Pressklub
12. května 2013

Petr Bendl: Pressklub

Hostem diskusního pořadu rádia Frekvence 1 byl ministr zemědělství Petr Bendl.

 

Luboš Xaver VESELÝ, moderátor:


Na Frekvenci 1 právě teď začíná Pressklub a naším dnešním hostem je ministr zemědělství České republiky a bývalý hejtman pan Petr Bendl. Dobrý den. 

 Petr BENDL, ministr zemědělství /ODS/:


Hezký dobrý den. 

 


Luboš Xaver VESELÝ, moderátor:

 

Úplně na samý úvod, pane ministře, vy když jste byl středočeským hejtmanem, tak jste samozřejmě prožil dobré i zlé na tom hejtmanství, nicméně po vás tam nastoupil David Rath, který do vás hodně šil v okamžiku, kdy začal úřadovat, a vy jste si leccos o sobě vyslechl, jak je to těžké, bylo to pro vás jakési zadostiučinění v okamžiku, kdy pana Ratha takzvaně chytli za ruku? 

 


Petr BENDL, ministr zemědělství /ODS/:


Ne. Já nejsem ani mstivý člověk ani, ani nějak jakoby přející v tomto smyslu slova. Každý svého štěstí strůjcem a já nemohu než to vzít na vědomí. Je to každého věc. Mě to samozřejmě, nemůžu říct, že by mě to netrápilo. Ta situace ve Středočeském kraji je velmi špatná. Hospodaření Středočeského kraje je na bodu arktického mrazu. Tam zkrátka za chvilku nebudou mít peníze skoro na nic a těch dluhů, co si nabrali v minulosti, to je spíš to, co mě víc trápí a co bych si přál, kdyby se dalo vyřešit nějak. To, že je bývalý hejtman a poslanec za sociální demokracii ve věznici, to je prostě holt jeho věc. 

 Luboš Xaver VESELÝ, moderátor:


Hm, no, a tak pojďme do současnosti, protože momentálně se velmi často hovoří o takzvaných zdravých českých potravinách, což je oblast, která vás jako ministra zemědělství musí ze zákona, bych řekl, zajímat. Máte pocit, že ta situace kolem českých potravin obecně je tak katastrofální, jak to mnohdy vidíme a čteme v médiích? 

 Petr BENDL, ministr zemědělství /ODS/:


Víte, já myslím, že se změnilo v minulosti několik věcí, co se potravin týká. Zejména na tom začátku se teď postupně mění mínění české veřejnosti. Těsně po revoluci jsme všichni měli pocit, že co jde ze západu nebo ze zahraničí, zejména ze západu, tak musí být tisíckrát lepší než to, co máme tady doma. Postupně zjišťujeme, že i doma máme kvalitu, že jsme konkurenceschopní, že umíme řadu věcí vyrobit na velmi… a poslední čísla třeba ukazují, že vyvážíme čím dál tím více potravin ven. Dokonce v tom sektoru zemědělském ten loňský rok prvně ukázal, že jsme více vyváželi než dováželi, což je dobrý trend. Teď je potřeba ještě změnit tu jeho strukturu, abychom vyváželi už hotové výrobky a ne případně polotovary či úplně tu prvovýrobu. A pak ty trendy poslední doby, takové to hlídání si vlastního trhu, kde já jsem vyzýván opozicí, abych zakázal dovoz z Polska, já myslím, že to je takový velký populismus, protože sem je možné přivézt jakoukoliv potravinu přes Rakousko a Německu a Slovensko a tak dál, takže nám nezbývá ne se soustředit na to, odkud potravina je, ale prostě opravdu brát v potaz, jestli je kvalitní, anebo není. A v případě, že není, mít nástroje na to, abychom postihli toho, kdo ji prodává. A pokud budeme vědět, tak případně i výrobce. 

