16. května 2013

Interview ČT24

Hostem diskusního pořadu ČT24 byl primátor Kladna a předseda Svazu měst a obcí ČR Dan Jiránek.

 


Bohumil KLEPETKO, moderátor:


Dobrý večer. Stojí dnes města a obce proti státu? Jak jim pozastavením regionálních operačních programů a přerozdělování peněz Evropské unie komplikuje život a jde aspoň v něčem město Kladno tak trochu proti proudu? Hostem dnešního Interview je primátor Kladna, předseda Svazu měst a obcí Dan Jiránek. Předseda Svazu měst a obcí, primátor Kladna Dan Jiránek. Dobrý večer. 

 Dan JIRÁNEK, předseda Svazu měst a obcí ČR a primátor Kladna /ODS/:


Dobrý večer. 

 


Bohumil KLEPETKO, moderátor:


Začněme od peněz, které jsou vždy, jak se říká, až na prvním místě. Co regionální operační programy. Kvůli chybám v čerpání ministerstvo financí některé zastavilo. Podle vašeho svazu tím mnoho měst a obcí trpí. Takže co s tím, jaké máte páky? 

 


Dan JIRÁNEK, předseda Svazu měst a obcí ČR a primátor Kladna /ODS/:


Páky nemáme žádné, bohužel. Ale samozřejmě co s tím víme, podle našeho názoru by se měly zachovat zejména tedy Ústecký a Karlovarský kraj stejně jako ty ostatní kraje. To znamená, korekce vzít na sebe, koneckonců kraje obsazují ty regionální rady a pak klidně ať se se státem soudí. Ale ten obrácený postup je pro obce a města zničující, protože soudy a zvlášť v tom Ústeckém kraji bohužel trvají velmi dlouho. Ty obce často stojí před problémy, které převyšují jejich možnosti rozpočtu a není možné, aby to řešily města a obce samotné. Čili postavit se k tomu stejně jako kraje Hradecký, Pardubický, Liberecký, Jihočeský, Plzeňský, vzít to chlapsky na sebe a potom se kdyžtak soudit. 

 


Bohumil KLEPETKO, moderátor:


Čili ten váš názor je velice jednoznačný. Celou tu pokutu vyčíslenou na víc než 2,5 miliardy korun, která je podmínkou pro odblokování programu, by tedy měly zaplatit ty dva kraje Karlovarský a Ústecký, ne vláda? 

 


Dan JIRÁNEK, předseda Svazu měst a obcí ČR a primátor Kladna /ODS/:


Ona to naštěstí není pokuta, protože ty prostředky si zase ty... 

 Bohumil KLEPETKO, moderátor:


Zůstanou, ano. 

 


Dan JIRÁNEK, předseda Svazu měst a obcí ČR a primátor Kladna /ODS/:


... karlovarská a ústecká města a obce budou moci o ně požádat. 

 Bohumil KLEPETKO, moderátor:


Nicméně tu částku někdo nejdříve musí zaplatit. 

 Dan JIRÁNEK, předseda Svazu měst a obcí ČR a primátor Kladna /ODS/:


Ano, ale znova opakuji, v České republice se to stalo u několika programů. Ty kraje se k tomu postavily zodpovědně. Prostě není v silách měst a obcí to vyřešit. Koneckonců velká část těch problémových dotací je ta, kde byl žadatelem kraj. 

 Bohumil KLEPETKO, moderátor:


Další věc, váš požadavek na jednodušší, spravedlivější, efektivnější rozdělování peněz z evropských dotací podle jednotných pravidel v souvislosti s novým programovacím obdobím Evropské unie na léta 2014 až 20. V čem byste chtěli, aby se systém zjednodušil? 

 Dan JIRÁNEK, předseda Svazu měst a obcí ČR a primátor Kladna /ODS/:


Hlavně aby ty žádosti byly stejné. My jsme měli obrovské problémy s tím, že i město, jako je Kladno, které má 70 tisíc obyvatel, je 13. největší v republice. My jsme byli schopni obsáhnout tři čtyři programy a i tam jsme si museli najímat agentury, protože je ten systém jednak velmi složitý, jednak i na každém... 

 


Bohumil KLEPETKO, moderátor:


V čem je ta složitost, co vám nekomplikuje život? 

