Události, komentáře
9. května 2013

Události, komentáře

Hostem komentovaných událostí ČT24 byl ministr životního prostředí a místopředseda ODS Tomáš Chalupa.


Bohumil KLEPETKO, moderátor:


Sněmovnou zatím v prvním parlamentním čtení prošel návrh zákona o Národním parku Šumava tak, jak ho navrhuje ministr životního prostředí Tomáš Chalupa. K posouzení ho teď dostanou sněmovní výbory. Vedení parku, stejně jako šumavské obce ho vítají. Proti jsou ale ochránci přírody, část akademické obce i poslanců. 
Ministr životního prostředí Tomáš Chalupa z ODS. Dobrý večer. 

 Tomáš CHALUPA, ministr životního prostředí a místopředseda ODS:

 
Dobrý večer. 

 Bohumil KLEPETKO, moderátor:


A Jaromír Bláha z ekologického Hnutí Duha. I vám dobrý večer. 

 


Jaromír BLÁHA, ekolog a vedoucí programu Lesy, Hnutí Duha:

 

Hezký večer. 

 


Bohumil KLEPETKO, moderátor:

Pane ministře, ten váš návrh zákona o Národním parku Šumava sice tedy prošel prvním parlamentním čtením, ale ne bez výhrad, a to nejenom opozičních sociálnědemokratických poslanců. Už bylo řečeno, kritizují ho ekologové, někteří přírodovědci a akademici, dokonce proděkan a vedoucí Katedry práva a životního prostředí na Právnické fakultě Karlovy univerzity. Nemáte tedy v této konfrontaci pochybnost o tom, jestli zákon je dobrý? Tomáš CHALUPA, ministr životního prostředí a místopředseda ODS:
 

Kdybych měl pochybnost, že ten zákon je dobrý, tak bych ten zákon nepředkládal. Já jsem říkal mnohokrát za dva roky, kterou tu debatu za mé přítomnosti se vede, a dvacet let, co se diskutuje, jak má vypadat zákon o Šumavě, že to musí být hlavně zákon, který přinese kompromis, shodu a pravidla. Já slyším ze všech stran úvahy, že by tam mělo být to či ono a vždycky říkám, no dobrý, ale na tom se taky musíte dohodnout s tou druhou stranou té debaty, protože my tady hledáme něco, co má být udržitelné. Víte, na Šumavě se 20 let mění pravidla podle toho, jaký je ministr, jaký je ředitel, každý to dělá po svém, někomu se to líbí, někomu nelíbí. Bohumil KLEPETKO, moderátor:

Ale není to tak i teď, že se to dělá podle tohoto ministra, podle vás? Tomáš CHALUPA, ministr životního prostředí a místopředseda ODS:

Ne, ne, ne. Prosím pěkně, odlišme jednu věc. Bohumil KLEPETKO, moderátor:

Říkáte - každý to dělá po svém. 

 Tomáš CHALUPA, ministr životního prostředí a místopředseda ODS:


Rozdíl spočívá v tom, že moji předchůdci realizovali svá vlastní rozhodnutí. Já předkládám zákon, který naopak všem budoucím ministrům velmi silně sváže ruce v tom, aby rozhodovali o tom, jak se kde bude hospodařit. Ten zákon, a to je také jeho kritikou, vy jste zmínil třeba pana proděkana Právnické fakulty, když pominu jiné věci, s kterými se neztotožňuji v řadě případů, a my jsme velmi pečlivě si vyžádali z Právnické fakulty rozbor každého slova, nejenom dopis, ale na jeho reakci, tak on také říká: je příliš konkrétní ten zákon, je příliš rigidní. A já říkám to je po 20 letech zkušeností na Šumavě dobře. 

 


Bohumil KLEPETKO, moderátor:


A já se ptám, proč tento zákon neprošel standardním procesem v Legislativní radě vlády? 

 Tomáš CHALUPA, ministr životního prostředí a místopředseda ODS:


Ani to není pravda. Dneska se k tomu vyjadřoval v parlamentu předseda Legislativní rady, pan ministr Mlsna, je to jeho kompetence, je to jeho rozhodnutí o to, kterým tím procesem projde. 