 


Luboš Xaver VESELÝ, moderátor:


A myslíte, že dostatečně stát jaksi podporuje tu prvovýrobu a ty kvalitní potraviny, nebo je v tom ještě nějaká rezerva? A teď myslím takové nějaké porovnání mezi Českou republikou a třeba zbytkem Evropské unie. Jak oni to dělají ve světě, aby podpořili ty jejich kvalitní místní potraviny? A jak to děláme my? 

 Petr BENDL, ministr zemědělství /ODS/:


Já myslím, že rezervy jsou samozřejmě velké, to jako si není potřeba nalhávat. Přestože já osobně věřím v naše dozorové orgány, jak v potravinářskou inspekci, tak ve veterináře. Mám s nimi osobní dobré zkušenosti, my jsme zněkolikanásobili počty kontrol, ti lidi dělají svoji práci kvalitně, ale druhá strana mince je, že se i samozřejmě ti výrobci, kteří ne všichni hrají fér na tom potravinovém trhu, snaží se klamat čím dál tím promyšleněji a hledají čím dál tím vypracovanější způsoby, jak tu kontrolu obejít, jak zákazníka ošálit. To, v čem ještě nejsme na stejné úrovni jako třeba v Německu nebo v Rakousku, že my jako zákazníci, jako lidé, kteří nakupují potraviny, musíme chtít tu kvalitu. Musíme taky na ní trvat. V tom Německu nabízí kvalitu, protože prostě tam by ten zákazník tu nekvalitu nekoupil. V okamžiku, kdy nám to bylo jedno v minulosti, tak samozřejmě v okamžiku, kdy český zákazník koupí cokoliv, tak mu je také cokoliv naservírováno. 

 


Luboš Xaver VESELÝ, moderátor:


No, a to tak je? Teď? 

 

 


Petr BENDL, ministr zemědělství /ODS/:


Já bych řekl, že se taky to mění. Naše průzkumy ukazují, že se čím dál tím více lidí zajímá o to, odkud potravina pochází, kdo ji případně vyrobil a snaží se orientovat v celé té záležitosti a my se snažíme přizpůsobovat legislativu tomu, aby se český zákazník byl schopen lépe orientovat v tom, co kupuje a od koho. 

 Luboš Xaver VESELÝ, moderátor:


No, a přizpůsobovat zákony, to je ještě pořád probíhající proces? 

 Petr BENDL, ministr zemědělství /ODS/:


Ano, v mém případě. Já jsem trochu více než rok v pozici ministra zemědělství, rok a půl zhruba. V tuto chvíli v Poslanecké sněmovně budeme projednávat zákon o potravinách, který jevelkou významnou normou, co se týká kontroly a dopadu na kvalitu a kontrolu kvality potravin. My tam zpřísňujeme tresty, my zavádíme i některé lepší orientační identifikační údaje, co se týká, zvětšujeme písmo, protože kolikrát ani lupa nestačí, já už jsem také ve věku, kdy už musím začínat používat brejle na krátkou vzdálenost a zjišťuju, že opravdu pro starší lidi je to obrovský problém, si přečíst vůbec, co ta potravina znamená, takže pokud Poslanecká sněmovna přijme námi navrhovaný zákon o potravinách, měla by tam být povinnost uvádět minimální písmenka na 1,2 milimetru velikosti, měly by tam být informace o alergenech, což je bohužel taková civilizační choroba, že jsme čím dál tím víc alergičtí na různé druhy pylů, teď na jaře to kdekdo poznává, takže řada takovýchto informací by se měla nově objevit k lepší orientaci zákazníka. 

 Luboš Xaver VESELÝ, moderátor:


Hm, no, ale vy teda hovoříte hodně o těch, o té represivní složce, tedy ty kontroly a nařízení a tak, ale neexistuje ještě něco, jak třeba stimulovat ty naše výrobce, ty naše producenty potravin, řekněme, nějakou prevencí nebo něčím jako... 

