16. května 2013

Události, komentáře

Hostem komentovaných událostí ČT24 byl předseda poslaneckého klubu ODS Marek Benda.


Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:


Ve studiu vítám předsedy poslaneckých klubů ODS a ČSSD Marka Bendu a Jeronýma Tejce. Pánové, dobrý večer. 

 Jeroným TEJC, předseda poslaneckého klubu ČSSD:


Dobrý večer. 

 Marek BENDA, předseda poslaneckého ODS:


Dobrý večer. 

 Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:


Pane Bendo, co říkáte tedy závěrům vnitřní kontroly, která se týká protikorupčního útvaru? Jeho bývalý šéf Martinec trestný čin nespáchal, ale choval se divně, nestandardně. Co to je? Jak tomu rozumíte? 

 Marek BENDA, předseda poslaneckého ODS:


Já samozřejmě nemám ani ty závěry, já mám jenom totéž, co máte vy, to znamená zprávu... 

 Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:


A jak jste si to vysvětlil sám pro sebe? 

 Marek BENDA, předseda poslaneckého ODS:


... zprávu z ČTK. Vysvětlil jsem si to tak, že zřejmě nedošlo k spáchání žádného trestného činu, že nedošlo skutečně k vynesení informace ze spisu, možná proto, že takový spis nikdy ani neexistoval nebo něco podobného, ale že došlo k nějakému chování, které není slučitelné s funkcí policejního důstojníka, a proto má být kázeňsky a kárně potrestán. 

 Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:

Ten závěr je podle vás standardní, myslím tedy ten závěr o nestandardním chování? 

 


Marek BENDA, předseda poslaneckého ODS:


No já jsem... 

 Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:


Jestli byste nečekal konkrétnější třeba výsledek? 

 Marek BENDA, předseda poslaneckého ODS:


To asi nemůže být za situace, kdy je to teprve předkládáno k rozhodnutí... 

 


Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:


Myslíte k tomu kázeňskému? 

 Marek BENDA, předseda poslaneckého ODS:


…k tomu kázeňskému rozhodnutí. Na konci bude nějaké kázeňské rozhodnutí, ale těžko můžu, tak jak to vyčítám policii, tak bych to samozřejmě vyčítal extrémně i vnitřním kontrolním mechanismům. Předtím, než je člověk jakkoli uznám vinným, odsouzen, potrestán, cokoli, tak předem ho skandalizovat tím, že říkám to a to spáchal. A jestli jsem se za něco na celorepublikové útvary vždycky zlobil, tak to bylo právě proto, že předem přicházely a říkaly - to je viník, o tom víme. A je dobře, že ta inspekce, respektive ta vnitřní kontrola postupuje takhle opatrně a uvážlivě. 

 Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:


Pane Tejci, a na vás nedělá to dojem ve smyslu ukončení příběhu tak, že se vlk nažral a koza zůstala celá? Bývalý šéf protikorupční policie se choval nestandardně, dál se to bude mnoho týdnů kázeňsky řešit, ale vlastně se nic nestalo z hlediska trestní roviny? 

 Jeroným TEJC, předseda poslaneckého klubu ČSSD:


Možná to takový dojem dělá, ale otázkou je, jestli to tak je. Já si myslím, že v tuto chvíli je evidentní, že nedošlo ke spáchání trestného činu nebo alespoň něco takového nebylo zjištěno a že ta intenzita toho jednání, které bylo přes určitou hranu možná porušením nějakých vnitřních předpisů, nebyla taková, aby se tím mohla zabývat Generální inspekce bezpečnostních sborů. A nepochybně kdyby se něco takového dělo, tak já nepochybuji o tom, že by právě ona začala jednat. V této souvislosti si myslím, že to řešení, které bylo zvoleno, tedy to, že pan plukovník Martinec se sám rozhodl ještě před tímto řízením opustit svůj post, dává možnost dlouhodobější spolupráce mezi policií a státním zastupitelstvím a také nastavilo určitou laťku těm, kteří přijdou po něm ať už na tento útvar nebo kamkoli jinak, že jsou ochotni sami přijmout odpovědnost, byť nespáchali nic závažného. 

