16. května 2013

Dvacet minut Radiožurnálu

Hostem diskusního pořadu ČRo 1 - Radiožurnál byl předseda senátorského klubu Jaroslav Kubera.


Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:


Zájemce o české občanství čeká přísnější schvalovací proces, na druhou stranu ale získají možnost ponechat si zároveň občanství své původní vlasti. Počítá s tím novela příslušného zákona, kterou dnes projednali senátoři. Norma se potýkala i s výhradami nevládních organizací, které upozorňovaly na údajně zbytečnou přísnost a v jistém ohledu prý i diskriminaci. Hostem dnešních Dvaceti minut Radiožurnálu je předseda senátního ústavněprávního výboru, občanský demokrat a primátor Teplic Jaroslav Kubera. Dobrý den. 


Jaroslav KUBERA, předseda senátorského klubu ODS:


Dobrý den. 

 


Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:


Pane senátore, prošla novela zákona o státním občanství Senátem bez problémů? 

 Jaroslav KUBERA, předseda senátorského klubu ODS:


Těch problémů byla celá řada, byla celá řada pozměňovacích návrhů, bylo jich celkem 13, 9 daly výbory, 4 daly výbory a 9 bylo dalších, z toho některé prošly, některé neprošly. Ale je potřeba pro posluchače zdůraznit, že to, o čem budeme mluvit, není definitivní podoba, protože vzhledem k tomu, že sněmovna schválila tu vládní novelu nebo ten vládní návrh schválila 143 hlasy, tak je vysoce pravděpodobné, že projde ten původní vládní návrh, a to proto, že některé pozměňovací návrhy jsou velmi kontroverzní a budou pro sněmovnu nepřijatelné. 

 Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:


Třeba například, pane senátore? 

 Jaroslav KUBERA, předseda senátorského klubu ODS:


Třeba například soudní přezkum bude jeden z nich, potom prodlužování některých lhůt, takže já předpokládám, že sněmovna se přidrží toho svého návrhu. 

 Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:


Pojďme třeba k tomu soudnímu přezkumu, to je v případě, že by žadatel o české občanství neuspěl, tak podle vládního návrhu zákona, jestli tuším správně, tak není možný soudní přezkum, takže Senát tam tuto možnost dodal? 

 Jaroslav KUBERA, předseda senátorského klubu ODS:


Senát tam tuto možnost dodal. Je to velmi složitá otázka, my jsme se dlouho s ní potýkali v ústavněprávním výboru, protože na jedné straně stojí zájem bezpečnosti státu a na druhé straně bývá zvykem, že vždycky může existovat soudní přezkum, protože soudy jsou nezávislé, ale tady nastává veliký problém, protože si my, kteří nejsme zastánci toho soudního přezkumu, nebo kteří jsme se nechali přesvědčit ministerstvem, chápeme to, že je to velmi obtížné, aby se například ten žadatel dostal k informacím třeba Bezpečnostní informační služby, a ta doba spíše nahrává tomu, aby ten soudní přezkum nebyl. Ono je ještě další riziko vynesení těch údajů. 

 Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:


Pardon, já tomu úplně nerozumím. To znamená, že podle vás by celá věc neměla jít k soudu, aby se nedostal člověk, který žádá o české občanství, k citlivým údajům tajných služeb? 

 Jaroslav KUBERA, předseda senátorského klubu ODS:


To je jeden z těch důvodů, protože ono by to jinak ani nešlo, protože pokud ta bezpečnostní služba příslušná dá zamítavé stanovisko, tak ten soud se nemůže k žádnému výsledku dopracovat bez toho, aby ho projednal. V tu ránu samozřejmě už jsou i advokáti na scéně a ono ze všech orgánů, víte, jak to je v České republice, tady se neutají opravdu vůbec nic. Ale ten zákon je postaven tak, že takovýchto případů by z toho počtu žadatelů o to občanství mělo být minimum. Je to podobné, jako se dělá velké drama s DNA, velké drama z toho, kdo bude provádět zkoušky, ale k tomu se ještě dostaneme. 

 Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:


Ano, samozřejmě, ale přece nějaký opravný prostředek tady být musí, úředníci nejsou neomylní, pokud zamítnou žádost o české občanství, kam bude možné se tedy odvolat, dovolat? 

 Jaroslav KUBERA, předseda senátorského klubu ODS:


On ten soudní přezkum prakticky je nemožný u těch bezpečnostních tam, kde jsou do toho jaksi zainteresovány bezpečnostní složky. 

 Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:


Tam už tedy nebude opravný prostředek? 

 

 

 

Jaroslav KUBERA, předseda senátorského klubu ODS:


Tam už opravný prostředek nebude. Musíme si uvědomit, že státní občanství... 

 Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:


Ale třeba to nebude pravda, třeba tam bezpečnostní riziko nebude? 

 


Jaroslav KUBERA, předseda senátorského klubu ODS:


To jsme u té základní filozofie. Státní občanství na to mají sice žadatelé právo, ale nemají nárok. Státní občanství je natolik závažná věc, že je na každém státu a vůbec to nesouvisí s Listinou práv a svobod, jak se to někdo snaží veřejnosti namluvit, tam je výsostným právem státu a není v rozporu s ničím, jaká pravidla si stát určí. Ten zákon ta pravidla poměrně zmírňuje docela výrazným způsobem, ale nechce jít nad jistý rámec zejména, protože ten zákon nebude platit rok nebo dva, a ta situace se neustále zhoršuje. Ten pohyb lidí v důsledku globálních, celosvětových událostí narůstá, víte, jaké problémy mají ty země, které svého času byly velmi liberální. 

 Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:


Kdo třeba, myslíte Francii? 

 Jaroslav KUBERA, předseda senátorského klubu ODS:


Například, například Francii, i když... 

 Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:


Problémy s přistěhovalci, myslíte… 

 Jaroslav KUBERA, předseda senátorského klubu ODS:


Například, ale i když v té Francii je to zvláštní, protože my jsme neustále peskováni Evropskou unií za postoj k Romům a podobně, a já, když jsem viděl, jak vystěhovávají ve Francii, jak rozbíjejí přívěsy Romům a vystěhovávají ty tábory, tak to kdyby se stalo u nás, tak je z toho obrovská aféra, a tam to prochází naprosto normálně, žijí v ghettech za ostnatým drátem jak v koncentračním táboře, a to kupodivu nevadí. 

 Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:


Vy si myslíte, pane senátore, že by jaksi bylo lepší, kdyby byla ta pravidla ještě přísnější? Vy jste řekl, že se zmírňují, ale já tady jaksi musíme říct, že tady jsou o něco přísnější. 

 


Jaroslav KUBERA, předseda senátorského klubu ODS:


Ne, já jsem zastáncem toho vládního ..., no, to není pravda, protože... 

 


Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:


Já budu jmenovat, určitá forma majetkových přiznání, rozšíření definice trestní bezúhonnosti na nedbalostní trestní činy, testy DNA pro otce, když je matkou žena ze země mimo Evropské unie a pár je nesezdaný, to jsou jen drobné výňatky. 

 Jaroslav KUBERA, předseda senátorského klubu ODS:


To je všechno pravda, ale je tam to slůvko ale, například zůstanu u DNA, ta není všeobecná, ta se používá v případech, o kterých víme, že přijde jaksi žena z nezemě EU, z některé jiné země než členské a samozřejmě fingovaně tady dosáhne toho, že získá občanství, protože tady porodí, má fingovaného otce. A námitka, kterou jsme dnes slyšeli, že to je málo případů, to je omyl. 

 Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:


Pardon, občanství získá to dítě, ona získá trvalý pobyt. 

 Jaroslav KUBERA, předseda senátorského klubu ODS:


Dítě, jasně ona získá trvalý pobyt. Takže těch případů není tak málo, jak se tady líčí, protože tady se líčí jenom případy, které byly odhaleny. Ono samozřejmě jsou další stovky a stovky případů, kdy se na ně prostě vůbec nepřijde. 

 


Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:


Ano, ale to, co policie zachytila, teď budu citovat ze statistik, které jsou k dispozici, rok 2010 zhruba 12 podezřelých, rok 2011 kolem dvacítky, opravdu se vyplatí kvůli tomu zavádět tak kontroverzní opatření, jako jsou testy DNA, které můžou být vnímány vůči českým otcům i jako diskriminační? 

 Jaroslav KUBERA, předseda senátorského klubu ODS:


Ale ty testy DNA jsou pouze v případě, že existuje důvodné podezření právě z takového podobného podvodu. Ony nejsou všeobecné. To není tak, že vždycky jsou nařízeny testy DNA, tak to prostě není. To je jenom v těch výjimečných případech, ale já opravdu nemůžu akceptovat tuto statistiku, protože my tyto věci nevyšetřujeme s takovou intenzitou, jako jiné trestné činy, takže já předpokládám, že jich může být tak 10krát víc, než ty, které uvádí statistika. 

