2. května 2013

Interview ČT24

Hostem diskusního pořadu ČT24 byl ministr zemědělství Petr Bendl.


Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka:


Dobrý večer. Vláda schválila zákon o potravinách. Hygienikům zůstává dozor nad stravováním. Jak se tedy zlepší ochrana nás spotřebitelů? Hostem Interview ČT24 je Petr Bendl, ministr zemědělství za ODS. Dobrý den vám přeji. 

 Petr BENDL, ministr zemědělství /ODS/:

 

Hezký dobrý den. 

 Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka:


Takže ten spor mezi resortem zemědělství a resortem zdravotnictví jste vyřešili tak, že z těch změn jste vinili hygieniky. Takhle to dopadlo? 

 Petr BENDL, ministr zemědělství /ODS/:


Ten spor jsme vyřešili tak, že se zůstává věnování se Státní veterinární správy oblasti zvěřiny v celém tom jejím potravním řetězci. To znamená od okamžiku, kdy dojde k odstřelu zvěře, kdy musí projít  takováto zvěřina kontrolou Státní veterinární správy až po její spotřebu, to znamená ve stravovacích zařízeních. 

 Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka:


To jste jim jakoby přebrali, jinak je to tak, jak jsem říkala, zůstává hygienikům... 

 Petr BENDL, ministr zemědělství /ODS/:


Nemůžete to brát tak, že jsme jim to přebrali. Prostě tohle je ve prospěch toho zákazníka. 

 Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka:


No, ne, tam jde teď o to, jestli zůstávají hygienici jako ten základní a jediný a nejdůležitější dozor na stravování. 

 Petr BENDL, ministr zemědělství /ODS/:


Hygienici dál budou plnit svoji roli, kterou má hygiena z jiných zákonů a částečně i ze zákona o potravinách. Ale u nás veterináři nebo náš dozorový orgán Státní veterinární správa bude kontrolovat zvěřinu v celém tom řetězci. 

 


Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka:


Premiér dnes prohlásil, že zvítězil resortismus a zájmy státních úředníků. Někdy se stane, že ne vždy ministr zvládne úředníky, ale úředníci zvládnou ministra. Tak to je kritika ministra Leoše Hegera. On nezvládl svoje hygieniky, ti vyhráli? 

 Petr BENDL, ministr zemědělství /ODS/:


Já myslím, že pan premiér především ukázal na to, že k té dohodě už mohlo dojít dávno a že tady nebyla ze začátku vůle. Museli si nad to sednout až ministři. Tenhle týden jsme seděli s panem ministrem Hegerem a věc jsme dořešili. 

 Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka:


Ano, klíčové právě je to, jestli to opravdu bude tak, že důležité pro tu kontrolu nad stravováním třeba v restauracích bude stále to samé. To znamená, hygienici, že tam budou oni "sami", kromě té zvěřiny. 

 Petr BENDL, ministr zemědělství /ODS/:


Ano, kromě zvěřiny vše ostatní zůstává hygieně. Pokud nakonec projde tento vládní návrh Poslaneckou sněmovnou, to já také neumím říct, ale on nepřináší jenom tuto drobnou změnu v oblasti hygieny a Státní veterinární správy. Ale přináší řadu jiných změn, které považujeme za pozitivní. 

 Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka:


Já se k nim dostanu, jenom třeba analytik Petr Havel v podstatě u nás v našem vysílání odpoledne říkal, že dál bude trvat stav, kdy se nebude vědět, z čeho se vaří? Dá se to tak popsat? Kromě zvěřiny. 

 


Petr BENDL, ministr zemědělství /ODS/:


Samozřejmě to já neumím popřít. Ta informace se vždycky z hygieny na veterinu dostávala komplikovaným způsobem. A proto jsme upozorňovali na tyhle věci. Nakonec došlo k této kompromisní dohodě na úrovni vlády a to já budu prezentovat Poslanecké sněmovně. 

 Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka:


No, ne, ale pokrmy a potraviny v podstatě nebudou pod stejným režimem. Tak to bylo, tak to bude? 