 Bohumil KLEPETKO, moderátor:


No právě pro to jste kritizovaný, že jste se dohodl jen s ministrem Mlsnou... 

 Tomáš CHALUPA, ministr životního prostředí a místopředseda ODS:


Ne, ne, ne. 

 Bohumil KLEPETKO, moderátor:


... ale ne s Legislativní radou jako takovou. 

 


Tomáš CHALUPA, ministr životního prostředí a místopředseda ODS:


On prošel jednotlivými komisemi, jednotlivé komise, které jsou, a ty k němu vyjádřily stanoviska a my jsme na základě nich reagovali. Musím říci, že připomínkové řízení k tomuto zákonu bylo pravděpodobně jedno z nejdelších a nejobsáhlejších, které jsme měli u různých zákonů. Vemte si, že ten proces jenom vypořádání trval skoro rok. Skoro rok se vypořádávaly připomínky a byla jich celá řada. A teď musím říct, že vy jste říkal, že je tu kritika řekněme z jedné strany. Ten zákon má kritiku, ale nejenom z jedné strany, protože na druhou stranu já slyším kritiku pana Bláhy a Hnutí Duha, které říká první zóna je malá například, měla by být větší, ale na druhou stranu mám usnesení Senátu z minulého týdne, který mi hlasy sociální demokracie říká, že představa, kterou já předkládám, tedy 35 procent prvních zón, je příliš velká, a že naopak ten zákon má příliš velkou první zónu. A takto zní usnesení Senátu. 

 Bohumil KLEPETKO, moderátor:


Vy jste říkal o tom zákonu, že nevznikal v laboratorním legislativním prostředí, že jste zapracovali připomínky... 

 


Tomáš CHALUPA, ministr životního prostředí a místopředseda ODS:


Ano. 

 Bohumil KLEPETKO, moderátor:


... ale tady ekologové říkají: ano, my jsme se jednání zúčastnili, ministr nás vyslechl, ale pak si zákon stejně udělal po svém. Tak se ptám, pane Bláho, promítly se do zákona vaše připomínky? 

 Jaromír BLÁHA, ekolog a vedoucí programu Lesy, Hnutí Duha:


Z těch zásadních připomínek, které jsme ministerstvu zasílali, ani jediná. 

 Tomáš CHALUPA, ministr životního prostředí a místopředseda ODS:


Mohu se zeptat, pánové, na jednu věc? Kdyby to tak bylo, jak říkáte, mohu se zeptat na to, proč tedy ten návrh říká - je to diktát obcí. Obce chtějí první zónu v rozloze 16 procent, tak, jak ji navrhuje plzeňský návrh zákona. My jsme měli několik kol jednání, i na základě argumentů, které nám dodávali zástupci stínové rady vědecké obce pro jednotlivé lokality. Představy, které představili na kulatých stolech vaši kolegové, pane kolego, včetně toho, kdy říkali, že první zóna by se měla dostat někde ke 30 procentům a dospěli jsme ke kompromisu 26. Obce chtěly 16 procent, 15,9. 

 Bohumil KLEPETKO, moderátor:


Pane Bláho, vy mluvíte o faktické likvidaci národního parku, ale není to přehnané ve světle těchto čísel? Tu první nejpřísněji chráněnou zónu národního parku přece zákon rozšiřuje, z nynějších 13 na ministrem Chalupou zmiňovaných 26,5 procenta území parku. To přece nevypadá na likvidaci. 

 Jaromír BLÁHA, ekolog a vedoucí programu Lesy, Hnutí Duha:


To faktické rozšíření první zóny je skutečností. Stávající první zóna má 13 procent. Vznikla rozhodnutím v roce 1995, kdy byla ta původní kompaktní zóna roztříštěna a již mnoho let v podstatě ta péče o národní park tuto zonaci nerespektuje, protože naprosto selhala. Od roku 2007... 