 

 


Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:


Dozvěděl jste se z dnešního vyjádření policie, zda Útvar proti korupci vytvářel na Lenku Bradáčovou kompro? To přece byla taky stěžejní otázka, která se ještě před časem řešila, visela ve vzduchu jako velký otazník? Je ticho po pěšině. 

 Jeroným TEJC, předseda poslaneckého klubu ČSSD:


To jsme se rozhodně nedozvěděli a v této souvislosti nepochybně předpokládám, že to šetření bude probíhat dál, protože ta obvinění, která vznesla Lenka Bradáčová, byla poměrně závažná a nepochybně bude ještě na vnitřních orgánech policie, aby je prověřila. Ale určitě pokud by se něco takového stalo, bylo zjištěno, tak by následovalo spíše obvinění pana plukovníka Martince než nějaké kázeňské řízení. 

 Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:


Podle žalobkyně Bradáčové na ni útvar připravoval kauzu, aby ji znevěrohodnil. Pochybnosti trvají, šetření je rozhodně zatím nerozptýlilo, vlastně se tím do této chvíle, alespoň z toho, co jsme slyšeli z té dnešní tiskovky, nezabývalo. Přesto policejní prezident Červíček počítá s bývalým protikorupčním šéfem Martincem na místo náměstka Úřadu služby kriminální policie. Nepůsobí toto na vás zvláštně nebo řekněme alespoň předčasně? 

 Marek BENDA, předseda poslaneckého ODS:


Já myslím, že tyto věty zazněly v okamžiku, kdy pan Martinec odcházel, respektive krátce po jeho odchodu. Dneska bylo sděleno nějaké v uvozovkách obvinění z kárného postavení před kárnou žalobu a samozřejmě tam může být výsledek různý včetně toho, že například se řekne, že ten člověk nesplňuje podmínky na to, aby nadále fungoval v policii, nebo aby fungoval v pozici, v jaké je. To si asi vyčkejme ještě výsledku. 

 Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:


A neměl by tedy policejní prezident nechat bývalého protikorupčního šéfa Martince stranou, dokud výsledky toto kárného řízení tedy zcela nevyloučí pochybnosti o tom, že jeho útvar připravoval kauzu na žalobkyni Bradáčovou, že pustil informace z trestního spisu jejího manžela do tisku, že se dopustil selhání při vyšetřování desítek závažných kauz. To jsou obvinění, která si nevymyslel nikdo, ale jsou to obvinění, která vznesla sama vrchní státní žalobkyně. 

 Jeroným TEJC, předseda poslaneckého klubu ČSSD:


To sice ano, ale jak jste sama řekla, není to prokázáno a já bych považoval za nesprávné... 

 

 


Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:


Jestli neměl počkat policejní prezident. 

 


Jeroným TEJC, předseda poslaneckého klubu ČSSD:


... já bych považoval za nesprávné, kdyby to šetření, které teď probíhá, případně ověřuje ty informace, které zazněly, probíhalo ve chvíli, kdy by pan Martinec byl ředitelem toho útvaru, který vedl, kdyby měl možnost nějakým způsobem ovlivňovat chod toho útvaru a třeba některé v uvozovkách stopy zametat. Ale tak to není. Pan Martinec není už ředitelem útvaru, nemá na jeho chod žádný vliv a pokud bude pověřen výkonem jiné funkce a nebude-li tomu bránit právě ono šetření, o kterém se bavíme, tak v tom nespatřuji něco zásadního a závažného. 

 Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:


Přece podle policejního prezidenta tak, jak to dnes řekl, je zřejmé, že opravdu unikly informace z případu do médií. To je na stole, to je informace, kterou řekl sám policejní prezident. Prověrka ale nezjistila, kdo je vynesl, jak říká tedy sám policejní prezident. Je to tak těžké to zjistit a není skutečně o to divnější, že Martinec s posvěcením policejním prezidenta Červíčka putuje do další vedoucí pozice? Není vám to divné? 