 Petr BENDL, ministr zemědělství /ODS/:


My to děláme. Prevence existuje, to vlastně jsme před nedávnem, před pár měsíci zavedli webové stránky, jmenuje se to Potraviny na pranýři, které provozuje Státní zemědělská a potravinářská inspekce, na těchto stránkách je možnédozvědět se, kdo byl pokutován a za co, kdo byl postižen, tak aby lidé třeba si mohli přečíst, jestli zrovna v jejím okolí nedochází k nějaké takovéto nekalosti. Dneska by měla spustit stránky Státní veterinární správa pro oblast potravin živočišného původu s tímtéž, ono to působí preventivně, v okamžiku, kdy zveřejníte jméno toho, kdo porušuje na trhu s potravinami pravidla, tak je to přeci jenom trest, který berou všichni ti prodejci nesmírně vážně. A na druhé straně se zase snažíme motivovat ke kvalitě a snažíme se provokovat naše výrobce k tomu, aby více nabízeli toho místního regionálního českého zboží. My máme několik značek, které stát podporuje a ministerstvo zemědělstvím prostřednictvím svého rozpočtu, jednou tou značkou je Klasa, která je, má větší povědomí mezi lidmi, a druhou je Regionální potravina a další projekt, který jsme v minulosti nebo před několika málo měsíci nebo rokem něco začali, byly farmářské trhy a existence farmářských trhů, prodej místních výrobků a snaha o to, pomoci těm malým drobným farmářům a sedlákům, aby na tom trhu nabízeli to, co sami vyprodukují. 

 Luboš Xaver VESELÝ, moderátor:


Ministr zemědělství České republiky a také bývalý hejtman Středočeského kraje pan Petr Bendl je hostem Pressklubu na Frekvenci 1. Pane ministře, není to s těmi potravinami ještě, nebo nemohlo by to být o něco jednodušší v tom, protože samozřejmě jednotliví výrobci nebo ti prvovýrobci berou jakési evropské dotace a nebylo by úplně nejjednodušší, aby ty dotace dostávali jenom ti, kdo vyrábí kvalitní potraviny? 

 Petr BENDL, ministr zemědělství /ODS/:


Jak to můžeme vědět dopředu? Prostě někdo produkuje, zemědělci dostávají dotace především proto, abychom jim nezhoršovali konkurenceschopnost. Jestliže prostě v ostatních zemích Evropské unie zemědělci berou podpory a my bychom jim je nedali, tím bychom je deklasovali a v podstatě bychom to české zemědělství zničili. O co jde zemědělcům, je vlastně jakési dorovnávání jejich šance, aby byli konkurenceschopní a oni, pokud vyprodukují cokoliv, ať už je to pšenice, ječmen, ať už je to ovoce, zelenina nebo chmel a tak dále, tak u toho se nedá předpokládat, že z toho na konci toho řetězce potravinového bude nekvalitní potravina. Oni zemědělci dostávají peníze na tu svoji prvovýrobu víceméně. A pak dochází k nějakému zpracování, vezme se víc těch komodit dohromady, vznikne z toho potravina, kterou někdo zabalí a v tom potravinovém řetězci se může stát, že by ta potravina mohla být třeba dobrá, ale dojde ke špatnému skladování, dojde ke špatné distribuci, nedodržení podmínek, že třeba to nestrčí do chladícího vozu, tu potravinu, ale dají to do vozu, který buď chlazení nemá, nebo ho má rozbité a tak dále a dostane se ta potravina už ve špatném a nekvalitním stavu někam k prodejci, který se jí třeba snaží rychle prodat a tam potom není možné postihovat zemědělce, ale toho, kdo v tom řetězci potravin, kterou ta potravina absolvuje, něco porušil. 

 Luboš Xaver VESELÝ, moderátor:


A takový evergreen, ty potraviny z Polska, o kterých se tak často mluví, je to Polsko opravdu takový, takovou hrozbou, co se týká producentství těch potravin? Protože to slyšíme každou chvíli, že to či ono je z Polska, a tím pádem už je to nekvalitní. V čem je ten rozdíl? Oni tam mají jiné zákony nebo jiné regule nebo oni, my jsme pro ně jakási žumpa, kam oni posílají věci, které už nikdo nechce, nebo jak tomu máme rozumět? 