 


Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:


Nejde ale hlavně o práva těch dětí? Co bude s těmi dětmi, než se určí jejich status? Vždyť jenom státní občanství zaručuje třeba komplexní zdravotní péči, Úmluva o právech dítěte říká, že o dítě jde v první řadě… 

 Jaroslav KUBERA, předseda senátorského klubu ODS:


V žádném případě ten návrh nemůže být ani v rozporu ani s touto úmluvou, ani s příslušnými předpisy Evropské unie, protože vy jste mluvila o zpřísnění, ale tam je, tuším, až 10 let, a my ..., se ani neschválilo to zpřísnění, které bylo navrhováno aspoň na 8 nebo 6 let, neprošlo. Takže není to tak, že by ten zákon byl zpřísňující. 

 


Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:


Dobře, ale co bude s tím dítětem? Bude mít ty nároky, na které má právo, splněné? To znamená třeba tu komplexní zdravotní péči po dobu, než se určí, zda je otcem skutečně ten Čech, který se k otcovství přihlásil? 

 Jaroslav KUBERA, předseda senátorského klubu ODS:


Já si myslím, že to zjišťování nebude trvat nepřiměřeně dlouho. 

 Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:


Tak třeba pár měsíců to může trvat, to dítě může být nemocné. 

 

 


Jaroslav KUBERA, předseda senátorského klubu ODS:


Já vím, jak se to řeší dnes, když je třeba, se žádá o azyl, a to se může táhnout i několik měsíců, často to trvá i roky, ti lidé tady jsou a žádný zvláštní problém to nevyvolává. 

 


Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:


Ano, ale já se ptám na ten konkrétní případ toho dítěte, vy říkáte, že těch případů může být daleko víc, než zachytila policie, to znamená, že se to může týkat i stovek dětí? 

 


Jaroslav KUBERA, předseda senátorského klubu ODS:


No, ne, tak vy na jedné straně říkáte, že je to zanedbatelný počet. 

 


Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:


Ne, já vycházím z vaší filozofie, když říkáte, že těch dětí může být víc. Já se ptám, co s nimi bude, pokud proces bude trvat třeba i několik let, budou mít nárok na zdravotní péči jako občané České republiky, pokud jimi nebudou?

 

 

Jaroslav KUBERA, předseda senátorského klubu ODS:


Samozřejmě budou mít stejné nároky, jako mají ti, kteří mají pobyt, ale nejsou občany České republiky. 

 Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:


A to vychází ze zákona? 

 Jaroslav KUBERA, předseda senátorského klubu ODS:


To vychází ze zákona samozřejmě. 

 Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:


Na to se můžou spolehnout? 

 Jaroslav KUBERA, předseda senátorského klubu ODS:


No, tak spolehnout, na co se můžeme v životě spolehnout? 

 Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:


Třeba na zákony. 

 


Jaroslav KUBERA, předseda senátorského klubu ODS:


Na zákony se také můžeme občas spolehnout, ale ony nejsou občas dodržovány i těmi, které vyžadují. Já musím znovu opakovat, že dát někomu občanství, není žádný právní nárok. Občanství má automaticky ten, kdo historicky tady je, a ti ostatní jenom v některých případech, a je tomu tak v celém světě, někde to mají přísnější, někde to mají méně přísné, ale je to výsostné právo toho státu, jakou strategii si zvolí. A ty státy, které zvolily příliš liberální, tak dnes nevědí a začínají zpřísňovat. A vždycky je lepší uvolňovat než zpřísňovat, to zpřísnění bývá vždycky vnímáno viz v tomto případě negativně. 

 Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:


Naladili jste Dvacet minut Radiožurnálu, tentokrát s Jaroslavem Kuberou, senátorem za ODS a primátorem Teplic. Pane senátore, když už mluvíme o tom, zda zpřísňovat, nebo se bát cizinců, myslíte si, že Česká republika je nepotřebuje, že by měla být spíš ostražitá v tom, komu rozdá státní občanství? 

 Jaroslav KUBERA, předseda senátorského klubu ODS:


Tam jsou zase dvě protichůdné… pan Špidla říká, že budeme potřebovat tisíce a tisíce pracovních sil, protože populace stárne. Na to samozřejmě je námitka, že nemáme práci ani pro naše občany, takže jaksi nemusíme přijímat další. Ale dnes, když jsme členy Evropské unie, tak ten problém je velmi zúžený, protože kdokoliv z Evropské unie tady může žít, pracovat, stejně tak, jako to můžeme udělat my. Já jsem nedávno četl povídky studentů z gymnázií, kterým se velmi líbilo odejít někam do ciziny, akorát tím zřejmě nemysleli Španělsko, kde je nezaměstnáno téměř 50 % lidí do 25 let. 