 Marek BENDA, předseda poslaneckého ODS:


Já nejsem policejní vyšetřovatel a nevím, jak složité je to vyšetřit. Je pravda, že prostě jsem v podstatě hluboce nešťastný z toho, že úniky z policejních spisů se málokdy vyšetří. Vždycky to svedou na někoho jiného, vždycky řeknou - my jsme si to ještě s někým předali, docela s chutí dělají, že to třeba pošlou do sněmovny jako obvinění k mandátovému a imunitnímu výboru, a ještě než to do té sněmovny dorazí, tak už je to náhodou v médiích. Mě tohle to samozřejmě strašně zlobí, protože policie tady má fungovat jako orgán, který staví zločince před soud, a ne který používá veřejné mínění k tomu, aby lidé byli očerňováni. To naprosto souhlasím a pevně věřím, že ta šetření ještě poběží a že možná na nějaké konkrétní viníky ukážou. 

 Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:

Když mluvíme o šetření těch policejních úniků, tak možná se dá říci, že korunu tomu všemu nasazuje ta stávající snaha policie zřídit jakési informační centrum, ze kterého by neměly unikat informace, které by měly dohlížet nad policejními daty. Víte, jak to bývá. Soustřeďte tajné informace na jedno místo a máte skutečně zaděláno na skandál nevídaných rozměrů. A toto informační centrum by spadalo právě ještě navíc pod úřad, kde by napříště náměstkoval Martinec. Já tomu zkrátka nerozumím. To je to, co se pořád snažím zjistit teď od vás. Vy tomu rozumíte té strategii? 

 Jeroným TEJC, předseda poslaneckého klubu ČSSD:

 
Ono jsou to spíše otázky na ministra vnitra a... 

 


Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:


Vy jste stínový ministr vnitra. 

 Jeroným TEJC, předseda poslaneckého klubu ČSSD:


... policejního prezidenta. 

 Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:


Vy jste stínový ministr vnitra, takže jistě nad tím po nocích přemýšlíte. 

 Jeroným TEJC, předseda poslaneckého klubu ČSSD:


Ale já samozřejmě mohu se, určitě nad tím přemýšlím a samozřejmě rozumím třeba snaze na jedné straně policejního prezidenta najít způsob, jak dostat informace do jednoho místa tak, aby například policie nepracovala na třech případech současně na jiných místech, aniž by o tom sama věděla, aby měla informace, které může analyzovat. Na straně druhé každé takovéto centrum má své výhody, o kterých jsme mluvili, ale také nevýhody, protože samozřejmě pokud se sdílí, znamená to, že o nich neví jen ti, kteří na nich pracují například na tom jednotlivém útvaru, ale i další. Pak může docházet k vyzrazení těchto informací, ale také například k nedůvěře lidí, kteří spolupracují s policií, předávat tyto informace policii právě proto, že se mohou bát prozrazení. 

 


Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:


No a má to nějaké řešení? 

 Jeroným TEJC, předseda poslaneckého klubu ČSSD:


Myslím, že to řešení je nastavení kontrolních mechanismů. Nemyslím si, že lze tuto věc vyřešit nějakým zákonem. 

 Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:


Ty dosud podle vás nefungují tak, jak by měly. 

 Jeroným TEJC, předseda poslaneckého klubu ČSSD:


Kdyby fungovaly, tak se nám neobjevují tak často předpisy jednotlivých trestních stíhání nebo usnesení o zahájení trestního stíhání, či odposlechů v médií nebo kdekoli jinde. Ale na straně druhé, jak už hovořil o tom pan předseda Benda. Prostě těch lidí, kteří se setkávají například s tím trestním spisem od advokátů přes státní zástupce až po policisty, je tolik, že je velmi složité mnohdy odhalit toho, který skutečně způsobil onen únik. 

 Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:


Tomáš Martinec, který se i podle samotného policejního prezidenta dopustil nestandardního chování při nakládání s informacemi z trestního spisu manžela Bradáčové. Toto je na stole, toto nikdo nezpochybňuje. Podle vás je nebo není Tomáš Martinec rizikový z hlediska bezpečnosti informací? 

 Marek BENDA, předseda poslaneckého ODS:


Já si tedy nejsem vůbec jist, jestli je pravda ten závěr vaší věty, že se dopustil z toho... 

 Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:

 


Dopustil se nestandardního chování při nakládání s informacemi z trestního spisu. 

 


Marek BENDA, předseda poslaneckého ODS:


Při nakládání...a z trestního spisu, to podle mého názoru v tom vyjádření... 

 Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:


Šel za Lenkou Bradáčovou a řekl jí to. Ani jeden z nich nepopírá, šel za Lenkou Bradáčovou a řekl jí, že bude obviněn. 

 Marek BENDA, předseda poslaneckého ODS:


... ale to řečeno nebylo. Tam v tom vyjádření dnešní... 

 


Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:


Její manžel s ní už 3 roky nežije. 

 Marek BENDA, předseda poslaneckého ODS:


... dnešního bylo, že by se dopustil nestandardního zacházení s informacemi. 

 Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:


Odkud by asi ty informace byly? Budou to informace, které zkrátka sdělil Lence Bradáčové a asi mu úplně z nebes nespadly. 

 Marek BENDA, předseda poslaneckého ODS:


To víte možná vy, já to teda nevím. Předpokládám, že kdyby to byly informace ze skutečně trestního spisu, tak je to trestný čin. 

 


Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:


Nebo možná předstíral, že to byly informace z trestního spisu. To už ví jen pan Tomáš Martinec. 

 


Marek BENDA, předseda poslaneckého ODS:


Proto je to možná jenom kárné řízení. 

 Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:


Celé kamufláž. 

 Marek BENDA, předseda poslaneckého ODS:


Proto je to možná jenom kárné řízení. Ale já, pokud jsem neviděl ani trestní spis, ani návrh na kárné řízení, tak já to přece nemůžu rozhodnout odsud od stolu, abych říkal no, asi to bylo takhle. To já nemůžu tušit. 

 Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:


Dobře, tak se dopustil nestandardního chování při nakládání s informacemi. Tečka. 

 Marek BENDA, předseda poslaneckého ODS:


Tak. 

 Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:


No a je nebo není bezpečnostním rizikem to, jakým způsobem tedy Tomáš Martinec nakládá s informacemi, pokud putuje do nějaké funkce, v níž bude možná mít další možnost s nějakými informacemi soustředěnými v jednom místu, pracovat? Byť tedy policejní prezident říká, že to tak nebude, že on bude náměstkem a že to informační centrum bude spravovat ředitel toho úřadu. 

 


Marek BENDA, předseda poslaneckého ODS:


Já pevně doufám, že informační centrum je o tom, že se tam informace schází a ne že je každý může... 

 Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:


No víte, jak to je doteď. 

 Marek BENDA, předseda poslaneckého ODS:


To právě není tak úplně jednoduché. Já jsem tady velmi opatrný na zřizování nějakých velkých analytických informačních center, protože právě se ukazuje a ukázalo se v některých kauzách, jako byla středočeská kauza kolem Davida Ratha a lidí kolem něj, že právě jakoby utajení i uvnitř těch policejních složek a státního zastupitelství, respektive to, že to ví jenom velmi malá skupina lidí, umožňují, aby se některé věci dotáhly do konce. Jsme prostě v České republice. Tady když se něco ví, tak se to bohužel rozkecá, že použiji toto drsné slovo. Takže já jsem na tohle velmi opatrný. Ale zase říkám, je to vysoký policejní důstojník, ten policejní prezident přece ho nemůže vzít a říct jako proto, že máme nějaké podezření, tak zítra končíte a jdete na ulici. Ten musí minimálně nechat proběhnout ty vnitřní procesy. Pak by ta policie uvnitř sebe neměla vůbec žádnou důvěru a ti lidé by byli ohromně ohroženi a dívali bychom se na to z druhé strany a říkali - každý může být vyhnán. 