 Petr BENDL, ministr zemědělství /ODS/:


Já bych nechtěl paušalizovat, opravdu nechtěl, protože jsem přesvědčený o tom, že naše dozorové orgány se nevěnují specielně potravinám z té či oné země, ale berou to plošně. A je pravdou, že ze statistik nám vychází, že polské potraviny nevychází opravdu vůbec dobře, to je prostě pravda. Ale... 

 


Luboš Xaver VESELÝ, moderátor:


A čím to je? 

 Petr BENDL, ministr zemědělství /ODS/:


Může to být dáno řadou věcí, že třeba tady nebyla taková ta vůle zákazníka opravdu jít po té kvalitě. Nebo tady v minulosti nebyl takový tlak na to, aby nekvalita byla vyháněna z toho potravinového trhu. U nás jsme přitvrdili, opravdu až ten poslední rok, rok a půl, se o těch potravinách hodně mluví. Poláci si z velké části mohou za celou kauzu sami tím, jak nám třeba nechtěli dát informace o využití technické soli v potravinách, protože tu kauzu přinesli polští novináři, polská média ji otevřela, vůbec ne státní orgány. A my jsme se z novin polských dozvěděli, že tam šlo o tisíce tun technické soli, které byly využívány v potravinách. A údajně to šetřila polská prokuratura, ale nám nikdo žádnou informaci o tomto nedal. Takže jsme opravdu bušili na všechna možná vrata a dveře, nejenom u Poláků, ale samozřejmě v orgánech Evropské unie, na úrovni Evropské komise, DG SANCO, a snažili jsme se dopídit se informací. Pak přišly další kauzy, které byly kvalifikovány dokonce často jako distribuce nebezpečných potravin, to znamená ne zdraví neškodlivých a nekvalitních, ale naopak zdraví škodlivých, takové případy se namnožily a tím možná i tu pozornost Poláci sami na sebe strhli. My jsme se snažili tady přesvědčit nebo já jsem se snažil pana ministra Kalembu přesvědčit, že je v jejich zájmu, aby, přijdeme-li na něco, předáme jim tu informaci, aby dotáhli celý ten problém u nich na polském území do konce. A je v jejich zájmu, aby nás také informovali o tom, jak s problémem naložili, zdali pokutovali či zlikvidovali ty předmětné potraviny, tak aby důvěra v polské potraviny mohla růst. Nám jde především o tu kvalitu. Jestli ji někdo přiveze, protože zákazník chce kvalitu, takže jestli ji někdo přiveze ze Slovenska, přiveze ji z Polska nebo z Rakouska nebo z Německa, anebo ji vyrobí tady, je zákazníkovi často jedno. Chce za své peníze, co možná nejmenší, co nejvyšší kvalitu. A jinak se ten stát k tomu chovat nemůže, než jít po té kvalitě. 

 Luboš Xaver VESELÝ, moderátor:


Dobře. Pane ministře Bendle, ono to tak zvenku vypadá, že vy jste úspěšným ministrem zemědělství. Je to proto, že za toho, za té vaší vlády na ministerstvu zemědělství se děje minimum všelijakých těch protestů a už dlouho nebylo žádné seno před ministerstvem, natož nějaké mléko a krávy a že jsou zemědělci v klidu. Svědčí to o tom, že jste tak dobrý diplomat, anebo o tom, že se ta situace vůči těm zemědělcům zkrátka a dobře zlepšila? Nebojte se teď sám sebe pochválit. 