 


Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:


Ale ne všichni budou chtít státní občanství, to se předpokládá u lidí, kteří mají nějaký vztah k té zemi, jestli třeba by nestálo za to vyjít jim vstříc, nebude to zas až takový počet zřejmě? 

 


Jaroslav KUBERA, předseda senátorského klubu ODS:


Určitě. Já zase nepatřím k těm, kdo by měl nějaký xenofobní vztah k cizincům. Já mám na to jednoduché heslo - vítám je každý, kdo v dobrém přichází. Ale současně s tím říkám to, co říkají Australané, přijdeš-li do naší země, podřídíš se našim zákonům. Jsi tady vítán, ale my se nebudeme podřizovat tvým zvykům, ale ty se musíš podřídit našim. To si myslím, že je správné stanovisko a my všichni se tím řídíme, když já přijedu do íránské restaurace, tak si moje žena vezme šátek, protože tam je to zvykem, a tak je úplně normální to vyžadovat i od těch, kteří přicházejí k nám. 

 Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
S tím asi souvisí i to, že cizinci by měli skládat testy z českých reálií, z českého jazyka, aby prokázali, že sem náleží. V tuto chvíli ovšem není jasné, jak ty testy mají vypadat, protože ta původní verze byla příliš přísná, to jsme zjistili, naši kolegové na Radiožurnálu na ministerstvu vnitra, teď na tom údajně pracuje ministerstvo školství. Jak by měly ty testy vypadat podle vás? 

 


Jaroslav KUBERA, předseda senátorského klubu ODS:


Já jsem slyšel tu námitku, že má monopol Univerzita Karlova. Ona ale monopol nemá, ono tam je podmínkou, že ta organizace musí být členem jisté mezinárodní organizace a každá organizace, která se členem stane, tak má možnost ty zkoušky dělat. Definovat, jak by ta zkouška měla vypadat, i ta zkouška z reálií… 

 


Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:


Já se omlouvám, úplně jsem neporozuměla, to znamená, že když třeba jiná univerzita nebo nějaká jiná škola splní určité požadavky, pak může jaksi zadávat a zpracovávat testy? 

 


Jaroslav KUBERA, předseda senátorského klubu ODS:


Samozřejmě, samozřejmě. 

 Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:


A to definuje zákon, za jakých okolností? 

 Jaroslav KUBERA, předseda senátorského klubu ODS:


Ano, tam je podmínka, že ta organizace musí být členem a já teď tady nemám tu zkratku, jak se ta organizace evropská jmenuje, který musí být členem. Pokud bude členem této organizace, to je jaksi organizace, která vydává certifikáty, tak pak každá taková organizace, univerzita jiná než Karlova, může tu službu poskytovat. 

 


Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:


Není tedy v zákoně explicitně řečeno, že to dělá Univerzita Karlova? 

 


Jaroslav KUBERA, předseda senátorského klubu ODS:


Ona to dělá teď proto, že ona je zatím jediná v České republice, která je členem té organizace. 

 Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:


Víte o tom, že by se k tomu mohly nebo měly přihlásit i další, že by o to stály? Jestli třeba ty podmínky pro získání nejsou příliš přísné, o to mi jde? 

 Jaroslav KUBERA, předseda senátorského klubu ODS:


Možná podmínky členství v té organizaci jsou přísnější, než se některým organizacím zdá, které by velmi rády, protože ono jde vždycky samozřejmě o peníze, ono nic není zadarmo a ten, kdo to poskytuje, zřejmě získává nějaké granty, možná z Evropské unie, to nevím. Ale to důležité je, že pokud jakákoliv jiná organizace splní ty podmínky a bude členem té organizace, tak může, není to žádný monopol Karlovy univerzity, jak to bylo na výboru prezentováno. 

 


Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:


Jde mi o to, že dokud to bude dělat jenom Univerzita Karlova, tak asi ta cena toho testu bude poněkud vyšší, než kdyby byla konkurence. Je daná nějaká cena, nebo to by si měla určovat Univerzita Karlova? 

 


Jaroslav KUBERA, předseda senátorského klubu ODS:


To opravdu, jak je toto stanoveno, to nevím. 

 Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:


Ale platit se za to asi bude? 

 Jaroslav KUBERA, předseda senátorského klubu ODS:


Já vždycky říkám, že zadarmo jsou jenom odpady v Teplicích, všechno ostatní stojí peníze. 

 Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:


A ještě mi řekněte, ať se vrátíme k těm dotazníkům jako takovým, jak by měly podle vás vypadat? 

 Jaroslav KUBERA, předseda senátorského klubu ODS:


To já považuji za velmi těžký úkol, protože on je to těžký úkol i v naší zemi, protože čeština už dlouhá léta úpí, střední rod už tady nezná skoro nikdo, předpovídatel počasí v České televizi mluví, že přijde období s děštěmi. 

 


Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:


Tedy, že by možná ani Češi s českým občanstvím ty testy nesplnili? 

 Jaroslav KUBERA, předseda senátorského klubu ODS:


Mnoho Čechů by neprošlo. Já bych v tomto směru byl poněkud benevolentnější. Opravdu asi není možné žádat na cizinci, vzpomeňme sami na sebe, jak se nám učí těžko některým cizí jazyky. Kupodivu já jsem zaznamenal, že u cizinců je tomu naopak. Někdy žasnu, jak dokážou, například u nás je mnoho Vietnamců, ti rodiče ještě příliš dobře nemluví, ale jejich děti mluví tak perfektně, že nepoznáte vůbec žádný přízvuk. Ale neměly by být ty testy tak tvrdé, aby samotné ty testy znemožňovaly tomu žadateli, protože by neprospěl, tak si myslím, že zdravý rozum by měl zvítězit. 

 Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:


Spíš by to mělo být formální potvrzení uchazeče? 

 Jaroslav KUBERA, předseda senátorského klubu ODS:


To si nemyslím, protože pro něj to může být problém, pokud zná a je to exotický cizinec, který mluví jazykem, který není tady obvyklý, tak se může skutečně dostat do neskonalých potíží ať u lékaře, kdekoliv, kde bude v nějakém styku s úřady, takže aspoň ty minimální znalosti by měl mít, ale neměly by to být třeba znalosti na úrovni maturity, to určitě ne. 

 


Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:


Posloucháte Dvacet minut Radiožurnálu, tentokrát přijal pozvání senátor za ODS Jaroslav Kubera. Je tady jedna věc, kterou vítají nevládní organizace, také cizinci žijící dlouhodobě na našem území, hlavně Vietnamci. Vy jste zmínil vietnamskou komunitu, to je možnost dvojího občanství, jste jeho příznivcem? 

 


Jaroslav KUBERA, předseda senátorského klubu ODS:


Jsem jeho příznivcem. Obecně si myslím, že dvojí občanství dlouho tomu tak nebylo, bylo tomu tak, že ten, kdo chtěl získat české, tak se musel vzdát toho druhého. Jsou země, kde se to nepřipouští, ale je zase spousta zemí, kde se to připouští, a myslím si, že to je jedna z pozitivních věcí, aby si ti lidé mohli nechat dvojí občanství, protože on ten život je tak složitý, že tady někdo může dostat české občanství, bude tady žít třeba 10 nebo 15 let a pak přeci jenom zatouží po tom se vrátit do své rodné země a není to nic proti ničemu a není důvod, proč by měl být diskriminován. Víme, jaké potíže jsme měli s našimi emigranty, jaké potíže byly s tím, aby získali zpátky české občanství, protože oni o něj většinou, když emigrovali, tak o něj přišli, takže to si myslím, že je jednoznačně pozitivní v tomto zákoně. 

 Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:


Pojďme si říct, koho by se to mělo týkat, za jakých podmínek tedy bude možné získat druhé občanství? 

 Jaroslav KUBERA, předseda senátorského klubu ODS:


Ty podmínky, to bychom tady byli dlouho, zkusíme je vyjmenovat. Je to 7 způsobů, je to na základě určité zákonem stanovené právní skutečnosti, a to narozením paragraf 4 a 5 určením otcovství paragraf 6 a 7, osvojením paragraf 8 a 9, nalezením na území České republiky paragraf 10 nebo svěřením do náhradní péče paragraf 38. Může se tak stát také z projevu vůle státu podle paragrafů 11 až 30. 

 Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:


Pokud to tedy bude jaksi pro stát důležité, to je možná věc, na kterou jste narazil a je také sporná, takzvané VIP občanství. Kdo bude rozhodovat, jestli je někdo pro stát vhodný nebo potřebný? 