 


Petr BENDL, ministr zemědělství /ODS/:


Budou je kontrolovat hygienici. 

 Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka:


Takže se nebude vědět, z čeho se vaří. 

 


Petr BENDL, ministr zemědělství /ODS/:


Ale hygienici by měli odkontrolovat, že je ta potravina v pořádku. 

 


Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka:


Ale nebudou znát její původ, nebudou se po něm muset pídit. 

 Petr BENDL, ministr zemědělství /ODS/:


To už se ptejte hygieniků a ministra zdravotnictví. Diskutujte s ministrem zemědělství. 

 Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka:


Ale potvrzujete, že to tak bude? 

 Petr BENDL, ministr zemědělství /ODS/:


Já hygienu na starosti nemám. 

 Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka:


Diskutuju se zástupcem vlády, který posílá do parlamentu v nějaké podobě určitý zákon. 

 Petr BENDL, ministr zemědělství /ODS/:


Ale já nemůžu vědět všechno. 

 


Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka:


No, ne, tak vy to určitě víte. 

 Petr BENDL, ministr zemědělství /ODS/:


Já neřídím a nejsem zodpovědný za hygienu. 

 Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka:


Jak s nimi budete spolupracovat? 

 Petr BENDL, ministr zemědělství /ODS/:


Musíme spolupracovat. 

 


Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka:


Právě proto, že tedy v podstatě v tuto chvíli z něčeho i vy jste musel ustoupit. Nedochází k tomu komplexnímu sjednocení a ta hygienická služba je vyňata, přesto vám jde všem o ochranu spotřebitele. 

 Petr BENDL, ministr zemědělství /ODS/:


Naše dozorové orgány budou muset a budou spolupracovat s hygienou, s ministerstvem zdravotnictví. 

 


Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka:


Na druhou stranu, když se vrátím k těm argumentům hygienikům, přece jenom když jde o zdraví lidí, když jde třeba o epidemiologické záležitosti, není logické, že o tom, co udělat, případně jak a kde zasáhnout, rozhodují lidé se zdravotnickým vzděláním. 

 Petr BENDL, ministr zemědělství /ODS/:


Hygienikům zůstalo vše, co měli. Je to teď nebo bude to... 

 


Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka:


Ale je to váš ústupek, vy jste to nechtěl, pane ministře.

 

 

Petr BENDL, ministr zemědělství /ODS/:


My jsme prosazovali něco jiného, dohodli jsme se na kompromisu. Pokud projde tento vládní kompromis Poslaneckou sněmovnou, bude jasné, že ve všem ostatním je potřeba obrátit se na hygienu. 

 


Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka:


Má se sjednotit ale Státní veterinární správy a Státní zemědělská a potravinářská inspekce. Jak to bude probíhat, bude se třeba propouštět? 

 Petr BENDL, ministr zemědělství /ODS/:


To jenom nebude v rámci tohoto zákona o potravinách, o kterém se diskutuje. Musela by být přijata jiná legislativa. Ano, ministr zemědělství dnes dostal za úkol od vlády, aby vznikl jeden dozorový orgán nad potravinami. A ten nemůže vzniknout jinak než sloučením nebo spojením Státní veterinární správy a Státní zemědělské a potravinářské inspekce. Pokud by se propouštělo, nebyli by to určitě inspektoři. 

 


Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka:


A to znamená, že dnes je to, že živočišné rovnají se veterináři, neživočišné inspekce. Potom to bude jak, vy budete... 

 Petr BENDL, ministr zemědělství /ODS/:


Potraviny rovná se Státní zemědělská a potravinářská inspekce a potraviny živočišného původu se týkaly a budou týkat Státní veterinární správy. 

 Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka:


Já jsem říkala neživočišné, ano. 

 Petr BENDL, ministr zemědělství /ODS/:


Rostliny a to má na starosti Státní rostlino-lékařská zpráva. 

 Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka:


Ano, já jsem chtěla spíš dojít k tomu, pokud to bude pod jedním orgánem, tak budete zachovávat tedy specializaci jednotlivých specialistů, kterých se případné propouštění nemá dotknout? 