 


Petr BENDL, ministr zemědělství /ODS/:


To se bojím, to se přiznám, že se bojím, protože když jsem nastupoval do funkce, tak se mnou vždycky šlo, že nejsem zemědělec. A i když ten zemědělský sektor je strašně široký pojem a když budete, já vím, co je dneska za konflikty třeba mezi těmi, co mají mléčné krávy a těmi, kteří mají masné krávy, co mají na maso a ty, co mají krávy na mléko. To je obrovský boj. Takže kdyby člověk patřil do jedné party, tak by ho ta druhá ráda neměla. Takže chválit se moc nechci. My hodně komunikujeme s nevládním sektorem. Já mám tým poradců složený právě z lidí představujících ten nevládní sektor, z profesionálů a odborníků, o ně se snažím opírat a v zásadě všechny důležité věci, které děláme, a kroky, které děláme v resortu zemědělství, tak s nimi konzultuji. Dělám kulaté stoly. Řešíme evropskou problematiku. Řešíme domácí věci, které se týkají podpor a definování už toho, co nás čeká na léta 2014 a 2020. Myslím, že to kouzlo spíše v té komunikaci a hledání, umění najít ten přijatelný kompromis. 

 Luboš Xaver VESELÝ, moderátor:


Takže za a) je správně. Takže vy jste ten dobrý diplomat, který s nimi umí vyjít. Komunikujete s těmi zemědělci... 

 Petr BENDL, ministr zemědělství /ODS/:

 
To musí, ale člověk, oni se nedají zase tak ošálit, že by člověk si s nimi furt jenom povídal a nic pro ně neudělal. To zase takhle hloupí teda rozhodně nejsou. To my musíme, já jsem vždycky otevřený, říkám, takové a takové možnosti máme. To, co byla jedna z mých priorit a na které, zaplať pánbů, jsme se shodli, tak byla podpora živočišné výroby a obecně záležitosti potravin. Protože zemědělci tady nejsou proto, aby pěstovali nepotravinu. To znamená řepky a takové ty rychle rostoucí dřeviny. Jsou tady od toho, aby produkovali potraviny. A my se snažíme, musím říct, dneska i spolu s nimi ten trend, který tady byl v minulosti, trend především na polích více a více řepky měnit v to, abychom měli více a více dobytka, který potřebuje lidskou ruku, potřebuje práci, vytváří pracovní příležitosti. K tomu byla shoda. Že tam je spousta témat, u kterých se přeme, to mi teda věřte, že toho tam vůbec není, není málo. Ale tím, že se tomu věnujeme intenzivně, tak zatím, musím zaklepat tady na dřevo, ať se to daří. 

 


Luboš Xaver VESELÝ, moderátor:


To říká Petr Bendl na Frekvenci 1 v Pressklubu. Pressklub Frekvence 1 a ve studiu s námi sedí ministr zemědělství pan Petr Bendl. Do vašeho resortu patří, mimo jiné, České lesy, a to je takový evergreen, protože se to, o tom často mluví a dokonce tam padala nějaká trestní oznámení, dokonce vyšetřování policie. Jak často se vám, pane ministře, zdá o podniku České lesy? 

 Petr BENDL, ministr zemědělství /ODS/:


No víte, to je moje bolavé místo. Nedávno jsem si přečet v jednom deníku - protikorupční policie si vyšlápla na Bendla, ale už tam nedodali, že to byla kauza roku 2005. Ten podnik Lesy České republiky samozřejmě přitahuje velkou pozornost. Je to podnik bohatý, produkuje jenom posledních pár let, ono v minulosti to tak nebylo, v minulosti byl pod velkým tlakem, že téměř nic nevydělával. Teď má miliardové zisky ročně, což už samozřejmě nikdo zase nepochválí, spíš jsou tady vytahovány různé věci zevnitř z minulosti, které byly, které mě nemůžou nechat klidným. Mimochodem i ta zpráva NKÚ za to období 2005 až 2011, která byla právě, jak jste říkal, uváděla některé věci, které, bych to rozdělil tak do 3 skupin. Ta správa uváděla něco, co bylo technického charakteru a účetního charakteru, ty věci, tyhle ty pochybení jsme dali do pořádku už v okamžiku projednávání té správy a v okamžiku, kdy tam ty kontroloři byli. Pak jsou tam věci, které bylo podáno trestní oznámení, a pak jsou tam některé další věci, se kterými my jako zakladatel a naši právníci nesouhlasí s tím výkladem, který NKÚ udělalo. Jakési 3 ty balíčky. Já bych rád, aby alespoň ten balíček, kde my zpochybňujeme nebo naši právníci zpochybňují některé výsledky, které NKÚ zveřejnilo ve své správě, aby se dořešily a abychom mohli celou záležitosti uzavřít i tím, že budu moct konečně jmenovat nového generálního ředitele. 