 Dan JIRÁNEK, předseda Svazu měst a obcí ČR a primátor Kladna /ODS/:


Nejvíc nám komplikuje život, že pro každý ten program je úplně jiná žádost. Vyplňujete jiná čísla do jiných kolonek a samozřejmě my na to máme sedmdesátitisícové město tři čtyři úředníky. Ti to nejsou schopný se naučit. A navíc se ta pravidla se často mění i během třeba v průběhu vyhodnocování těch žádostí. Takže doplňujeme, vyplňujeme znova, vrací se nám to a podobně. Čili pro ty obce je to velmi komplikované. Navíc ještě nefunguje to, co funguje poměrně jednoduše v jiných zemích. U nás když si žádala obec z Ústeckého kraje o stejnou věc jako obec ze Středočeského kraje, tak nemohla vyplnit stejnou žádost, protože i ty úřady regionálních rad po nich chtěly různé věci. Takže aby se to starosta od starosty mohl naučit, aby jenom jakoby vzal si ten mustr a jenom tam vyplnil jiné věci, to v České republice není možné. 

 Bohumil KLEPETKO, moderátor:


Komplikuje vám život také to, že máte na straně vlády různé partnery, že nejednáte jenom s jedním partnerem, je to tak? 

 Dan JIRÁNEK, předseda Svazu měst a obcí ČR a primátor Kladna /ODS/:


O těch dotacích se nejedná na úrovni vlády, to většinou rozhodují jednotlivé řídící orgány. Ale znova opakuji, ten systém je jednak mnoho programů, v těch programech jsou ještě změny a kromě toho je jednodušší například udělat společnou školku česká obec a saská obec než společnou školku obec v Ústeckém a Středočeském kraji. 

 Bohumil KLEPETKO, moderátor:


Vy jste na kongresu vašeho svazu mluvil o tom, že nepřipustíte, aby se opakovaly situace, kdy řada obcí a menších měst nemá k penězům Evropské unie přístup, přestože třeba ve vedlejším kraji je využít můžou. To se tedy skutečně děje? Máte po ruce nějaké takové příklady takovýchto absurdit? 

 Dan JIRÁNEK, předseda Svazu měst a obcí ČR a primátor Kladna /ODS/:


Já můžu dát příklad zase z okolí Kladna. My jako město máme takzvaný integrovaný program rozvoje města, ale ten se týká jenom naší části. A když třeba děláme autobusové zastávky a katastrální hranice vede prostředkem silnice, tak my nemůžeme požádat na tu naší stranu, protože ta druhá strana už patří sousední obci. Je to naprosto absurdní. Administrativní hranice by neměla bránit tomu, když tam jezdí linka, která obsluhuje i tu obec i Kladno, tak by přece bylo logické ty evropské peníze použít naopak, aby ta doprava byla jednodušší, aby i ta obec i to Kladno měly ten problém dopravy vyřešený. Dneska se to absurdně děje tak, že jsou třeba tři obce, které dohromady mají katastrální území v nějaké průmyslové zóně. Ale jedna z nich třeba čerpat může, protože je nějak veliká a jiná čerpat nemůže, protože je jinak velká a jinak velké obce žádají z jiných programů. Absurdní situace. 

 Bohumil KLEPETKO, moderátor:


A co je podstatné, odezva na vaše požadavky na straně vlády, ministerstva pro místní rozvoj a dalších kompetentních úřadů. Zapracují ty vaše připomínky, zkušenosti do nových pravidel? 

 


Dan JIRÁNEK, předseda Svazu měst a obcí ČR a primátor Kladna /ODS/:


Nám se povedlo už prosadit některé ty naše zkušenosti a většinu požadavků dostatek je regionálního rozvoje. Tam se udělal obrovský kus práce, teď v pátek vlastně máme další jednání společně s Asociací krajů a představitele MMR, kdy nám půjde právě posunout to o ten stupeň výš, ta strategie regionálního rozvoje není vlastně jenom pro evropské fondy, je třeba i pro vnitrostátní řešení a my to potřebujeme posunout až do těch programů. A teď samozřejmě je problém v tom, že už ty programy jednotlivé, jejich příprava se rozbíhá a my ani asociace krajů nemáme samozřejmě tolik úředníků, abychom byli schopni obsadit všechny ty platformy, na kterých se o tom jedná. Čili potřebujeme to trochu sjednotit, dát to dohromady tak, aby byl nějaký posun, pokyn z úrovně vlády: takhle se to bude dělat na všech programech, aby to bylo jednoduché a stejné. 

