15. dubna 2013

ODS nevisí na vlásku. Bude se prát

Podle dubnových průzkumů volebních preferencí by ODS, kdysi nejsilnější pravicová strana, obsadila až čtvrtou příčku za ČSSD, TOP 09 a KSČM. Pokud by se volby konaly nyní, občanští demokraté by ve volbách získali podporu 13,7 procenta Čechů a pouhých třiatřicet mandátů. Premiér Petr Nečas v exkluzivním článku pro MF DNES vysvětluje, proč nelámat nad ODS hůl.

 
 
Občanští demokraté prožívají od svého vzniku dobré i horší časy. Od počátku měli a mají oponenty, kteří se ODS snažili vytěsnit z politického prostoru, marginalizovat ji, nahradit ji něčím novým, lepším, "čistším". A je jedno, že se přitom ve skutečnosti o žádnou novou, lepší a "čistší" alternativu ani v jednom případě nejednalo a nejedná. Spíše nám vždy konkurovaly účelové slepence nebo recyklované formace s minimální členskou základnou měnící značku a program, ale neměnící tváře. Formace, které se postupně rodily a zanikaly. 
 
Kdykoli měla ODS vládní odpovědnost, bylo její vedení pod tlakem, že ustupuje koaličním partnerům a ze svého programu. I v dobách, kdy byl její volební výsledek a poměry ve vládě mnohem příznivější než dnes. Přitom každé koaliční vládnutí s sebou nese křehkou stabilitu a politické kompromisy a je jedno, jestli je mandátů 118 nebo 101. 
 
Vládní program však od roku 2008 nese zřetelný rukopis ODS. Například v podobě zavedení rovné daně, snižování schodků veřejných financí, adresného sociálního systému, efektivnějšího systému nemocenské, pružnějšího pracovního trhu nebo realistického přístupu k evropským otázkám. 
 
ODS byla vždy garantem základních demokratických hodnot, jako je svoboda jednotlivce nebo nedotknutelnost soukromého vlastnictví. Právě dnes je více než jindy potřeba tyto hodnoty hájit. Musíme především postavit alternativu levicové hrozbě vysokých daní a dluhů, stejně tak skupinám, ze kterých pod vzletnými frázemi o lepším politickém systému čouhají různé formy novodobých Sládků. 
 
Pravicový volič je přísnější 
 
Každý kromě české levice vidí, co se v Evropě děje, a přizpůsobuje tomu svoji politiku. U nás naopak sílí nostalgie po minulém režimu. Nereformovaní komunisté se díky otevřené náruči ČSSD stále více etablují na správě země a obrana svobody není dvacet čtyři let po pádu totality jen prázdnou frází. Nelze přehlédnout, že se společnost proměňuje. Ekonomická recese v Evropě už trvá několik let a lidé jsou frustrováni. Chtějí vidět světlo na konci tunelu. V této situaci se ODS stává hromosvodem pro negativní pocity, které se ve společnosti od roku 1989 nahromadily. Sami jsme tomu ovšem mnohdy napomohli svým chováním. Svým pocitem neomylnosti a někdy i arogancí. Někteří svou samolibostí, že si mohou dovolit cokoli a přehlížet pohled zvenku na to, co děláme a jak hospodaříme se svou důvěryhodností. 
Mnozí přitom pomíjeli, že pravicový volič je přísnější. Především na ODS, protože už dlouho nese odpovědnost na různých úrovních státní a veřejné správy. Je na nás víc vidět. Nejen na to pozitivní, o čem se tak moc nemluví, ale i na to negativní, s čím jsou občanští demokraté spojováni. Přestože mnohdy velmi nespravedlivě jako celek, a rozhodně v tom nejsou sami. 
 
ODS musí tuto setrvačnost zlomit a kroky v tomto směru jsou viditelné už dnes. Ať už změnami v Praze, rušením některých problematických oblastí nebo odchodem řady lidí, kteří ODS kompromitovali. Nikdy předtím nedocházelo k takovému posunu ve vyšetřování ekonomických a korupčních kauz jako nyní. To má na druhou stranu paradoxně negativní efekt, že lidé mají dojem, že kauz a skandálů je více než v minulosti. Ano, protože vyplouvají na povrch i dříve neřešené resty a vyšetřování se nezastavuje před nikým. 
 