 Luboš Xaver VESELÝ, moderátor:


Co brání teď v této chvíli jmenovat ředitele? 

 Petr BENDL, ministr zemědělství /ODS/:


Já bych rád, aby se všechny ty věci, i ty personální, protože ono to má různé personální vazby dovnitř Lesů České republiky, tak aby se to podařilo co možná nejvíce vyjasnit. Ani mně není lhostejná situace, že Lesy nemají svého generálního ředitele. 

 


Luboš Xaver VESELÝ, moderátor:


A z toho, co víte, z těch jakýchsi dílčích informací, tak docházelo tam k nějakým únikům finančních prostředků, anebo je to jenom taková nafouknutá, řekněme, mediální bublinka? 

Petr BENDL, ministr zemědělství /ODS/:


Kdybych měl nějaké důkazy, tak budu první, kdo to podá podnět orgánům činným v trestním řízení. Ale pokud NKÚ s něčím přišla, my jsme byli maximálně součinní, dali jsme veškeré informace k dispozici, bude teď na polici, vše prošetřím, nejsme policisté, jsme ministerstvo zemědělství, zakladatel Lesů České republiky jako státního podniku a víc k tomu neumím říct. 

 


Luboš Xaver VESELÝ, moderátor:


Slova Petra Bendla na Frekvenci 1. Petr Bendl je hostem Pressklubu na Frekvenci 1. Také člen Občanské demokratické strany. V jaké fázi nebo v jakém stavu je podle vás teď ODS, pane Bendle? 

 


Petr BENDL, ministr zemědělství /ODS/:


Po 7 letech vládnutí, nutnosti dělání množství kompromisů, snahy i některé věci vyřešit, protože před Českou republikou, v situaci, kdy Evropa je ekonomicky v krizi a kdy se příliš té ekonomice obecně nedaří, ta situace ODS je těžká, ale já jsem pořád optimista a věřím, že nikoliv neřešitelná. Jsem přesvědčený o tom, že až sociální demokraté zveřejní, co chtějí s tou zemí opravdu dělat, protože už teď jsou natěšení na to, že ty volby vyhrají a že už to s těmi komunisty nějak dají dohromady, že se na to těší, až řeknou ty recepty a budeme moci se s nimi konfrontovat, tak věřím, že ta situace nebude tak strašná. 

 Luboš Xaver VESELÝ, moderátor:


No, a není už prapočátek problémů třeba v tom, že vy připouštíte, že je rozhodnuto? Že sociální demokraté jsou rozhodnutí, co udělají, až vyhrají volby, a vy, členové ODS, prostě nepředpokládáte, že byste vyhráli volby? 

 Petr BENDL, ministr zemědělství /ODS/:


Já jsem přesvědčený o tom, že v politice platí - nikdy neříkej nikdy. Už minulé volební období jsme byli odepisování a sociální demokraté se těšili, jak budou vládnout, tak já prostě jsem přesvědčený o tom, že máme dostatek argumentů a schopností k tomu, abychom vysvětlili veřejnosti, proč a které kroky činíme a koneckonců už tady můžeme i ukázat třeba na tom případě Středočeského kraje, jak to vypadá, když se sociální demokraté ujmou moci. Já jsem odcházel ze středních Čech, přebytek hospodaření byl 1,6 miliardy a 800 milionů měli volných. Dneska mají schodkové hospodaření, padají do dluhů v řádu desítek milionů měsíčně, v případě středočeského zdravotnictví. A tohle nějak by nás čekalo, nebo já jsem přesvědčený, čeká v tom příštím volebním období, pokud levice vyhraje volby. 