 


Bohumil KLEPETKO, moderátor:


Pokud vím, původně byla na tento týden do Prahy svolaná protestní akce starostů právě na podporu změn v rozdělování evropských peněz. Ale na ni nakonec nedošlo, nahradil ji takový mírnější protest, kdy starostové některých obcí na radnicích vyvěšovali hrábě nebo na začátek obcí umisťovali cedule s přeškrtnutými hráběmi na znamení toho, aby centrální úřady nehrabaly, neshrabovaly ty peníze pod sebe. Proč nakonec došlo jen k těmto mírnějším protestům a ne na ten pochod Prahou. Neměl mezi starosty odezvu? 

 Dan JIRÁNEK, předseda Svazu měst a obcí ČR a primátor Kladna /ODS/:


To já nevím, Svaz měst a obcí tento protest neorganizoval. To byla záležitost jiných organizací. 

 Bohumil KLEPETKO, moderátor:


Sdružení místních samospráv, a to jsem se chtěl taky zeptat, jaký je mezi vámi vztah mezi Sdružením místních samospráv a Svazem měst a obcí, jestli si tak trochu nekonkurujete, nezdvojujete se, nepřebíjíte se? 

 Dan JIRÁNEK, předseda Svazu měst a obcí ČR a primátor Kladna /ODS/:


Já si myslím, že na řadu problémů máme shodné názory. Pravda je, že Sdružení místních samospráv je užší organizace v tom smyslu, že my kromě těch evropských dotací a rozpočtového určení daní připomínkujeme ještě spoustu zákonů, které se týkají odpadů, zveřejňování smluv atd., zatímco to Sdružení místních samospráv z logiky věci, protože ono je podstatně menší, tak si vybírá jenom ty nejzajímavější věci. 

 Bohumil KLEPETKO, moderátor:


proč se ptám, zaujalo mě, že váš Svaz měst a obcí se postavil proti takzvané druhé zlínské výzvě, za kterou stojí předsedkyně Sdružení místních samospráv, bývalá senátorka Jana Juřenčáková. I ona požaduje změnu v přerozdělování evropských peněz tak, aby obce dostávaly až 65 procent z celkového balíku přímo, což ministr pro místní rozvoj Kamil Jankovský odmítl. Reálných je podle něj 7 procent. A vy jste tuto výzvu Sdružení místních samospráv odmítli s tím, že váš místopředseda pan Jech řekl: "Žádosti samospráv prostě musí zúřadovat ministerstva, která starostům pomáhají." Tak se chci zeptat, na co si vlastně stěžujete, když vám ministerstva takto pomáhají? 

 


Dan JIRÁNEK, předseda Svazu měst a obcí ČR a primátor Kladna /ODS/:


Ne, ono to není tak jednoduché. 7 procent je alokace přímo pro obce a města, ale my pak samozřejmě máme spoustu prostředků alokovaných, tedy připravených pro nás na jednotlivých operačních programech. Typický příklad je program životního prostředí, kdy naprostou většinu prostředků čerpala obce i města, ale jde spíš o to, jak nastavit ta pravidla tak, aby se čerpalo jednoduše, aby nikdo neměl pocit, že se odsouvá do pozadí proto, že je malý nebo velký nebo v Ústeckém kraji nebo v Jihočeském kraji. Prostě jde o to, aby ty programy od začátku počítaly, že obce jsou různé, aby se jim udělala jednoduchá pravidla pro možnosti čerpání. 


Bohumil KLEPETKO, moderátor:


Čili jsou ty požadavky Sdružení místních samospráv jakoby přehnané v některých směrech? 