 Petr BENDL, ministr zemědělství /ODS/:


Je to vládní úkol, který jsem teprve dostal, dostane se na stůl, předpokládám, někdy v září, v říjnu letošního roku. 

 


Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka:


Ještě jedna věc tu je. V té důvodové zprávě k materiálům, vy říkáte, že to je teprve váš úkol, ale tam se třeba říká, že pokud jde o potraviny živočišného původu v maloobchodní síti, tam dnes inspekce kontroluje cirka jednu za rok. Ale pokud to budou dělat veterináři a údajně to mají dělat veterináři, tak navíc to budou dělat v mnohem delších intervalech tří až pěti let. Proč? 

 Petr BENDL, ministr zemědělství /ODS/:


To nevím, kde jste tuto informaci sebrala. Já počítám s tím, že zákon o potravinách je navržen tak, že lépe specifikuje některé kompetence, které mají Státní zemědělská a potravinářská inspekce a Státní veterinární správa. Nebude docházet k tolika duplicitám. Dojde zjednodušeně řečeno, nebudou na jednu konkrétní věc chodit na kontrolu dva dozorové orgány, ale pouze jeden. Čímž dojde trošku k odlehčení práce jednotlivých dozorových orgánů tak, aby si uvolnili ruce pro kontroly jiné. 

 Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka:


To určitě, jsou to materiály, které má Česká televize k dispozici a mluvím konkrétně o těch potravinách živočišného původu v maloobchodní síti, které se dnes kontrolují jednou za rok a prý to má být jednou za 3 až 5 let. Pokud to není pravda, vyvraťte to. 

 Petr BENDL, ministr zemědělství /ODS/:


My se nebo naše dozorové orgány se chovají tak, že preventivně chodí na kontroly jednou za čas, je-li tady jakékoliv avízo, ať už z Evropy či zevnitř trhu jako takového, že se někde objeví nekvalitní potravina. Pak se na takovou věc soustředíme daleko víc a pak probíhá jednotlivých kontrol v tom množství daleko více. 

 Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka:


To určitě, to je nějaká specifická situace... 

 Petr BENDL, ministr zemědělství /ODS/:


Ano, proto není potřeba... 

 


Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka:


Ale pokud někde povinně se chodí jednou za rok a pak se někam napíše, že se bude chodit jednou za 3 nebo 5, tak to přece i z pohledu ochrany spotřebitele je rozdíl. 

 


Petr BENDL, ministr zemědělství /ODS/:


Zeptejte se našeho podnikatelského sektoru, kolik kontrol na ně v průběhu měsíce nebo týdnů chodí, co všechno kontrolují a podobně. Já říkám, že... 

 Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka:


Jak to myslíte, jestli toho nemají moc? 

 


Petr BENDL, ministr zemědělství /ODS/:


Že to je... no, mají toho extrémní množství. Často prostě chodí státní dozorové orgány kontrolovat. 

 Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka:


Ale tak to je přece úkol státu. 

 


Petr BENDL, ministr zemědělství /ODS/:


Ano, přesně tak. Takže je na státu, aby věci reguloval, aby se na ně díval rozumně. Tam, kde věci fungují, není potřeba chodit každých 14 dní a tam, kde věci nefungují, tak tam je potřeba být možná dvakrát za den. 

 Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka:


Na druhou stranu taky to údajně podle našich informací znamená, že veterináři třeba budou muset chodit kontrolovat o víc než 30 tisíc míst víc. Může to tak dopadnout? 

 Petr BENDL, ministr zemědělství /ODS/:


To je v případě, že by došlo k tomu, co chtělo ministerstvo zemědělství, ale z té nové důvodové zprávy... 

 Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka:


Teď už to ve hře není? 

 Petr BENDL, ministr zemědělství /ODS/:


... vy už byste tohle číslo nenašla, protože už se týká pouze zvěřiny a ta všude není. Není to takové to číslo. 

 Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka:


Ještě určitě naše diváky bude zajímat, co bude s informace, kde můžou najít různé špatné potraviny, mířím teď na oceněný web www.potravinynapranyri.cz. Z něj by měli právě věci živočišného původu zmizet, chystají se nějaké změny? 

 


Petr BENDL, ministr zemědělství /ODS/:


Oni tam nikdy nebyly, paní redaktorko, tam je potřeba vědět, že Státní zemědělská a potravinářská inspekce nemá na starosti kontrolu potravin živočišného původu. Tu má Státní veterinární správa a je to tak... 

 Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka:


Ale na tom webu se najde ledacos. 

 Petr BENDL, ministr zemědělství /ODS/:


No, nenajdou se tam potraviny živočišného původu. Ty se najdou na webu Státní veterinární správy, který brzo zveřejníme, protože už je v podstatě připraven. 

 Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka:


Chystáte spuštění nějakého dalšího webu, nebude to duplicita, není spíš právě v zájmu ochrany spotřebitele dát to na jednu adresu a ne na dvě? 

 Petr BENDL, ministr zemědělství /ODS/:


Nemůže dojít k duplicitě, protože jak jsem říkal, Státní zemědělská a potravinářská inspekce kontroluje něco jiného než Státní veterinární správa. Ta má na starosti živočišnýho... 

 Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka:


To bylo myšleno jako duplicita zdrojů internetových. 

 


Petr BENDL, ministr zemědělství /ODS/:


Naopak jsem zaslechl kritiku, proč Státní veterinární správa nemá totéž co Státní zemědělská a potravinářská inspekce. Já říkám, že už to má připraveno, brzy toto bude zveřejněno. 

 Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka:


Takže budou dva weby, ne jeden. 

 Petr BENDL, ministr zemědělství /ODS/:


Budou dva weby. 

 Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka:


Jestli to není zbytečné, víte. 

 Petr BENDL, ministr zemědělství /ODS/:


Možná to budoucna bude jeden, pokud se podaří v Poslanecké sněmovně prosadit jeden dozorový orgán nad potravinami, což teď mi uložila vláda, abych takovouto legislativu připravil, pak může být jeden. To myslím, že je absolutní marginálie v tom, v těch nákladech, které ty dozorové orgány mají. 

 Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka:


Teď k té informovanosti. Tam samozřejmě dochází konečně k tomu, že lidé nebudou potřebovat lupu, aby zjistili více informací o výrobku. Na druhou stranu tam budou informace o přítomnosti alergenů. To je určitá výborná služba pro alergiky. Na druhou stranu nevyděsí ostatní populaci? Někteří analytici taky tvrdí, že třeba ty ztráty z veřejně "pranýřovaných" výrobků nebo z těch, které mohou spotřebitele vyděsit, jsou často docela dost citelné. 

 


Petr BENDL, ministr zemědělství /ODS/:


Ano, v případě, že zákon bude přijat, budou, bude povinností výrobců zvětšit písmenka na jednotlivých obalech a zároveň i udělat to pozadí za těmi písmenky tak, řeknu, odlišné, aby bylo vůbec možné ta písmenka přečíst. To by se mělo změnit od 1. ledna příštího roku. Stejně jako uvedení množství alergenů, lidí, kteří mají problémy s alergií, přibývá a mají zájem na tom, a to máme zjištěno, mají zájem o tyto informace, budou se je moct dočíst na obalech, stejně jako informace o energetických hodnotách, množství tuku, množství cukru, soli a podobně v jednotlivých potravinách. 

 Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka:


Jestli toho tam zas nebude nakonec moc, aby nebyl zákazník zmaten. 

 Petr BENDL, ministr zemědělství /ODS/:


To je samozřejmě cíl, který se snažíme vždycky vybrat ty informace, které jsou klíčové a které jako například označení země původu, pomohou lepší orientaci zákazníkovi v tom, co si kupuje. 

 Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka:


Když se podíváme na to, co se dá najít, jako třeba plesnivý sýr, moli v rýži, mrtvá myš v obchodě, krůta s červem, karcinogenní popcorn, oslizlé dětské párky, barviva v čaji. To jenom namátkou cituji, co se na webu dá najít a dávají to tam sami spotřebitelé. Pojďte mi na něčem z toho ilustrovat, že už se to nestane díky novému zákonu o potravinách. 