 Luboš Xaver VESELÝ, moderátor:


Hm, a máte pocit, že ODS by potřebovala změnu? Nebo se jenom čeká na to, že se to, ta současná situace a to současné rozložení sil, že se nějakým způsobem stabilizuje, anebo to chce revoluci? 

 Petr BENDL, ministr zemědělství /ODS/:
Já jsem člověk, který radši řeší věci evolucí než revolucí. Revoluce, to je spíš pro levici. Evoluce, to znamená schopnost vysvětlit a posunout věci, měla by být věc především pravice. My bychom měli, a říkám, to už je taková téměř, mně se zdá, obehraná písnička, ale bohužel to prostě v tom životě pořád platí, lépe vysvětlovat kroky, které činíme. Více komunikovat, chodit mezi lidi, nebát se toho, jít tam a nechat si třeba i vynadat, vysvětlit tu situaci, ve které, ve které člověk je. Já to... 

 Luboš Xaver VESELÝ, moderátor:


A děláte to? 

 Petr BENDL, ministr zemědělství /ODS/:


Já to na resortu zemědělství, který mám na starosti a je to můj primární úkol, opravdu se snažím dělat. Chodím mezi lidi, jednám s nimi, pracujeme na tématech, nic se snažíme jakoby neskrývat, otevřeně říkat, jak jsme na tom a nabízet řešení, třeba i ve variantách. A hledat pořád něco, kudy vlastně dál. Protože co toho člověka zajímá? Ten zajímá nějaká, jakou má perspektivu, všichni se bojíme té budoucnosti a máme trošku strach z toho, co přijde. A je na nás, na politicích, abychom měli schopnost nabízet řešení a taky, nebo nabízet cíl a cestu k němu. To je... 

 Luboš Xaver VESELÝ, moderátor:


Dobře, pane ministře, ale není to, promiňte, málo od vlivného člena Občanské demokratické strany, říct, já to na zemědělství dělám? Já se ptám právě proto, jestli ta, jestli to nedělá málo našich členů a třeba díky tomu nepadají preference? Jestli třeba váš předseda pan Nečas je ten muž na správném místě, jestli třeba on by neměl víc vysvětlovat. Já to řeknu třeba už z toho titulu, že my pana Nečase do Pressklubu zveme teď půl roku a tak, jak byl ochoten chodit před volbami, tak teď tak úplně se to neděje. Tak se ptám, není nějaká chyba třeba v té mediální oblasti? V tom vysvětlování? 

 Petr BENDL, ministr zemědělství /ODS/:


Já můžu mluvit jenom za sebe. Já jako člověk zodpovědný... 

 Luboš Xaver VESELÝ, moderátor:


Tak s vámi všechno v pořádku. My tomu věříme, že vy to na zemědělství děláte. Už z té osobní zkušenosti, že kdykoli vás pozveme do Frekvence 1 nebo žádáme rozhovor do Parlamentních listů, tak vy jste k dispozici a nevadí vám žádná otázka. Ale já se ptám na to, že vy jste taky vlivný člen ODS. A neměl vy byste třeba křičet na schůzích a mlátit do stolu a říkat třeba panu premiérovi, Petře, ty bys tam taky měl jít si sednout a těm lidem, co poslouchají Frekvenci 1, a že jich není málo, říct, co si myslíš a třeba něco vysvětlit? 

 


Petr BENDL, ministr zemědělství /ODS/:

 

Teď jsem tady slyšel, že byl pozvaný určitě to panu premiérovi připomenu a řeknu mu to, že je-li pozván, měl by také přijít. 

 


Luboš Xaver VESELÝ, moderátor:


To je celá odpověď? 