 Dan JIRÁNEK, předseda Svazu měst a obcí ČR a primátor Kladna /ODS/:


Dopředu alokovat pro nějakého žadatele 65 procent, podle mě opravdu nepůjde. Jiná věc je, že my si představujeme, že a tam se naše požadavky podobají požadavkům asociace krajů, že my si představujeme, že určeno pro nás jako pro žadatele bude zhruba těch 60 procent. Ale nemůže to být dopředu alokováno, protože za tu obec pro sportovní hřiště, které je možné teď v tomto období, v příštím zřejmě nepůjde, může žádat jak ta obec, tak třeba i fotbalový klub. A říkat dopředu, že nesmí žádat fotbalový klub nebo že nesmí žádat obec, je prostě hloupost. 

 


Bohumil KLEPETKO, moderátor:


Zadlužení měst a obcí, toho dosáhlo nejvyšší míry v historii, jejich celkový úhrnný dluh dosáhl 90 miliard korun, polovina této částky připadá na 4 největší města - Prahu, Brno, Ostravu a Plzeň. Zadlužená je polovina všech měst a obcí a letos jich meziročně přibylo 128. Je to hodně nebezpečný trest nebo situaci až tak vážně nevidíte? 

 Dan JIRÁNEK, předseda Svazu měst a obcí ČR a primátor Kladna /ODS/:


To záleží na tom, na co se ty prostředky použijí. Nebezpečný trend je to v okamžiku, kdy si obce půjčí, aby postavily aquapark, který pak musí dotovat každoročně na provoz. Naopak velmi dobrá investice je například do zateplení škol a školek, kdy ty obce sice jednorázově investují peníze, dokonce se na to i zadluží, ale na tom provozu pak každý rok šetří. Takže ta investice z dlouhodobého hlediska je návratná. 

 


Bohumil KLEPETKO, moderátor:


A o čem vypovídá to, že nejlepších výsledků hospodaření podle údajů ministerstva financí dosáhly nejmenší obce, že podíl obcí s dluhem se zvyšuje s počtem obyvatel? 

 


Dan JIRÁNEK, předseda Svazu měst a obcí ČR a primátor Kladna /ODS/:


Já si myslím, že to je tím, že na těch malých obcích jsou mnohem opatrnější. Přece jenom ta velká města, tam se do značné míry rozhoduje politicky. Na druhou stranu je také pravda, že pro ty malé obce je těžší se zadlužit a ony stěží dosáhnout takových úrokových úvěr jako my. Kladno například teď má úvěr za zhruba 0,9 procenta. Při inflaci nějakých 2,5 - 3 procenta. To znamená, že nám banka v podstatě platí za to, že si od ní půjčujeme peníze. A samozřejmě tento dluh my jsme ho použili částečně na zateplení, částečně na kanalizaci, na které v podstatě vyděláváme. Tak to z mého pohledu není tak špatný dluh. 

 Bohumil KLEPETKO, moderátor:
No, ale jsou i obce, které úplně zkrachovaly, zbankrotovaly obce, u nichž ty pokuty a nejrůznější úroky z dluhů převyšují příjmy. Jakou takové obce a jejich infrastruktura mají vlastně budoucnost? 

 Dan JIRÁNEK, předseda Svazu měst a obcí ČR a primátor Kladna /ODS/:


Na tom je nejhorší, že ty obce de jure nezbankrotovaly. 

 Bohumil KLEPETKO, moderátor:


Zákon pro to neexistuje. 

 Dan JIRÁNEK, předseda Svazu měst a obcí ČR a primátor Kladna /ODS/:


Zákon pro to neexistuje, my se o to velmi snažíme, už podle nás je na docela dobré cestě. Tam se musí ale shodnout jako gestor ministerstvo vnitra, které jakoby má pod sebou ty obce z pohledu přípravy zákona ministerstvo financí. My právě potřebujeme, aby obce mohly projít něčím, jako je osobní bankrot u osob. To znamená, pokud zaplatí část dluhu, pokud poctivě splácí 5 let, tak aby se jim ty dluhy vymazaly, protože tato situace je neřešitelná. V těch obcích často se nevolí zastupitelstvo, protože kdo by se nechal zvolit, když nemůže o ničem rozhodovat. Ty příjmy, jak jste správně říkal, jsou menší než ty úroky, pokuty a podobné záležitosti. Čili to zastupitelstvo rozhoduje jenom o to, že se prodává majetek, nic se nového nedělá, jenom se splácí, jenom se prodává a taková práce samozřejmě nikoho nemůže těšit. 

