20. května 2013

Kuřák je závislý proto, že mu to stát umožnil

Od příštího roku to bude jako v Americe. Číšníci se budou kvůli rakovině plic soudit se státem o neuvěřitelné částky, prorokuje poslanec Boris Šťastný (ODS).

 

Vídeňští odborníci prokázali, že ani oddělené prostory v restauracích nekuřáky neochrání. Jak budete s tímto zjištěním nyní pracovat? 

Tato skutečnost je nám samozřejmě dávno známá. Kouř se šíří stejně jako moč v bazénu. Když se někdo vyčurá v jednom rohu bazénu, tak se za chvíli difuzí objeví moč i na druhém konci. Úplně stejně funguje difuze i ve vzduchu. Jediný problém je tedy v tom, jak definovat stavební oddělení. My se to nyní pokoušíme v "mém" návrhu zákona zlepšit – chceme pevné stěny s uzavřenými otvory. 

Původně jste ale navrhoval úplný zákaz kouření. Proč se od toho nyní odkláníte? 

Neříkám, že už nechci zákaz kouření. Jen jsem dospěl k závěru, že pokud jste kuřák, tak jste osobou závislou. A to jen proto, že vám to stát umožnil. Legalizoval masovou distribuci tabákových výrobků, které způsobují vážnou závislost, onemocnění a smrt. Takže stát má nyní povinnost s tím naložit. 

Jak přesně by měly oddělené "kuřárny" vypadat? 

Už by nestačilo postavit do prostoru paraván nebo mříž. Místnost pro kuřáky by měla být oddělená pevnou zdí bez otvorů, měla by být dostatečně odvětraná a nesměly by se v ní pohybovat osoby mladší osmnácti let. 

Jak chcete chránit servírky? Plicní nemoci se dostaly mezi profesionální choroby, takže mohou začít padat žaloby na stát... 

Místnost pro kuřáky samozřejmě nebude pracovištěm, takže servírky do nich nově chodit nebudou. Viděl jsem to v Berlíně na diskotéce – kuřácký prostor byl sklem oddělená místnost, kam si lidé donesli skleničku sami. Pokud by to tak nebylo, soudy by opravdu zaplavily statisíce žalob na stát. 

Mimochodem, víte o tom, že by padaly žaloby už dnes? 

Takové soudy zatím u nás neběžely, protože plicní choroby jsou profesionálními nemocemi teprve od loňského roku. Současně byl doposud problém s občanským zákoníkem. Ten bude ale k 1. lednu 2014 kodifikován, takže masivní žaloby budou moci začít. Číšníci se budou kvůli rakovině plic soudit se státem o neuvěřitelné částky. 

Prozatím jste mluvil o restauracích. Co kouření v jiných veřejných prostorách?
 

V České republice nelze definovat veřejný prostor. Pokud se o to pokusíte, můžete dojít ad absurdum až k zákazu kouření v bytových jednotkách, a to já rozhodně nechci, i když v USA takový trend je. I nový zákon proto vyjmenovává taxativně jednotlivá místa, kde se stát rozhodl chránit nekuřáky. 

Která? 

Jsou to například školy, školky, jesle, dopravní prostředky, čekárny spojené s drážní dopravou, kina, divadla, koncertní sály, úřady, banky, finanční instituce a restaurace. Vychází se vždy ze dvou parametrů: v místě se sdružuje větší množství osob a jde o uzavřený prostor, kde hrozí riziko pasivního kouření. 

Ministr zdravotnictví je v návrzích radikálnější. Chápu správně, že chystáte konkurenční novelu protikuřáckého zákona? 

Já jsem na některých pasážích ministerského návrhu spolupracoval, ale mám pocit, že to ministr příliš zdržuje. Takže ano, pokud to ministr nepředloží do příští schůze, přijdu sám s poslaneckým návrhem. 

(Autor: Veronika Rodriguez)
MUDr. Boris Šťastný

poslanec PČR
místopředseda oblastního sdružení
zastupitel
zastupitel statutárního města