13. května 2013

Ekonomika ČT24

Hostem diskusního pořadu ČT24 byl minist zemědělství Petr Bendl.

Přemysl ČECH, moderátor:


Na jednání vlád byl i Petr Bendl, ministr zemědělství, kterého teď zdravím po telefonu. Dobrý večer. 

 


Petr BENDL, ministr zemědělství /ODS/:


Hezký dobrý večer i vám. 

 Přemysl ČECH, moderátor:


Pane ministře, Česko a Polsko se shodly, že budou používat podobné postupy při kontrolách kvality potravin. Jak to ale podle vás pomůže v situaci, kdy se sem z Polska dostane technická sůl místo jedlé? Není to trochu zástupný problém? 

 


Petr BENDL, ministr zemědělství /ODS/:


Ne, my jsme se neshodli na tom, že bychom používali podobné postupy. My jsme se shodli na tom, že bychom dělali vzájemné stáže našich inspektorů v Polsku a polských inspektorů u nás. Dohodli jsme se na tom, že uspořádáme pracovní jednání našich dozorových orgánů a polských dozorových orgánů, které by mělo proběhnout 3. června, kde bychom si vytipovali konkrétní problémy, kterým bychom se chtěli věnovat tak, abychom více porozuměli systému legislativnímu, které a my ho představili Polákům a zase obráceně, aby oni nás vtáhli do jejich problematiky tak, jak ji vidí oni. 

 Přemysl ČECH, moderátor:


Tedy ten systém vlastních kontrol se měnit nebude. Vymění se jenom, řekněme, informace o tom, jak ty kontroly probíhají v obou zemích. Je to tak? 

 Petr BENDL, ministr zemědělství /ODS/:


Ano, často to, co jaksi nefungovalo, byla především výměna informací, to je, my jsme z polské strany v minulosti velmi postrádali, tady máme přísliby Poláků velmi vážné i na úrovni premiérů dnes, že se tahle situace změní a my k tomu chceme opravdu přistoupit poctivě tak, aby fungovala informovanost ze strany polské směrem k nám i obráceně. Zajímá nás nejenom objevené případné nekvality na trhu s potravinami, ale také nás zajímá, jak s tou kauzou kterou teda bude naloženo. To znamená i zpětně informace o tom, co se kdekoliv, cokoliv objeví. 

 Přemysl ČECH, moderátor:


Podle českých inspektorů jsou některé polské potraviny nevyhovující. Podle polské strany jde o snahu vytlačit polské potraviny z českého trhu. Může být tato karta ve hře? 

 Petr BENDL, ministr zemědělství /ODS/:


Ne, není. Naše dozorové orgány měří každému stejným metrem. Není tady v žádném případě jakákoliv snaha primárně poškodit jakýkoliv výrobek nějakého státu. Jde o to odhalovat na českém trhu nekvalitu a jestli zrovna je v tu dobu víc z Polska či z jiné země, pro nás není podstatné. 

 Přemysl ČECH, moderátor:


Jaká je ta aktuální situace ve vzájemném dovozu a vývozu potravin? Nějaké čerstvé problémy nebo se ta situace momentálně zklidnila? 

 Petr BENDL, ministr zemědělství /ODS/:


/nesrozumitelné/ momentálně na takovém běžném stavu pořád platí, že polských potravin je na našem trhu zhruba 18 %, což znamená velmi významné množství, je to druhý největší stát, který k nám v Evropě přivážel co do množství potravin, přivážel potraviny po Německu a pořád platí stejné pravidlo. My prostě nerozlišujeme podle toho, odkud potravina přijela, ale zdali je či není kvalitní. 

 Přemysl ČECH, moderátor:


Vy jste zároveň v České televizi včera řekl, že předložíte návrh zákona o potravinách. Změní... 

 


Petr BENDL, ministr zemědělství /ODS/:


Ano, to už se stalo. 

 Přemysl ČECH, moderátor:


... se tím něco? Tak, změní se tím něco na česko-polském problému nebo to s tím až tak nesouvisí? 

 Petr BENDL, ministr zemědělství /ODS/:


Na česko-polském problému se tím nic nezmění. Tam my opravdu se chceme opírat především o práci našich inspektorů a v jejich řekněme legislativním zázemí. Co se ale mění, je situace na českém trhu, protože by se měly objevovat, pokud projde nakonec Poslaneckou sněmovnou, vláda už tento návrh přijala, buď projde Poslaneckou sněmovnou, změní se některé věci, které pozná zákazník navenek, ať už je to velikost písma či informace na obalech, které by měly informovat o alergenních látkách, o zemi původu v případě jednokomoditních potravin a podobně. Prostě bude se měnit řada věcí, o kterých jsme Poláky také mimochodem informovali. 

 Přemysl ČECH, moderátor:


Díky za vaše názory. Hezký večer a na shledanou. 

 Petr BENDL, ministr zemědělství /ODS/:


Děkuji za zájem. Hezký večer. 

Ing. Petr Bendl

ministr zemědělství
poslanec PČR
předseda regionálního sdružení