 Bohumil KLEPETKO, moderátor:


Jakkoliv je ta situace neřešitelná, jak říkáte, tak do doby, než příslušný zákon bude, tak můžete vy, váš Svaz měst a obcí takovým obcím nějak pomoct, třeba poradenstvím, jak postupovat? 

 


Dan JIRÁNEK, předseda Svazu měst a obcí ČR a primátor Kladna /ODS/:

 

Samozřejmě. Svaz měst a obcí má několik projektů, jeden z nich je takzvaný vzděláný zastupitel. Tam máme bezplatnou právní pomoc minimálně až do večera. A za tu dobu tří let jsme odpověděli téměř 30 tisíc dotazů. Takže tyhle ty věci samozřejmě pomáhají ministerstvu vnitra, které pokud ta obec nemá zastupitelstvo, není tedy voleno, tak jmenuje nějakého správce, ale my potřebujeme to řešení zásadní. To znamená, vyřešit ten dluh obcí, aby se to stále nenavyšovalo. 

 


Bohumil KLEPETKO, moderátor:


Za chvíli církevní restituce v praxi a dozvuky aféry Davida Ratha. Sledujete Interview ČT24. Vláda a parlament církevní restituce schválily, nicméně Ústavní soud bude 29. května ve veřejném jednání ještě rozhodovat o návrhu skupiny zákonodárců na zrušení zákona o církevních restitucích. A je známo, že kvůli neřešeným církevním restitucím má mnoho měst a obcí na základě blokačních paragrafů z 90. let zablokovaný majetek, zablokované pozemky pro eventuální majetkové vyrovnání s církvemi, což omezuje další rozvoj těchto obcí. Nemohou tam stavět, hospodařit s půdou a tak dále. Co teď mezi městy a obcemi převažuje, jaké, jaké mínění, úleva, že se jim teď tyto blokované pozemky odblokují, pokud budou církevní restituce dotažené, anebo obava, že některý majetek, který využívají, bude církvím vrácený? 

 Dan JIRÁNEK, předseda Svazu měst a obcí ČR a primátor Kladna /ODS/:


Ne, na tom zákoně, tam jsme dosáhli celkem široké shody, že majetek obcí, měst, krajů se nevydává. Čili ten majetek, který obce mají napsaný na listu vlastnictví, byť tam byla u něj poznámka, že to dříve patřilo církvi, ten se nevydá, za ten se poskytuje ta finanční náhrada. Čili tohoto se obce ani města bát nemusí. Samozřejmě jsou tam smíšené naděje a obavy, protože musím říct, že nikdo nenakládá s tím majetkem tak špatně jako stát, když ví, že ho za rok, za dva, za 10 převede na někoho jiného. Čili do toho majetku stát neinvestuje. A nikdo jiný také ne. A to nejhorší vůbec, co se může s majetkem dít, když se o něj nikdo nestará. Čili jakýkoli posun v tom smyslu, že to bude mít nějakého majitele, který ať už to prodá, když to prodá nějak rozumně nebo se o to konečně začne starat nebo se domluví s tou obcí, tak bude určitě pozitivní posun. Samozřejmě teď je pro nás kritické to období, než se to církvím vydá tak, abychom uměli partnera, se kterým budeme moct rozumně jednat. 

 Bohumil KLEPETKO, moderátor:


Jste středočeským zastupitelem, tedy z dění ve vašem kraji dnešní zpráva serveru iDnes. Bývalá blízká spolupracovnice kvůli korupci je vazebně stíhaného exhejtmana Davida Ratha, bývalá vedoucí odboru veřejných zakázek Středočeského kraje, Johana Novotná, si bez hypotéky pořídila luxusní bydlení za 12 milionů korun a neodevzdala majetkové přiznání. Jak se k tomu postavíte? 

 


Dan JIRÁNEK, předseda Svazu měst a obcí ČR a primátor Kladna /ODS/:


Co se týče majetkového přiznání, tam je to poměrně jednoduché, ale naprosto bezzubé. To je správní delikt, dostane pokutu. Doufám, že v maximální výši 50 tisíc korun. Ale člověku, který má na to, aby si bez hypotéky koupil byt za 12 milionů, asi padesátisícová pokuta, pokud ji vůbec dostane, příliš neuškodí. Co je na tom pro mě nejvíc tristní, je to, že tato osoba, pokud vím, tak dostala zaměstnání v krajské organizaci. A zřejmě si brzo pořídí ten byt další. 