 Tomáš CHALUPA, ministr životního prostředí a místopředseda ODS:


Neříkáte to přesně, pane kolego. Řekněte to přesně. 

 

 


Jaromír BLÁHA, ekolog a vedoucí programu Lesy, Hnutí Duha:


Já budu pokračovat. Od roku 2007 v podstatě to území, které je ponechané přírodě, je na 30 procentech rozlohy národního parku. 

 Tomáš CHALUPA, ministr životního prostředí a místopředseda ODS:

 

Není to pravda. 

 Jaromír BLÁHA, ekolog a vedoucí programu Lesy, Hnutí Duha:


Pan ministr bude namítat, že se udělovaly výjimky. Má pravdu. V tomhle je naše kritika stejná jako jeho, nicméně nemůže zpochybnit to, že tady bylo uděláno politické rozhodnutí ponechat 30 procent území národního parku přírodě. A toto území, a já ukážu konkrétní lokality, návrh ministra Chalupy zmenšuje. Takové ikonické místo, jako je kaňon Křemelné, kde se schází šumavští rysové, nebude zařazeno do té části první zóny, která by byla uchráněna kácení. Horský prales na Smrčině, místo výskytu tetřeva, rovněž spadá do území, kde se mají kácet stromy, ačkoliv už i za předchozích vedení v těchto místech po asanačních zásazích se, si myslím, dostatečně správa parku i pan ministr přesvědčil o tom, že kácení kůrovcem napadených stromů tady je větší škodou než ponechání té oblasti přírodě. 

 Tomáš CHALUPA, ministr životního prostředí a místopředseda ODS:


Mohu reagovat? 

 Jaromír BLÁHA, ekolog a vedoucí programu Lesy, Hnutí Duha:


To jsou zcela konkrétní lokality. 

 Bohumil KLEPETKO, moderátor:


Tak necháme reagovat. 

 Tomáš CHALUPA, ministr životního prostředí a místopředseda ODS:


Tak za prvé, jestli můžu poprosit, pane Bláho. Pan ministr Bursík v roce 2007 zvolil postup, který je zcela nestandardní, protože u standardní zonace tak, jak má být a jak s ní počítá česká legislativa, se k ní musí vyjádřit obce. Ty obce musí říct, že s ní souhlasí. Pan Bursík s obcemi nikdy nejednal. Pan Bursík se s obcemi nikdy nedohodl. Namísto toho přijmul jiné rozhodnutí, jak obejít vůli obcí a obejít zonaci tím, že umožnil řediteli parku, aby v části parku se choval v druhé zóně tak, jako kdyby to byla zóna první ale zonaci, tu reálnou, dokument právní měnit nebudeme. Soud toto rozhodnutí jako legální potvrdil. To já nezpochybňuji. Chci jenom říct, že toto rozhodnutí se týkalo 16 tisíc hektarů v parku. Říká se 30 procent. Prosím vás pěkně, park má 68 tisíc hektarů. Každý, kdo chodil do elementární školy, ví, že 16 tisíc z 68 není 30 procent. Ona je to taková hezká hra. Ono je to totiž 30 procent, ale ne z 68 tisíc, ale ze 49 tisíc, protože to se nepočítá z rozlohy parku, ale z rozlohy lesa ve vlastnictví parku.

 Bohumil KLEPETKO, moderátor:


Tak blesková reakce pana Bláhy. 

 Jaromír BLÁHA, ekolog a vedoucí programu Lesy, Hnutí Duha:


Pane ministře, nezlobte se, vám někdo špatně připravil podklady. Vy berete 16 procent, které vznikly rozhodnutím ředitele národního parku na základě umožnění určitého rozhodnutí pana ministra Bursíka ve druhých zónách. K tomu musíte ještě přičíst první zóny, které byly mimo tato území. A když to sečtete, tak máte 30 procent. Já bych s dovolením ukázal jinou mapu, mohu-li, a to jsou území, která podle dat ministerstva životního prostředí, zkusím natočit, podle dat ministerstva životního prostředí vzniklých nezávislým mapováním, udávají, kde se nacházejí mimořádně cenné ekosystémy a kde mají výskyt vzácné druhy živočichů. Pakliže si dáte dohromady podklady toho nejcennějšího, co na Šumavě je, rašeliniště, horské smrčiny, rašelinné smrčiny, zachovalé bučiny, kaňony divokých řek, území, kde žije tetřev a další /nesrozumitelné/, tak vám vyjde, že skutečně to, co na Šumavě potřebuje ochranu, je na polovině národního parku. A nechť se o tom diskutuje, nechť pan ministr řekne, které z těch míst si tu ochranu nezaslouží. Nechť to řeknou starostové a nechť také řeknou, v čem by ochrana těchto míst jim vadila. 

 Bohumil KLEPETKO, moderátor:


Ono někdy to vypadá, že vám všem jde o přírodu a spor je o to, do jaké míry vy nebo ministerstvo počítáte, že by se v ní měli pohybovat, žít a pracovat lidé. Starostové třeba návrh předložený ministrem Chalupou vítají, třeba proto, že Šumavě zajistí víc práce. Myslíte i vy na lidi na Šumavě, pane Bláho?

 

 

Jaromír BLÁHA, ekolog a vedoucí programu Lesy, Hnutí Duha:


Určitě. Já myslím, že 50 procent národního parku pro přírodu a pro dva miliony návštěvníků, kteří každoročně na Šumavu jezdí právě za tou přírodou, a polovina pro šetrné hospodaření a pro ... 

 


Bohumil KLEPETKO, moderátor:


Ale co lidé, kteří tam žijí? 

 


Jaromír BLÁHA, ekolog a vedoucí programu Lesy, Hnutí Duha:


... lidi, kteří tam žijí, pro dva tisíce lidí, kteří tam žijí, 50 procent národního parku, kde se bude smět hospodařit šetrnými způsoby, tak to vám přijde jako špatný návrh? V jiných národních parcích v Evropě ty jádrové zóny, které mají přísnou ochranu, mají často více než 75 procent rozlohy... 

 


Bohumil KLEPETKO, moderátor:


Pane ministře, pane ministře... 

 Tomáš CHALUPA, ministr životního prostředí a místopředseda ODS:


To má ovšem jedno ale, to má ovšem jedno ale. 

 Bohumil KLEPETKO, moderátor:


Tak blesková reakce, a pak moje otázka. 

 Tomáš CHALUPA, ministr životního prostředí a místopředseda ODS

 
Drtivá většina těch parků, a v Čechách jediný šumavský, všechny ostatní ne, ty obce v parku nemají. Ono ta matematická hra, že vyjmeme obce z parku, že zmenšíme jejich rozlohu, /nesrozumitelné/ procento, je lhaní si do kapsy. 

 Bohumil KLEPETKO, moderátor:


Pane ministře, proč váš návrh zákona neobsahuje pravidla pro stavební činnost, protože... 

 Tomáš CHALUPA, ministr životního prostředí a místopředseda ODS:


To není pravda, to není pravda. 

 Bohumil KLEPETKO, moderátor:


Za to vás kritizuje i koaliční strana LIDEM. 

 


Tomáš CHALUPA, ministr životního prostředí a místopředseda ODS:


To není pravda. 

 


Bohumil KLEPETKO, moderátor:


Proč vás tedy kritizuje? 

 Tomáš CHALUPA, ministr životního prostředí a místopředseda ODS:


To není pravda. Podívejte se, my máme dneska jediný zákon o parku a to je zákon o Českosaském Švýcarsku. Zákon o Českosaském Švýcarsku o stavební činnosti neobsahuje jednu jedinou větu, protože existuje obecné ustanovení zákona. Já slyším věty o tom, že se tady povolí stavby developerů. Tak aby bylo jasno. V první zóně je v zákoně jasně napsáno, že jediné typy staveb, které je tam možné umisťovat, je drobná návštěvnická infrastruktura typu povalový chodník, informační cedule nebo stojan na kola. Zároveň v zákoně, a já nevím, proč to tady pan Bláha nepřizná, je zákonná podmínka tzv. zakázané činnosti ve druhé a) a druhé b) zóně. A tady se píše: umisťování a povolování staveb, jakýchkoliv staveb, je zakázáno v obou, jak 2 a), tedy té přechodné, tak 2 b). Bavíme se o třetí zóně. Já slyším, že se rozšiřuje třetí zóna. Tak víte, o kolik se rozšiřuje třetí zóna? O méně než 90 hektarů a po přenosu těchto dat do katastrálních map to je fakticky 19 hektarů z 68 tisíc. 

 Bohumil KLEPETKO, moderátor:


Tak a ... 

 Tomáš CHALUPA, ministr životního prostředí a místopředseda ODS:


Za čtvrté... 

 Jaromír BLÁHA, ekolog a vedoucí programu Lesy, Hnutí Duha:


Já budu… 

 


Tomáš CHALUPA, ministr životního prostředí a místopředseda ODS:

 
... je to možné pouze a jedině na základě schválených územních plánů obcí, které byly schváleny se souhlasem ministerstva, respektive parku v době drtivé většiny ministrování pana Bursíka. O jakých developerských projektech tady mluvíte? 

 Bohumil KLEPETKO, moderátor:


Blesková reakce pana Bláhy. 

 Tomáš CHALUPA, ministr životního prostředí a místopředseda ODS:


Jestli tam vznikly stavby, které byly přes odpor obcí povoleny, tak byly povoleny v době ministrování mých předchůdců. 

 


Bohumil KLEPETKO, moderátor:


Prosím, pane Bláho. 

 


Jaromír BLÁHA, ekolog a vedoucí programu Lesy, Hnutí Duha:

 
Ten návrh pana ministra Chalupy skutečně jde na ruku developerům a ve prospěch další zástavby národního parku a dokážu to na konkrétních paragrafech. Zatím se Národní park Šumava řídil podle nařízení vlády, kterým byl vyhlášen v roce 91. Ta stavební činnost byla regulována, sice ne dostatečně, ale byla. Z toho nařízení pan ministr v jeho návrhu úplně vypustil některé paragrafy, které podřizovaly tu výstavbu podmínce zachovat přírodní prostředí. Konkrétně nařízení vlády bylo: Hospodářské a jiné využití národního parku musí být podřízeno zachování a zlepšení přírodních poměrů. V jiném odstavci bylo... 

 Bohumil KLEPETKO, moderátor:


Abychom necitovali z paragrafů. Na to opravdu čas nemáme. 

 Jaromír BLÁHA, ekolog a vedoucí programu Lesy, Hnutí Duha:

 
Dobře. Tyto věci tam vůbec nejsou a to omezení... 

 Bohumil KLEPETKO, moderátor:


Rozumím vašem argumentům. 

 Jaromír BLÁHA, ekolog a vedoucí programu Lesy, Hnutí Duha:


... které pan ministr citoval... 

 


Bohumil KLEPETKO, moderátor:


Jedna věta. 

 Jaromír BLÁHA, ekolog a vedoucí programu Lesy, Hnutí Duha:


...v příloze, tak k tomu se mu vyjádřila komise Legislativní rady vlády: zákazy určitých činnosti ve vymezených zónách nemohou být uváděny v přílohách. Ty přílohy prostě někdo škrtne a zůstane tam jenom to omezení v první zóně, které tam máte. 

 Bohumil KLEPETKO, moderátor:


Pánové, já vám děkuji za vaše argumenty. Případ Národního parku Šumava budeme dál sledovat. Děkuji vám a přeji vám dobrý večer. 

 Tomáš CHALUPA, ministr životního prostředí a místopředseda ODS:


Dobrý večer. 

 Bohumil KLEPETKO, moderátor:


Na shledanou. Na shledanou. 

 


Jaromír BLÁHA, ekolog a vedoucí programu Lesy, Hnutí Duha:


Hezký večer. Na shledanou.