 Petr BENDL, ministr zemědělství /ODS/:


Jako myslíte si, že by stát měl zajistit to, aby některý z jeho úředníků... 

 Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka:


Nebo jak to minimalizujete. 

 Petr BENDL, ministr zemědělství /ODS/:


... zařídil, že se v žádném potravinovém obchodě neobjeví myš či nějaký zkažený sýr a podobně. Tomu sama nemůžete věřit. Ale jiná věc je... 

 


Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka:


Říkám, zkuste vybrat nějaký příklad, který před přijetím nového zákona jsme tu měli a po přijetí nového zákona opravdu nás jako spotřebitele více uchrání od zkažených potravin nebo jedovatých záležitostí a zdraví nebezpečných látek. 

 Petr BENDL, ministr zemědělství /ODS/:
Ten zákon přináší nový způsob podávání informací zákazníkovi, aby se lépe orientoval, přináší zjednodušení a odstranění duplicity v samotné kontrole jako takové, tudíž dává více prostoru jednotlivým inspektorům k tomu, aby se věnovali kontrolám. Ministerstvo zemědělství nepočítá s tím, že bude šetřit na provozu svých dozorových orgánů. Naopak počítá s tím, že v tom tempu, ve kterém strávili ten loňský rok, který jsme začali tou polskou solí technickou, která se objevila nebo byla prezentována v potravinách, tak od té doby my jsme zvýšili intenzitu kontrol a ta zůstane na této úrovni, budou dále probíhat kontroly. To, co přináší ten zákon mimo jiné dalšího, je zpřísnění sankcí, kdy zvedáme ty sankce tak, aby bylo zřetelné a viditelné, že každý, kdo se dopustí nějakého prohřešku na tom trhu s potravinami, může být mnohonásobně, řeknu, více pokutován, než tomu bylo doposud. 

 


Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka:


K čemu to je, když ani dosavadní výše nebyla používána? 

 Petr BENDL, ministr zemědělství /ODS/:


Všichni sociologové, psychologové vám řeknou, že v okamžiku, kdy toto číslo zveřejníte, tak to preventivně působí. Jiná věc je... 

 


Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka:


Tak tam dejte 100 milionů. No, ne to je samozřejmě... 

 


Petr BENDL, ministr zemědělství /ODS/:


Ono tam je v případě nebezpečné potraviny, v případě nebezpečné... 

 Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka:


Taková logika, dáme tam vyšší číslo, ale budeme vůbec někoho takto sankcionovat, nebo ne? 

 


Petr BENDL, ministr zemědělství /ODS/:


V případě nebezpečné potraviny tam je pokuta až 50 milionů korun. To, že jsou to jednotlivé pokuty, když se objeví kolem milionu korun, to je pravda, ale že se do budoucna mohou ty sankce zvyšovat, ten zákon to umožní a bude na dozorových orgánech, aby tu situaci posoudily. Uznají-li to za potřebné, budou moci přitvrdit. 

 Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka:


Vy jste například dnes vyhlásil čtvrtý ročník soutěže Regionální potravina. Když se teď podíváme na ty regionální potraviny a ten nový zákon a rozhlédneme se třeba po různých farmářských trzích, těch výrobků se to taky bude týkat? 

 


Petr BENDL, ministr zemědělství /ODS/:


Týká se to celého potravinového řetězce a všem potravin v České republice, nevyjímaje těch, kteří získají to označení Regionální potravina. 

 Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka:


A jaký to bude mít dopad? Když se rozhlédnete po farmářském trhu, vidíte ty sýry, různé jogurty, taky uzeniny. Máte pocit, že budou i malí výrobci mít kapacitu na to splnit nový potravinový zákon? 