 


Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:


Ano, pane Tejci. Pan Tejc úplně nesouhlasí. 

 

 


Jeroným TEJC, předseda poslaneckého klubu ČSSD:


Já možná, nesouhlasím, možná ještě jeden důvod, nad kterým jsme nepřemýšleli a proč taky možná pan Martinec zůstává u policie a možná to působí nestandardně, ale musíme si vybrat. Pan Martinec zůstává u policie, anebo odchází pryč. A já myslím, že ještě možná horší řešení za té současné situace by bylo, kdyby šéf takto exponovaného útvaru, s takovými informacemi, které má, o rozpracovaných trestních stíhání odcházel pracovat pro nějakého tu miliardáře, či majitele bezpečnostní agentury a pracovalo by se s těmi informacemi někde jinde. Takže já do značné míry policejního prezidenta chápu, že nabízí plukovníku Martincovi uplatnění v rámci policie. 

 Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:


Obvodní soud pro Prahu 7 zprostil dnes obžaloby Petra Lessyho. Ta ho viní z pomluvy a zneužití pravomoci. Podle vyšetřovatelů předal bývalý policejní ředitel informace o dvou důstojnících ze Zlína médiím. Petr Lessy svou vinu od začátku popírá. Rozhodnutí soudu není zatím pravomocné. 

 

 


Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:


Pane Tejci, obvinit někoho není v této zemi úplně těžké, zvlášť když je to bitva, která se odehrává uvnitř policie. Probíhá podle vás místy uvnitř policie jakási personální válka, v níž občas dojde i ke zneužití úkonů v trestním řízení? 

 Jeroným TEJC, předseda poslaneckého klubu ČSSD:


Toto by byla čirá spekulace. Nemám pro to důkazy, ale já jsem od počátku kritizoval postup Generální inspekce, kritizoval jsem postup ministra vnitra, který velmi promptně zareagoval na toto obvinění, které podle mého názoru stálo na vodě. A myslím si, že v tuto chvíli pan ministr vnitra ve chvíli, kdy slíbil, že ve vteřině odstoupí, pokud se ukáže účelovost tohoto obvinění, by měl dostát svému slibu a rezignovat, protože je evidentní, pokud tedy to obvinění bylo uznáno soudem jako nepravdivé, že by pan ministr v tuto chvíli měl rezignovat. 

 Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:


A váš názor? Měl by rezignovat? 

 Marek BENDA, předseda poslaneckého ODS:


Za prvé máme tady nepravomocné rozhodnutí soudu proti... 

 Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:


A když bude pravomocné v tomto duchu? 

 Marek BENDA, předseda poslaneckého ODS:


... proti kterému se státní zástupce na místě odvolal, a jestli jsem správně rozuměl, tak ten soud řekl ano, něco se stalo, ale nedá se prokázat, kdo to udělal. Budeme si na to muset zvyknout, že občas jako obvinění soud rozhodne jinak. Až bude pravomocné, pak ať se k tomu pan ministra vnitra, jestli slíbil, že odstoupí, tak bude muset odstoupit, ale až bude rozhodnutí pravomocné. Zatím jsme v nějaké první instanci, která neřekla - nic se nestalo. Jenom řekla - nedá se to konkrétní osobě prokázat. To se bohužel občas v procesu stává, protože platí zásada v pochybnostech ve prospěch.

 Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:


Pánové, já vám děkuju oběma za účast v komentovaných Událostech. Na shledanou. 

 Jeroným TEJC, předseda poslaneckého klubu ČSSD:


Díky, na shledanou. 

 Marek BENDA, předseda poslaneckého ODS:


Díky, na shledanou. 

Marek Benda

předseda poslaneckého klubu PČR
místopředseda regionálního sdružení
člen místní rady
člen oblastní rady