 


Bohumil KLEPETKO, moderátor:


Postavíte se k tomu nějak jako středočeský... 

 Dan JIRÁNEK, předseda Svazu měst a obcí ČR a primátor Kladna /ODS/:


Ne, my jsme interpelovali v záležitosti některých "Rathových" spolupracovníků i nakonec třeba toho bývalého policisty z Příbrami pana hejtmana, určitě to budeme projednávat na příštím zastupitelstvu. Prostě takhle se chovat na jednu stranu bývalá paní hejtmanka řadu těch lidí propustila. My jsme to chápali jako snaha jak ČSSD, tak středočeského hejtmanství se očistit, dát pryč ty lidi, kteří jestli se na tom přímo nepodíleli, tak minimálně hmouřili oči tak, že je museli mít úplně zavřené. A teď se dozvídáme, že ti lidé postupně se různě vracejí, ať už přímo na hejtmanství nebo do jím zřízených a řízených organizací a vesele dál si zřejmě budou moci tedy pořizovat další nemovitosti. To je pro nás naprosto nepřijatelná záležitost. 

 

 Bohumil KLEPETKO, moderátor:


Kladno, vaše město, město hokeje, mimochodem díval jste se na čtvrtfinále mistrovství světa Česko - Švýcarsko? 

 Dan JIRÁNEK, předseda Svazu měst a obcí ČR a primátor Kladna /ODS/:


Nedíval jsem se, zapnul jsem si internet, abych se podíval, kolik to je, a když jsem zjistil, že to je 2:0 pro Švýcary, tak jsem si to zase vypnul. 

 Bohumil KLEPETKO, moderátor:


A jak to skončilo, víte? 

 Dan JIRÁNEK, předseda Svazu měst a obcí ČR a primátor Kladna /ODS/:


Samozřejmě. 

 Bohumil KLEPETKO, moderátor:


Ttedy vaše město, město hokeje, ale nechybělo mnoho a Kladno o hokejovou extraligu před dvěma lety přišlo. Na spadnutí byl prodej licence, tehdy do Chomutova, ten mezitím si extraligu sám vybojoval. A tehdy tento jeden z nejtradičnějších a historicky nejúspěšnějších klubů ekonomicky zachránil Jaromír Jágr. Dnes je jeho většinovým majitelem, město Kladno menšinovým. 

 Dan JIRÁNEK, předseda Svazu měst a obcí ČR a primátor Kladna /ODS/:


Ano, ale v podstatě ekonomicky ho zachránilo město Kladno, které navýšilo dotaci. 

 


Bohumil KLEPETKO, moderátor:


A jak jsou tam ty vlastnické podíly rozdělené, Jaromír Jágr 70 procent, město Kladno 30? 

 Dan JIRÁNEK, předseda Svazu měst a obcí ČR a primátor Kladna /ODS/:


Město Kladno 30, ale, ale tu dotaci město Kladno jednak historicky poskytuje zhruba nějakých 30, 32 milionů korun, kdy část je na provoz zimního stadionu, kde nejsou jenom hokejisti, jsou tam i krasobruslaři a další kluby. To je zhruba nějakých 15 milionů korun, pak dáváme zhruba nějakých 8 milionů na mládež a 8 milionů na klub. Samozřejmě je to hodně peněz, udělali jsme to proto, aby se ten klub zachránil. Na druhou stranu není možné to udržet na věčné časy. 

 Bohumil KLEPETKO, moderátor:


Tedy? 

 Dan JIRÁNEK, předseda Svazu měst a obcí ČR a primátor Kladna /ODS/:


Tedy my předpokládáme, že Jaromír Jágr, tak jak avizoval, tak postupně bude navyšovat svůj podíl v klubu a ne, že bych mu to přál, abych se vrátil z toho NHL, ale samozřejmě řada fanoušků by si přála, aby zase hrál za Kladno, tak jako se to povedlo byť díky nedohodě v NHL na začátku sezony, respektive až do půlky sezony a rádi ho tam samozřejmě všichni uvidí. 