 


Petr BENDL, ministr zemědělství /ODS/:


My udělujeme značku Regionální potravina ve spolupráci s potravinářskou komorou, ve spolupráci s kraji a s dalšími odbornými orgány zhruba 3 roky. Jde o to dát šanci a prostor zviditelnění potravinám, které vznikají v daném regionu, které jsou z komponentů, které převážně byly v tom daném regionu vypěstovány nebo vyprodukovány. A co se týká kontrol a tak dál, pro ně budou platit stejná pravidla jako pro každého jiného. Tam je to, naopak ten, kdo dostane... 

 Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka:


Tam jsem mířila, jestli ta zpřísněná pravidla, jestli to, co bude muset být na jejich výrobcích, pro ně nebude likvidační. 

 Petr BENDL, ministr zemědělství /ODS/:


To je ale jiná otázka, to není, jestli někdo dostal nějaké ocenění. 

 Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka:


Ne, tím jsem právě mířila tím, že se na jednu stranu stát snaží podporovat regionální potraviny, na druhou stranu dnes přichází s nějakým návrhem zákona, který platí taky pro tyto produkty. 

 Petr BENDL, ministr zemědělství /ODS/:


Na rovinu řeknu, bude-li ta... 

 


Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka:


Nejde to proti sobě? 

 Petr BENDL, ministr zemědělství /ODS/:


Bude-li ta situace taková, že se objeví někdo, kdo opakovaně porušuje pravidla, kdo opakovaně nabízí špatnou potravinu, nemůže se než nedočkat vysokých, někdy možná až likvidačních pokut, protože někdo takový na trh zkrátka nepatří. 

 


Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka:


Kdy se, pane ministře, uvidíte s polským ministrem zemědělství? 

 Petr BENDL, ministr zemědělství /ODS/:


Polský ministr zemědělství přijede do České republiky 6. května, to je, tuším, příští pondělí.

 

 

Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka:


Není to teď nějaká poplašná zpráva směrem do Polska? Už jste chystali přece návštěvu, která se nevyvedla. 

 


Petr BENDL, ministr zemědělství /ODS/:


My jsme ji měli původně domluvenou na 6. května. Pak ji polská strana zrušila, pak jsme měli telefonát s panem ministrem, kde jsme si vše vysvětlili a pan ministr potvrdil, že do České republiky dorazí. 

 Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka:


Jak se na něj připravíte? Poláci tvrdí, že se bojíme konkurence, protože třeba dávají příklad Německa nebo Velké Británie, kam vyvážejí mnohem víc potravin než k nám. A tam problémy nemají? 

 


Petr BENDL, ministr zemědělství /ODS/:


My nemáme nic proti tomu, aby se tady prosazovaly dobré kvalitní potraviny. To, že v Polsku podle mě došlo k zanedbání některých věcí, já jsem Poláky už před rokem právě v souvislosti s kauzou technické soli v potravinách prosil a vyzýval a žádal a různě intervenoval na různých úrovních, na radě ministrů Evropské unie, na úrovni evropského komisaře, vyzýval k tomu, aby nám poskytovali informace, že je to může na českém trhu poškodit. Příliš nereagovali tehdy. Teď se zdá, že se blýská na lepší časy, protože náš zájem je odstranit z trhu veškerou nekvalitu bez ohledu na to, odkud pochází, jestli je to z Polska, z Německa, z Rakouska nebo z České republiky. To je úplně jedno. Pro nás je podstatné, jestli na stole má zákazník kvalitní potravinu či nikoliv. 

 Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka:


A co bude výsledek toho jednání tedy? 

 


Petr BENDL, ministr zemědělství /ODS/:


Já doufám, tak těch problematik, které chceme projednat, je několik. Chceme se bavit o evropských tématech, která pro nás jsou důležitá, protože finalizujeme... 

 Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka:


Z hlediska právě dovozu třeba nekvalitních potravin, to lidí zajímá určitě nejvíc. 

 Petr BENDL, ministr zemědělství /ODS/:


... diskusi k společné zemědělské politice. Další otázka bude zcela určitě kvalita potravin a komunikace mezi našimi dozorovými orgány tak, aby si byly schopny rychleji vyměnit informaci a vědět, co se děje na tom trendru. My jsme připraveni k maximální otevřenosti, co se informací týká. A chceme také mluvit o tabákové směrnici a věcech, které se týkají přístupu států Polska a České republiky k tabákové směrnici.

 Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka:


K potravinám třeba dohoda o tom, že se budou potraviny kontrolovat už na hranicích, může být očekávána, nebo ne? 

 Petr BENDL, ministr zemědělství /ODS/:


My na hranicích žádné speciální objekty nebo něco takového... 

 


Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka:


"Hranicích" v Evropské unii, samozřejmě. 

 Petr BENDL, ministr zemědělství /ODS/:


To si neumím vůbec představit, že by něco takového vás někdo přinutil, že bychom speciálně každou potravinu. Navíc ta Česká republika už je dneska taková, že bychom to museli udělat nebo bychom to museli udělat u všech hranicích. Dneska můžete dovézt polskou potravinu z Rakouska nebo z Německa nebo z Itálie, ze Slovenska, z Maďarska, odkudkoliv. To je takové spíš snění někoho, ale ta kontrola musí vznikat už u té výroby a pak samozřejmě u té distribuce, tak jak je to běžné u našich dozorových orgánů. 

 


Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka:


Opustíme teď potraviny, půjdeme k přípojkám. Vy jste nakonec ustoupil v té otázce placení oprav vodovodních a kanalizačních přípojek, ale stále se neví přesně, jak se vlastně ta věc, že by to měli platit i lidi, dostala do zákona. Podle Mladé fronty DNES to zpoplatnění navrhl váš úředník Vladimír Chaloupka. Je to pravda? 

 

 

Petr BENDL, ministr zemědělství /ODS/:


Není to pravda. Pan Vladimír Chaloupka byl ten, kdo to zpracovával, protože garantem toho zákona je ministerstvo zemědělství. Ale ten, kdo to prosazoval a komu ministerstvo zemědělství jako úřad vyšel vstříc, byl úřad ombudsmana. Ten to prosazoval, ministerstvo zemědělství to... 

 Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka:


Ten taky ale pak upozorňoval na tu problematiku v úplně opačném grádu. 

 Petr BENDL, ministr zemědělství /ODS/:


... akceptovalo. A v okamžiku, kdy to akceptovalo, tak se ozval ombudsman, že se mu to takto nelíbí už v den, kdy končilo připomínkové řízení. My jsme mnohem dříve než to... 

 


Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka:


Já vím, vy jste to opakoval, ale pokud bychom teď si vzali taky to, co zaznívalo z Brna od ombudsmana. 

 


Petr BENDL, ministr zemědělství /ODS/:


Nezlobte se na mě, to je klíčové, protože vy jste řekla, že já jsem ustoupil. Ne, já jsem v podstatě neakceptoval to, co ombudsman původně prosazoval. 

 


Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka:


Vy jste zodpovědný ale za tu normu, ať si kdo, co chce říká, i třeba ombudsman. Vy jste ji nějak připravil, pak jste ji přepravoval a tu sportovní pasáž vypustil. Tak ještě k panu Chaloupkovi. Zasedal v minulosti v dozorčích radách vodárenských firem, nebo ne? 

 Petr BENDL, ministr zemědělství /ODS/:


To já nevím. To se přiznám, to se nezlobte, já mám 700 zaměstnanců a opravdu nejsem schopen si něco takového pamatovat. 

 


Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka:


Jak ale tu věc budete dál řešit? Vy i ve chvíli, kdy jste poslal do sněmovny... 

 Petr BENDL, ministr zemědělství /ODS/:


Nedáme tam tuhle tu záležitost. Přijmeme to... 

 


Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka:


Ale zároveň jste řekl, že ten spor bude přetrvávat, že to není vyřešeno, že zkrátka ta problematika se tam nevyřeší. Co s tím dál? 