 Jaroslav KUBERA, předseda senátorského klubu ODS:


Já si myslím, že ta kritéria budou spíše ..., my jsme kdysi tady měli takovou akci, aby se k nám dostali z ciziny více kvalifikovaní lidé. Ono to moc úplně nevyšlo, ale já si myslím, že to právě směřuje tam. Když bych to řekl velmi vulgárně, tak je to to kradení mozků, které je běžné v celém světě. Spojené státy kradou Evropě, západní Evropa krade východní Evropě a východní Evropa krade ještě východnější. Takže to si myslím, že je smyslem toho, aby přicházeli také, ono to nebude tak vždycky, ale aby také přicházeli lidé, kteří budou pro republiku přínosem, a to jsou kvalifikovaní samozřejmě. 

 Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:


Jak je v zákoně ošetřené, aby to neposkytovalo prostor pro korupci, aby si třeba nějaký úředník neřekl - mně se vyplatí označit tohoto člověka jako důležitého pro naši ekonomiku, pro náš stát, když mi třeba dostatečně zaplatí? 

 Jaroslav KUBERA, předseda senátorského klubu ODS:


To je český problém… 

 Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:


Ale to je problém všude na světě. Mně jde o to, jak to ten zákon řeší? 

 Jaroslav KUBERA, předseda senátorského klubu ODS:


Kdybychom pořád ho měli na stole ..., tak to je problém všude na světě a jak mu zabránit, je asi velmi, velmi obtížné. Ono tam je jediná výhoda, že těchto lidí bude skutečně omezený, omezený počet a existuje i ve správním řízení samozřejmě existuje přezkum, takže nebo kontrola, to si myslím, že nebude ten největší problém. Podle mě ten největší problém je v tom obráceném, protože, jak se ten svět pohybuje, tak spíš je vysoká pravděpodobnost, že sem bude chodit mnoho lidí, kteří nebudou vůbec žádným přínosem pro Českou republiku, ale zatížením pro Českou republiku. 

 


Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:


Už jen rok, pokud tento zákon začne platit, by měla platit výhoda pro Slováky žijící v Česku získat české občanství za zvýhodněných podmínek, ale lidé z nevládních organizací, občanských poraden a tak dále upozorňují, že se to často týká lidí z vyloučených lokalit, pro které je každý byrokratický úkon velmi komplikovaný a že by neměl stát připravovat ty lidi o zjednodušenou cestu. Co si o tom myslíte? 

 Jaroslav KUBERA, předseda senátorského klubu ODS:


Já si o tom myslím obecně to, že nevládní organizace můžou mít jakékoliv poznámky, jakékoliv připomínky, jenom si nemůžou myslet a rozčilovat se, když není všem jejím požadavkům vyhověno. Tady je to evidentní a nemá cenu si namlouvat něco jiného. Česká republika nemá zájem na to, aby se sem například stěhovali lidé ze Slovenské republiky, z vyloučených lokalit a že se to děje, to víme. 

 Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:


Ne, ti, kteří tady už žijí od rozpadu České republiky, ale kteří si zatím nepožádali o české, protože třeba ani neví jak, a když to bude ještě komplikovanější, tak jim to půjde daleko hůř? 

 Jaroslav KUBERA, předseda senátorského klubu ODS:


To je právě úkol pro ty neziskové organizace, aby jim pomohly. 

 Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:


Nebo pro úředníky. Četla jsem výpovědi, že úředníci se příliš nesnaží. 

 Jaroslav KUBERA, předseda senátorského klubu ODS:


Úředníci nepatří k té skupině, která by měla o to zájem. 

 Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:


Která by o tyto lidi stála, myslíte? 

 Jaroslav KUBERA, předseda senátorského klubu ODS:


O tyto lidi stála evidentně, no, tak oni to nejsou jenom úředníci. Ona společnost příliš o ty lidi nestojí, ale je to marné, oni tady jsou, ale zase není důvod jejich počet nějak dramaticky zvyšovat. 

 


Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:


Hostem dnešních Dvaceti minut Radiožurnálu byl senátor za ODS a primátor Teplic Jaroslav Kubera. Díky, že jste si udělal čas, na shledanou. 

 Jaroslav KUBERA, předseda senátorského klubu ODS:


Na shledanou. Hezký den. 

 

Jaroslav Kubera

předseda senátorského klubu
primátor Teplic
předseda místního sdružení
místopředseda oblastního sdružení