 

 


Bohumil KLEPETKO, moderátor:


Jedna věc je tedy hokejový klub Rytíři Kladno a druhá věc pak i vámi zmiňovaný městský zimní stadion. Stavba z 50. let a upřímně řečeno, když na něj člověk přijde, tak se až diví, že na takovém, tak vybydleném stadionu se extraliga, hokejová extraliga ještě hraje a ona se tam vlastně hraje na výjimku z licenčního řádu. Jak je to s nezbytnou rekonstrukcí stadionu? Sezona skončila a rekonstrukce nezačala. 

 Dan JIRÁNEK, předseda Svazu měst a obcí ČR a primátor Kladna /ODS/:


Je vypsané výběrové řízení, to vlastně se rada rozhodla, že vypíše naše s.r.o., protože kvůli DPH je to výhodnější, město v oblasti sportu není plátcem DPH, čili my bychom jakoby za tu rekonstrukci zaplatili o nějakých 6 milionů korun víc než to naše sportovní s.r.o. A doufáme, že do konce roku bude skončená ta rekonstrukce, která je kvůli tomu licenčnímu řádu. To znamená, potřebujeme navýšit počet sedaček a pak z provozních důvodů potřebujeme opravit toalety a bufety tak, aby tam ti lidé se cítili trochu lépe. Tam je problém v tom, že my jsme si mohli vybrat jakoby, protože ty peníze máme jenom jedny. Jestli budeme podporovat klub, aby vydržel a přežil, nebo jestli to dáme do zimního stadionu, ale pak by se mohlo stát, že bychom měli nejhezčí prvoligový zimní stadion v České republice. A samozřejmě tohle to posuzovat je vždycky velmi složité. 

 


Bohumil KLEPETKO, moderátor:


A co jste si tedy vybrali? 

 Dan JIRÁNEK, předseda Svazu měst a obcí ČR a primátor Kladna /ODS/:

 

Celá léta jsme vlastně dotovali ten hokej a zimní stadion, do něj jsme příliš neinvestovali? 

 Bohumil KLEPETKO, moderátor:


On totiž fan klub vás viní z toho, že prezentaci projektu rekonstrukce zimního stadionu se vyhýbáte a mají pochybnost, jestli ten projekt vůbec existuje? 

 Dan JIRÁNEK, předseda Svazu měst a obcí ČR a primátor Kladna /ODS/:


Ten projekt je samozřejmě na stránkách, celá ta projektová dokumentace nebo její velká většina je na stránkách našeho zařízení. Čili společnosti Sportovní areály města Kladna s.r.o. Koneckonců je tam ke stažení i celé výběrové řízení. 

 


Bohumil KLEPETKO, moderátor:


A když jste říkal, že doufáte, že tu rekonstrukci stihnete do konce roku, myslíte kalendářního? Tedy znamená to, že Rytíři začnou nový ročník extraligy na domácím ledě jakoby, ale na jiném zimním stadionu v jiném městě? 

 Dan JIRÁNEK, předseda Svazu měst a obcí ČR a primátor Kladna /ODS/:


To nepředpokládám. Tam je potřeba od sebe odlišit to, co se týče třeba instalace sedaček, která, upřímně řečeno, jestli ty sedačky se instalují na začátku sezony nebo v prosinci, je z mého pohledu téměř jedno, ti lidi tam doteď stáli. A pokud nám ta výjimka to umožní nainstalovat a to výběrové řízení nevíme, jak dopadne, třeba se to stihne všechno předtím. Ale ty sedačky nevadí v tom, jejich instalace nevadí, aby už se tam hrál zimní hokej. Jiná věc je s těmi zásahy, které jsou nutné například kvůli těm sedačkám, jako je přidělat tam další schodiště, protože když ti lidé stojí, tak mohou utíkat rychleji, než když sedí. A tyto hrubé práce, nějaké betonářské práce a podobně, ty se samozřejmě musí udělat před startem sezony a my předpokládáme, že se také udělají. 

 


Bohumil KLEPETKO, moderátor:


Další věc z vašeho města s celostátním přesahem, zatímco spousta radnic přistupuje k omezování a rušení heren, tak... heren s videoterminály, tak co mě zaujalo, váš magistrát naopak posvětil vznik nové herny. Proč? 