 Petr BENDL, ministr zemědělství /ODS/:


Je tam problém, který se týká skutečnosti, že ti, kteří třeba horko těžko měli finanční prostředky na to, aby si svoji přípojku vyměnili, protože opravy zpravidla té přípojky patřící k domu zaplatí provozovatel a rozpočítá to do ceny vodného všem, kteří jsou na systém připojeni. V případě, že někdo horko těžko našetřil, měl to složité a přesto vyměnil tu svoji přípojku, ty ostatní tak neučinili, tak je na tom trošku handicapován. My budeme hledat řešení, které by se mohlo najít možná tak, aby za svou přípojku nesl odpovědnost každý na hranici svého pozemku a od hranice svého pozemku na veřejném prostranství to byly ty obavy z rozkopávání celého náměstí a ulic a chodníků a tak dál, aby nesla odpovědnost organizace, která vodovod provozuje. Takto to v tuto chvíli připraveno nemáme, protože ta legislativa v tomto ohledu... 

 


Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka:


Ale promiňte, ilustrativně, když si vezmeme panelák, budou ti lidé do budoucna něco muset platit, nebo ne? 

 Petr BENDL, ministr zemědělství /ODS/:


Týká se to majitelů domů a znovu říkám, že... 

 Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka:


No, tak když je to společenství vlastníků. 

 Petr BENDL, ministr zemědělství /ODS/:


... že úprava zůstane stejná, nebudeme to měnit v tuto chvíli. To, s čím do budoucna počítáme, je, že by to bylo na hranici pozemku. To znamená, je-li to na hranici paneláku, to znamená na asi hranici toho, toho do obvodového zdiva a za tím už by to opravoval provozovatel. To myslím, že je obecně přijatelné. 

 Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka:


Ale nějaká větší zodpovědnost tedy by tu měla být? 

 Petr BENDL, ministr zemědělství /ODS/:


Ta tu je. 

 Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka:


Občanů, majitelů bytů, nakonec až tedy se to bude řešit v druhé fázi? 

 Petr BENDL, ministr zemědělství /ODS/:


Ne, počkejte, něco je třeba majitel domu nebo a něco jiného může být majitel bytu. 

 Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka:


Ano, společenství vlastníků, jsme u jednoho příkladu. 

 Petr BENDL, ministr zemědělství /ODS/:


Ano, proto říkám, jestliže je tady nějaký vlastník domu, my jsme připraveni spíš do budoucna hledat nějaké řešení, které by legislativně majitele domu ochránilo před tím, aby nemuseli rozkopávat podle jejich názoru třeba někdy ulici, chodník a tak dál, aby se to netýkalo veřejného prostranství, ale týkalo se to pouze hranice pozemku, po který vlastní ten majitel domu. 

 


Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka:


Jenže není to opravdu stále nespravedlivé, nepřijde jednou stát třeba s tím, aby si občan taky nějak opravoval i elektrické dráty? Lidi za to nemůžou, mají vodu, platí si vodu. 

 Petr BENDL, ministr zemědělství /ODS/:


Doma si opravujete elektriku, pokud ji máte a v případě, že...

 

 

Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka:


O to, že přicházíte s nějakou zátěží, kterou přenášíte na lidi. 

 Petr BENDL, ministr zemědělství /ODS/:


Nepřicházíme s žádnou zátěží. 

 


Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka:


Budete to tak chtít částečně řešit. 

 Petr BENDL, ministr zemědělství /ODS/:


V každém případě už je v tuto chvíli a znovu říkám, my nic měnit nebudeme, tak neříkejte, že my přicházíme s něčím... 

 Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka:


Zatím, vy říkáte zatím. 

 Petr BENDL, ministr zemědělství /ODS/:


No, nebudeme, teď máme na stole zákon, který něco říká a ty paragrafy, které se týkaly přání ombudsmana, budou vyňaty. 

 


Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka:


Já vám děkuji, pane ministře, že jste přišel, hezký večer. 

 


Petr BENDL, ministr zemědělství /ODS/:


Děkuji za pozvání, hezký večer. 

 Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka:


Hostem dnešního Interview byl ministr zemědělství Petr Bendl. Vše, co se dnes stalo, uvidíte za chvíli v Událostech, dobrý večer. 

Ing. Petr Bendl

ministr zemědělství
poslanec PČR
předseda regionálního sdružení