti a místopředseda ODS:


Ale znalostmi a tím, jak já ho znám, dlouho vím, jak se snaží sebevzdělávat a jak na sobě pracuje, tak si myslím, že by tam býti mohl, že tam byli někteří, kteří ve srovnání s ním o tom ústavním právu neví nic. 

 


Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


Proč si myslíte, že ho Miloš Zeman nebude navrhovat? 

 Pavel BLAŽEK, ministr spravedlnosti a místopředseda ODS:


Já si myslím, že Miloš Zeman ví, že Senát ho už jednou nezvolil a já Miloše Zemana chápu jako praktického politika, to znamená, že on chce, aby jeho návrhy procházely Senátem. Nemyslím si, že se situace v Senátu natolik změnila, a teď myslím v superlevicovém Senátu, aby dostal odpověď - budete-li, pane prezidente, navrhovat Zdeňka Koudelku, a těch jmen bude asi více, tak hladce projde, to tak určitě není. 

 


Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


A co ta úvaha, že teprve dnes tady vy sedíte a říkáte - ano, spoluautorem byl Zdeněk Koudelka, pracoval na tom. Tak nebyla celou tu dobu snaha řekněme o to, aby jméno Zdeňka Koudelky nevešlo do žádné souvislosti s přípravou amnestie, aby prostě byl daleko čitelnější a řekněme přijatelnější pro senátory? 

 


Pavel BLAŽEK, ministr spravedlnosti a místopředseda ODS:


Ale nebyla. To si myslím, že to spojujeme věci, které se vůbec spojovat nemají a nedají. 

 Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


Jak to, že ne? 

 Pavel BLAŽEK, ministr spravedlnosti a místopředseda ODS:


To si nemyslím, že to tak bylo. Mimochodem vždyť přece on procházel, to bylo někdy v březnu loňského roku, to ještě o amnestii nebylo vidu ani slechu, jo, to znamená, že to si myslím, že je taková spekulace, myslím si, že to k sobě nepatří, ale jenom znovu říkám, slovo spoluautor říkám protože, ho dneska použil prezident Zeman, použil ho pan Mynář a je teď moderní slovo, předtím se takto nepoužívalo, mě se takto nikdo neptal, jestli je Koudelka spoluautor nebo není. To, že má vztahy na Pražský hrad a to, že je autorem některých návrhů amnestie, je stará dávná věc, která se nikdy netajila a netajil ji ani on sám. 

 Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


Takových bylo dnešních Dvacet minut Radiožurnálu. Ministr spravedlnosti Pavel Blažek byl mým hostem. Díky za váš. Na shledanou. 

 Pavel BLAŽEK, ministr spravedlnosti a místopředseda ODS:


Na shledanou. Děkuji. 

JUDr. Pavel Blažek

ministr spravedlnosti
místopředseda strany
člen místní rady
předseda oblastního sdružení
zastupitel statutárního města