 Petr BENDL, ministr zemědělství /ODS/:


Jak říkám, každý jsme odpovědný sám za sebe, já jsem v pravicové, ne levicové straně, abych se vymlouval na kohokoliv jiného nebo ho komentovat. Spíš člověk musí se dívat na vlastní práci. Samozřejmě, že bychom všichni měli, a to zas nechci, aby to znělo jako fráze, všichni bychom měli přidat a tomu, že máme využívat prostor, který, kterého se nám dostane, i když třeba někdy přijdou nepříjemné otázky, s tím prostě musíme počítat. 

 Luboš Xaver VESELÝ, moderátor:


Poslední otázka na závěr, pane ministře, jako vždycky, když spolu mluvíme, kdy jste naposled držel hmatník kytary v ruce? 

 Petr BENDL, ministr zemědělství /ODS/:


Velmi nedávno. My hrajeme vždycky poslední neděli u nás na Dolňáčku v hospůdce, tak jako pro partu kamarádů a známejch, takže poslední neděli v měsíci to bylo. 

 Luboš Xaver VESELÝ, moderátor:


A ještě taková věc, jak se vám stojí na jevišti s kytarou vedle člověka jménem Roman Horký, o kterém já mám pocit, že mu v této zemi opravdu málokterý kytarista stačí?

 

 

Petr BENDL, ministr zemědělství /ODS/:


To máte absolutní pravdu, to je, ale já zas se jako na to dívám tak, že člověk se má od něj co učit. My jsme spolu byli nedávno na vandru, musím říct. V únoru, zima jak v ruském filmu, byl trošku mrholilo, do toho padal sníh a tak, a byli jsme spolu u Berounky na Krašově, a super zážitek. Musím říct, že u něj jako to není jenom stát vedle něj na pódiu nebo s ním na pódiu, ale i být s ním prostě venku v přírodě, v lese a zahrát si venku jenom tak u táboráku, je prostě pro duši velký zážitek. 

 


Luboš Xaver VESELÝ, moderátor:


A nepřipadá vám ten okamžik, kdy vám oběma běhají prsty po hmatníku, v tu chvíli jako chudý příbuzný? 

 Petr BENDL, ministr zemědělství /ODS/:


Já si tak samozřejmě připadám, ale já mám tu muziku rád a víte, jak to je. Já obdivuju lidi, kteří třeba nemají hudební sluch a rádi si zazpívají. Protože to je srdeční záležitost. A já tu muziku folkovou miluju od svých 14 let, Roman, stejně jako třeba Jarda Samson a řada dalších lidí, to jsou pro mě velké vzory a vždycky budou. Kluci, kteří dokážou prostě sepsat ten text tak, aby ho těm obyčejným lidem dokázali život zesmysluplnit nebo mu dát prostě jiný rozměr. A to, že to ten Roman ještě umí zmáčknout, jedna věc, která mě teď napadá. Už vím, že jsme dlouhý, ale já mu vždycky říkám, Romi, prosím tě, napiš něco pro nás obyčejný. Napiš nějakou píseň, která bude na 2, na 3 akordy, jako to dělá Jarek nebo někdo takový. Ať si my obyčejní můžeme zahrát. Romi je geniální podle mě kytarista, velmi úžasný kluk do nepohody. A asi zůstane už navěky svůj a pro nás to bude jenom meta, učit se dál a když si chceme zahrát jeho písničky, tak se musím jako pracovat sami se sebou. To je hezký. 

 


Luboš Xaver VESELÝ, moderátor:


Tak, Petr Bendl na Frekvenci 1, mějte se moc hezky a těšíme se na příště, na shledanou. 

 Petr BENDL, ministr zemědělství /ODS/:


Děkuju za pozvání a zas někdy na shledanou. 

 


Luboš Xaver VESELÝ, moderátor:

 

Hostem Pressklubu na Frekvenci 1 byl ministr zemědělství Petr Bendl a teď nás čekají zprávy. 

Ing. Petr Bendl
ministr zemědělství
poslanec PČR
předseda regionálního sdružení

Více o autorovi