 Dan JIRÁNEK, předseda Svazu měst a obcí ČR a primátor Kladna /ODS/:


Ono to není úplně přesné. My jsme naopak jedno ze tří měst, které se soudilo u Ústavního soudu s ministerstvem vnitra, abychom mohli omezovat videoloterijní terminály. A my jsme... 

 Bohumil KLEPETKO, moderátor:


Ale povolení jedné herně jste teď vydali nové. 

 Dan JIRÁNEK, předseda Svazu měst a obcí ČR a primátor Kladna /ODS/:


Ano, ale ta herna, respektive kasino bylo celou tu dobu provozováno. My jsme dosáhli toho, že ministerstvo financí muselo zrušit řadu heren kvůli tomu, že se ukázalo u Ústavního soudu, že ta naše vyhláška, která je omezovala, byla platná od samého začátku. Čili to, že se zastupitelstvo rozhodlo jednu hernu povolit, která notabene stejně z pohledu ministerstva financí až do toho úplně nejnovějšího rozsudku Ústavního soudu měla platnou licenci, je jedna věc. Druhá věc je, že v září na zastupitelstvu zřejmě mimořádném jsme přislíbili, že necháme projednat celý vějíř možností, kde ty hraniční jsou, všechno se povolí, všechno se zakáže a pak mezi tím je řada jednotlivých řešení typu: omezí se malé herny, nechají se jenom kasina nebo povolí se jedna budova ve městě, například zimní stadion, všude jinde se to zakáže a podobně. 

 


Bohumil KLEPETKO, moderátor:


Obecně vám herny ve městě vadí nebo? 

 Dan JIRÁNEK, předseda Svazu měst a obcí ČR a primátor Kladna /ODS/:


Obecně nám vadí. Samozřejmě my jsme také jedno z mála měst, které dosáhlo úplného zákazu reklamy. Tam to bylo víceméně na základě dohody, kdy tím, že jsme uspěli u Ústavního soudu, tak jsme měli samozřejmě daleko silnější vyjednávací pozici a dosáhli jsme toho, že na žádné herně ve městě nenajdete nápis herna, blikající jackpot, nějaké světelné reklamy, symboly herní, symboly peněžní a podobně. Prostě u nás hernu v podstatě ani nepoznáte. 

 


Bohumil KLEPETKO, moderátor:


Léta se mluví o výstavbě rychlodráhy mezi Prahou a Kladnem. Teď Správa železniční dopravní cesty oznámila, že stavba by měla začít ještě letos nebo v příštím roce. Ta stavba je rozdělena do dvou etap. První by měla být etapa Ruzyně - Kladno, je to tak? 

 Dan JIRÁNEK, předseda Svazu měst a obcí ČR a primátor Kladna /ODS/:


Není to úplně přesné, já jsem nešťastný trochu z toho pojmu rychlodráha. Ono se to tak nazývá, ale... 

 

 

 

Bohumil KLEPETKO, moderátor:


Nebude rychlá? 

 Dan JIRÁNEK, předseda Svazu měst a obcí ČR a primátor Kladna /ODS/:


V žádném případě. Ona ta vzdálenost mezi Kladnem a Prahou je tak nízká, že tam je představa lidí, že to bude něco jako TGV, to se na takové vzdálenosti ani nestačí rozjet. Má to být dvojkolejná elektrifikovaná trať, jakých je v České republice tisíce kilometrů. Problém je v tom, že ta dráha Praha - Kladno je druhá nejstarší na evropském kontinentu a bohužel od té doby někdy první polovina 19. století se nezměnila. A začne to dvěma malinkými etapami. A jedna z nich je po městě, kdy se zdvojkolejní malý úsek a druhá je Naegeleova v Praze. 

 Bohumil KLEPETKO, moderátor:


Čili půjde jenom o modernizaci. Pane primátore, já vám děkuji, přeji vám dobrý večer, na shledanou. 

 Dan JIRÁNEK, předseda Svazu měst a obcí ČR a primátor Kladna /ODS/:


Na shledanou. 

 

Ing. Dan Jiránek

primátor Kladna
předseda oblastního sdružení
člen regionální rady
krajský zastupitel