ODS nabízí Agendu 2014 
 
ODS pro zbytek volebního období připravila Agendu 2014, která zahrnuje body zúženého, dosud nerealizovaného vládního programu. Mnohé z nich jsou už v běhu. Zaměřit se chceme na obnovu hospodářského růstu, snížení nezaměstnanosti a zvýšení reálných mezd. 
 
Stále považujeme za zásadní úkol držet na uzdě tempo zadlužování státu. Přineslo to svoje ovoce nejvyšší důvěryhodnosti naší ekonomiky v zahraničí v historii České republiky, což není v rozbouřených evropských vodách samozřejmost. Chceme finanční ústavu, která bude vlády omezovat v předkládání nadměrných rozpočtových schodků pod hrozbou finančních sankcí pro politiky. 
 
ODS je jedinou parlamentní stranou, která důsledně hájí zájmy živnostníků a drobných podnikatelů. Nepovažujeme je za parazity ani za sprosté podezřelé. Nehodláme jim zvyšovat odvody, snižovat výdajové paušály, plošně zavádět registrační pokladny a otravovat je častými a neefektivními kontrolami. Chceme pokračovat ve snižování byrokratické zátěže podnikání a v tomto směru během několika týdnů představíme Deregulační balíček. 
 
K pravicové politice patří důsledná ochrana trhu, který však nefunguje tam, kde převládne jeho monopolní nebo oligopolní rozdělení. V takové situaci musí stát chránit zájmy jednotlivce, který osamoceně nedokáže těmto vlivům čelit. Využijeme proto všech regulačních nástrojů, které jsou k dispozici, abychom zabránili dalšímu růstu cen energií. 
 
Především se musíme vyrovnat s důsledky skandálního projektu podpory fotovoltaiky z roku 2005, pro který ve Sněmovně nehlasovala pouze ODS. Důsledkem jsou desítky miliard korun z kapes daňových poplatníků a firem v cenách elektrické energie navíc a vytvoření neprůhledné sítě anonymních vlastníků solárních elektráren, kterou chceme rozkrýt. 
 
Dvouletou daňovou stabilitu s výhledem poklesu daňového zatížení v případě oživení růstu stavíme proti "švédským daním", které prosazuje ČSSD, tedy jejich zvýšení ročně o 120 až 160 miliard korun. Budeme nadále hájit zájmy rodin s dětmi, které už dnes mají zavedením rovné daně po započítání dávek nejnižší čisté odvody v Evropě. Chceme je podpořit zvýhodněnými částečnými pracovními úvazky a flexibilním zaměstnáváním. 
 
Sebevědomý názor v Evropě 
 
V našem zájmu není krach eurozóny, který by poškodil českou ekonomiku. Přesto nadále nebudeme nekriticky přijímat vše, co Brusel vymyslí, a pro prosazování českých zájmů budeme v Evropě nadále hledat spojence. Odmítáme jednotnou evropskou daňovou a sociální politiku, která by vedla ke zvýšení odvodů pro naše občany a firmy. Vklady domácích střadatelů nesmějí zachraňovat nemocné evropské banky. Vzhledem k zásadním změnám, probíhajícím v evropském právu od vstupu do EU, podmíníme přijetí eura referendem. Protože ODS je postavena na členské základně přesahující dvacet tisíc v drtivé většině slušných a poctivých lidí, nemám i přes současné problémy o její budoucnost obavy. Osud ODS nevisí na vlásku bytí či nebytí jedné či dvou osobností a v regionech má především v komunální sféře velký potenciál. 
 
Jsme si vědomi, že pravicový volič nezmizel, ale vyčkává. ODS má co nabídnout a je připravena poprat se o jeho důvěru v příštích volbách. Protože nejde jen o nás, ale o charakter budoucnosti naší země. 
RNDr. Petr Nečas

předseda vlády
předseda strany
člen regionální rady
poslanec PČR